You are on page 1of 1

Nama:_____________________

Sinonim
berekreasi
menjelaskan

cepat
berbakti

bosan

ingatan

gentar

hairan

mendidik
lawat

mendapat

menerangkan

memikat
mencantikkan

meneliti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

beriadah = ____________________
berkhidmat = ____________________
deras = ____________________
gementar = ____________________
jemu = ____________________
kagum = ____________________
kenangan = ____________________
kunjung = ____________________
melatih = ____________________
membentangkan = ____________________
memperoleh = ____________________
menarik = ____________________
menceriakan = ____________________
menerangkan = ____________________
menyemak = ____________________

Antonim
menghalau
berkurang

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

menanya
sama

menolak
bodoh

meruntuh

kabur

bahagia x____________________
bertambah x____________________
beza x____________________
bijak x____________________
diletak x____________________
dipindah x____________________
istimewa x____________________
janji x____________________
jelas x____________________
lulus x____________________
mematuhi x____________________
membina x____________________
menarik x____________________
menjawab x____________________
menyambut x____________________

mungkir

mengingkari
diangkat

gagal

sengsara

ditetapkan biasa