You are on page 1of 6

NAMA CALON : ____________________________________

KELAS
: _______________________________________
KOD
EVIDENS
B1D2E1

PENERANGAN EVIDENS
Menggunakan
abjad
mewakili pembolehubah

TARIKH
PENTAKSIRAN

NAMA CALON : _______________________________________
KELAS
: _______________________________________
KOD
EVIDENS
B2D7E1 (a)

untuk

Pembolehubah

Abjad

i.

Menyatakan pembolehubah dalam
satu situasi

Nyatakan huruf yang boleh mewakili pembolehubah bagi situasi di
bawah.

Bil Petikan

Pembolehubah

a

Sekolah M mempunyai k orang guru.

b

Terdapat p biji kereta di tempat letak kereta Z

c

Malaysia mengimport s tan getah ke negara T.

d

Ahmad mengisi y liter minyak ke dalam kereta P .

ii.

Dilaksanakan oleh,
_____________________
(

Dilaksanakan oleh,
)

TARIKH
PENTAKSIRAN

1.

Kenalpasti pembolehubah dalam situasi di bawah dan tulis sebarang abjad
untuk mewakilinya.
Sekumpulan penyokong Malaysia telah cedera akibat berasak-asak
masuk ke stadium. Beberapa orang anggota polis telah dikerahkan untruk
mengawal keadaan.

PENERANGAN EVIDENS

_____________________
(

)

Sebutan -18t -9rs Pekali Sebutan Pekali Sebutan Pekali Sebutan 2 bc 5 -16x m 12 -18t 2 b 5 -16x m 12 17y 20pqr 13 y 15 -9r 17y 20r 13 y 15 Pekali Dilaksanakan oleh. Tentukan sama ada antara berikut merupakan sebutan algebra dengan satu pembolehubah atau tidak. _____________________ ( _____________________ ( ) NAMA CALON : ____________________________________ ) NAMA CALON : ____________________________________ KELAS : _______________________________________ . Dilaksanakan oleh. : _______________________________________ PENERANGAN EVIDENS TARIKH PENTAKSIRAN Menyatakan pekali dalam sebutan algebra dengan satu pembolehubah Nyatakan pekali bagi pembolehubah bagi setiap sebutan yang berikut.NAMA CALON : ____________________________________ KELAS : _______________________________________ KOD EVIDENS B2D7E1(b) PENERANGAN EVIDENS TARIKH PENTAKSIRAN KELAS KOD EVIDENS B2D7E1(c) Menyatakan sebutan algebra bagi satu pembolehubah.

KOD EVIDENS PENERANGAN EVIDENS B2D7E1(d) Menyatakan sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan satu pembolehubah TARIKH PENTAKSIRAN KOD EVIDENS PENERANGAN EVIDENS B2D7E1(e) Menyatakan sebutan serupa bagi sebutan yang diberi TARIKH PENTAKSIRAN Berikan dua sebutan serupa bagi setiap sebutan algebra yang berikut.20d Sebutan algebra serupa 8p -12x Ya / Tidak 2 m 3 0. 4r -10c.5y Dilaksanakan oleh. berikut yang manakah ialah sebutan serupa dan sebutan tak Sebutan algebra Sebutan -5x.5y 2 3 8m. _____________________ ( ) NAMA CALON : ____________________________________ KELAS : _______________________________________ _____________________ ( ) NAMA CALON : ____________________________________ KELAS : _______________________________________ KOD PENERANGAN EVIDENS TARIKH . Dilaksanakan oleh. 10q 9a. − m 6p. Antara serupa. -3a 2r.

EVIDENS B2D7E2 (a) Mengenal ungkapan algebra Tentukan sama ada setiap berikut ialah ungkapan algebra atau bukan. t − 5 f − 4 + 4q − 9 5 = _____________________________ 5. 12 x − 8 NAMA CALON : ____________________________________ KELAS : _______________________________________ PENTAKSIRAN KOD EVIDENS PENERANGAN EVIDENS B2D7E2 (b) Menyatakan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra TARIKH PENTAKSIRAN = _______________________________ Nyatakan bilangan sebutan dalam setiap ungkapan berikut. y r − + 0. 6 y + r + 7r 2 = _______________________________ 4. 8c + 2 + 6c = _____________________________ 2. 2. _____________________ ( ) . − h + 3 − 5 z = _______________________________ 3. 1.5v + x + 16 = _____________________________ 3.5 9 6 = _____________________________ 5. − 5 = _______________________________ 4. 5 g + 3 g = _______________________________ 1. y 7 = _____________________________ Dilaksanakan oleh. − 7b + 0.

_____________________ ( ) NAMA CALON : ____________________________________ KELAS : _______________________________________ KOD EVIDENS B3D5E1 PENERANGAN EVIDENS Memudahkan ungkapan dengan menggabungkan serupa.Dilaksanakan oleh. 3x + 7y + 5z + y + 2z + 9x Pembolehubah X Jawapan ----------------------- Pembolehubah Y + (a) – 8s – 4t + 3s – 5t = (b) – 20 – 20k + 20k = (c) 7e + 6c – 5e – 4c = (d) 4a – 4b + 3a – 3b = Dilaksanakan oleh. --------------------- Pembolehubah Z + ---------------------- . TARIKH PENTAKSIRAN algebra sebutan 1) Permudahkan setiap ungkapan yang berikut : 2) Mudahkan ungkapan algebra di bawah dengan mengisi kotak kosong yang disediakan.

_____________________ ( ) .