GEOGRAFI PMR

     KERTAS 23/1: Objektif 60 soalan 1¼ jam Topik: i. Tafsiran peta – 6 soalan ii. Geografi fizikal & manusia – 54 soalan

tasik.tanaman. pengangkutan dll.binaan.  Ciri budaya – petempatan.  Ciri Fizikal –laut.  Pengukuran – Arah/bearing.  Pola petempatan –berjajar.berselerak. .sungai.jarak dan luas. berpusat dan berkelompok.hutan.Tafsiran peta  Rujukan grid – 4 dan 6 angka.bentuk muka bumi.

Dataran Kedah-Perlis.Pantai berpasir.Banjaran Titiwangsa.Crocker.Ciri fizikal sungai TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA .Sistem gunung lipat • Tanah pamah dan kepentingan : .Kelantan • Pinggir pantai dan kepentingan : .Pola saliran.• Ciri keistimewaan • Tanah tinggi dan kepentingan : .pulau dan laut cetek .Ciri fizikal hakisan dan penimbunan ombak • Saliran dan kepentingan : .sungai dan tasik .Tama Abu .Kerian.

terowong. ii.• Kajian Kes : i.Menam Chao Phraya iv. • Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar: -Kesan:-penebangan hutan dan pertanian moden -Langkah mengatasi .deras.Sg. tebusguna paya.empangan.Tasik Tonle Sap • Halangan bentuk muka bumi : -tanah tinggi. Pulau Jawa iii.sg.tanaman tutup bumi.benteng.hakisan tanah • Langkah mengatasi : -teres. Switzerland.

angin dan hujan Jenis-jenis hujan Faktor mempengaruhi cuaca dan iklim: . Bebas dari taufan dan kemarau.ketinggian. Gurun Thar ii. kepulauan.Jerebu. Greendland Kesan kegiatan manusia : .Peningkatan Suhu • • • .angin monsun.Kemarau.Kesan Rumah Hijau.Hujan asid.TEMA 2: CUACA DAN IKLIM • • • • Putaran dan peredaran bumi Ciri iklim : Suhu. Kajian kes: i.Penipisan Lapisan Ozon. Siberia iii.Kedudukan.Pulau Haba Bandar.

Hutan Hujan Tropika.Siberia.b.tanih dan saliran Kajian kes: . Faktor mempengaruhi : .Hutan Paya.Iklim.Gurun Sahara.TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR       Jenis dan taburan tumbuhan semulajadi: .Thailand Kepentingan Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semulajadi Pemeliharaan dan pemuliharaan .Mediterranean.b.m.Hutan Pantai dan Hutan Gunung.

padat dan jarang  Perubahan penduduk: i. Kadar Kelahiran –peluang pekerjaan.perancangan keluarga.pendidikan.dasar negara ii.kahwin lewat.taraf hidup.kerjaya. Kadar kematian – Taraf kesihatan. . dasar kerajaan.Migrasi – peluang pekerjaan.melanjut pelajaran.penyakit.berkahwin.agama.bencana alam dll iii.pendidikan.TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK  Taburan dan faktor mempengaruhi: .politik stabil.

Penduduk optimum.hutan dan air  Langkah penerokaan sumber tanih.  .  Hubungan kependudukan dengan sumber: i.hutan dan air.Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar: -Sumber tanih. Kurang penduduk – ciri dan kesan iii. Penduduk berlebihan – ciri dan kesan ii.

langkah mengurangkan kesan pembandaran .faktor mempengaruhi.faktor mempengaruhi.fungsi Pembandaran : .pola.TEMA 5 : PETEMPATAN    Petempatan awal dunia dan Malaysia Petempatan luar bandar: .fungsi.kesan pembandaran (-ve dan +ve).

Kanada .TMNet -Perbandingan Malaysia . Langkah mengatasi. Jaringan pengangkutan: i.JARING.menggalak perdagangan. darat – jalanraya dan kereta api ii.udara Kepentingan pengangkutan Malaysia-Kanada Kesan terhadap alam sekitar.Tiung –Sat.mudah -Measat I & II. Kepentingan sistem perhubungan: -cepat. air – sungai dan laut iii.MaxiNet.TEMA 6:PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Pengangkutan & perhubungan awal.

banjir.hutan. Taburan sumber mineral.darat.peningkatan suhu & pencemaran.pemeliharaan & pemuliharaan hutan.pendapatan negara. infrastruktur.pekerjaan.mineral dan tenaga suria.kuatkuasa undang-undang(PERHILITAN.kepupusan.TEMA 7 : SUMBER Jenis sumber : Air. Kesan penerokaan terhdp. hakisan. Pengurusan sumber: . .Bahan mentah.tanih.pembukaan kawasan baru. Kepentingan pelbagai sumber: .pendidikan. alam sekitar: .FRIM). Sumber tenaga negara lain.Perubahan pdg. Pengurusan sumber air di Jepun.

pendidikan Perindustrian :. kewangan.TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI Primer.sekunder dan tertier Perkhidmatan :Pelancongan.perdagangan.pengangkutan.Industri berasaskan sumber dan bukan berasaskan sumber. Perlombongan (tajuk sumber) Pertanian Pembalakan (tajuk sumber) Perikanan .

WTO. (ASEAN. Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa – buruh.pemindahan teknologi dan hubungan perdagangan.OIC. Langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.pasaran. Sumbangan ekonomi dan pembangunan negara Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. bahan mentah.NAM) .pelaburan.APEC.Faktor mempengaruhi kegiatan pertanian.

betul……………B I………salah II……...betul II……..C .betul……………A I………salah II…….A I……..C I………betul II……...betul IV……salah………….salah………….salah………….B I………betul IV……betul II…….Teknik Menjawab      Dua pilihan jawapan: I …….betul………….salah IV……betul……………D I………betul IV……betul II…….D        Tiga pilihan jawapan: I……..salah………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful