227

20.AutoCAD prin Internet
20.1.Cerinţe esenţiale pentru desenelor AutoCAD prin Internet utilizarea

Lumea Internet evoluează copleşitor în acest prag peste milenii. Lumea AutoCAD a cucerit mapamondul prin vastele sale capacităţi de reprezentare grafică şi nu numai. Întâlnirea celor două lumi este firească, ea desfăşurându-se pe tărâmul inteligenţei omului şi a nemărginitei sale aspiraţii spre perfecţiune. AutoCAD 2000, şi în mod deosebit proaspăta sa versiune AutoCAD 2000i dispun de facilităţi deosebite pentru lucrul on-line, prin Internet. De fapt, pasul 2000i din evoluţia mediului AutoCAD este dedicat tocmai lucrului prin Internet. O primă condiţie pentru a utiliza desenele AutoCAD la distanţă este disponibilitatea unui browser, cum ar fi Microsoft Internet Exlorer sau Netscape Communicator, la care se adaugă accesul la reţeaua Internet. Facilităţile de lucru on-line pot servi şi într-o reţea locală intranet.

20.2.Proiectarea colaborare- “Collaborative Design”

prin

Reţeaua mondială de comunicaţii Internet este un excelent mediu pentru crearea şi dezvoltarea stilului de proiectare prin colaborare, “Collaborative Design”, în care utilizatori din diferite ţări, firme, laboratoare partajează fişiere şi resurse. Mediul AutoCAD a dobândit solide capacităţi de lucru on-line. Includerea în desen a hyperlink-urilor, care pot fi ataşate explicit unor obiecte grafice, precum şi deschiderea, plotarea ş salvarea desenelor la o locaţie aflată la distanţă, sunt caracteristici care conferă mediului AutoCAD putere on-line. AutoCAD are capacitatea de a genera un format vectorial de desen inspectabil prin browser-e clasice de Internet, formatul *.dwf”. 20.AutoCAD prin Internet

228 Pentru a inspecta şi a plota desene AutoCAD în format .dwf prin intermediul unor browser-e clasice, este necesară instalarea auxiliarului WHIP! 4.0 plug-in. Comenzile interne AutoCAD 2000 care operează cu fişiere admit un URL ca şi locaţie pentru un fişier. Desenul selectat spre a fi deschis de pe un URL este descărcat pe sistemul propriu de calcul şi devine accesibil comenzilor AutoCAD. În versiunea 2000, este necesară precizarea protocolului de transfer (http:// or ftp://) şi extensia “.dwg” sau “.dwt” a desenului vizat pentru deschidere. Aceeaşi menţiune este valabilă pentru salvarea fişierului, cu restricţia că, pentru salvare, poate fi folosit numai protocolul ftp://. Caseta de dialog “Browse the Web” facilitează navigarea pe Internet şi deschiderea sau salvarea unui fişier dela/la o anumită locaţie. Caseta scuteşte utilizatorul de scrierea unor secvenţe URL lungi, rezolvând şi dificultatea legată de necunoaşterea precisă a locaţiei dorite. AutoCAD acceptă utilizarea unor fişiere-desen plasate la diferite locaţii Internet/intranet ca referinţe externe (vezi cap. 9). În acest mod, fişierele ce constituie referinţe externe pot fi modificate uşor de proprietarii lor, iar beneficiarii referinţelor au la dispoziţie permanent variante actuale ale acestora în desenul-gazdă. Se dispune astfel de desene compozite tot timpul “la zi”, partajate de o echipă de proiectare sau chiar de mai multe astfel de echipe. Specificarea unei referinţe externe de la o locaţie Internet cuprinde obligatoriu şi protocolul de transfer (http:// sau ftp://).

20.3.Hyperlink-uri în desenele AutoCAD
20.3.1.Utilitatea şi specificitatea hyperlink-urilor în AutoCAD. Comanda HYPERLINK Hyperlink-urile sunt indicatori ce prevăd salturi opţionale la un anumit fişier. Oricărui obiect grafic din desen i se poate ataşa un hyperlink. Un hyperlink poate să lanseze un procesor de texte, în care să deschidă un fişier specific acestuia. Se poate crea un hyperlink care să activeze browser-ul Web şi să încarce o pagină html. În plus, se poate specifica o anumită locaţie din interiorul unui fişier, la care să se producă saltul: o anumită vedere din alt desen, un anumit paragraf dintr-un text. Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi

229 Prin hyperlink-uri, utilizatorul crează asociaţii ale desenului curent cu o varietate de alte documente (alte desene, liste de materiale, scheme de proiect, texte, manuale electronice, prezentări electronice, animaţii). Un desen AutoCAD recunoaşte două tipuri de hyperlink-uri: absolute şi relative. Hyperlink-urile absolute stochează în definiţia lor întreaga cale până la locaţia fişierului indicat. Hyperlink-urile relative stochează o cale parţială până la locaţia unui fişier, în raport cu un URL implicit sau cu un director implicit specificat în variabila de sistem HYPERLINKBASE. Fişierele vizate de hyperlink-uri sunt stocate local, sau pe o reţea, sau pe Internet. Cursorul-ecran dobândeşte un format specific atunci când firele reticulare sunt poziţionate deasupra unui obiect cu un hyperlink ataşat (fig. 20.1). Pentru a accesa fişierul indicat prin hyperlink, se selectează obiectul şi se aleg succesiv liniile “Hyperlink”, “Open”. Dacă fişierul adresat de hyperlink este un fişier-şablon AutoCAD, adică un fişier “.dwt”, la activarea hyperlink-ului, AutoCAD crează un desen nou, pe baza şablonului indicat. Se poate crea astfel un set de şabloane AutoCAD, uşor partajabile de către mai mulţi utilizatori. Pentru a ataşa un hyperlink la un obiect grafic din desen, se selectează obiectul şi se utilizează comanda HYPERLINK sau linia “Hyperlink…” a meniului pull-down “Insert”. AutoCAD activează caseta “Insert Hyperlink” (fig. 20.2), pentru a fi defini în detaliu hyperlink-ul.

20.AutoCAD prin Internet

230

Figura 20.1 Aspectul cursorului la trecerea sa pe deasupra unui obiect cu hyperlink ataşat

Lia DOLGA

AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi

231 Figura 20.2 Caseta de dialog “Insert Hyperlink” 20.3.2.Avantaje şi dezavantaje ale hyperlink-urilor absolute şi relative Hyperlink-urile absolute sunt preferate atunci când se vizează un set redus de documente. Dacă documentul indicat prin hyperlink este mutat de la locaţia specificată, hyperlink-ul trebuie corectat. Deoarece corectarea se realizează pe fiecare hyperlink în parte, operaţia consumă mult timp în cazul a numeroase documente vizate prin hyperlink-uri. Hyperlink-urile relative sunt mai flexibile, mai uşor editabile. Actualizarea hyperlink-urilor relative poate fi realizată simultan pentru toate legăturile de acest tip create în desen. Definirea unei căi relative pentru un desen se realizează în caseta “Drawing Properties” (meniul pull-down “File”, linia “Drawing Properties”). În panoul “Summary” al casetei, în rubrica “Hyperlink Base” , se înscrie calea relativă pentru desenul curent”. La crearea unui hyperlink relativ NU trebuie completată calea spre fişierul vizat! În caz contrar se crează un hyperlink absolut.

20.4.Formatul .dwf
Formatul de desen .dwf (abreviere de la Drawing Web Format), se crează prin plotarea desenului utilizând caracteristica de plotare electronică “ePlot”. Formatul .dwf poate fi vizualizat cu orice browser obişnuit şi cu auxiliarul Autodesk WHIP! 4.0 plug-in. Formatul .dwf suportă operaţii de panning şi zooming în timp real, controlul layer-elor, al vederilor denumite şi a hyperlink-urilor fixate în desen. Fişierele .dwf sunt create în format vectorial şi sunt comprimate, pentru a avea dimensiuni cât mai reduse. Astfel, ele pot fi transmise şi deschise mult mai repede decât desenele AutoCAD clasice. Fişierele .dwf constituie un mod excelent de partajare a desenelor AutoCAD cu alţi utilizatori, chiar cu cei care nu dispun de pachetul AutoCAD pe sistemul lor de calcul. Deoarece interfaţa WHIP! este uşor de folosit, utilizatorii care nu au cunoştinţe de CAD pot vizualiza fără dificultăţi un fişier-desen .dwf. 20.AutoCAD prin Internet

232 AutoCAD dispune de două fişiere preconfigurate de ePlot: Classic.pc3 şi ePlot.pc3. Primul tip de configurare generează desene cu background negru. Al doilea tip generează desene cu background alb şi delimitarea formatului de hârtie virtuală. E recomandabil ca desenele procesate prin ePlot să fie plotate fără lăţime de linie. Plotarea pe Internet a desenelor AutoCAD se face numai prin protocol ftp://. În fig. 20.3 se prezintă un exemplu de desen în format .dwf, afişat prin browser-ul Web Microsoft Internet Explorer.

Figura 20.3 Desen AutoCAD în format .dwf vizualizat prin Microsoft Internet Explorer şi meniul asociat butonului drept de mouse

20.5.Bara de instrumente WEB
Între barele de instrumente proprii, AutoCAD dispune de bara “Web” (fig. 20.4), destinată navigării rapide pe Internet. Bara “Web” permite lansarea browser-ului implicit de pe sistemul respectiv de calcul, navigarea înainte, înapoi, precum şi oprirea navigării. Fiecărui Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi

233 buton de pe bara de instrumente “Web” îi corespunde şi o comandă directă AutoCAD. Figura 20.4 Bara de instrumente “Web” din AutoCAD

20.6.Despre 2000i

strategia

iDesign

şi

AutoCAD

20.6.1.Preocupări la Autodesk Autodesk se preocupă statornic de îmbunătăţirea actului creator al proiectării, prin furnizarea unei tehnologii de vârf. Firma şi-a propus de curând să ofere un mediu de proiectare mai natural, mai intuitiv, mai aşa cum se întâmplă când un proiectant se întoarce pe jumătate spre biroul colegului de alături şi schimbă cu el opinii despre proiect, sau când o echipă de proiectanţi stau în jurul unei mese de lucru şi se frământă împreună asupra soluţiei sau asupra variantei optime. Astfel s-a conturat strategia iDesign. Posibilitatea de a lucra în echipă, iată un mare avantaj al strategiei iDesign adoptate de firma Autodesk pentru ultimul produs al său din seria AutoCAD, şi anume AutoCAD 2000i. Distanţa intercontinentală nu mai este un impediment pentru echipa de proiectare, care poate să comunice după voie în interiorul ei sau cu alţi proiectanţi din lume. Firme cu reprezentanţe şi filiale pe tot globul pot profita de partajarea desenelor AutoCAD prin Internet. 20.6.2.Cele trei caracteristici esenţiale ale strategiei iDesign Produse integrate Web; proiectanţii pot să acceseze chiar în timpul elaborării soluţiilor de proiectare reţeaua Internet printr-un simplu clic, pot să publice informaţia de proiectare pe Web, să desfăşoare întâlniri de lucru on-line, în timp real, să importe direct, în propriile desene, proiecte ale produselor realizate de furnizorii lor, şi încă multe alte lucruri. AutoCAD 2000i oferă un spaţiu de comunicare cu restul echipei de proiectare via Internet. Se pot utiliza uşor pe această cale informaţii actualizate despre proiect, standardele actuale ale companiei, noi caracteristici utilitare software. 20.AutoCAD prin Internet

234 Noi instrumente Web pentru întreprinderea de proiectare extinsă, instrumente care utilizează o interfaţă familiară proiectanţilor, bazată pe un browser obişnuit, astfel că până şi cea mai puţin tehnică persoană din echipă poate avea acces uşor la informaţii şi le poate partaja cu alţii! Aceasta conferă datelor mai multă valoare, deoarece sunt accesibile oricând şi de oriunde unde există conexiune la Internet. Costul livrărilor de proiecte către beneficiari scade semnificativ. Portal de intrare on-line în industrie şi pe pieţele de desfacere care îmbunătăţeşte colaborarea şi care beneficiază de serviciile şi oportunităţile comerţului electronic! Portalul informaţional pentru proiectanţii profesionişti “Autodesk Point A” este accesibil printr-un simplu clic din orice produs al firmei Autodesk integrat Internet. Proiectanţii, clienţi Autodesk, pot să se conecteze astfel direct la diferite pieţe din industrie. Se oferă aşadar un acces uşor, rapid, necostisitor la noutăţile informaţionale ale lumii industriale. Pe lângă formatul .dwf, versiunea 2000i introduce formatul JPEG pentru desene publicate pe Internet. Caracteristica eTransmit poate strânge într-un pachet sigur şi bine comprimat desenul, cu referinţele sale externe, cu toate fişierele aferente. Pachetul este protejat prin parolă, poate fi transmis rapid pe căi electronice şi înlocuieşte expedierea copiilor hard ale unui proiect. AutoCAD 2000i, cu puternica sa conexiune Internet/intranet la resurse de informaţie şi de conţinut, dă multă libertate proiectantului pentru a-şi gospodări şi actualiza standardele, instrumentele şi practicile în timp real via Web sau intranet, chiar în cazul paratenenţei la grupuri de lucru distribuite. Efectul evident al acestei oferte: echipele de proiectare sunt mult mai bine coordonate, procesul de proiectare este mai eficient şi mai de succes.

Lia DOLGA

AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi