EPOCA ELENISTICĂ , 323 .data morţii lui Alexandru - 30 î. Chr.

• Constituie ultima fază de dezvoltare a culturii greceşti ,fiind de fapt o sinteză între cultura grecească şi cea a regiunilor orientale înglobate Imperiului Macedonean de către Alexandru Macedon , fiul lui Filip II. • Este o perioadă culturală sensibil deosebit de tot ce s-a creat în Grecia anterior • Civilizaţia elenistică se constituie în marile oraşe orientale, colonii asiatice ale Greciei – Alexandria ,Pergam ,Priene ,Milet, Rodos , Delos , Efes şi este baza pe care se va dezvolta civilizaţia romană care asimilează civilizaţia elenistică şi nu pe cea Greciei clasice. • Dominaţia grecească se întinde acum până în India şi Egipt. • În timpul acestei epoci forma de guvernământ se schimbă: în locul oraşelor-state –polis-urile greceşti , apar state mari a căror formă de guvernare este monarhia de tip elenistic • Cele trei monarhii elenistice au origine militară şi au fost formate de generalii lui Alexandru Macedon după moartea acestuia, prin dezmembrarea imperiului: 1.Regatul Ptolemeilor (dinastia Lagizilor),fondat de Ptolemeu I Soter , prieten şi gardă de corp al Lui Al.Macedon– cuprinde Egiptul , Palestina, Cipru. 2.Regatul Seleucid- cuprinde Iranul, Siria ,Mesopotamia. Regatul Part şi Regatul Bactrianei greceşti - provincii orientale 3.Regatul Macedonean – În Grecia. De asemenea câteva oraşe îşi păstrează caracterul de oraşe –state iondependente :Rodos,Bizanţ,Pergam ,Bitinia. • Monarhiile elenistice sunt forme hibride ce îmbină regalitatea de tradiţie macedoneană compatibilă cu existenţa ţăranilor liberi cu cetăţile stat şi cu tradiţiile despoţiilor orientale , bazate pe structuri birocratice şi ţărănime dependentă . • Monarhiile elenistice sunt forme autoritare de conducere , de drept divin, în care persoana regelui formează obiectul unui cult dinastic organizat. • Cultul dinastic era deservit de o categorie specială de sacerdoţi iar monarhul avea un templu dedicat şi statuia plasată între cele ale zeilor. • Un aspect special al monarhiei elenistice este asocierea la domnie a soţiei monarhului ( aspect oriental ) • Regele centralizează puterea legislativă , puterea politică ,puterea administrativă ; este deci comandant suprem , judecător suprem , principalul administrator al bunurilor statului . • Guvernul regal se confundă cu curtea monarhului formată din oameni ai regelui . • Statul controla comerţul şi activitatea meşteşugărească • În speţă libertăţile caracteristice perioadei clasice s-au pierdut împreună cu structurile democratice . • Sub raport economic cel mai important lucru care s-a întâmplat în aceastâ perioadă este răspândirea monedei şi generalizarea economiei monetare adoptată şi în Orient . • În plan social se produc mari schimbări în sensul adâncirii diferenţerilor între păturile sociale şi al creşterii luxului direct reflectat în împodobirea locuinţelor cu picturi şi mozaicuri , cu mobile de preş şi obiecte de artă . VIAŢA CULTURALĂ se caracterizează prin adoptarea de către greci a unui stil de viaţă şi răspândirea culturii greceşti în orient. În acelaşi timp schimbul este reciproc deoarece cultura grecească la rândul ei suferă influenţele orientale . RELIGIA Acceptă culte noi , orientale iar religia grecească se apropie de formele mistice ale misteriilor orientale .

1

Zeitatea dominantă devine Dyonisos, el însuşi un zeu de origine tracă Religia este una sincretică în care predomină caracterul dramatic şi emotiv al cultului Sunt adoptate misteriile dedicate lui Isis , Cybelei , Osiris. Înflorirea culturii se datorează mecenatului exercitat de monarhi care ţineau pe lângă curte o seamă de filosofi, poeţi ,artişti . Centrul cultural al lumii elenistice devine oraşul egiptean Alexandria unde se afla Museionul cu biblioteca .În cadrul bibliotecilor s-au constituit aşa numitele canoane alexandrine – liste de autori – model , şi tot aici s-au scris primele gramatici ale limbii greceşti. ARHITECTURA • În arhitectură contactul cu Orientul dezvoltă gustul pentru colosal reprezentat de construirea Mausoleului din Halicarnas . • Apar compoziţii complexe în care claritatea clasică a ordinelor dispare sub excesul de decorativism al capitelulilor şi coronamentelor comportând statui şi grupuri statuare. • Edificiile folosesc în compoziţia faţadei ordine suprapuse iar preferinţa pentru corintic şi ionic este evidentă – Altarului Zeus din Pergam. • trasătură remarcabilă a arhitecturii elenistice este determinată de dezvoltarea urbanismului , domeniu în care se generalizaează principiile hipodamice – Priene,Pergam.Străzile care se întretaie în unghi drept vor fi limitate de coloane. Planul agorei devine regulat cu monumente special construite pentru reuniunile adunărilor populare şi pentru corporaţii. • Teatrele se vor modifica datorită dispariţiei corului şi creşterii importanţei dialogului – mărirea scenei. • În ceea ce priveşte locuinţa elenistică dimensiunile ei se micşorează dar decoraţia devine mai luxoasă.Cubiculae-le se organizează în jurul unei curţi interioare decorate cu stucaturi şi mozaicuri. ÎN SCULPTURĂ influenţa orientală se manifestă în ceea ce priveşte : tematica iconografică nouă expresivitatea artei depăşesc seninătatea clasicismului făcând loc patosului , violenţei , dinamismului. • Pitorescul şi tragicul sunt reprezentate deopotrivă în opera fiilor lui Praxitele :Timarhos şi Cefisodot, autori ai unui portic al menadelor , a unor eroi şi satiri. • Artiştii din Efes sunt autorii Galilor din agora . • În sec.II îen un artist rodian a creat pentru sanctuarul Caribilor de la Samotrace vestitul monument al Victoriei de la Samotrace. • Tot acum este creat grupul Laocoon şi fiii săi , în tradiţia şcolii din Pergam.

• Apar scene de gen – ca de ex. Bătrâna beată sau Băiatul cu gâsca.
PICTURA Avem picturi pătrate în Egipt , în oaza Fayum: portretele defuncţilor pictate în manieră idealizantă , pe capacele sarcofagelor , după modelul egiptean Mozaicul - folosit pentru decorarea pardoselilor ( Delos ) În literatură se afirmă poezia erudită şi preţioasă reprezentată de Teocrit şi Calimah.Teocrit a fost creatorul poeziei bucolice . Istoria este reprezentată de opera lui Polibiu care asigură tranziţia spre epoca romană.Descrie cuceririle romane şi războaiele punice bazându-se pe descrierea faptelor şi adevărului.prizonier la Roma ,prieten al Scipăionilor, el asistă la sfârşitul Greciei elenistice în faţa expansiunii Romei.

2

Stiinţa Se separă de filosofie şi se distanţează de religie , fapt observat în rigoarea şi obiectivitatea cu care sunt abordate fenomenele S-au făcut descoperiri de mare anvergură : s-a creat trigonometria , s-au pus bazele geografiei ştiinţifice de către Eratostene ; • EUCLID – trăia la Alexandria ; dezvoltă geometria euclidiană

• Arhimede – din Siracuza , construirea maşinilor de război pe baza calculelor matematice,;
omorât de romani în 212 î.Chr. Astronomia • Eratostene din Alexandria – pământul are forma sferic • Aristarh din Samos – pământul se învârte în jurul soarelui şi în jurul axei sale. • Domină sistemul astronomic al lui Ptolemeu – pământul este plat , stă nemiscat iar soarele şi luna se învârt în jurul lui

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful