1.

1 PREZENTAREA GENERALÅ A PROCESORULUI DE TABELE
Un loc important în sistemul programelor de biroticå îl ocupå procesoarele de tabele ¿i reprezentåri grafice dintre care Excel 97 face obiectul prezentårii noastre. Aceste procesoare de tabele sunt instrumente software de mare putere, destinate prelucrårii informa¡iilor dispuse sub formå de tabel, într-o mare varietate de structuri: bugete, balan¡e de verificare, bilan¡, facturi, analize etc.. Excel 97 s-a impus în categoria procesoarelor de tabele prin bogå¡ia de func¡ii, simplitatea utilizårii, ergonomie, fiind utilizate cu succes în domeniul afacerilor, în previziuni, simulåri economice ¿i analize statistice, în activitå¡i curente de birou etc. Concepte de bazå ale calculului tabelar Un procesor de tabele este o aplica¡ie informaticå care permite lucrul cu foi de calcul. O asemenea foaie seamånå foarte mult cu un tabel întocmit pe hârtie, având înså multiple avantaje fa¡å de acesta. Foaia de calcul este un spa¡iu plan, delimitat precis ¿i organizat în linii ¿i coloane. Fiind o matrice, foaia de calcul poate fi asimilatå unui tabel ce este formatå din 256 de coloane, numerotate de la A la IV ¿i 16.384 de linii (2 ). Aceste linii ¿i coloane definesc 4.194.304 de celule. Celula se poate defini ca fiind o intersec¡ie a unei linii cu o coloanå. O celulå poate con¡ine 256 de caractere, semnificând valori, ¿iruri de caractere, func¡ii sau formule. Celula curentå (celula activå) este celula în care se aflå cursorul ¿i care este afi¿atå pe ecran cu marginile îngro¿ate. Acest mod particular de afi¿are poartå numele de cursor Excel.
14

AD196.“mixte” cu sintaxa: $A3 sau A$3. etc). F8 etc. Ele se mai numesc ¿i referin¡e deoarece sunt utilizate în formule ¿i func¡ii pentru a indica pozi¡ia celulei al cårei con¡inut este preluat în formula/func¡ia respectivå.. $F8 sau F$8 etc. introducerea datelor în foaia de calcul se face prin celula care con¡ine cursorul. A3. A:G4 K2 3 Nume : CMP1 4 C4 G4 Câmp vertical: 5 A:K2.. Modul lor de utilizare va fi prezentat în paragraful "Calcule pe bazå de formule". .Cel mai des. IV 1 Câmp orizontal : 2 A:C4 . .. $F$8.“relative” cu sintaxa prezentatå mai sus: A3. .. F8.. Coordonatele celulei (referin¡e) reprezintå perechea formatå din litera coloanei ¿i numårul liniei care definesc celula respectivå ( de ex. Tipuri de câmpuri dintr-o tabelå (coordonate. nume) A A B C D E F G H I J K ..“absolute” cu sintaxa urmåtoare: $A$3. Coordonatele pot fi: . $AD$196 etc.A:K11 6 Nume : CMP4 7 D7 .

