Calea ÎnĂlȚĂrii

Editorial
Milostenia este modalitatea prin care omul se poate apropia de Dumnezeu, ea înseamnă să-i faci bine aproapelui. Sacrificiul suprem pentru binele aproapelui este esenţa vieţii autentice a creştinilor, care se învaţă în mijlocul familiei, avându-L drept exemplu suprem pe Hristos Dumnezeu, care viaţa Sa Și-a pus-o pentru fiecare fiinţă umană în parte. Acesta este scopul suprem al vieţuirii întru Hristos prin puterea Sfântului Duh spre slava Tatălui. Puţini sunt, însă, cei ce ating o asemenea stare de jertfă, de smerenie. Asumarea acestui ideal creştin până la ultimele lui consecinţe este împlinită doar de geniile sfinţeniei, adică de sfinţi. Una din căile prin care creştinul este chemat să-şi asume viaţa prietenului său şi în logica

„Eu sunt Calea, Adevărul la Tatăl decât prin Mine” . (Ioan 14, 6) și Viața. Nimeni nu vine

Periodic de spiritualitate şi atitudine creştină ortodoxă, editat de Parohia Înălţarea Domnului, Târgu-Jiu, judeţul Gorj Anul IV, nr. 37, septembrie, 2012

Milostenia, „regina virtuţilor”
paradoxală a credinţei, tot omul este prietenul creştinului, chiar duşmanul lui, este caritatea. Mila, în concepţia creştină, este cel mai mare şi mai puternic sentiment faţă de fiinţa umană. Ea nu este o slăbiciune sentimentală, o micşorare a acesteia. Ea este un sentiment care ne înalţă şi prin care devenim mai buni. Iubirea şi mila creştină sunt laturile de lumină ale creştinismului care l-au ridicat deasupra multor religii şi concepţii filosofice, socotindu-i pe toţi oamenii fraţi. Iubirea nu are limită şi spaţiu, ea trebuie să depăşească, cadrele familiale, spre ceilalţi, în comunitate spre comuniunea Bisericii lui Hristos, mai mult chiar, obiectul iubirii este orice om din orice loc. Hristos fiind dascălul şi primitorul milosteniei noastre, căci nimic nu mânie atât de mult pe Dumnezeu, cât faptul de a nu fi cineva milostiv... şi a nu salva pe celălalt. Nimic nu bucură atât de mult pe Dumnezeu cât faptul de a suferi împreună cu semenii noştri, care sunt mădulare ale trupului Bisericii. Hristos osândeşte nu banii, ci pe cei ce sunt robii lor, iar milostenia este mai mare decât darul de a învia morţii, ea nu se învaţă, ci este sădită în firea noastră. Sub chipul săracului se află Hristos şi cine îi întoarce spatele, îl întoarce lui Hristos. Şederea cerşetorilor la Biserică e un îndemn pentru noi de a face milostenie şi cine se ruşinează de ei, se ruşinează de Dumnezeu: Când dăm celor săraci, să avem o astfel de stare sufletească, ca şi cum I-am da lui Hristos. Că mai vrednice de credinţă sunt cuvintele Lui decât văzul nostru. Când vezi un sărac adu-ţi aminte de cuvintele Lui care-ţi arătau că El este cel hrănit şi miluit. Cel milostiv este fericit, deoarece alină cât de cât suferinţa celui de lângă el. Bunăvoinţa ce se naşte din suflet, faţă de cei ce i-au arătat milă în viaţa aceasta, rămâne în veci, după cuviinţă, în cei ce se împărtăşesc de har. Iubirea frăţească în slujirea creştină manifestă demnitatea pe care voieşte Dumnezeu să o împlinească fiii Săi. Împlinirea acestei iubiri înlesneşte omului asemănarea cu Creatorul său, adică sfinţenia în potenţă, tinderea coroanei creaţiunii către Arhetipul său. Din această perspectivă, mila concepută şi mişcată în iubire aşează omul într-o asemănare puternică cu Dumnezeu, care îngăduie, iubeşte şi poartă de grijă tuturor oamenilor. Prof. Steluţa Geică Șc. Gen. „Sf. Nicolae” Tg-Jiu

Scrisoare către un creștin „cu cât mai frustrat, cu atât mai mântuit” ................................................................................... pag. 2 Pilda lucrătorilor celor răi ................................................... pag. 3 Poesis – Sfânta Cruce... .................................................... pag. 4 Convorbirea lui Iisus cu Nicodim ....................................... pag. 5 Păhărelul cu nectar ........................................................... pag. 6 Oricine voieşte, să vină după Mine! ................................... pag. 7 Mitropolia Ungrovlahiei ..................................................... pag. 8 Pescuirea minunată .......................................................... pag. 9 Despre iubirea vrăjmașilor .............................................. pag. 10 Pagina pentru viață. Tânără, singură... și mamă ............. pag. 11 Grupul parohial de tineret ................................................ pag. 12

CUPRINS:

„Fericiţi cei ce locuiesc în casa Ta, Doamne; în vecii vecilor Te vor lăuda”. (Psalmi 83, 4)

De aici veridicitatea ideii că nu ai nici un drept să emiți judecăți de valoare cu privire la cum ar trebui să facă sau să nu facă alții. pentru simplul motiv că Dumnezeul cerului (Acela căruia crezi tu că I te supui) este un Dumnezeu al iubirii. Nu de alta. Anul IV. care te crezi mântuit numai atunci când ești năpădit de frustrări. totuși plătești birul tău… mântuirii.BisericaInaltareaDomnuluiTgJiu. Acum nu numai că încerci să îți făurești singur o mântuire meritată. întoarce-te degrabă la Dumnezeul libertății. cu diacritice. în loc să fii o pildă pentru credincioși și o reflectare clară a Cerului pentru cei ce nu-L cunosc. font Times New Roman. dar s-ar putea să descoperi că metodele tale masochiste de căutare a vieții veșnice nu sunt necesare. Periodic gratuit cu apariţie lunară. după caz.. Nimic. că aici nu e de trăit. Mai mult.400. Colaboratori: • Dumitra Groza • Steluța Geică • Elia David • Monalisa Oproiu web:www. Viața îți este formată din puține idei despre libertate. Poate pentru că te roade frica aceea „de a nu strica corola de minuni a lumii” și a nu găsi cumva contraargumente la ideile minții tale îngrădite. Scrisoare către un creștin „cu cât mai frustrat. 2012 Este laitmotivul nerostit al vieții tale încă de când te-ai săturat de chinul pe care îl duci pe-un pământ umplut până la refuz de multitudinea de păcate ale muritorilor și ale înaintașilor lor. mărime 12. cu atât mai mântuit” Cu cât există mai multe lucruri pe care. cu atât ți se pare că utopia unei vieți perfecte devine realitatea ta. dar nimic nu te-ar putea convinge că așa nu se ajunge în cer. creștinule. metodele Sale de mântuire au la bază bucuria ascultării care izvorăște din dragostea de BINE și FRUMOS! TU. să scoți întâi bârna din ochiul tău și vei vedea deslușit apoi să scoți paiul din ochiul celui pe care îl vezi strâmb. str. Mă întreb nedumerit. Îți dorești cu ardoare un trai fericit și știi. dar de la care te abții cu succes. priviri biciuitoare pentru cei ce nu reușesc să fie asemenea ție și multe alte atitudini fariseice. a fost.523. undeva în adâncul inimii tale slabe. Târgu-Jiu. Și cum fiecare lucru dezirabil are un preț anume. deși le privești cu jind. ești totuși salvatorul nerăsplătit și neapreciat al vecinilor tăi care sunt parcă. într-un timp în care nu s-a cerut nici pe departe asta de la ei. Poate că momentan ți se pare absurd sau incomod să aplici metodele celor ce se vor a fi martiri. este și va fi pentru totdeauna un Dumnezeu caracterizat de bucurie. poziția ușor înclinată de adâncă umilință și profundă căință.ro Redacția are dreptul luării deciziei de publicare și stabilirii datei și formei de apariție. în tiraj de 150 exemplare . sau mai rău. a materialelor primite spre publicare. neînțelegând că acum nu negociezi cu niciunul dintre comercianții din piață. în dogmele tale care acuză și în tiparele înguste ce fac parte din tine de-acum? Astăzi am o veste nefericită pentru tine! Dumnezeul mântuirii este Unul și Același cu Cel care a murit (și a înviat) pentru cei strâmbi care te înconjoară.449. continui să te adâncești în fariseismul tău rigid. tocmai pentru ca acum să putem cânta de fericire (că avem nădejdea Mântuirii)!!! Monalisa Oproiu Fondator: Biserica „Înălțarea Domnului”. 37. Telefoane: 0723. nr. dragoste necondiționată și bunăvoință? Pentru câtă vreme de acum.WordPress.2 Calea ÎnĂlȚĂrii. să vezi că Dumnezeu oferă șanse egale și nu e defel limitat de lipsa ta de imaginație și de dragoste. dar ai „bunăvoința” să îi cioplești și pe ceilalți după dreptul tău tipar. la Cel în inima căruia încăpem toți pentru că ne-a purtat povara pe dealul Golgotei. când îți vei aminti că Dumnezeul Bibliei pe care o citești și în care crezi. Notă: Cei care doresc să publice în revista noastră pot trimite materialele la adresa ultimulvisator@yahoo. Tacticile tale variază de la posturi lungi la fețe și mai lungi. Nu permiți nimănui îndrăzneala de a-și pune întrebări despre Dumnezeu sau de a căuta alte răspunsuri în afara șabloanelor tale rigide. Trebuie respectate următoarele condiții de redactare: maximum 1 pagină și jumătate. de făptură pe al cărei chip se poate citi ușor un înrădăcinat simțământ al autosuficienței. septembrie. deja copți pentru iad!! Spunea Iisus odată.com. integrală sau parțială. Victoriei-Săvinești (zona Paralela 45). dar impregnată serios de „e păcat să!!!” Prea puține lucruri colorate pentru că pentru tine tot ce nu este alb are tentă de negru!!! N-ai învățat nici până azi că Dumnezeu îi vorbește fiecăruia pe limba lui și că firul tău logic de gândire nu este universal valabil și cu atât mai puțin etalon. Până la urmă. 0745..” Nu vrei să fii subiect de batjocură sau să ieși negativ în evidență printr-o purtare nefirească. repetându-ți obsedant că înfrânarea tuturor bucuriilor îți va da șansa mult dorită.586 ISSN 2068 – 8350 Redactori: • Preot paroh Marius-Olivian Tănasie • Preot II Gheorghe Ionașcu • Monica și Radu Buțu • Lavinia Blîndu • Tiberiu Grigoriu – DTP. ai început să practici de un timp considerabil încoace… mântuirea prin forțe proprii. și își mutilează trupurile dând ocoale prin noroi „locurilor sfinte.

când în urma hotărârii Adunării Naţiunilor Unite a fost creat statul Israel. Înainte de a rosti această pildă. Iar lucrătorii viei. pe alta au omorât-o. s-a dus. iar „lucrătorii”. 2012 „Zis-a Domnul: ascultaţi altă pildă: Era un om oarecare stăpân al casei sale. sădit de Dumnezeu în pământul făgăduinţei . iar „via” Lui – adică făgăduinţa de a fi poporul Lui – o va da altor lucrători. 13. într-o zidire stă în capul unghiului [în colţ]. Pe altul „l-au ucis cu pietre”. „Teasc”. aşa şi Hristos. ci facem tot voia noastră în timp ce sunt alţii care nu au făcut nicio făgăduinţă şi totuşi împlinesc voia Lui. dar nu au împlinit făgăduinţa şi aceştia sunt iudeii. dar nu o facem.) Părintele Gheorghe Ionașcu 2 septembrie – Duminică – Sf. Patriarhul Constantinopolului – Duminica a Xiii-a după rusalii – Sf. Iar pe altul „l-au omorât” – ca pe Zaharia – între templu şi jertfelnic (Lc. şi au făcut cu ele tot aşa. Când stăpânul viei Dumnezeu a venit. unind doi pereţi şi pe amândoi îi ţine. dascălii poporului – fariseii şi cărturarii. aşa cum spune Însuşi Mântuitorul. aceasta a ajuns să fie în capul unghiului.cum au făcut cu Miheia. ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: Pe aceşti răi. capul Bisericii care uneşte pe iudei şi pe păgâni într-o singură credinţă. pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire. la început. adică a căutat spre fărădelegea şi nedreptatea pe care a făcut-o poporul iudeu. Deci. care vor da roadele la timpul lor.Calea ÎnĂlȚĂrii. căindu-se. se vor sfărâma la cea de-a doua Venire. iar mai apoi s-au căit şi au ascultat. vameşii şi desfrânatele sau popoarele păgâne care. 11. „Gard” este Legea. creştinii de astăzi. aducem lui Dumnezeu roade de fapte bineplăcute Lui. sau Sfinţii Îngeri.. arătându-le că. adică au fost nimiciţi şi cei care au rămas au fost împrăştiaţi în toate părţile pământului până în 1947. nr. 24. le-a rostit această pildă cu lucrătorii cei răi ai viei. Cel Care pentru iubirea Sa de oameni ”om” Se numeşte [întrucât S-a făcut om. Desigur că şi astăzi mulţi suntem asemenea fiului care a spus că se duce şi nu s-a dus şi făgăduim că vom face voia lui Dumnezeu. care vor trebui şi ei la rândul lor să aducă roade de fapte bineplăcute lui Dumnezeu. Sf. Iar „vie”. punând mâna pe slugi. de aceea se şi numeşte pe Sine: Fiul Omului]. a trimis la ei pe fiul său zicând: Se vor ruşina de fiul meu. atunci „pe cei răi. apoi. în tiraj de 150 exemplare . n-au ascultat voia lui Dumnezeu. Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: “Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii. Sau şi aşa: depărtarea lui Dumnezeu este îndelunga Sa răbdare . cu rău îi va pierde”. Iar mai apoi a fost „trimis” Fiul lui Dumnezeu. Ierarh Ioan Postitorul. 51).. Doamne. Primul a răspuns că se duce şi nu s-a dus.“ „Doamne. 24). După ce le-a spus acestea. 3344 (Pilda lucrătorilor celor răi) 3 Aceste cuvinte se aud de fiecare dată când Sfânta Liturghie este săvârşită de către Arhiereu. primii sunt cei care au făgăduit. pe care l-a bătut peste faţă Sedechia (3 Regi 22. caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta şi o desăvârşeşte pe ea!” nezeu atunci când îndelung rabdă şi nu pedepseşte pe dată nedreptăţile. ev. pe care i-au şi ocărât în multe chipuri „lucrătorii”. din partea lui Dumnezeu. jertfelnicul. Via la care se face referire este lumea creată de Dumnezeu pe care sau în care omul este chemat să lucreze. fiul lui Iehoiada (II Paral.. templul. norodul iudaicesc. Mântuitorul mai rostise o alta cu doi fii ai unui om care au fost trimişi de către tatăl lor să lucreze în via lui. Căci cei care se împiedică de Piatra aceasta care este Hristos şi se smintesc. Rămâne de văzut în ce măsură. care păzeau pe Israil. prin armata romană care a venit asupra lor. care a sădit vie. Anul IV. Și „S-a dus departe Stăpânul casei” – Dumnezeu –. a trimis pe slugile sale la lucrători. totuşi ei nu au devenit mai buni. l-au scos afară din vie şi l-au ucis. Care S-a arătat în trup. pe una au bătut-o. 37. Din nou a trimis alte slugi. Căci pe unul „l-au bătut”. când va veni stăpânul viei. ca să-i ia roadele. Şi. au zis între ei: Acesta este moştenitorul. mai multe decât cele dintâi. Și „Se duce departe” Dum- Periodic gratuit cu apariţie lunară. iar via o va da altor lucrători. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri”? De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei. moştenitorii adevăratei făgăduinţe a lui Dumnezeu. Când a sosit timpul roadelor. a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor. adică cei după vremi mincinoşi prooroci şi mincinoşi dascăli. adică Apostolilor şi Învăţătorilor Bisericii.n. a săpat în ea teasc. care nu-i lăsa pe ei să se amestece cu păgânii. rămânând în acelaşi timp şi Dumnezeu. Dar lucrătorii. Matei 21. Teofilact explică în tâlcuirea sa: „Că om stăpân al casei este Dumnezeu. Cei doi fii reprezintă două feluri de oameni. ci L-au scos afară din vie şi l-au omorât. Căci precum piatra care. nu s-au întors cu viaţa şi faptele lor către El. Desigur că şi în acel timp cei care nu au crezut au fost spulberaţi. Mucenic Mamant. deşi s-au învrednicit de tot felul de purtări de grijă. de aceea găsim şi unele dintre Pildele rostite de Mântuitorul Hristos că fac referire la aceasta. iar a doua sunt. 21)”.cum a fost cu Zaharia arhiereul. iar cel de-al doilea a zis că nu se duce. văzând pe fiul. Deci spune în continuare Sf. Sf. noi. iar pe cine va cădea îl va strivi. 21). septembrie. „S-a apropiat vremea roadelor” în timpul Proorocilor. Teofilact că Împărăţia lui Dumnezeu s-a luat de la iudei – adică apropierea lor de Dumnezeu – şi a fost dată celor care au crezut. într-o credinţă pe toţi împreună i-a unit. La urmă. veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma. când nu mai vorbea cu ei în stâlpul cel de foc (Iş. Dar nici de Fiul nu s-au ruşinat. iar el s-a dus departe.. Domnul nostru Iisus Hristos devine Piatra cea din capul unghiului. A împrejmuit-o cu gard. trimişi de Dumnezeu reprezentat de către Tatăl din pildă. proclamat în 14 mai 1948. că „slugile” care s-au „trimis” au fost Proorocii. „Turn”. cu rău îi va pierde. iar pe alta au ucis-o cu pietre. sau ne aşteaptă şi pe noi sentinţa care ne spune că se va lua de la noi Împărăţia lui Dumnezeu şi se va da acelora care aduc roade pentru ea. punând mâna pe el. (Să nu fie aceasta! – n.

