You are on page 1of 2

Samahan ng mga Manunulat na PLMarian

ISIGAW MO
NI XELFUALIZE

Isigaw mo sa kawalan ang ninanais mong kalayaan, Kalayaang matagal ng inaasam Inaasam na balang araw ay makamtan Makamtan ang ninanais mong kalayaan.

Isigaw mo sa kanila ang iyong mga hinanakit Hinanakit na naipon sa iyong dibdib Ang hinanakit ay iyong isigaw Isigaw ang mga hinanakit na naipon sa iyong dibdib.

Isigaw sa lahat ang iyong natitirang pag-asa Sapagkat ang pag-asang itoy magdudulot ng liwanag Liwanag na sisilay sa ating lupang sinilangan Na maghahatid sa atin ng pag-asa.

Isigaw ang ninanais na kalayaan, Isigaw ang natitirang pag-asa Sama-sama nating isigaw ang iyong naisin, Ang kalayaan at ang natitirang pag-asa

Buong lakas nating isigaw sa kanilang harapan Ang ninanais nating kaganapan Sama-sama nating buksan Ang pinto ng liwanag.