LAMPIRAN A PERMOHONAN CUTI DI BAWAH PERINTAH AM BAB ‘C’ 1. 2. 3. 4.

Nama : ( Huruf Besar ) ABDUL RAMIT BIN SULAIMAN Jawatan : JURULATIH KOKURIKULUM 3133.27 Tarikh mula dilantik : 01 JANUARI 1990 Taraf jawatan : TETAP DAN BERPENCEN. Sandaran ?/ Sementara / Tetap Dan Berpencen 5. Jenis cuti dipohon : CUTI TANPA REKOD Cuti Tanpa Gaji / Cuti ½ Gaji / Cuti Tanpa Rekod Tarikh : 22hb Bulan: FEBRUARI Kat / Pangkat : DG 44 Gaji : RM

6. Tempoh cuti dipohon : 4 hari Tahun: 2011 7. Diajar

Kelas – kelas mengajar sekarang : PPISMP, PISMP & KPLI Catitkan Mata – Mata Pelajaran Yang Bagi Darjah / Tingkatan

8. 9.

Beri sebab – sebab hendak bercuti : MENGIKUTI KURSUS JURILATIH BOLA SEPAK Nama negeri – negeri yang akan dilawati semasa bercuti : TIADA

Tarikh : 21 FEBRUARI 2011

....................................... ( Tandatangan Pemohon )

Catitan : Permohonan hendaklah dibuat Dalam 4 salinan kepada Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan.

Ulasan dan Laporan Ketua Unit 10. Pengarah Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia

Tarikh : ..............................

....................................... ( Tandatangan Pengarah )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful