You are on page 1of 1

FULL 5.

REPS OPERACIONS

T1. FUNCIONS

1. Troba el domini de les segents funcions:


a) f ( x) =

!4
x !x

b) g ( x) = 3

x !1
x ! 4x
3

4
$
si x & %3
! 2
d) g ( x) = # x + x + 1
!" x 2 % 4
si x > %3

# % x + 2 si x < 1
c) f ( x) = " 2
! x % 3 x si x $ 1
$
x&2
si x < 7
!!
&
x
+
5
e) h( x) = #
2x & 1
!
si x % 7
!" x 3 & 10 x 2 + 21x

4 x 4 ! 12 x 2 ! 8 x
i
x 3 + 3 x 2 + 4 x + 12

2. Donades les funcions: f ( x) =


a) el domini de f (x).

g ( x) =

6 x + 18
, calcula:
2 x ! 6 x 4 + 8x 2
5

b) el domini de g (x).

c) f ( x) ! g ( x) (simplifica el resultat al mxim)


3. Calcula, simplificant al mxim el resultat:
a)

3x
x +1
! 2
+ x2
x ! 3 x ! 3x

b)

x +1
x
2
!
+ 2
+3
x!2 x+2 x !4

d)

x 4 x + 1 (2 x + 3) 2
+
!
3
x
x2

e)

3x 2 + 7 x + 4 2 x + 1
!
!1
x !1
x2 !1

4. Donades les segents funcions f ( x) =

c)

x 2 ! x ! 6 ( x + 3) 2
+
!x
x +1
x 2 + 3x + 2

x
, g ( x ) = 2 x + 3 i h( x ) = ! x 2 + 5 x ,
x +2
2

calcula, deixant el resultat com una sola fracci simplificada al mxim:


a) (g ! f )(x)

b) ( f ! g)(x)

c) (g ! g)(x)

d) (g ! h)(x)

e) (h ! g)(x)

5. Troba la funci inversa de:


a) f (x) = x 3 ! 5

b) g(x) =

x+3
2x !1

c) h(x) = 5x + 2

SOLUCIONS
1. a) D( f ) = (0,1)
d) D(g ) = !

b) D( g ) = " ! {!2, 0, 2}
e) D(h) = [2, 5) ! (7,+")

2. a) D( f ) = ! " {"3}

b) D( g ) = " ! {!1, 0, 2}

x 4 ! 3x 3 + 3x 2 ! x !1
3x 2 + 5x ! 8
b)
x 2 ! 3x
x2 ! 4
2x + 3
3x 2 + 2x + 6
4. a)
b) 2
2
4 x + 12x + 11
x +2
e) !4 x 2 ! 2x + 6

3. a)

!1

5. a) f (x) = x + 5
3

x+3
b) g (x) =
2x !1
!1

c) D( f ) = (#!, 1) " [3,+!)

12( x + 1)
( x + 4)( x ! 2) x
3
4
x ! 33x ! 27
d)
e)
2
x !1
3x
c)

c) 6
c) 4 x + 9

x2 ! 2
c) h (x) =
5
!1

d) !2x 2 + 10x + 3