Smktis 2009

SMK TENGKU IDRIS SHAH, KAPAR UJIAN BULANAN KE TIGA JULAI 2009 KEMAHIRAN HIDUP PILIHAN 1 (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN 1 MASA 1 JAM
NAMA:.............................................................. TINGKATAN :..........................

NAMA GURU MATAPELAJARAN:................................................................ Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian iaitu bahagian A, B, C dan D. Jawab semua soalan pada ruang yang disediakan.

BAHAGIAN A Tandakan (√ ) pada penyataan yang betul dan ( Х ) pada pernyataan yang salah.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sistem perniagaan menukarkan barang dengan barang hanya boleh dilakukan apabila kedua-dua pihak mempunyai kehendak yang sama. “Kawalan Keselamatan” adalah contoh perniagaan perkhidmatan, iaitu dalam bidang perkhidmatan agihan. Tujuan utama seorang peniaga menjalankan perniagaan adalah untuk mencari keuntungan. Ahli kongsi yang menyumbangkan modal dan menerima keuntungan sahaja dinamakan ahli kongsi nominal. Keinginan manusia untuk memiliki sesuatu bagi keselesaan hidup dikenali sebagai kehendak. Makanan, pakaian dan tempat perlindungan merupakan keperluan asas manusia. Penggunaan wang tunai dan cek dalam perniagaan dikenali sebagai sistem barter. Perniagaan perkhidmatan adalah perniagaan yang menggunakan tenaga dan kepakaran individu. Perniagaan dalam negeri melibatkan import dan borong. Keuntungan perniagaan milikan tunggal dinikmati dalam bentuk dividen. (10 markah) BAHAGIAN B 1

tempat tinggal makanan dalam negeri kehendak kredit pemborong pakaian Pendaftar Koperasi import antarabangsa perkongsian eksport mata wang entreport perniagaan (15 markah) BAHAGIAN C 2 . __________________ dan ___________________. 7. Ciri utama ________________ ialah membeli dari pengeluar dan menjual kepada peruncit.Koperasi perlu didaftarkan dengan____________________. Pembeli lebih suka membeli secara_________________ kerana boleh menikmati barangan dengan bayaran pendahuluan minimum. 10. Bahan yang digunakan sebagai perantaraan pertukaranbagi sesebuah negara dipanggil ________________. 4. 2. Kegiatan membeli dan menjual barang dan perkhidmatan dipanggil______________. Sesuatu barang yang digunakan untuk melengkapkan kehidupan dipanggil ________________. 3. Keperluan asas manusia terdiri daripada _______________ . Perniagaan yang mempunyai dua atau lebih rakan kongsi digelar_________________.Smktis 2009 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Perniagaan antarabangsa merangkumi perniagaan __________________ . 5. 8. _________________ dan _____________________. Terdapat dua jenis perniagaan iaitu ____________________ dan ________________. 9. 6.

nama dan labelkan tangki tersebut. a)_____________________ b)_____________________ c)_____________________ d)_____________________ e)_____________________ f)____________________ g)____________________ h)____________________ i)_____________________ j)_____________________ Injap get Kunci paip Paip perkhidmatan Tangki simpanan air Penutup tangki Paip limpah Paip cuci Paip agihan Pelampung Injap bebola (10 markah) 3 .Smktis 2009 Rajah 1 Berdasarkan Rajah 1 di atas.

..... Mengagihkan bekalan air dari tangki simpanan air ke kelengkapan perpaipan lain seperti sink cuci....... Menyalurkan bekalan air dari paip utama ke meter air...Smktis 2009 BAHAGIAN D Padankan nama dan fungsi paip dalam Sistem Bekalan Air di rumah dengan betul........ b) Paip perkhidmatan c) Paip agihan d) Paip limpah e) Paip cuci (5 markah) KERTAS SOALAN TAMAT Disediakan oleh : ... Menyalurkan bekalan air dari meter air teus ke tangki simpanan air dan ke pili dapur.................... 4 ........... bilik air dan tandas.. Disahkan oleh : ................ Nama paip a) Paip perhubungan Fungsi Menyalurkan air keluar dari tangki simpanan air semasa kerja-kerja pembersihan dijalankan...... Menyalurkan air keluar dari tangki simpanan sekiranya berlaku kerosakan pada injap bebola......................... Disemak oleh : .......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful