You are on page 1of 3

PROZEDURA

Dagokizun fitxa bete ondoren, koadroa markatu behar duzu (bere ezkerreko botoia zapalduta duzula, arratoia mugitu behar duzu horretarako).

PROCEDIMIENTO

Una vez rellenada la ficha correspondiente, marque el cuadro (arrastrando el ratn con el botn izquierdo pulsado).

Copiar edo Kopiatu zapaldu.

Pulse Copiar

Zure posta elektronikoan itxartu.itxartu@gmail.com bidali behar duzun mezu berri bat zabaldu eta helbidea idatzi.

Abra en su correo un nuevo mensaje que debe enviar a itxartu.itxartu@gmail.com y escriba esta direccin.

Pegar edo Ezarri zapaldu.

Pulse Pegar

Enviar edo Bidali zapaldu.

Pulse Enviar