You are on page 1of 3

TEN NGUYEN CAM VAN VAN YEN THO PHAM THE TUAN PHAM HOANG DUY ANH DOAN

THI HONG VAN LE THI KIM PHUONG NGUYEN THU HA DUONG THI XUAN LAN CAO MINH THAI TRAN THI HUONG PHAM THI ANH TUYET DINH TUAN VU LE THI NGOC PHUONG NGO DIP CHAU MAI DIEM HANG NGUYEN KIM HANG CHAU HA THI THANH XUAN DO QUYEN NGUYEN HONG NGA LE THI THANH UYEN DANG THI THANH THUY BUI THI THU THUY DO THI MEN DO THI THU LEN MAI THU THAO NGUYEN THANH LAM VO KIM TRAM NGUYEN THI LINH TRANG

GIOI TINH NGAY SINH F 7/28/1970 F 9/1/1990 M 11/11/1986 M 1/1/1973 F 6/4/1986 F 12/14/1985 F 8/13/1975 F 10/25/1986 M 10/2/1992 F 2/18/1991 F 2/20/1992 M 3/15/1991 F 10/2/1992 M 1/24/1990 F 6/13/1991 F 3/30/1992 F 1/2/1992 F 8/12/1992 F 5/6/1991 F 12/10/1991 F 10/10/1992 F 2/10/1992 F 7/6/1992 F 9/16/1992 F M F F

SO CMT 025268240 221272353 151509480 024443776 242223152 205274774 271511432 025598281 341638103 244219835 285260667 271969286 272141343 024481800 285312688 024720422 024961013 301435157 212346802 2512008133 251238927 212315118 212758110 212747523 174216851 272137379 024392511 312070404

NGAY CAP 4/12/2010 3/16/2012 7/28/2011 12/19/2005 8/13/2001 4/7/2003 5/4/1998 2/9/2012 2/5/2008 6/22/2007 3/21/2010 11/20/2009 3/20/2008 5/17/2006 10/18/2007 4/16/2007 7/18/2009 2/24/2010 7/1/2008 1/10/2007 10/11/2007 2/9/2011 5/26/2009 10/10/2007 009/16/2010 8/13/2007 6/28/2011 9/22/2005

NOI CAP CA TPHCM CA PHU YEN CA THAI BINH CA TPHCM CA QUANG NGAI CA QUANG NAM CA DONG NAI CA TPHCM CA DONG THAP CA DAKLAK CA BINH PHUOC CA DONG NAI CA DONG NAI CA TP HCM CA BINH PHUOC CA TP HCM CA TP HCM CA LONG AN CA QUANG NGAI CA BINH THUAN CA BINH THUAN CA QUANG NGAI CA QUANG NGAI CA QUANG NGAI CA THANH HOA CA DONG NAI CA TP HCM CA TIEN GIANG

SO DIA CHI DT BINH THANH, TP HCM(KHDN-CHUONG) TUY HOA, PHU YEN(KHDN-CHUONG) THAI THUY, THAI BINH (KHDN-CHUONG) TAN BINH, TPHCM(KHDN-CHUONG) MO DUC, QUANG NGAI (KHDN-CHUONG) THANG BINH, QUANG NAM (KHDN-CHUONG) LANG THANH, DONG NAI (KHDN-CHUONG) BINH CHANH, TP HCM (KHDN-CHUONG) DONG THAP (KHDN-CHUONG) KRONG PAC, DAK LAK (KHDN-CHUONG) BINH LONG, BINH PHUOC (KHDN-CHUONG) T.NHAT, DONG NAI (KHDN-CHUONG) D.QUANG, DONG NAI (KHDN-CHUONG) HOC MON, TP HCM (KHDN-CHUONG) LOC NINH, BINH PHUOC(KHDN-CHUONG) Q8, TP HCM (KHDN-CHUONG) Q6, TP HCM (KHDN-CHUONG) TAN TRU, LONG AN (KHDN-CHUONG) BA TO, QUANG NGAI (KHDN-CHUONG) HAM THUAN BAC, BINH THUAN (KHDN-CHUONG) TANG LINH, BINH THUAN (KHDN-CHUONG) BINH SON, QUANG NGAI (KHDN-CHUONG) SON TINH, QUANG NGAI (KHDN-CHUONG) SON TINH, QUANG NGAI (KHDN-CHUONG) THANH HOA (KHDN-CHUONG) DONG NAI (KHDN-CHUONG) TP HCM (KHDN-CHUONG) TIEN GIANG (KHDN-CHUONG)

KIEU LIEN SO LAC TIEN TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP TRUC TIEP

SO TAI KHOAN LIEN MA KET CNHANH 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 909 910 911 912

CHU TCH C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD C-CARD

MA SO THUE

SO CIF(KHONG NHAP , CHUONG TRINH SE NHAP VAO SAU KMO CIF THANH CONG)

SO TAI KHOAN(KHONG NHAP, CHUONG TRINH SE NHAP VAO SAU KMO CIF THANH LOAI THE (1 CONG) KY TU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOAI CON GIAP (02 KY TU) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

KY NHAN