1.

Re{i so razlo`uvawe:
9 + 3 =__________________________________________________
8 + 7 =__________________________________________________
11 − 2 =_________________________________________________
14 − 7 =_________________________________________________

2. Re{i so dopolnuvawe na namalitelot:
11 − 7 =_________________________________________________

13 − 6 =_________________________________________________

16 − 7 =_________________________________________________

3. Presmetaj:

12 + 6 =

20 − 5 =

15 – 11 =

13 + 5 =

19 − 7 =

20 − 18 =

16 + 4 =

18 − 4 =

17 − 11 =

4. Presmetaj:

8+5=

11 − 4 =

6+9=

13 − 9 =

7+8=

12 − 7 =

Iva ima 7 godini. a sestra & e 4 godini postara. a zbirot e 11. Edniot sobirok e 6. _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. a razlikata e 3. a Ivan 8 zada~i pomalku. Namalitelot e 8. Kolku godini ima sestrata na Iva? _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7. Najdi go drugiot sobirok. Kolku zada~i re{il Ivan? _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ . _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8. Najdi go namalenikot.5. Ivana re{ila 16 zada~i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful