You are on page 1of 1

Uvod :Gm F B Gm Eb F Gm D (Gm) Tekla (D)voda(Gm), (Gm) tekla (D) voda (B) to nas (Cm) dijeli, (Eb) odnijela(D)

(Gm) je, (Gm) odnijela (D) je, (B) ivot (Cm) cijeli, (Eb) tekla (D)voda (Eb), (D)aaa Kad bih mog'o, mladost jednom jo da vratim, ne bih s tobom, ne bih s tobom ja da patim, kad bih mog'o. ref. (Gm) Sada mi se (Cm) javlja mila, (F) sada kad sam (B) zadnja (D) edj, (Gm) da ja preem (Cm) preko svega, (D) preko ega (Gm)ne_(D) u (Gm) pre. Sada mi se javlja mila, kad ti je u dui lom, ostao sam zadnji ovjek, za tebe na svijetu tom, ostao sam zadnji ovjek, za tebe na svijetu tom. (Gm) Sreemo(D) (Gm) se, (Gm) srecemo se (D) jednog (Cm) dana (Eb)ali (D) (Gm)nee, (Gm) (B) (Cm)ali nee biti ara (Eb) sreemo se.(D) (Eb) aaa(D)