ΤΕΥΧΟΣ

33

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Ελαιοτεχνία 2013

Επιδοτήσεις

http://www.scribd.com/doulgeraki

Οικονομικά

Απεντόμωση – Μυοκτονία

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

1

Editorial
Editorial
Αγαπητοί αναγνώστες, διανύουμε το μήνα Οκτώβριο και με γοργούς
ρυθμούς ολοκληρώνεται το πολύπαθο για τη χώρα μας έτος 2012. Από αυτή
τη στήλη, διαρκώς μεταφέρουμε την αισιοδοξία μας και την ελπίδα, ότι θα
αναστραφεί το αρνητικό κλίμα που προσπαθούν να επιβάλουν με το “έτσι
θέλω” στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η εξωστρέφεια και η καινοτομία, πρέπει να
αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες για την ώθηση της οικονομίας. Ο
λεγόμενος Ευρωπαϊκός Βορράς, έχει καταλάβει εδώ και πολλά χρόνια, ότι έχει
ανάγκη τον Ευρωπαϊκό Νότο.
Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε και εμείς, ότι έχουμε
μεγάλες δυνατότητες και να απαλλαγούμε από τυχόν λάθη του παρελθόντος.
Από την επαφή μας με νέους αλλά και παλαιότερους επιχειρηματίες του
νησιού, παρατηρούμε ότι το κλίμα έχει αρχίσει να αντιστρέφεται και είναι
εμφανής η προσπάθεια, που πραγματοποιείται για επέκταση των
δραστηριοτήτων τους πέρα από τα σύνορα, με την προσφορά επώνυμων και
πιστοποιημένων προϊόντων τα οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
Πρέπει για μία ακόμα φορά, οι Έλληνες επιχειρηματίες να κρατήσουμε τη
σημαία ψηλά και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της Ευρώπης αλλά και
ολόκληρου του κόσμου, μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
παρέχουμε.
Καλή ανάγνωση!

∆ουλγεράκη Μαρία
info@doulgeraki.gr

Περιεχόμενα Οκτώβριος ’12
προγράμματα επιδότησης
4_ Πολύ σύντομα η αναμενόμενη προκήρυξη του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των
επιχειρήσεων

4_ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων
πτυχιούχων έως 35 ετών

4_ Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (νέα έκδοση)

πρακτικές συμβουλές για επιχειρήσεις
5_ Αύξησης πωλήσεων μέσω Υπηρεσιών Προώθησης και marketing
6_ Αυτό-απογραφή επιχειρήσεων – Σεμινάρια
7_ Τρεις παγίδες που αυξάνουν τους φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες
10_Μέτρα προφύλαξης της οικίας μας από τα παράσιτα

επιχειρηματικά

http://www.scribd.com/doulgeraki

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

2

Κρητικές
Πιστοποιήσεις

ολοκληρωμένες
συμβουλευτικές
υπηρεσίες

ΚΡΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : CQA – ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ : Δουλγεράκη Μαρία

Θεοδούλου 18, Τ.Κ. 714 10, Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 319135,
Φαξ: 28 1810 1811, Κιν. : 6974730630
Website : www.doulgeraki.com E-mail: info@doulgeraki.gr

Μηνιαία έκδοση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Το οικονομικό ένθετο, Κρητική Οικονομική Επιθεώρηση, αποστέλλεται
ηλεκτρονικά σε 7.120 επιχειρήσεις. Οι απόψεις των συντακτών δεν
ταυτίζονται με τις απόψεις του ιδιοκτήτη και εκδότη του περιοδικού.
Απαγορεύεται, η με κάθε τρόπο, αναδημοσίευση των περιεχομένων του
περιοδικού, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη.

Δείτε τα προηγούμενα τεύχη στο site: http://www.scribd.com/doulgeraki
Κατεβάστε δωρεάν τα προηγούμενα τεύχη στο site: www. doulgeraki.com
Ευχαριστούμε
τους 5.967 συνολικούς αναγνώστες (Total Readers),
τους 325 οπαδούς (followers) και
τους 153 αναγνώστες του προηγούμενου τεύχους

http://www.scribd.com/doulgeraki

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

3

// ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Πολύ σύντομα η αναμενόμενη προκήρυξη του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων
Πολύ σύντομα αναμένεται η προκήρυξη του επιχορηγούμενου Προγράμματος του ΕΣΠΑ για την
ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών. Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Για
τις υφιστάμενες επιχειρήσεις επιβάλλεται ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να
κυμαίνεται:
1.

από 30.000 € μέχρι 300.000 € για τη «Μεταποίηση» και «Τουρισμό»

1.

από 20.000 € μέχρι 100.000 € για το «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»

Τα ίδια ποσά ισχύουν και για τις νέες επιχειρήσεις. Τα ποσοστά ενίσχυσης για την Κρήτη θα είναι
50% για μικρές επιχειρήσεις και 40% για μεσαίες.
Εφόσον επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί με τους συμβούλους της CQA-Κρητικές Πιστοποιήσεις,
παρακαλούμε να στείλετε ένα e-mail ενδιαφέροντος στο info@doulgeraki.gr ή καλέστε στο
2810319135 για να σας στείλουνε το ερωτηματολόγιο και τα απαραίτητα έγγραφα προς
συμπλήρωση.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων έως
35 ετών
Προκηρύχτηκε στις 6/6/2012 από τον ΟΑΕΔ, νέο πρόγραμμα προϋπολογισμού €75 εκατ. που
στοχεύει στην πρόσληψη 5.000 νέων έως 35 ετών, πτυχιούχων ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή
ισότιμου τίτλου σχολών του εξωτερικού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά
εργασίας.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα προβλέπει την επιδοτούμενη απασχόληση 5.000 νέων έως 35 ετών,
πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για χρονικό διάστημα 27 μηνών (24 με
επιδότηση και τους υπόλοιπους τρεις χωρίς επιδότηση). Η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο ποσό των
25€ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης, για ανέργους πτυχιούχους άνω των 24 ετών και 20€
την ημέρα για ανέργους πτυχιούχους κάτω των 24 ετών, με την προϋπόθεση δέσμευσης για
διατήρηση των νέων θέσεων εργασίας για 27 μήνες.
Οι βασικοί όροι του προγράμματος είναι:
Η μη απόλυση- μείωση προσωπικού στο προηγούμενο τρίμηνο (Δεν περιλαμβάνεται η λήξη
συμβάσεων ορισμένου χρόνου).
Η μη λήψη κοινοτικών ενισχύσεων πάνω από 200.000€ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών (κανονισμός de minimis).
Η πρόσληψη ανέργων θα γίνει με σύμβαση εργασίας (όχι έργου ή έμμισθη εντολή).

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 (νέα έκδοση)
Την 1η Οκτωβρίου ξεκινάει ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το νέο Επενδυτικό Νόμο, ο οποίος
αφορά μεγάλες επενδύσεις (άνω των 200.000 ΕΥΡΩ) σε τομείς όπως γεωργία, μεταποίηση,
τουρισμός/ υπηρεσίες. Λέγεται ότι θα μεταφερθούν όσα χρήματα δεν απορροφήθηκαν από τον
προηγούμενο κύκλο του Επενδυτικού Νόμου, ώστε να είναι αυξημένα το κονδύλια για το νέο αυτό
κύκλο αιτήσεων. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 15%-55%.

http://www.scribd.com/doulgeraki

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

4

Υπηρεσίες Προώθησης, Αύξησης πωλήσεων και marketing

Δημιούργησε μαζί μας ένα έξυπνο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και κάνε αποστολή σε 7.000
κρητικές επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αναβάθμισε τον τρόπο προώθησης της επιχείρησης σου και χρησιμοποίησε το διαδίκτυο με σωστό
και έξυπνο τρόπο.
Πρόβαλε την επιχείρησή σου, σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο φάσμα e-mails για να επιτύχεις πωλήσεις
σε αυτό που κάνεις καλύτερα.

Θέλεις να
γνωρίσουν την
επιχείρησή σου
πάνω από
7.000 κρητικές
επιχειρήσεις?

Είναι μία επαγγελματική λύση για να προσελκύσετε νέους πελάτες, να επιτύχετε πωλήσεις σε
μεγαλύτερα και καινούρια πελατειακά κοινά, να κάνετε νέες συνεργασίες με μηχανικούς,
αρχιτέκτονες, διακοσμητές και επιχειρήσεις, ώστε να προβάλετε καλύτερα την επιχείρησή σας
ευκολότερα και με μικρότερο κόστος.
Κάντε σωστή εκμετάλλευση του Διαδικτύου χωρίς σπατάλες και με σίγουρα αποτελέσματα.
Μια αποστολή μπορεί να σας φέρει 20.000 αναγνώσεις.
Αποστολή Newsletter από τη βάση μας (7.000 e-mails) με συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας
και με έκθεση στατιστικών αποτελεσμάτων.
Μορφές προώθησης
Α. Email marketing
Είδος
Ενημερωτικό Newsletter
Συνεχή προβολή και ανάρτηση σε
social media

Συχνότητα
2 / μήνα

Κόστος
50 ευρώ

1 χρόνο

30 ευρώ

Β. Έντυπη καταχώρηση
Μπορείτε να καταχωρηθείτε στο μηνιαίο οικονομικό περιοδικό, που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από
τη βάση μας (σε 7.000 e-mails) και έχει συνολικού αναγνώστες πάνω από 5.682 άτομα.
Όλα τα τεύχη και ο αριθμός των αναγνωστών, είναι αναρτημένα στο :
http://www.scribd.com/doulgeraki
Είδος
Συχνότητα
Κόστος
¼ σελίδας
1 χρόνο
100 ευρώ
½ σελίδα
1 χρόνο
150 ευρώ
1 σελίδα
1 χρόνο
200 ευρώ
Όλοι οι διαφημιζόμενοι καταχωρούνται δωρεάν στον ιστιότοπο του περιοδικού:
www.doulgeraki.com
Γ. Μαζική αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (SMS)
Διαθέτουμε μια αρκετά μεγάλη βάση κινητών τηλεφώνων, που μπορείτε να στείλετε, άμεσα, γρήγορα
και οικονομικά το ενημερωτικό μας μήνυμα με τις ειδικές τιμές ή προσφορές.
Στις προαναφερθείσες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2810 319135.

http://www.scribd.com/doulgeraki

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

5

// ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αυτό-απογραφή
Επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί πριν τις
04/04/2011 οφείλουν να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ., ως
εξής :

1. Ο.Ε. και Ε.Ε. από 23/07/2012 έως
11/10/2012
2. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από 02/07/2012 έως
30/09/2012
Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση-δήλωσης μέσω
www.businessportal.gr ή www.businessregistry.gr.
Η διαδικασία αυτο-απογραφής περιγράφεται αναλυτικά στην Κ1-1184/2012 εγκύκλιο της Γ.Γ. Εμπορίου.
Στην ίδια εγκύκλιο, στην Ενότητα Παραρτήματα
προσδιορίζονται και τα έγγραφα που πρέπει να
αναρτηθούν από τον υπόχρεο αυτό-απογραφής. Επίσης, στην εφαρμογή που θα χρησιμο-ποιούν οι
υπόχρεοι περιλαμβάνονται και σχετικές οδηγίες για
την συμπλήρωση των πεδίων.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτο-απογραφής
ολοκληρώνεται με την αποστολή (συστημένη