A:D7. Nume:CMP3 Fig. redenumite. Tipul obi¿nuit de document sau fi¿ier din Microsoft Excel 97 este registrul de lucru (workbook). Registrele de lucru con¡in foi (sheet).. Un registru de lucru este .. inserate sau eliminate. pe o coloanå ¿i mai multe linii (câmp vertical) ¿i pe mai multe linii ¿i coloane (câmp mixt). se va nota astfel: Sheet1!C4:G4 Registrul de lucru. sintaxa fiind : nume-foaie!coordonate-celulå:coordonate-celulå. De exemplu. având drept coordonate liniile ¿i coloanele aferente. Câmpul poate fi definit pe cel pu¡in o celulå (câmp celulå). Precizåm cå ¿i în cazul plajelor de celule referirea se face tot prin coordonate.1. utilizând exprimarea în coordonate relative..A:I11 .8 B8 9 Câmp celulå: 10 A:B8. A:B8 11 Nume:CMP2 I11 K11 12 Câmp mixt . pe mai multe coloane ¿i o singurå linie (câmp orizontal). Sheet2 ¿i Sheet3.. acestea pot fi foi de calcul. ca în figura 1. ¥n figura 1. foi de diagramå ¿i foi de macrocomenzi.1 Tipuri de câmpuri Plaja de celule (câmp) este un ansamblu de celule adiacente.. În cadrul unui registru de lucru foile pot fi rearanjate. 1. Numele fiecårei foi apare în partea de jos foii-ecran.2 se pot observa tab-urile cu numele: Sheet1.. într-o zonå pentru care care acceptam denumirea de "tab".

înseamnå cå ea este deja activå. Existå o standardizare a sistemului de meniuri. astfel: • dacå o comandå este urmatå de trei puncte (.. Acest meniu este afi¿at ca urmare a selectårii op¡iunii Format din meniul principal.. exemplu: meniul Format di fig.XLS ¿i poate con¡ine orice numår de foi (limita este datå de capacitatea calculatorului). Meniurile permit definirea comenzilor ce urmeazå a fi executate.2. poate crea copii de rezervå ¿i poate restaura un document pierdut.salvat sub forma unui fi¿ier cu extensia . • dacå o comandå este urmatå de semnul () înseamnå cå prin selectarea ei va fi afi¿at un submeniu. Ele sunt apelate prin selectarea meniului respectiv. În executarea unei anumite opera¡ii utilizatorul este asistat de un sistem de meniuri organizate ierarhic (în cascadå) în meniuri ¿i submeniuri. • dacå o comandå este afi¿atå cu intensitate mai slabå înseamnå cå nu este operabilå.) înseamnnå cå prin selectarea ei va fi afi¿atå pe ecran o fereastrå de dialog cu utilizatorul. Fig.2 Meniul FORMAT Utilizatorul poate crea sau salva noi registre de lucru. poate utiliza un registru creat anterior ¿i îl poate vizualiza înainte de imprimare. Op¡iunile din meniul principal sunt structurate pe orizontalå. • dacå o comandå este înso¡itå de ( ) sau iconul corespunzåtor este pe pozi¡ia “apåsat”. sub forma unei “bare de meniu”.1. Meniurile. prin care acesta este solicitat så furnizeze noi informa¡ii. . 1.

op¡iuni ce con¡in comenzi pentru: • inserare foaie nouå (INSERT…) Inserarea se poate face precizând tipul foii. Dacå înså se apaså butonul drept al mousului.0 Macro (Foaie de macrocomandå MS Excel 4. Gestionarea registrelor de lucru (WorkBook) Ori de câte ori deschidem.0) International Macro Sheet (Foaie de macrocomandå interna¡ionalå) Utilizare Introducerea si calcularea de date Diagrame neîncorporate într-un registru de lucru Limbajul Visual Basic din MS Excel Compatibilitatea cu versiunile anterioare Compatibilitatea cu versiunile anterioare Tabel 1. salvåm sau închidem un fi¿ier registru de lucru.. ¥ntr-un registru de lucru pot exista 5 tipuri de foi ¿i anume: Tip Worksheet (Foaie de calcul) Chart (Foaie diagrama) MS Excel 5. salvåm sau închidem un fi¿ier în MS Excel 97. Meniurile contextuale sunt organizate pe logica unui meniu vertical ¿i con¡in comenzi aferente obiectului selectat. Sheet16). Activarea meniului contextual se face prin selectarea “contextului” ¿i ac¡ionarea butonului drept al mouse-ului. 1. utilizatorul va avea acces la op¡iunile unui meniu contextual. în fig. Selectarea foilor dintr-un registru a) Selectarea unei singure foi se realizeazå executând un click pe tab-ul foii curente (Sheet 1. Registrul de lucru se deschide implicit cu 16 foi de calcul (Sheet1.În plus meniurile con¡in în dreptul fiecårei comenzi numele tastei (combina¡iilor de taste) func¡ionale prin care se poate lansa de la tastaturå comanda respectivå. deschidem. .0 Dialog (Dialog) MS Excel 4.2)..3 Tipuri de foi de calcul • ¿tergere foaie (DELETE) • redenumire foaie (RENAME) .

pentru a selecta foi neadiacente se face click pe tabul primei foi din grup.douå sau mai multe registre de lucru Pentru gestionarea ferestrelor se utilizeazå meniul WINDOW. . compararea. se apaså tasta CTRL ¿i apoi se clicheazå succesiv pe tabul fiecårei foi care va face parte din grup.pår¡i diferite ale unei foi . stabilirea de formate ¿i editarea de date în: .Unhide : efect invers selectårii op¡iunii Hide.New window : creazå o nouå fereastrå într-un registru de lucru. Oricare din opera¡iile prezentate se pot aplica unei foi sau unui grup de foi (simultan). permi¡ând vizualizarea concomitentå a informa¡iilor din ferestre diferite.pentru a selecta foi adiacente se executå un click pe primul tab-foaie (utilizând butonul stâng al mouse-ului). se apaså tasta SHIFT ¿i concomitent se face click pe tabul corespunzåtor ultimei foi din grup. în meniul contextual este adåugatå comanda UNGROUP SHEETS necesarå pentru a realiza deselectarea. Atâta timp cât sunt selectate mai multe foi.Arrange : permite aranjarea verticalå sau orizontalå a ferestrelor deschise simultan. . Gestionarea ferestrelor Ferestrele multiple fac mai u¿oarå introducerea. . b) Selectarea mai multor foi . Gruparea foilor se realizeazå prin opera¡ia de selectare. . ecranul foii de calcul permi¡ând defilarea independentå pe cele patru zone .pentru a selecta toate foile se alege din meniul contextual al foii comanda SELECT ALL SHEETS..Hide : ascunde fereastra activå. cu urmåtoarele optiuni : .Split : sec¡ioneazå în patru.• mutare sau copiere foaie în registrul de lucru activ sau într-un alt registru de lucru (MOVE or COPY. .) • afi¿area ferestrei MS Visual Basic ce permite vizualizarea procedurilor ata¿ate foii respective (VIEW CODE).foi diferite din acela¿i registru de lucru .. .

.fereastra aferentå foii de calcul active. Efectul este afi¿area ecranului Excel. vizualizarea ¿i modificarea con¡inutului celulelor. pozi¡ionare la început ( ) / sfâr¿it ( ) de registru. Componentele ferestrei document în Excel Lansarea în execu¡ie a aplica¡iei se realizeazå prin dublu click pe iconul Microsoft Excel. flancatå în stânga de butonul meniului sistem ( meniu ce con¡ine op¡iuni pentru gestionarea ferestrei WINDOWS). . .bara de formule: serve¿te pentru introducerea datelor.bara de titlu.. iar în dreapta de butoanele pentru minimizare/maximizare fereastrå ¿i închidere aplica¡ie. Se observå cu u¿urin¡å elementele standard ale unei ferestre WINDOWS ¿i anume: .bara de meniuri ale aplica¡iei.Freeze Panes : blocheazå în timpul defilårii coloanele din stânga celulei dorite. fårå a fi necesarå închiderea fi¿ierului registru de lucru. prin activarea cu ajutorul mouse-ului a unui instrument se realizeazå efectuarea rapidå a uneia dintre opera¡iile curente. taburile foilor din registru ¿i bara de defilare în cadrul foii active.4. Structura ferestrei de ecran Excel 97 .bara de defilare “orizontalå” care cuprinde butoane pentru “råsfoirea” registrului de lucru foaie cu foaie (înainte / înapoi ).bara/barele de instrumente standard. figura 1. . Când o fereastrå nu mai este utilå ea poate fi închiså. . respectiv liniile de deasupra.

Invers. la care se pot adåuga încå multe altele create de utilizator) se selecteazå meniul VIEW.linia de stare: furnizeazå permanent informa¡ii în legåturå cu modul de lucru curent. dacå se dore¿te afi¿area unei anumite bare de instrumente (Excel are 13 astfel de bare.. module Visual Basic etc. numårul lor nefiind limitat decât de memoria disponibilå. Ea face parte întotdeauna dintr-un registru de lucru. alåturi de foi diagramå.4 Ecranul EXCEL 97 . Ie¿irea din sesiunea de lucru EXCEL se realizeazå prin dublu click pe butonul meniului sistem sau prin comanda File Quit. . Structura foii de calcul Foaia de calcul este documentul principal care se utilizeazå în Excel pentru a stoca ¿i manipula date. se poate renun¡a la afi¿area unora dintre barele componente. ¿i se marcheazå casetele corespunzåtoarei barelor de instrumente necesare.Fig. se activeazå comanda TOOLBARS. Dacå se dore¿te mårirea suprafe¡ei de ecran pentru fereastra aferentå foii de calcul active.. 1.. prin selectarea meniului VIEW ¿i dezactivarea optiunilor respective.

Pe cât posibil nu trebuie så fie preluate sub formå de date ini¡iale.Coloanele sunt identificate prin una sau douå litere (A. numere. caz în care în celulå va fi afi¿at rezultatul calculului (figura 1. Liniile sunt identificate prin numere (de la 1 la 16384). o alta cu zonele de criterii.d. Introducerea în foaia de calcul a informa¡iilor reprezentând titluri: .a. care sunt datele necesare. O celulå (definitå prin intersec¡ia unei linii cu o coloanå) este identificatå prin referin¡a sa. 2. date ce pot fi ob¡inute prin calcule. data creårii . evitându-se pe cât posibil crearea de foi de calcul uria¿e. În cazul foilor ce con¡in baze de date se impune crearea unor zone de criterii pentru filtrarea informa¡iilor din baza de date ¿i eventual a unor zone de afi¿are a rezultatelor filtrårilor.B2). În aceste cazuri este indicatå utilizarea mai multor foi de calcul care så cuprindå parte din aceste zone. ¿.titlul tabelului. În plus regruparea tuturor ipotezelor societå¡ii într-o singurå foaie u¿ureazå reutilizarea lor în mai multe foi sau registre de lucru. Celulele pot fi grupate în câmpuri (plaje de celule).etichetele de coloane ¿i de linii . Un câmp este de formå rectangularå ¿i poate fi identificat prin coordonatele col¡urilor opuse (stânga sus... zona de date. orice schimbare intervenitå valoarea ini¡ialå se va repercuta automat în toate formulele care o utilizeazå direct sau indirect diminuându-se la maximum riscul de eroare. În general o foaie de calcul cuprinde patru zone: zona de ipoteze.5) Conceperea unei foi de calcul Conceperea prezentårii ¿i organizårii unei foi de calcul este deosebit de importantå pentru vizualizarea informa¡iilor pe care foaia le con¡ine.. ele trebuie preferate valorilor absolute.comentarii ata¿ate celulelor . O celulå poate con¡ine informa¡ii (text.zone de test. eventuali separatori.. se recomandå structurarea pe zone. zona de calcule ¿i zona de rezultate. Volumul datelor ini¡iale trebuie redus la minim. De exemplu B3:E10 define¿te câmpul format din 32 celule care începe la celula B3 ¿i se încheie la celula E10. delimitate prin caracterul “(:)”. Chiar dacå uneori este mai dificil de utilizat formule.. . . dreapta jos). greu de utilizat. În cazul unei foi de calcul care permite efectuarea de simulåri. adicå prin coordonatele coloanei ¿i liniei în care se aflå (de ex. date calendaristice) sau formule de calcul.B. de exemplu: o foaie cu zonele de ipoteze.m. De aceea este indicat så se parcurgå urmåtoarele etape: 1. cine va fi utilizatorul ei. Stabilirea « ideii generale » Fiecare foaie de calcul trebuie conceputå având în vedere scopul foii de calcul respective. AA. 3. . IV). Introducerea datelor ini¡iale Datele ini¡iale trebuie în¡elese ca date primare.

Formatarea foii de calcul Aceasta trebuie realizatå (dacå este posibil) în conformitate cu formatele cu care utilizatorul este familiarizat. Dacå este necesarå efectuarea de calcule complexe (formule mari) este indicatå descompunerea în calcule par¡iale plasate în celule diferite. alte drepturi similare Fond comercial Alte imobilizari Imobilizari in curs Imobilizari Corporale Terenuri Cladiri ¿i construc¡ii speciale Ma¿ini si utilaje Alte imobilizåri corporale Imobilizåri în curs Imobilizari Financiare Titluri de participare Alte titluri imobilizate Crean¡e imobilizate TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE Stocuri Materii prime ¿i materiale Obiecte de inventar ¿i stocuri aflate la ter¡i Produc¡ie în curs 84792 433899 16973 283 1512 109873 140619 15083 21685 33655 0 0 300882 10805 83475 0 0 0 143690 38737 84792 433899 0 0 1995 0 1996 1997 283 . 5. 1. brevete. ACTIV Imobilizåri Necorporale Cheltuieli de constituire ¿i de cercetare Dezvoltare Concesiuni. realizat într-o foaie de calcul (fig. Pentru aceasta este necesarå inserarea de celule/linii/coloane vide. Introducerea formulelor Se recomandå utilizarea referin¡elor nominale de celule/zone ¿i a formulelor scurte. Spre exemplificare prezentåm în continuare un formular de bilant (pentru trei exerci¡ii financiare consecutive). pentru a permite “citirea” cu u¿urin¡å a foii de calcul. Utilizarea referin¡elor nominale mic¿oreazå erorile de manipulare posibile. chenare.5). etc.4.

Produse finite Alte active circulante Furnizori . casa ¿i acreditive TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Cheltuieli constatate în avan Diferen¡e de conversie activ TOTAL CONTURI DE REGULA-RIZARI ªI ASIMILATE Prime privind rambursarea obliga¡iunilor TOTAL ACTIV 109873 123646 424864 872676 44340 62864 0 50976 0 270256 0 169397 504544 1512 25791 280 16682 338 278 8213 0 328 328 0 160151 35012 0 0 0 0 68257 101233 169490 0 534737 1013295 27303 619529 1616684 27914 PASIV Capital social din care : -capital subscris ¿i vårsat Prime legate de capital Diferen¡e din reevaluare Rezerve Rezultatul reportat Rezultatul exerci¡iului Fonduri Subven¡ii pentru investi¡ii Provizioane reglementate TOTAL CAPITALURI PROPRII Provizioane pentru riscuri Provizioane pentru cheltuieli TOTAL PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 1995 200 200 0 40 0 51795 1996 227460 227460 0 0 29315 0 111118 1997 20000 20000 4000 3346 73 54497 0 0 0 0 206728 0 0 40200 40200 850 470 28739 0 100 100 106532 574621 .Debitori Clien¡i ¿i conturi asimilate Ac¡ionari-capital subscris ¿i nevårsat Alte crean¡e Titluri de plasament Conturi la bånci.

Auto Outline. Unei foi de calcul i se poate ata¿a un singur plan desfå¿uråtor. În acest fel informa¡ia devine mai u¿or de citit ¿i de comparat.5 Stuctura bilan¡ului 0 0 0 0 3703 48957 52660 0 0 853 0 0 102257 102257 275 275 5418 5176 10547 1249 5711 28101 155108 366582 305229 532171 460337 899606 619529 1616684 57215 1991 1992 1993 619529 1616684 27914 619529 1616684 57215 0 0 -29301 6. astfel: -selectåm întregul formular. .Imprumuturi si datorii asimilate din care : -pe termen mediu si lung Furnizori si conturi asimilate Clienti . -selectåm din meniul Data op¡iunea Group and Outline. Îi ata¿åm automat un plan desfå¿uråtor. 1. plan ce poate fi afi¿at “in extenso “ cu toate detaliile sau “restrâns” când detaliile sunt “ascunse”. 7. Pentru aceasta se face apel la valori ale datelor de intrare pentru care se cunosc rezultatele diferitelor celule. Modalitå¡ile de rezolvare sunt urmåtoarele: a) automat Pentru exemplificare reluåm foaia ce con¡ine formularul de bilan¡. Verificarea ¿i testarea foii de calcul Trebuie verificat totul ¿i mai ales formulele. Ata¿area unui plan desfå¿uråtor Excel permite crearea (automatå sau de cåtre utilizator) a unui ”plan desfå¿uråtor” (outline).Creditori Alte datorii Banca TOTAL DATORII Venituri inregistrate in avans Diferente de conversie pasiv TOTAL CONTURI DE REGULA-RIZARE SI ASIMILATE TOTAL PASIV EGALITATE BILANT ACTIV PASIV ** DIFERENTE** Fig. Se realizeaza astfel o sintetizare a foii de calcul. Datoritå acestei facilitå¡i se pot ascunde sau afi¿a pâna la opt nivele de detaliu din rânduri sau coloane.

din caseta de dialog Group se selecteazå Rows sau Columns. Utilizatorul poate schimba direc¡ia de calcul modificând setårile din fereastra Setting (figura 1. Dacå planul desfå¿uråtor este creat pe linii.se ac¡ioneaza butonul OK dupå care se repetå procedeul pentru fiecare nivel de grupare în parte. Setting… Ca urmare în partea stângå a foii de calcul apare o zonå cu butona¿e de nivel (numerotate 1. Group. Ac¡ionarea butona¿elor [-] (cu ajutorul mouse-ului). exclusiv celula ce con¡ine formula de cumulare (în caz cå existå!) . . va apare fereastra de dialog Group. iar coloanele de cumul sunt la dreapta coloanelor de detaliu (Summary columns to right of detail). Un plan desfå¿uråtor poate fi realizat ¿i simultan pe linii si coloane.Implicit Excel presupune cå rândurile de cumul sunt dedesubtul rândurilor de detaliu (Summary rows below detail).se selecteazå celulele pentru grupare. _ Fig. Ungroup. În figura 1. ¿i ac¡ionând butonul Create. pentru reafi¿area lor se ac¡ioneazå (tot prin intermediul mouse-ului) butona¿ele [+]. . dacå este creat pe coloane.2.…) ¿i cu butona¿e de ascundere/afi¿are detalii ([ ]/[+]). În cazul în care nu au fost selectate rânduri sau coloane întregi.6 Caseta de setare b) manual Pentru ata¿area manualå a unei structuri de plan desfå¿uråtor se procedeazå astfel: . face så disparå liniile de detaliu.6). corespunzåtoare unui nivel.se alege comanda Data.7 este prezentatå o parte din planul desfå¿uråtor aferent formularului de bilan¡. .3. Group and Outline.butona¿ele apar în stânga antetelor de linii. Anularea unei grupåri se face cu comanda Data. butona¿ele apar în zona de deasupra antetelor de coloane. Afi¿area acestei ferestra se face cu comanda Data. 1. Group and Outline. Group and Outline.

Fig. 1.7 Plan desfå¿uråtor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful