JADUAL PENENTUAN KANDUNGAN (JPK) Tajuk / tema Bab 6 : Promosi Promosi Pengetahuan Fakta & Istilah - Promosi - Pemasaran - Produk

- Harga - Agihan - Pengiklanan - Katalog - Risalah - Poster - Halaman kuning - Peragaan tingkap - Sampel Kaedah Kriteria/ klasifikasi - Peranan promosi Berfikir Mencirikan Kemahiran Nilai Hormatmenghormati Sosial Menghuraikan

RPH 1

Jenis Promosi

RPH 2

Media Pengiklanan

RPH 3

Teknik pengiklanan - Jenis promosi Promosi jualan - Jenis pengiklanan Promosi pengguna - Jenis promosi Promosi pengedar jualan Promosi jurujual Jualan terus Publisiti Surat khabar dan majalah - Jenis media cetak Katalog dan risalah - Jenis Media Poster elektronik Sepanduk - Jenis media Halaman kuning lain Kalendar dan diari Kad perniagaan Internet Televisyen Radio Lampu neon Pawagam Skrin besar Papan tanda Peragaan tingkap Sampel, hadiah dan cenderamata - Pameran, pertunjukan dan ekspo - Belon udara

Membandingkan dan membezakan

Hemah tinggi

Bertanggungjawab

Menganalisis

Keberanian

Menyumbangkan idea

Pemilihan Media Pengiklanan RPH 4 Dasar kerajaan Faktor-faktor pemilihan media pengiklanan Menjana idea Kerjasama Mengintegrasika n idea .