ДЕПАРТМАН ЗА

ФИЛОЗОФИЈУ
ПРЕДМЕТ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. г.
јануарски

ИСПИТНИ
априлски
јунски

РОКОВИ
јулски
септембарски

oктобарски

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Увод у филозофију I
Увод у логику I
Историја античке филозофије I
Изборни предмети I а :
Енглески језик I
Француски језик I
Немачки језик I
Руски језик I
Изборни предмети 1:
Старогрчки језик I
Латински језик I

08.02. у 14
01.02. у 14
06.02. у 9

20.06. у 14
05.06. у 14
18.06. у 9

02.07. у 14
25.06. у 14
02.07. у 9

17.01. у 10 СА 17.04. у 10 СА 05.06. у 14 СА 26.06. у 8 СА
21.01. у 10
21.04. у 10
16.06. у 10
07.07. у 10
21.01. у 10
21.04. у 10
16.06. у 10
07.07. у 10
21.01. у 10
21.04. у 10
16.06. у 10
07.07. у 10
26.01. у 9
26.01. у 9

10.02. у 14
Увод у филозофију II
Историја античке филозофије II
06.02. у 9
Увод у логику II
03.02. у 14
Изборни предмети I б:
Енглески језик II
17.01. у 10 СА
Француски језик II
21.01. у 10
Немачки језик II
21.01. у 10
Руски језик II
21.01. у 10
Изборни предмети 2:
26.01. у 9
Старогрчки језик II
26.01. у 9
Латински језик II
Историја средњовековне

27.04. у 14
25.04. у 14
23.04. у 9

26.04. у 9
26.04. у 9

13.09. у 14
05.09. у 14
10.09. у 9

26.09. у 14
17.09. у 14
24.09. у 9

10.09. у 9
10.09. у 10
10.09. у 10
10.09. у 10

02.10. у 9
22.09. у 10
22.09. у 10
22.09. у 10

14.06. у 9
14.06. у 9

05.07. у 9
05.07. у 9

06.09. у 9
06.09. у 9

20.09. у 9
20.09. у 9

23.06. у 14

05.07. у 14

14.09. у 14

28.09. у 14

18.06. у 9
08.06. у 14

02.07. у 9
27.06. у 14

10.09. у 9
07.09. у 14

24.09. у 9
19.09. у 14

10.09. у 9
10.09. у 10
10.09. у 10
10.09. у 10

02.10. у 9
22.09. у 10
22.09. у 10
22.09. у 10

06.09. у 9
06.09. у 9

20.09. у 9
20.09. у 9

05.06. у 14 СА 26.06. у 8 СА
16.06. у 10
07.07. у 10
16.06. у 10
07.07. у 10
16.06. у 10
07.07. у 10
14.06. у 9
14.06. у 9

05.07. у 9
05.07. у 9

09. у 9 04. у 12 03. у 9 25.01.04.06.филозофије I Историја етике I Историја естетике I Логика I Изборни предмети 1: Педагогија I Античка филозофска терминологија Историја средњовековне филозофије II Историја етике II Историја естетике II Логика II Изборни предмети 2: Основи социологије Информатика Педагогија II Историја нововековне филозофије I Систематска етика I Систематска естетика I Гносеологија I Изборни предмети 1: Психологија I Филозофија науке Историја нововековне филозофије II Систематска етика II Систематска естетика II 06.07. у 9 26. у 9 09. у 9 23. у 14 МС 23. у 10 19. у 9 04.07.02.01.09.07. у 9 27.09. у 9 01.01.04. у 14 МС 18. у 9 13. у 12 02. у 9 05. у 10 11. у 9 25. у 10 06. у 12 04.04.09. у 12 04. у 12 25. у 9 09.10.у 9 11.06.07.09. у 14 10. у 10 02. у 9 26.01. у 10 14.09.07.09. у 9 09. у 9 - - 08. у 9 23. у 14 17. у 12 НА 13.02.09. у 9 13.02.06.04. у 9 31.04. у 9 24. у 10 20.04. у 10 05. у 12 ВС 03.09. у 10 23.02.06. у 9 27. у 10 09. у 9 25.07. у 10 24.09.06.09.10.04. 09.07. у 10 20. у 10 23.06.07.07.04.09.07. у 9 .01. у 9 НА 19.07.06. у 14 02. у 14 НА 24. у 9 03. у 14 МС 10.10.07. у 10 03.10. у 10 НА 13. у 9 06. у 9 13. у 10 21.09. у 14 26.10. у 9 13.у 9 06.06. у 9 19.07.07.01.06. у 10 08.06. у 9 27.09. у 9 06. у 11 НА 30. у 10 23. у 9 11. у 9 05.10.09.04. у 9 05. у 9 03. 09. у 10 03.01. у 10 01. у 12 19.04.10.06. у 9 03.07.06.01.07.06. у 9 24.01. у 9 11.06.у 9 11.07.09.09. у 18 НА 05. у 10 11.09.02. у 12 24. у 14 02. у 9 05. у 9 18. у 12 26. у 11 НА 31. у 12 05. у 10 НА 28.02. у 9 27.04. у 9 23. у 14 14. у 12 26.у 9 11.06. у 10 23.01.06. у 12 13.06. у 9 20.06. у 9 01. у 10 01.10. у 9 03.04. у 10 НА 05.09. у 10 19.04.01.06.09.04.06. у 9 04.07. у 10 МС 03. у 12 21. у 10 09.09.04.01.10.

01.07. у 13 25. у 13 05. у 13 02.06. у 9 02.04.06. у 13 29.08.08. у 15 04.04.09.01.09. у 10 21. у 13 26. у 10 13. у 10 Гносеологија II Изборни предмети 2: Филозофска антропологија Филозофија васпитања Психологија II Историја савремене филозофије I Методологија I Онтологија I Методика наставе филозофије I Методика наставе филозофије II .09. у 12 26. у 12 29. у 13 02. у 13 25. у 15 02.06.10. у 12 03. у 15 11. у 13 29.07. у 13 24.06.02.10.09. у 17 31.02.09. у 13 27.04. у 10 26. у 9 12.09. у 10 26. у 12 05. у 16 25.06.06.06. у 9 18.07.06.09.09.04.04.07.06. у 9 Историја савремене филозофије II Методологија II Онтологија II 18. у 10 Изборни предмети 1: Филозофија религије Филозофија језика 06.09.10.06. у 13 29. у 16 25.01.01.09.04.01. у 10 04. у 15 19. у 10 05. у 12 24.04. у 12 25. у 13 05. у 9 24. у 15 25.02. у 10 21.09. у 9 - 23.01.31.07. у 12 07.07.04. у 10 04. у 10 13.09.02.09.10.08.06. у 13 25. у 9 10. у 12 03. у 9 02. у 9 03.06. у 13 24.06. у 9 11.06. у 12 03. у 12 19.04.07. у 17 07. у 9 18. у 12 24. у 14 18.08. у 10 - 23.09. у 12 18. у 13 05. у 13 27.04.02. у 12 24.06.04. у 12 04. у 10 05. у 15 12. у 12 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful