PLASMODIUM

Omul poate fi parazitat de 4 specii de Plasmodium: P. vivax P. malariae P. falciparum P. ovale Sunt protozoare intracelulare, cu multiplicare asexuată (schizonică) la om si sexuată (sporogonică) la insecta vector, femela de anofel. Boala se numeste malarie. Ciclul de viaŃă al plasmodiilor: A. Ciclul exoeritrocitar primar (Stadiul pre-eritrocitar; Schizogonia tisulară): La om are loc înmulŃirea asexuată. În timpul înŃepăturii, femela de anofel infectată injectează o dată cu saliva paraziŃii sub formă de sporozoizi, care rămân în circulaŃie doar 30 minute. Ajung repede în ficat unde se desfăsoară ciclul exoeritrocitar primar. Sporozoizii pătrund în hepatocite, unde se dezvoltă, nucleul se divide, formându-se un corp voluminos = schizondul pre-eritrocitar, care conŃine numerosi nuclei si deformează hepatocitul, împingând nucleul la periferia celulei. Cedând presiunii din interior, membrana celulară se rupe, iar merozoizii eliberaŃi ajung în circulaŃia sanguină, pătrunzând în eritrocite. Durata acestui ciclu variază la cele 4 specii: P. falciparum 6 zile, P. vivax 8 zile, P. ovale 9 zile, P. malariae 15 zile. A’. Ciclul exoeritrocitar secundar: P. vivax (1-18 luni) , P. ovale (2-8 luni) au un stadiu adiŃional de dezvoltare în ficat. Unii sporozoizi, pătrunsi în hepatocite, rămân în stare latentă sub formă de trofozoid tânăr o lungă perioadă de timp. Se numesc hypnozoizi. Acestia se reactivează, cresc si se transformă în merozoizi care pătrund în circulaŃie si invadează eritrocitele, provocând o recădere a bolii. B. Ciclul eritrocitar (Ciclul asexuat eritrocitar; Schizogonia eritrocitară): Merozoizii invadează hematiile, în special pe cele tinere. Ei se atasează de suprafaŃa eritrocitelor prin polul apical, împing membrana si ajung în interiorul unei vacuole parazitofor. O hematie poate fi parazitată de un singur merozoid (excepŃie P. falciparum). Se transformă apoi în trofozoid tânăr, cu dimensiuni de 2-3µ, având un nucleu si o citoplasmă care înconjoară o vacuolă, luând aspectul de inel. Parazitul creste, consumând hemoglobina eritrocitului, îsi modifică forma, devenind amiboidală si ocupă cea mai mare parte a celulei (trofozoid matur). Nu metabolizează

complet hemoglobina, reziduul care rămâne este pigmentul malaric care pe un preparat colorat Giemsa apare sub formă de numeroase particule mici galben-aurii la P. vivax. La P. ovale granulaŃiile sunt mai mari, de culoare maron, iar la P. falciparum sunt în număr redus, mari si negre. La P. malariae particulele sunt mari de culoare brun închis. După câteva ore nucleul se divide de 35 ori, apare o fromaŃiune multinucleată = schizond sau pre-rozetă. Fiecare nucleu nou format atrage în jurul său o porŃiune de citoplasmă, formându-se rozete caracteristice fiecărei specii. Eritrocitele care conŃin merozoizi maturi se rup si sunt eliberaŃi merozoizii care vor invada alte eritrocite, devenind trofozoizi, care vor continua ciclul. Pigmentul rămas după ce parazitul a părăsit eritrocitul este fagocitat de celulele sistemului monocito-macrofagic. Majoritatea merozoizilor invadează alte eritrocite, dar unii evoluează diferit transformânduse în gametociŃi: macrogametocit (feminin) si microgametocit (masculin) care nu se divid în organismul uman si vor muri în câteva săptămâni dacă nu sunt ingeraŃi de o femelă de ŃâŃar anofel. C. Ciclul sporogonic: ÎnghiŃind sânge de la un bolnav de malarie, femela de anofel preia si paraziŃii aflaŃi în diferite stadii ale ciclului eritrocitar.Elementele asexuate sunt digerate, vii rămân doar gametociŃii. În stomacul ŃânŃarului microgametocitul se transformă prin exflagelaŃie în microgamet, iar macrogametocitul, prin expusia de corpusculilor cromatidieni, în macrogamet. Are loc fertilizarea macrogametului rezultând un zigot cu un nucleu diploid, care prin diviziune devine haploid. Zigotul se transformă apoi într-un ou mobil = oochinet, care traversează peretele stomacului printre sau prin celulele epiteliale, stabilindu-se între celulele epiteliale si lamina bazală. Se rotunjesc formând un oochist în care se formează sporozoizii. Acestia rup membrana oochistului si migrează în glandele salivare ale ŃânŃarului, de unde o dată cu saliva sunt injectaŃi în gazda umană. Durata medie este de 15 zile. Morfologia speciilor de plasmodii: Speciile de plasmodii Stadiile evidenŃiate în sânge

Aspectul eritrocitelor Morfologia parazitului P. vivax Trofozoid tânăr (stadiul de inel) mai ales hematiile tineresunt infestate;hemata se dilată, devine palidă, iar în partea neocupată de parazit apar granulaŃii fine = punctele Shffner, care la coloraŃia Giemsa sunt rosii o vacuolă înconjurată de o citoplasmă subŃire si un mic nucleu rotund Trofozoid matur (stadiul amiboidal) se dilată, devine palidă, iar în partea neocupată de parazit apar granulaŃii fine = punctele hőffner masă citoplasmatică amiboidală mare care emite pseudopode cu miscări rapide vivax), nucleu mare, pigment fin galben-aurii Schizond - Rozetă se dilată, devine palidă, iar în partea neocupată de parazit apar granulaŃii fine =punctele Shőffner mare, ocupă aproape toată celula, vacuola dispare, citoplasma devine mai densă, nucleul se divide si se formează 16-24 nuclei noi atrăgând în jur o parte de citoplasmă, acesta fiind stadiul de ozetă în care merozoizii sunt asezaŃi în planuri diferite (aspect muriform) în jurul pigmentului galbenmaro închis sau cărbunos. Gametocit se dilată, devine palidă, iarîn partea neocupată de parazit apar granulaŃii fine punctele Shőffner sferic sau oval, ocupă aproape toată celula, nu are vacuolă, citoplasma este densă, nucleu dispus excentric (macro-) sau difuz (microgametocit) si prezintă pigment maro. P. malariae Trofozoid tânăr (stadiul de inel) predilecŃie pentru hematiile mature dimensiune normală (până la o mărire de 3/4x) citoplasmă bine diferenŃiată, nucleu mare Trofozoid matur dimensiune normală (până la citoplasmă compactă; nucleu (stadiul amiboidal) o mărire de 3/4x); pe frotiurile supuse unor coloraŃii prelungite pot apare niste puncte mici rosii = granulaŃiile Ziemann. mare; iau formă de amibă, apoi de bandă care se întinde de la o margine la alta a celulei; pigmentul este brun-închis sau negru si se aglomerează la o extremitate a benzii, opusă celei la care se situează nucleul.

Schizond dimensiune normală (până la o mărire de 3/4x); pe frotiurile supuse unor coloraŃii prelungite pot apare niste puncte mici rosii = granulaŃiile Ziemann. nucleul începe să se dividă după 48 ore, rozeta matură se formează după 72 ore; sunt 812 merozoizi cu nuclei mari asezaŃi pe un singur plan în jurul unei mase de pigment maro-închis. Gametocit dimensiune normală (până la o mărire de 3/4x); pe frotiurile supuse unor coloraŃii prelungite pot apare niste puncte mici rosii = granulaŃiile Ziemann. rotund sau oval, compact, ocupă aproape întreaga hematite, nucleul compact este dispus excentric (macro-) sau difuz (microgametocit), pigment maro P. ovale Trofozoid tânăr (stadiul de inel) îsi măreste dimensiunile si i se subŃiază membrana, de aceea în momentul efectuării frotiului hematia devine ovală si cu marginile franjurate, devine palidă, iar în partea neocupată de parazit apar punctele Shőffner citoplasmă subŃire care înconjură o vacuolă, un nucleu mare si rotund Trofozoid matur (stadiul amiboidal) mare, ovală cu marginile franjurate, punctele Shőffner masă citoplasmatică amiboidală mare, nucleu mare, cu pigment

maro-închis Schizond mare, ovală cu marginile franjurate, punctele Shőffner mare, ocupă aproape toată celula, vacuola dispare, citoplasma devine mai densă, nucleul se divide si se formează 16-24 nuclei noi atrăgând în jur o parte de citoplasmă, acesta fiind stadiul de rozetă în care merozoizii sunt asezaŃi în planuri diferite (aspect muriform) în jurul pigmentului maro-închis Gametocit mare, ovală cu marginile franjurate, punctele Shőffner rotund sau oval, compact, pot umple aproape toată hematia, nucleul compact dispus excentric (macro-) sau difuz (microgametocit), pigment maro. P. falciparum Trofozoid tânăr (stadiul de inel) infestează si hematii tinere si adulte Inel mic, filiform cu citoplasmă subŃire, un nucleu mare (pot fi si 2 nuclei) si o vacuolă. Trofozoid matur (stadiul dimensiune normală; pe suprafaŃa eritrocitelor apar rar văzut în sângele periferic, formă amiboidală, citoplasmă amiboidal) niste excrescenŃe care usurează aderarea eritrocitelor de endoteliul venulelor si al capilalelor din organele interne: splină, măduvă hematogenă, placentă, creier compactă, pigment închis la culoare

Schizond dimensiune normală; pe suprafaŃa eritrocitelor apar niste excrescenŃe care usurează aderarea eritrocitelor de endoteliul venulelor si al capilalelor din organele interne: splină, măduvă hematogenă, placentă, creier rar văzut în sângele periferic, se găsesc 8-24 merozoizi mici; pigmentul se aglomerează întro masă maro închis sau neagră Gametocit eritrocitul este distorsionat de parazit formă semilunară, mai mari decât hematia, de aceea în concavitate se mai observă un rest din membrana eritrocitului; microgametocitul are un nucleu mare, difuz, citoplasma se colorează în albastru cu tentă rosiatică, pigmentul închis la culoare este împrăstiat în toată citoplasma sub formă de granule mari, extremităŃile sunt mai rotunjite; macrogametocitul are o citoplasmă albastră, nucleul compact, granulaŃiile pigmentului închis la culoare sunt grupate în jurul nucleului, extremităŃile sunt mai ascuŃite decât ale microgametocitului; Diagnosticul de laborator: Produs patologic: - sânge periferic Examen direct: 1. se realizează frotiu din sângele periferic si se caută morfologia caracteriscă a speciilor de plasmodii, respectiv a eritrocitelor. 2. dacă este negativ, iar pacientul are simptomatologie, provine dintr-o zonă endemică se poate efectua si identificarea speciilor de Plasmodium prin „nested” PCR în doi timpi, metodă care are specificitate de specie. Se recotează sângele periferic în vacutainere cu EDTA. 3. detectarea antigenelor malarice prezente în sângele periferic prin metode de

imuncromatografie (ELISA, test rapid imunocromatografic) 4. detectarea lactat dehidrogenazei asociată speciilor de Plasmodium prin metode biochimice sau ELISA. Examen indirect: 1. detectarea anticorpilor anti-Plasmodium prin IFA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful