You are on page 1of 1

U R R IA K 12 de O C TUB R E de 2 012

O ARRAK H
Nagusien eta gaztetxoen ibilbideak paperez eta zintez daude marratuta. Nagusiei dagokienez, talde bakoitza bi pertsonaz osatutakoa izango da. Ibiltariren batek bikoterik gabe izena ematen badu, saririk jasotzeko eskubidea ez du izango. Bikote bakoitzeko bi kideek elkarrekin igaro behar dute kontrolguneen aurrean, eta hola egiten ez duen bikotea lehiatik kanpo geratuko da. Hamarretakoa hartzeko gunean 10 minutuko geldialdia egingo da. 12:45 etan itxiko da Nagusien heldueraren Kontrol-mahaia eta, ondorioz, beranduago iritsiko diren bikoteek ez dute saririk jasotzeko eskubiderik izango. Gaztexoen sari banaketa 12:00 etan hasiko da eta Adultoenak 13:30etan Algortako Batzokiko jolastokian. Sariak banatzen diren une horretan jaso behar dira eta ekitaldi hau bukatu eta ordu laurdena igaro ondoren saria ezingo da jaso. Gaztetxoen ibilaldia herrikoia da eta banaka emango dute izena partaideek. Gertatu daitezken arazoak baztertze aldera, partaide guztiek marratutako bidearen barruan ibili behar dute. Bere borondatetik kanpoko arrazoirik gertatuz gero, Antolakundeak egitaraua edo/eta ibilbidea aldatzeko eskubidea izango du.

N TAS O

1 2 3 4 5 6

Los recorridos de Adultos y de Gaztetxoak estn marcados con papel y cintas. Las patrullas, en Adultos, se compondrn de dos personas. En el supuesto de que un marchista se apunte individualmente no tendr derecho a premio. Ser obligatorio que los dos componentes de cada patrulla pasen juntos por todos los controles, siendo descalificados los que no lo hagan as. En la zona de avituallamiento habr una parada de 10 minutos. A las 12:45 se realizar el Cierre del Control de Llegada de los Adultos, de tal forma que los que lleguen posteriormente no tendrn derecho a premio. La entrega de premios de los Gaztetxos ser a las 12:00 y los de los Adultos a las 13:30 horas en el patio del Batzoki de Algorta. Estos premios debern ser recogidos en el momento de la entrega y nunca ms tarde de 15 minutos desde su finalizacin. La marcha de Gaztetxoak es marcha popular, apuntndose individualmente. Se ruega a todos los participantes que no se aparten del camino trazado para evitar todos los problemas posibles. La organizacin se reserva el derecho de alterar el programa o el recorrido de la marcha si hubiese algn motivo ajeno a su voluntad.

7 8 9