Smktis 2009

SMK TENGKU IDRIS SHAH, KAPAR UJIAN BULANAN KE TIGA JULAI 2009 KEMAHIRAN HIDUP PILIHAN 1 (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN 1 MASA 1 JAM
NAMA:.............................................................. TINGKATAN :..........................

NAMA GURU MATAPELAJARAN:................................................................ Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian iaitu bahagian A, B, C dan D. Jawab semua soalan pada ruang yang disediakan.

BAHAGIAN A Tandakan (√ ) pada penyataan yang betul dan ( Х ) pada pernyataan yang salah.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sistem perniagaan menukarkan barang dengan barang hanya boleh dilakukan apabila kedua-dua pihak mempunyai kehendak yang sama. “Kawalan Keselamatan” adalah contoh perniagaan perkhidmatan, iaitu dalam bidang perkhidmatan agihan. Tujuan utama seorang peniaga menjalankan perniagaan adalah untuk mencari keuntungan. Ahli kongsi yang menyumbangkan modal dan menerima keuntungan sahaja dinamakan ahli kongsi nominal. Keinginan manusia untuk memiliki sesuatu bagi keselesaan hidup dikenali sebagai kehendak. Makanan, pakaian dan tempat perlindungan merupakan keperluan asas manusia. Penggunaan wang tunai dan cek dalam perniagaan dikenali sebagai sistem barter. Perniagaan perkhidmatan adalah perniagaan yang menggunakan tenaga dan kepakaran individu. Perniagaan dalam negeri melibatkan import dan borong. Keuntungan perniagaan milikan tunggal dinikmati dalam bentuk dividen. (10 markah) BAHAGIAN B 1

3. 1. 7.Smktis 2009 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Ciri utama ________________ ialah membeli dari pengeluar dan menjual kepada peruncit. 8. Keperluan asas manusia terdiri daripada _______________ . tempat tinggal makanan dalam negeri kehendak kredit pemborong pakaian Pendaftar Koperasi import antarabangsa perkongsian eksport mata wang entreport perniagaan (15 markah) BAHAGIAN C 2 . __________________ dan ___________________. 6. Perniagaan yang mempunyai dua atau lebih rakan kongsi digelar_________________.Koperasi perlu didaftarkan dengan____________________. Bahan yang digunakan sebagai perantaraan pertukaranbagi sesebuah negara dipanggil ________________. Kegiatan membeli dan menjual barang dan perkhidmatan dipanggil______________. 4. Terdapat dua jenis perniagaan iaitu ____________________ dan ________________. _________________ dan _____________________. Pembeli lebih suka membeli secara_________________ kerana boleh menikmati barangan dengan bayaran pendahuluan minimum. 2. Sesuatu barang yang digunakan untuk melengkapkan kehidupan dipanggil ________________. Perniagaan antarabangsa merangkumi perniagaan __________________ . 5. 9. 10.

Smktis 2009 Rajah 1 Berdasarkan Rajah 1 di atas. a)_____________________ b)_____________________ c)_____________________ d)_____________________ e)_____________________ f)____________________ g)____________________ h)____________________ i)_____________________ j)_____________________ Injap get Kunci paip Paip perkhidmatan Tangki simpanan air Penutup tangki Paip limpah Paip cuci Paip agihan Pelampung Injap bebola (10 markah) 3 . nama dan labelkan tangki tersebut.

......Smktis 2009 BAHAGIAN D Padankan nama dan fungsi paip dalam Sistem Bekalan Air di rumah dengan betul.......... Menyalurkan bekalan air dari paip utama ke meter air........ Menyalurkan bekalan air dari meter air teus ke tangki simpanan air dan ke pili dapur...... Nama paip a) Paip perhubungan Fungsi Menyalurkan air keluar dari tangki simpanan air semasa kerja-kerja pembersihan dijalankan....................... Menyalurkan air keluar dari tangki simpanan sekiranya berlaku kerosakan pada injap bebola.... (EN MOHD AMINUDIN) Disemak oleh : ...................................................... bilik air dan tandas..... Disahkan oleh : ........ b) Paip perkhidmatan c) Paip agihan d) Paip limpah e) Paip cuci (5 markah) KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh : ... Mengagihkan bekalan air dari tangki simpanan air ke kelengkapan perpaipan lain seperti sink cuci. 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful