You are on page 1of 1

ÖSYM

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU


ÖĞRENCİ SEÇME VE
YERLEŞTİRME MERKEZİ

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS)


2007
SORU KİTAPÇIĞI

BU SORU KİTAPÇIĞI 17 HAZİRAN 2007 ÖSS SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkez'imizin
yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

You might also like