You are on page 1of 1

Aktuelno:

AKCIJA KURBAN 2012


Kurbani u 2012. godini
Ovim vas obavjetavamo da je cijena ovogodinjeg kurbana za vedsku u akciji koju vodi Rijaset Islamske zajednice u BiH, 1.500 kruna. Akcija prikupljanja uplata na ime Kurbana 2012, traje do 23. oktobra 2012. godine.
Sve uplate na PG IZ Norrkping:

29 46 87-9

1. Napomena: Rijaset nema mogunost da dostavlja treinu kurbana po cijeloj BiH. Svi uplatioci kurbana koji bi eljeli da neko od njihove rodbine preuzme treinu kurbana, trebaju obavijestiti svoju rodbinu u BiH da se treina kurbana moe preuzeti samo u Sarajevu. 2. Napomena: Nai demati i dematlije su obavezni da se pridravaju Rijasetove fetve o kurbanima na osnovu koje se u dematu ne moe voditi ni jedna druga akcija kurbana. Izraavajui svoju zahvalnost svim muslimanima izvan Bosne i Hercegovine koji su svoje kurbane uplaivali u humanitarne svrhe u okviru ove akcije, Rijaset i ove godine toplo preporuuje Bonjacima koji nisu u mogunosti zaklati svoje kurbane u bonjakoj dijaspori, da uestvuju u ovoj akciji uplatom iznosa za svoj kurban. Akcija e na podruju demata Islamske zajednice Bonjaka u dijaspori biti voena prema ustaljenoj praksi, a cijena po jednom kurbanu iznosit e, 1.500 kruna u Svedskoj. Molimo vas da na podruju demata Islamske zajednice Bonjaka u dijaspori i ovu akciju provedete najkasnije do 23. oktobra 2012. godine, kako bi Komisija Rijaseta mogla blagovremeno nabaviti potreban broj kvalitetnih i zdravih kurbana i organizirati njihovo klanje i raspodjelu mesa u Bosni i Hercegovini, u skladu sa eriatskim propisima. Rijaset IZuBiH

&
IZVRNI ODBOR IZ Norrkping