http://www.scribd.com/doulgeraki

επιστολή) ή την προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
εγγράφων και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, εντός πέντε (5) μηνών από την
ημερομηνία έναρξης της αυτο-απογραφής όπως
ορίζεται για κάθε νομική μορφή.
Εάν επιλεγεί η ανωτέρω διαδικασία δεν καταβάλλεται
τέλος απογραφής. Τέλος, σημειώνεται ότι εάν οι
υπόχρεοι δεν επιλέξουν την διαδικασία ηλεκτρονικής
αυτο-απογραφής θα καταβάλλουν τέλος 10€ για κάθε
καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. καταστατικό,
τροποποιητικό κ.λπ.). Επίσης, θα πρέπει να έχουν
εξοφλήσει τις συνδρομές τους προς το Επιμελητήριο ή
να έχουν προβεί σε διακανονισμό με καταβολή μίας
τουλάχιστον δόσης.
Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτό απογραφής,
επισύρει ποινές προστίμων σύμφωνα με τον Νόμο
(από 600 έως 30.000 ευρώ).

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

6

Τρεις παγίδες για ελεύθερους
επαγγελματίες που αυξάνουν τους
φόρους

Βαρύς θα είναι ο «λογαριασμός» που θα κληθούν να
πληρώσουν στην εφορία, περίπου 800.000 ελεύθεροι
επαγγελματίες και επιτηδευματίες με τη φορολο-γική
Οι περισσότεροι από τους φορολογούμενους αυτούς
που μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ φόρο
καθώς έκρυβαν τα πραγματικά τους εισοδήματα θα
βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες φοροεπιβαρύνσεις.
Το σχέδιο που επεξεργάζονται στο οικονομικό
επιτελείο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους
επιτηδευματίες προβλέπει πλήρη κατάργηση του
αφορολο-γήτου ορίου των 5.000 ευρώ και
φορολόγηση των εισοδημάτων τους από το πρώτο
ευρώ με συντελεστή 30% . Όμως οι νέες ρυθμίσεις
κρύβουν παγίδες που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο
τους φόρους για τους επαγ-γελματίες. Πιο
συγκεκριμένα:
1. Δεν καταργείται μόνο το βασικό αφορολόγητο των
5.000 ευρώ για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες,
τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, τις ατο-μικές
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τους αγρότες.
Καταργούνται και τα πρόσθετα αφορολόγητα ποσά
που ισχύουν για τα προστατευόμενα παιδιά. Τα
πρόσθετα αφορολόγητα ποσά ανέρχονται σε 2.000
ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και σε
3.000 ευρώ για κάθε ένα τέκνο από το τρίτο και τα
επόμενα. Όσοι φορολογούμενοι δήλωναν μέχρι τώρα,
εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια
επαγγέλματα ή γεωρ-γικές εκμεταλλεύσεις και δεν
πλήρωναν ούτε ένα ευρώ φόρο, επειδή τα εισοδήματα
τους αυτά ήταν χαμηλότερα από τα ισχύοντα κατά
περίπτωση συνο-λικά αφορολόγητα όρια θα κληθούν
για πρώτη φορά να πληρώσουν φόρο με συντελεστή
30% όποια κι αν είναι τα ποσά των ετησίων καθαρών
εισοδη-μάτων που θα δηλώσουν από τις πηγές αυτές.
Για παράδειγμα ένας επαγγελματίας με δυο παιδιά και

http://www.scribd.com/doulgeraki

μεταρρύθμιση
που
ετοιμάζει
το
υπουργείο
Οικονομικών.
με εισόδημα 9.000 ευρώ, ενώ φέτος δεν πλήρωσε
φόρο, το 2013 θα κληθεί να πληρώσει 2.700 ευρώ
φόρο!
2. Από τη στιγμή που οι ελεύθεροι επαγγελματίες–
επιτη-δευματίες θα φορολογούνται όπως ακριβώς και
οι επιχειρήσεις τότε εκτός από το φόρο 30% ή 35%
που θα φορολογηθούν για τα εισοδήματά τους από το
πρώτο ευρώ θα επιβαρυνθούν με προκαταβολή φόρου
55% έναντι του επόμενου οικονομικού έτους. Η
προκαταβολή φόρου επιβάλ-λεται επί του κύριου
φόρου που προκύπτει με βάση το ύψος του ετησίου
δηλωθέντος εισοδήμα-τος από εμπορικές επιχειρήσεις
ή ελευθέρια επαγγέλματα ή από γεωργικές
εκμεταλλεύσεις. Έτσι η επιβάρυνση των συγκεκριμένων φορολογουμένων δεν θα περιοριστεί, τελικά,
στο 30% αλλά θα εκτιναχθεί στο πολύ υψηλότερο
επίπεδο του 46,5%. Δηλαδή ο επαγγελματίας με τα 2
παιδιά εκτός από τα 2.700 ευρώ που θα πληρώσει θα
επιβαρυνθεί και με 1.485 ευρώ, ποσό που θα
καταβάλει ως παρακράτηση φόρου για την επόμενη
χρονιά. Δηλαδή ο λογαριασμός της εφορίας θα φτάσει
συνολικά στα 4.185 ευρώ!
3. Εξετάζεται η αύξηση της παρακράτησης φόρου από
20% που είναι σήμερα σε 30% μέτρο που αναμένεται
να θίξει χιλιάδες κυρίως νέους εργαζόμενους που
εργάζονται με συμβάσεις αορί-στου ή ορισμένου
χρόνου και αμείβονται με «μπλοκάκι». Αν το
υπουργείο Οικονομικών δεν τους εξαιρέσει από το
μέτρο τότε θα υποχρεωθούν να προκατα-βάλουν το
30% των αμοιβών τους στην εφορία.
Πηγή: imerisia.gr

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

7

Σεμινάριο Φορολογικοί Έλεγχοι από το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των
Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργανώνει στο Ηράκλειο, σεμινάριο με θέμα: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ» την
Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 και ώρες 17:00 – 21:00, το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 και ώρες 09:0016:00 και την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 και ώρες 09:00 – 15:00.
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Παπανικολάου Γιώργος: Ελεγκτής Υπουργείου Οικονομικών.
Δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια έχουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε., εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος υποβολής της αίτησης και οι Λογιστές των οποίων οι άδειες είναι σε
ισχύ μέχρι τις 31/03/13, για τους οποίους διατίθεται δωρεάν.
Έντυπο αίτησης θα διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης αλλά και από την
ιστοσελίδα του Τμήματος www.oeetak.gr παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα τις
ώρες 09:00 έως 15:00 (Εθν. Αντιστάσεως 105, Ηράκλειο), με e-mail στη διεύθυνση oeetak@her.forthnet.gr
και με fax στο 2810223997 και μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

ΚΟΤΙΝΟΣ 2013
5ος Πανελλήνιος διαγωνισμός εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου
Στο πλαίσιο της έκθεσης:

θα απονεμηθούν τα βραβεία
ΧΡΥΣΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΣ, ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΚΟΤΙΝΟΣ 2013
Σκοπός του διαγωνισμού είναι: Η προσπάθεια ενημέρωσης των ελαιοκαλλιεργητών, ελαιοπαραγωγών,
ελαιοτριβέων, τυποποιητών και λιανοπωλητών οι οποίοι διαθέτουν νομίμως τυποποιημένο το προϊόν τους,
να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα του επωνύμου προϊόντος τους προωθώντας την χρήση του
ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας σε όλη την γκάμα των πεδίων χρήσης και κατανάλωσής του. Η προώθηση της
γνώσης της ιδιαίτερης αξίας και των υγιεινών/ θρεπτικών ιδιοτήτων του ελαιολάδου και της Ελληνικής (και
Μεσογειακής) διατροφής σε νέους καταναλωτές μικρής ηλικίας (σχολεία), σε επαγγελματίες ζαχαροπλάστες,
βιοτέχνες, ιδιαίτερα σε σχολές μαγειρικής γαστρονομίας και σε εστιατόρια στην Ελλάδα αλλά και το
εξωτερικό.

http://www.scribd.com/doulgeraki

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

8

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ISO 9001:2008
ΜΟΝΟ 900 ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η εταιρεία Κρητικές Πιστοποιήσεις
διαθέτοντας
μακρά
εμπειρία
στο
Σχεδιασμό και στην Εγκατάσταση ISO
9001 και λοιπών Συστημάτων, μπορεί και
προσφέρει την παραπάνω υπηρεσία στην
εξαιρετική τιμή των 900 Ευρώ, χωρίς
κανένα συμβιβασμό στην προσφερόμενη
ποιότητα, ανταποκρινόμενη έτσι στη
συγκυρία της οικονομικής κρίσης και
βοηθώντας τις μικρές επιχειρήσεις.

CQA – Κρητικές πιστοποιήσεις

Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν το Λογισμικό
για
την
Διαχείριση
προβλημάτων,
παραπόνων πελατών και εσωτερικών
ελέγχων,
το
οποίο
είναι
πλήρως
εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του
προτύπου.

Το ISO 9001:2008 είναι διεθνώς
αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση
ποιότητας.
Αποτελεί
επιχειρησιακό
μοντέλο, που διασφαλίζει την ποιότητα
στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που
προσφέρει μία επιχείρηση. Αποτελεί το
εργαλείο για τον συστηματικό έλεγχο όλων
των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων,
ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση
αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει
σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να
εφαρμόζεται για την παραγωγή ή διάθεση
οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή
οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Συστήματα που εγκαθιστά η εταιρεία
Κρητικές Πιστοποιήσεις:

℘ ISO 14001:2004 - Συστήματα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την
εφαρμογή του ISO 9001:2008:

℘ ISO 22000:2005 (HACCP) - Συστήματα
Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία

§Πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών που

Ελέγχου (HACCP)

δεν το εφαρμόζουν.

℘ OHSAS 18001:2007 - Συστήματα

§Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

Διαχείρισης της Υγείας και της

§Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης.

Ασφάλειας στην Εργασία

§Ικανοποίηση του πελάτη.

℘ ISO 17025:2005 - Συστήματα

§Βελτίωση της αποδοτικότητας.
§Μείωση του κόστους.
§Μέτρηση της απόδοσης της επιχείρησης.

μέσω Δεικτών και Αναφορών
§Ορθολογική διαχείριση προμηθευτών
http://www.scribd.com/doulgeraki

Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών

Κρητικές Πιστοποιήσεις
Θεοδούλου 18,
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 319135
Φαξ: 28 1810 1811

www.isohaccp.com

και Διακριβώσεων

℘ ISO 27001:2005 - Συστήματα Ασφαλούς
Διαχείρισης Πληροφοριών
κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

9

Μέτρα Προφύλαξης της Οικίας μας από τα
Παράσιτα
Εφιάλτης για την σύγχρονη νοικοκυρά εξελίσσεται η
παρουσία εντόμων και τρωκτικών στους χώρους της
οικίας.
Υπάρχουν μια σειρά από απλά μέτρα που μπορείτε
να πάρετε ώστε να αποφύγετε τους ενοχλητικούς
εισβολείς όσο το δυνατόν περισσότερο και να
αποφύγουμε την δημιουργία εστιών δίπλα στα
σπίτια μας
Κλείστε καλά κάθε ρωγμή ή τρύπα στους
τοίχους σας. Δώστε έμφαση στα σημεία
εισόδου ηλεκτρικών καλωδίων αλλά και
σωληνώσεων στο σπίτι όπου συνήθως
υπάρχουν κακοτεχνίες. Να θυμάστε ότι ένα
μικρό ποντίκι μπορεί να περάσει από μια
ρωγμή 0,5 – 0,6 χιλιοστών. Μην ξεχάσετε
τα κενά κάτω από πόρτες και παράθυρα
καθώς και τυχόν κακοτεχνίες κουφωμάτων.
Διατηρείτε τα δένδρα και τους θάμνους στην
αυλή σας περιποιημένα και σε απόσταση από
τους τοίχους του σπιτιού.
Διατηρείτε τα απορρίμματα σε κάδους που
κλείνουν καλά και φροντίστε για την τακτική
αποκομιδή τους.
Αν έχετε τζάκι, αποθηκεύστε τα ξύλα 5 μέτρα
τουλάχιστον μακριά από το σπίτι και σε
απόσταση 15 εκατοστών από το έδαφος. Τα
ξυλοφάγα έντομα τα οποία μπορεί να
βρίσκονται στα ξύλα για το τζάκι, μπορεί να
προκαλέσουν καταστροφικά αποτελέσματα
στα σπίτια μας.
Μην αφήνετε νερά να λιμνάζουν σε κανένα
σημείο του σπιτιού σας, πάνω από 2-3
ημέρες.
Αν έχετε κατοικίδιο ζώο, ακολουθείστε πιστά
τις οδηγίες του κτηνιάτρου για την
αποπαρασίτωσή του. Διατηρείστε το χώρο

http://www.scribd.com/doulgeraki

που αναπαύεται καθαρό, χωρίς υπολείμματα
τροφής που μπορεί να γίνουν εστία έλξης
παρασίτων.
Τα αδέσποτα ζώα είναι πολλές φορές φορείς
παρασίτων όπως ψύλλοι και τσιμπούρια.
Αποφύγετε την επαφή του κατοικίδιου σας
με αδέσποτα, ιδιαίτερα εάν αυτό παραμένει
στο εσωτερικό του σπιτιού, και επίσης
αποφεύγετε τον σιτισμό αδέσποτων ζώων
κοντά στα σπίτια.
Μην αφήνετε στοίβες από κομμένο γκαζόν
στην
αυλή
σας.
Αποτελούν
εστίες
αναπαραγωγής πολλών ειδών μύγας.
Αυτά τα μέτρα μπορούν να βοηθήσουν να μην έχουμε
κοντά στα σπίτια μας εστίες αναπαραγωγής
παρασίτων και να μειώσουμε όσο γίνεται την
παρουσία παρασίτων σε αυτά.
Επειδή δεν είναι απόλυτο ότι η εφαρμογή τους θα μας
απαλλάξει από παράσιτα, αφού πολλές φορές
δημιουργούν εστίες πιο μακριά από τα σπίτια μας είτε
στις αποχετεύσεις, σε περίπτωση που χρειαστεί να
γίνει Απεντόμωση ή Μυοκτονία θα πρέπει
οπωσδήποτε η Απολυμαντική εταιρία που θα καλέσετε
να είναι κάτοχος ειδικής άδειας από το Υπουργείο
Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την
καταπολέμηση
εντόμων
και
τρωκτικών
σε
κατοικημένους χώρους και να ζητήσετε την επίδειξη
εντύπου που θα πιστοποιεί την κατοχή της Άδειας και
θα Πιστοποιεί την Εφαρμογή στον χώρο σας.
Το κείμενο γράφτηκε από τον Γεωπόνο Τ.Ε.
Τζανακάκη Εμμανουήλ, υπεύθυνου επιστήμονα της
Nova Απολυμαντικής, κάτοχο της υπ’ αρ.
129104/2009 Άδειας καταπολέμησης εντόμων–
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

10

// ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

www.tavernakrites.gr

www.inkcenter.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
τηλ. : 6972856713

www.apolymansi.gr

http://www.scribd.com/doulgeraki

www.isohaccp.com

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

11