Heraclie. Taina şi lucrarea ei vie. şi Sfântă Învierea Ta O lăudăm şi o mărim” Acum şi în vecii vecilor. A luat altă turnură Devenind biruitor. 37. Şi s-a evidenţiat De crucile tâlharilor. Deasupra Ierusalimului. Pavăză şi scut puternic Împotriva celui rău. Găsindu-le chiar şi scuză. Este foc ce înspăimântă Pe potrivnicii omenirii Şi oricând li se arată Sunt în culmea îngrozirii. pe vecie. Heraclie împăratul. Fiindcă ne-a iubit nespus Trebuia să pătimească. în tiraj de 150 exemplare . de pe lemnul crucii. Noi Îţi mulțumim. „Cuvântul Crucii e nebunie Pentru toţi acei ce pier”. Ca să fim la adăpost Protejaţi de tot ce-i rău. Să ne vadă fericiţi. Dar a vrut braţele să-ntindă: Şi prin a Sa mare putere Lumea-ntreagă să cuprindă. la luptă a pornit Şi-a învins tot ce se poate. Dar. mângâiere. septembrie.4 Calea ÎnĂlȚĂrii. i-a iertat! A suferit multă durere. A răbdat şi-a chinuit Dar. Pentru creştini. Fiind o binecuvântare Creştinilor pe pământ. Arătându-i-se pe cer Împăratului Constantin Ziua în amiaza-mare. siliţi s-aducă Crucea Înapoi la Ierusalim Predând-o lui Zaharia Patriarhului creştin. Prin jertfa pe cruce-a biruit Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru cei fără-de-lege: Cruntă şi umilitoare. Împreună cu poporul Cel de faţă adunat. Crucea-i Altarul de Jertfă Prin care Domnu-a răscumpărat Lumea-ntreagă. Crucea Domnului Hristos Păstrează-întreaga putere. Cam de la această dată (633) Lemnul Crucii s-a-împărţit La diferite biserici Tocmai pentru a fi cinstit. Crucea mult a strălucit. Crucea Domnului a înălţat. Din al strămoşilor păcat. Apoi. nr. Urcând ea pe Golgota. A trebuit să suporte Batjocura evreiască De-a fi spânzurat pe Cruce Pe noi să ne mântuiască. de Rusalii A apărut din nou pe cer Deasupra muntelui Golgota Crucea. Care. Minunându-se cu teamă Tot poporu. Când perşii au cucerit O parte din Ţara Sfântă. Domnul nu a îngăduit Asemenea nedreptate. „Crucii Tale ne închinăm Stăpâne. În ziua de 14 septembrie. Dreapta credinţă-au îmbrăţişat de Dumitra GROZA Exprimându-şi bucuria. S-a dat în mâinile lor Şi-a răbdat de bunăvoie Noianul umilinţelor Îndurând cu a Sa voie. Au găsit ei de cuviinţă. Îi privea cu luare-aminte Şi pentru a lor iertare. Crucea Ta ne-ai dat. Implora pe-al Său Părinte. Pe patriarhul Macarie au rugat. Cu mult alai a mutat Crucea la Constantinopol Să fie aproape de palat. A sărutat Sfânta Elena Crucea şi i s-a închinat. din vechiul păcat ne-a scos! Şi-obiectul de tortură Crâncen şi înjositor. Şi S-a uitat blând Iisus Fără să se-mpotrivească. Erau litere formate Din strălucitoare stele Sub forma Crucii aşezate Maiestos. El. Spunând că nu ştiu ce fac. Perşii. Din raţiune pământească. A păstrat odorul sfânt. Anul IV. Şi era în acea vreme Pedeapsa înjositoare. Nu le-a adus vreo acuză Dimpotrivă. Chiar de n-au găsit vreo vină Au strigat toţi într-un cor: Răstigniţi-L! Răstigniţi-L! Urla întregul popor. Lemnul Sfintei Cruci cu ei. mulţi s-au încredinţat Că Hristos este Mesia. Pentru că prin Ea lucrează Puterea lui Dumnezeu. Pentru toate ce-ai răbdat. Dar pentru noi e-n veşnicie Mântuitorul giuvaier. cu cinstire mare. miluieşte!” Cu credinţă s-a rugat. Dând „Edictul din Milan” (313) Apoi Împăratul Constantin A trimis pe maica sa Cu bani la Ierusalim. creştinismul a cinstit. Şi fiind mulţime mare. Jefuind Ierusalimul Şi luând fără temei. pe cea mai nobilă fiinţă Pe lemn să o răstignească. S-a convins că-i semn divin. Şi-a văzut-o tot poporul.a-nmărmurit. Pe 7 mai (351). 2012 Sfânta Cruce cu a ei Putere Vrut-a Domnul să ne-ajute Să scăpăm toţi de cel rău: Ne-a dat în dar Sfânta Cruce Să-o avem pavăză mereu. un divin mister. AMIN! Periodic gratuit cu apariţie lunară. Hristoase. Pe mulţi a putut convinge Să creadă-n Iisus Hristos. Astfel. S-a descoperit printr-o minune Crucea Domnului cel Sfânt. aşa a fost. Printre multe alte-odoare. Cântăm cu recunoştinţă Fiindcă. De sus. Ca. Cu evlavie s-a închinat Strigând: „Doamne. Că pe-o fecioară-a înviat Spre uimirea martorilor. Cinstirea Crucii a sporit Pe la anul 615. scriind prin ele: „Prin aceasta vei învinge” Şi –ntr-adevăr. După 300 de ani Aproape de Sântul Mormânt. După ce l-a biruit Pe Maxenţiu cel tiran. Împăcaţi cu Dumnezeu.

ci să aibă viaţă veşnică. Mântuitorul primește cu drag Crucea. ev. încât a dat pe Fiul Său Unul-Născut. El biruiește cu Crucea plăcerea și tristețea. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să osândească lumea. ridicarea Sa pe Cruce sfințește văzduhul. pentru ca oricine crede în El. Domnul vine să descopere tainele cerești cu „nașterea de sus.” Să căutăm Lumina! „Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea. Plăcerea. pe munte când a fost ispitit cu pâine. Cuvios Chiriac de la Tazlău – Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci – Sf. pentru ca oricine crede în El să nu piară. septembrie. fierea și oțetul. La îndemnul lui Dumnezeu. ioan 3. dar nedespărțit de Tatăl. fără numai Cel care S-a pogorât din cer. dar și dovada existenței unirii celor două firi ale Sale: omenească și dumnezeiască.” Învingând plăcerea și tristețea. Îngreunată era inima iudeilor care se gândeau doar la nașterea trupească. ci să aibă viaţă veşnică. Privirea 9 septembrie – Duminică – Sfinţii și Drepţii Părinţi ioachim și ana. pentru că o iubește. El este pe pământ. ne spune Domnul în convorbirea cu Nicodim. fără numai Cel care S-a pogorât din cer. binecunoscutul răspuns: „Părinte. Părintele Marius Olivian Tănasie Periodic gratuit cu apariţie lunară. Fiul Omului. La toate acestea. căci pământul fusese sfințit de călcarea preacuratelor Sale picioare. 37. Moise și poporul iudeu. Cu voia Domnului. ci ca să se mântuiască lumea prin El. ne facem următori Stăpânului și câștigăm împotriva vicleanului plata Împărăției Cerurilor. iar tristețea în vremea Sfintelor Sale Patimi: săbii și toiege. Şi precum Moise a înălţat şarpele în pustie. Cuviosul Onufrie de la Vorona. tinerii fără rânduială și-au ațâțat poftele trupului pentru mâncarea egipteană. Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea. Precum moartea pricinuită de mușcătura șarpelui este oprită. soldați înfricoșători. care este în cer. Moise a înălțat șarpele de aramă în pustie. iartă-le lor că nu știu ce fac. să nu piară. vorbește cu Nicodim. Anul IV. 13-17(Convorbirea lui iisus cu nicodim) permanentă la Cruce simbolizează mărturisirea permanentă a credinței noastre. rămâne nemișcat spre orice păcat. Privirea către Crucea Domnului ucide șerpii poftelor. în tiraj de 150 exemplare . toiagul aruncat de Moise devine șarpe. Scriptura Vechitestamentară cu scrierile înaintevestitoare aduc ca pildă șarpele de aramă pe care evreii l-au agățat pe lemn. 16) Glasul Evangheliei care rostește Taina Crucii cheamă poporul lui Dumnezeu la sărbătoarea înainteprăznuirii Înălțării Cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci.Calea ÎnĂlȚĂrii. Toiagul Tatălui este Hristos. Sf. nr. Pentru păcatele lor. 2012 5 „Zis-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer. marea prin pășirea pe ea. aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului. Toiagul este semnul puterii și al domniei.” (Ioan 3. moare lumii și viază pentru Hristos. cuiele și Crucea. obraji pălmuiți. pentru ca oricine crede în El. încât a dat pe Fiul Său Unul-Născut.” Hristos nu Se înălțase la cer. dar ne dă această învățătură a nedespărțirii de Tatăl ceresc. Fiul Omului. Șarpele de aramă este prefigurarea lui Hristos. „Nimeni nu s-a suit în cer. care este în cer. iar cel ce vedea chipul șarpelui nu se mai temea de otrava șarpelui veninos. care și-au vărsat veninul de moarte dătător ca o pedeapsă asupra lor. ci să aibă viaţă veşnică.”. șerpii mor prin Taina Crucii. i-au atacat șerpii veninoși. Când erau în mijlocul pustiului. să nu piară. judecată nedreaptă cu martori mincinoși.

din cauză că visau. Le-am trăit în braţele copiilor care m-au iubit atât de mult. Toate poveştile tale. -Ursuleţule. pe pipăite. O poveste trăită de el. nr. scăunelul începu o poveste. Numai să nu inventezi. Mai bine îmi zici tu o istorioară.Nu ştiu.. . Anul IV. te-ai trezit? îl întreba scăunelul. . Periodic gratuit cu apariţie lunară. septembrie. încât m-au luat cu ei peste tot. Numai că nu putea să-l spună nimănui pe copilul care a rupt într-o zi piciorul scăunelului ei drag. moale şi începu să râdă. sau cu cele mai vii. după care. ştia. care ţinea în braţe un ursuleţ fără ochi. . eu de ce nu sunt tristă? Tu nu eşti tristă pentru că tristeţea celor mici o poartă pe spatele lui un arici Ţepii lui – când te întâlneşti cu el să îi spui şi să-i mulţumeşti.Dar eu nu ştiu decât ce mi-ai povestit tu. erau adevărate? .Nu înţeleg. Nu putea fiindcă nu avea gură. ţepii pierduţi în vitejeştile bătălii Când o să-l găsim pe domnul arici.Da. că prietenului său de pluş i se făcu blăniţa moale. în tiraj de 150 exemplare . de ce să-i facă cineva gură? Aşa că ea stătea toată ziua în mijlocul sufrageriei şi îşi privea copilaşul de lemn. cât poţi tu de frumos – sunt tristeţile copiilor aruncate de suflet pe jos El doar vine şi se tăvăleşte. scăunelule. micuţul cu trei picioare. aici Nu aş vrea să uit să îţi arăt – numai ţie câteva tristeţi dintr-o altă fericită copilărie.Spune ce ştii şi ce simţi şi o să fie bine. zise după un timp. rugător. doar mama lui. dacă vrei să ştii! răspunse ursuleţul. . noaptea. .6 re. Calea ÎnĂlȚĂrii.Din greşeală. . scăunelul.Nici nu am adormit.Vrei să povestim ceva? îl întrebă.Dar unul ţi-a scos ochii. . masa. în nopţile fără stele şi fără lună. pe care nu prea le credeam. . prin tot felul de tristeţi adunate în mai mult de o săptămână de Elia David Cu cele mai curate. să-mi aduci aminte de tot ce ţi-am povestit azi. 2012 Păhărelul cu nectar Scăunelul șchiop de Elia David A fost odată un scăunel care avea trei picioa- Semăna cu un căţeluş şchiop. când copiii casei nu mai auzeau nimic. Dacă la masă nu e frumos să vorbeşti. Aşa de caraghioasă. 37. .. când avea patru picioare şi credea că are cinci. dacă văzu că ursuleţul tace supărat. Câţi copii au stat pe el şi au colorat poveşti.Şi cum de nu ţi i-a mai pus la loc din greşeală? întrebă nedumerit. astăzi sunt tare obosit. îşi înlocuieşte.

pentru sufletul său? Iar cine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele. dar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie. Marcu 8. pentru binele făcut. spune Sf. lăsându-vă pildă.” Oricine voieşte. 9. Care n-a săvârşit niciun păcat. ev. nu răspundea cu ocară. „de cel ce se va ruşina” a-L mărturisi pe Cel răstignit. Căci. în tiraj de 150 exemplare . Mare Muceniţă eufimia. dacă-şi pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb. nici s-a aflat vicleşug în gura Lui. Căci spre aceasta aţi fost chemaţi. căci la lucruri bune chem. venind cu putere. căci aceasta înseamnă: „şi să-Mi urmeze Mie”. Atunci Petru luându-L deoparte.Calea ÎnĂlȚĂrii. și Fiul Omului se va ruşina de el. să vină după Mine! Când Sf. murind faţă de păcate. în acest neam desfrânat şi păcătos. pe faţă. sau cum spun unii care au propria lor credinţă. acela îl va mântui. Sf. Căci de vreme ce îndoit este omul. 1 (luarea Crucii și urmarea lui Hristos) 7 „Zis-a Domnul: cel care voieşte să vină după Mine să se lepede de sine. Și vezi că nu a zis Domnul: „măcar de nu voieşte cineva [trebuie] să moară”. „Mergi. banul sau slava lumească. suferind. ca să-l silnicesc. dacă vreau postesc. 19-25). moartea de ocară. ocărât fiind. septembrie. ajungând până la măsura pe care o arată Sf. prin cuvânt şi prin faptă. satano!”. veţi pătimi şi veţi răbda. Aceasta arată că nu este de ajuns credinţa cea din minte. Ucenici şi Apostoli ai Domnului s-au încredinţat că într-adevăr El este Hristosul. a și început să-L dojenească. nu pentru că erau tâlhari sau ucigaşi. până când nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu. nici nu este vrednic de acestea”. zice: „cel care voieşte să vină după Mine să se lepede de sine. când va veni în slava Tatălui Său cu sfinţii îngeri. ca să nu-i mântuiască pe oameni. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde. când în prima sa Epistolă va zice: „Căci aceasta este plăcut lui Dumnezeu. pentru ca noi. primiţi bătaie întru răbdare? Iar dacă. Teofilact spune: „Tu. dar afirm fără nicio reţinere că am credinţă în Dumnezeu – Care dumnezeu: pântecele. Muceniţe Meletina și ludmila – Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci – Sf. aşa cum arată Sf. Petre. când va veni la cea de-a doua Venire. atunci Domnul le descoperă pentru prima dată. o. ci credinţa cea adevărată este cea care-L mărturiseşte pe Hristos. dacă vreau desfrânez şi aşa mai departe. 34-38. şi Care.” Cu alte cuvinte îndreptând cuvântul mai mult către Petru. să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. 2. înapoia Mea. aceasta este plăcut lui Dumnezeu. nu pe cea a lui Dumnezeu: „am credinţa mea. de arhierei şi de cărturari şi să fie omorât. pe lemn. ci pentru că aveau credinţă în Hristos şi împlineau toată fapta cea bună. Mă prihăneşti [dojeneşti] pe Mine că aleg Crucea. „oricine voieşte”. de acesta „Se va ruşina” şi Dânsul. ci întru Slava Sa şi a Tatălui Său cu Sfinţii Îngeri. înseamnă a-şi asuma cel care îl urmează pe El. iar trupul sfinţindu-se prin mărturisire. acela îl va mântui. Teofilact. Pavel atunci când spune: „De acum nu mai trăiesc eu. Amin. Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. ci. aşa încât unii s-au ruşinat de Dânsul la prima Sa venire. pentru aceasta. dacă nu nu. dacă nu nu. ca să păşiţi pe urmele Lui. fără ocolişuri. deci fac ceea ce vreau eu. să nu Se răstignească. pe nedrept. iar Eu îţi zic ţie că nimeni nu se va mântui de nu va muri pentru lucrul cel bun şi pentru adevăr”. martirii şi mărturisitorii care au pătimit. ci Hristos trăieşte în mine”. ci cere [Domnul] şi mărturisirea prin gură [cuvânt]. voind ca Domnul să nu sufere. pentru greşeală. 2012 16 septembrie – Duminică – Sf. Acest lucru avea să-l arate şi Sf. că şi Hristos a pătimit pentru voi. ci Se lăsa în ştirea Celui ce judecă cu dreptate. nu ameninţa. Nu este de ajuns credinţa cea din minte. să vieţuim dreptăţii: cu a Cărui rană v-aţi vindecat. care nu vor gusta moarte. care din iubire pentru făptura mâinilor Sale nu a ţinut seamă de ocara Crucii. Căci dacă cineva se va ruşina de Domnul şi de cuvintele Lui şi El se va ruşina de acesta când va veni întru slava Tatălui Său cu Sfinţii Îngeri. că zice: „Pe nimeni nu silesc. El a purtat păcatele noastre. dacă nu nu. Și atunci de vreme ce Petru cugetând cele omeneşti şi trupeşti. nr. dacă vreau merg la Biserică. Acest fapt avea să-i aducă lui Petru mustrarea din partea Domnului. Deci. ce laudă este dacă. nu smerit şi nebăgat în seamă. Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii. Fiul lui Dumnezeu. 37. Părintele Gheorghe Ionașcu Periodic gratuit cu apariţie lunară. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde. căci într-adevăr Crucea reprezenta atunci o moarte de ocară. căci atitudinea lui de împotrivire faţă de Dumnezeu este cea specifică Satanei (potrivnicului). dar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie. Apostol Petru mai târziu. Iar lepădarea de sine. dar v-aţi întors acum la Păstorul şi la Păzitorul sufletelor voastre” (I Ptr. să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. cu gândul la El. Anul IV. nu la rele. Domnul cheamă mulţimea împreună cu ucenicii Săi şi în auzul tuturor. au fost răstigniţi şi au fost omorâţi. dacă vreau mă rog. în sufletul meu”adică cred într-un dumnezeu care nu le cere nimic. să sufere cineva întristări. sfinţindu-se sufletul prin credinţă. nu ce vrea Dumnezeu. iar după trei zile să învieze”. că este Dumnezeu al său. Şi ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă. şi nu cele ale lui Dumnezeu. Ap. taina Crucii şi anume că urmează „să pătimească multe şi să fie defăimat de bătrâni. din cei care stau aici. dacă cineva nu voieşte. luarea crucii şi urmarea lui Hristos. care le permite să facă ceea ce vor. aşa cum şi-au asumat-o toţi mucenicii. îndoită facă-se şi sfinţirea. căci el voia ca să nu pătimească Domnul. în trupul Său.

mitropolit al Vicinei (localitate ce se află pe actualul teritoriu al Dobrogei. Acestea sunt menţionate în Diploma cavalerilor ioaniţi. putem afla că religia geto-dacilor era cel puţin henoteistă (credincioşii se închină unei singure divinităţi. 37. după lupta de la Posada. La 26 octombrie 2008. numită din acest motiv Ungrovlahia. au existat mai multe formaţiuni statale. Sfântul Scaun şi românii în sec. Astfel. Tot din cronicile vecinilor noştri maghiari. dat fiind faptul că între timp a luat fiinţă şi Mitropolia Olteniei. Dacă pentru început scaunul mitropolitan a fost la Câmpulung sau Curtea de Argeş. Istoria Bisericii ortodoxe române. care hotăra ca „de acum înainte şi în veci. s-a dat citire Tomosului sinodal. Ioan şi Farcaş. Herodot din Halicarnas. iar după această dată numai asupra unei jumătăţi a Ungrovlahiei. a trebuit să jure că va rămâne sub oblăduirea Patriarhiei de Constantinopol şi că vor primi arhiereu hirotonit tot de acolo. a fost schimbată. au început cu mult înainte şi totodată aflăm că transferul lui Iachint era deja făcut. urmând ca din 1668 să se mute la Bucureşti. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Şerban Turcuş. din anul 1247. cu ocazia proclamării solemne a canonizării. în anul 1324. septembrie. fiul lui Tihomir. iar din anul 1925 şi pe cel de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. titulatura patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. aceea de arhiepiscop al Bucureștilor și mitropolit al Ungrovlahiei. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Antim. a unit sub conducerea sa toate cnezatele şi voievodatele de la sud de Carpaţi. 2006. să se numere printre sfinţii pomeniţi de Biserica noastră şi preamăriţi de Dumnezeu în ceruri şi să se cinstească cu cântări de laudă în ziua a 28-a a lunii octombrie. locaţia ei precisă nefiind găsită).” În ceea ce priveşte jurisdicţia ecleziastică a mitropolitului Ţării Româneşti.8 Calea ÎnĂlȚĂrii. în anul 1330. 2012 Prima structură ecleziastică pe teritoriul Țării românești – Mitropolia Ungrovlahiei scrisoarea patriarhului ecumenic Calist I. cel mai probabil datorită luptelor pe care a trebuit să le dea pentru recunoaşterea statului său nou-format. reunite în şedinţa din 8 iulie 2008. Întrucât în acea perioadă recunoaşterea unui mitropolit şi a Mitropoliei dintr-un voievodat era egală cu recunoaşterea formaţiunii statale. nu face decât să încuviinţeze strămutarea mitropolitului Iachint „în scaunul a toată Ungrovlahia”. Bucureşti. domnul cere Patriarhiei Ecumenice în 1359 să recunoască transferul mitropolitului Iachint de la Vicina la Câmpulung sau Argeş. până în 1370. părinte şi dascăl al lor. Încă din 1380-1381. Nicolae Alexandru Basarab (1352-1364). respectiv asupra regiunilor de la răsărit de Olt. 3. Basarab I. adăugându-se ulterior şi voievodatul lui Litovoi. odată cu desfiinţarea Mitropoliei Severinului sau coborârea acesteia la rangul de episcopie. Începând cu anul 1990. pururea. Desigur că nu este exclus faptul ca religia strămoşilor noştri să fi fost chiar monoteistă. 2. Este de la sine înţeles că toţi aceşti conducători de cnezate şi voievodate şi mai apoi chiar Basarab I. Sfântul Ierarh Iachint de Vicina. au avut pe lângă ei câte un ierarh care să îi păstorească pe supuşii lor. Periodic gratuit cu apariţie lunară. acesta se mută la Târgovişte. va sfătui şi va învăţa cu privire la folosul sufletesc. Titlul de Mitropolit al Ungrovlahiei a fost purtat până în anul 1990 şi era deţinut simultan cu cel de Arhiepiscop al Bucureştilor. Astfel. începând cu anul 1517. Este posibil ca domnitorul Nicolae Alexandru chiar de la urcarea lui pe tron să fi încercat să îl ia pe ierarh în cetatea lui de scaun. Este vorba mai întâi de o hotărâre sinodală de transferare a mitropolitului Iachint ce va purta pe viitor titulatura de Mitropolit al Ungrovlahiei şi de o scrisoare a patriarhului ecumenic din acea vreme. şi să primească bucuros şi să împlinească toate câte va spune. Astfel. către domnitor. Astfel. ea se exercita asupra teritoriilor „a toată Ungrovlahia”. când a fost înfiinţată Mitropolia Severinului. Calist I. Editura Enciclopedică. www. al XIII-lea. noul domnitor a făcut toate demersurile necesare pentru a se întâmpla acest lucru.ro. îndemnând pe slujitorii Bisericii „să i se supună lui. fără a exclude existenţa altora. Bucureşti. Sfântul Ierarh Iachint. jurisdicţia ecleziastică a arhiereului muntean este extinsă şi asupra credincioşilor ortodocşi din Transilvania. Primele voievodate şi cnezate amintite în documentele vremii sunt cele ale lui Seneslau. ca un adevărat păstor. a reuşit să câştige independenţa noului stat. mitropolitul Ţării Româneşti. se respecta tradiţia bizantină conform căreia scaunul vlădicesc se află acolo unde se află şi administraţia statală. de la investirea celui de-al treilea mitropolit.basilica.Hr. Aşa s-ar explica mult mai uşor succesul cu care creştinismul a prins rădăcini adânci la poporul ce trăia în spaţiul carpato-danubiano-pontic. implicit înlocuindu-se denumirea multiseculară a Mitropoliei Ungrovlahiei cu aceea de Mitropolia Munteniei și Dobrogei. Mircea Păcurariu. Anul IV. care e drept uneori se rezumau la localităţile în care îşi aveau reşedinţa unii conducători mai însemnaţi. În Ţara Românească (actualul teritoriu al regiunilor Oltenia. în tiraj de 150 exemplare . Sunt cunoscute două documente ce provin de la Constantinopol. Domnitorul. nr. Urmaşul la tron al lui Basarab I a fost fiul său. pentru a-şi întări puterea. 2001.” MăDălIN TROhONel BIBLIOGRAFIE: 1. a hotărât canonizarea celui dintâi mitropolit al Ţării Româneşti. nu s-a putut preocupa şi de recunoaşterea oficială a unui ierarh. Mitropoliţii Ungrovlahiei îşi vor redobândi jurisdicţia ecleziastică asupra a „toată Ungrovlahia” la începutul secolului al XV-lea. undeva prin secolul V î. Muntenia şi cu intermitenţe și Dobrogea). primind titlul de „exarh a toată partea ungurească şi al plaiurilor”. Din scrisoarea patriarhului aflăm că demersurile domnitorului de a obţine din partea Patriarhiei Ecumenice un ierarh. ca şi urmaşii săi. Denumirea mitropoliei provine din necesitatea distingerii în vremea respectivă a valahilor din Balcani (teritorii locuite de valahi) de cea aflată sub autoritatea Regatului Ungariei. Primele mărturii despre cinstirea divinităţii pe actualul teritoriu al României le întâlnim chiar la „Pater historiae”. Încă din anul 1348 este atestat un ierarh pe teritoriul noii formaţiuni statale şi anume este vorba de Iachint. primul arhipăstor al Principatului Ţării Româneşti. încredinţarea şi făgăduinţa faţă de sfânta catolicească (cu sensul de sobornicească) şi apostolească Biserică a lui Hristos pe care a făcut-o acest voievod de prea bun neam. păstrând neschimbat în viitor. aflăm faptul că după ce Basarab I.

Ce mult ne folosește ascultarea de Dumnezeu „Învăţătorule. În această pericopă ne sunt arătați ucenicii. şezând în corabie. Andrei. fără ascultare nu ne putem mântui. Părintele Marius-Olivian Tănasie Periodic gratuit cu apariţie lunară. care erau tovarăşii lui Simon. care.” La lacul Ghenizaretului. De aici aruncă plasa Evangheliei asupra ascultătorilor Săi. Ascultarea se naște din credință și dragoste. Cine crede în Dumnezeu Îl iubește și Îi ascultă poruncile Lui. de acum înainte vei fi pescar de oameni.” Deci păstrând sfințenia vieții ca la Botezul nostru. a făcut corabia care l-a izbăvit pe el și familia sa de urgia potopului. înțelegând „taina din veac ascunsă”. au lăsat totul şi au mers după Dânsul. El satură doar prin bucuria împărtășirii cu El. la porunca Ta. dezordine morală și socială. Iar când a terminat de vorbit. fiii lui Zevedeu. ca să pescuiţi. supărați pentru truda de o noapte.Calea ÎnĂlȚĂrii. Deci au făcut semn tovarăşilor. al doilea Adam. a îngerilor. Prooroc ioan Botezătorul. voi arunca mreaja.” (Luca 5. Toți și-au oprit lucrul pentru a asculta Cuvântul. îl face pe Petru să se vadă om păcătos. fiii lui Zevedeu. Anul IV. a căzut la picioarele lui Iisus şi I-a zis: du-Te de la mine. iar ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu și-a adus imediat roadele. dar. Sentimentul acesta îi încearcă de acum pe toți. la porunca Ta. Peștele cel mare pe care L-au prins obosiții pescari pentru toată viața este Hristos. Ioan și Iacov. ca să vină să le ajute. Domnul făcându-și adevărat amvon din barca pescarilor. tot aşa şi pe Iacob şi pe Ioan. iar pescarii ieşiseră din ele şi-şi spălau mrejele. Este o descriere care ne înfățișează relația Mântuitorului cu ucenicii Săi. Asta ne arată că Dumnezeu are grijă de fiecare om ce ascultă cuvântul Lui. încât li se rupeau mrejile. Primii oameni. au prins mulţime mare de peşti. căci sunt om păcătos. văzând aceasta. pentru că îl cuprinsese spaima pe el şi pe toţi cei care erau cu el. care lasă totul și merg după Iisus. Adam și Eva. care erau în cealaltă corabie. septembrie. la temelia fiecăruia dintre noi dacă dorim să ne mântuim. s-au bucurat de frumusețea și desfătarea raiului. decât oboseală. l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat. a familiei. apoi. Intrând în corabie care era a lui Simon. toată noaptea ne-am ostenit şi nimic n-am prins. pescarii: Simon (Petru). 2012 23 septembrie – Duminică – Zămislirea Sf. Şi. Iisus a văzut două corăbii pescărești trase la țărm. a lui Iisus. luca 5. Atunci Iisus a zis către Simon: nu-ţi fie frică. Doamne. La ascultare sunt chemați Apostolii cum ne descrie această pericopă evanghelică. din pricina pescuitului atâtor peşti pe care îi prinseseră. trăgând corăbiile la uscat. nesupunere. după Peștele nostru Iisus Hristos ne naștem în apă și nu ne mântuim decât rămânând în apă. în tiraj de 150 exemplare . Xantipa și Polixenia – Duminica a XViii-a după rusalii – Sf. Ea stă la temelia cerului. care își spălau mrejele. Isaac. care au lăsat totul și au mers după El. de erau gata să se scufunde. Dumnezeirea Celui care poruncise. Prezența Domnului le descoperă de acum nevrednicia. Așa spune Tertulian în lucrarea sa „Despre Botez”: „Iar noi peștișorii. voi arunca mreaja. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile. 37. răspunzând Simon. a spus cu smerenie: „Fie mie după cuvântul Tău. gustăm permanent din „hrana dulce ca mierea” a „Peștelui” dumnezeiesc.” Petru întrezărește cel dintâi minunea ca un pescar cu multă experiență. Atunci. Lui Petru îi cere să mâne la adânc. Pe ele. Mândria și neascultarea nasc ură. fratele lui. dar. a mers în Haran. care nu le adusese nimic. la fel Avraam. 1-11 (Pescuirea minunată) 9 „În vremea aceea şedea Iisus lângă lacul Ghenizaretului şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm. iar foamea pescarilor de la Ghenizaret trebuie să fie pentru noi foamea de Hristos. a făcut ascultare voind să aducă jertfă pe fiul său. învăţa din ea mulţimile. Așa a făcut Fecioara Maria. Domnul a văzut inima lor. Şi. O pescuire mai bogată ca niciodată face să „li se rupă mrejele de mulțimea peștilor. i-a zis lui Simon: depărteaz-o la adânc şi aruncaţi mrejele voastre. Iar Simon Petru.” Sfinții Apostoli s-au făcut ascultători Domnului răspunzând chemării de a fi pescari de oameni. făcând ei aşa. nr. care. „de acum înainte. 5) Ascultarea de Dumnezeu ne aduce fericire și în veacul de acum și în cel viitor. a Bisericii. care la poruncă dumnezeiască. toată noaptea ne-am ostenit şi nimic n-am prins. Cuv. Așa a făcut Noe. I-a zis: Învăţătorule. cât au stat sub ascultarea de Dumnezeu. ev. ieșind din pământul său.

tulburarea zeu. Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi. să-i purtăm de grijă cum ne poartă el nouă. ev. Nimeni nu a învățat până la Hristos să ne Dragostea față de Dumnezeu și față de oa. Fapta bună și vrednică de răsplătiri cerești. 31-36 . căci și rău. ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor. luca 6. frică. faceţi-le şi voi asemenea. ajutați.iubim vrăjmașii. lor și fac bine doar celor ce le fac lor bine. durere. Dar răsplata grijă. Porunca care s-au rostit vreodată despre dragoste sunt dragostei este slava și lauda legii creștinești. dorește și bunăstare a vremelnicei noastre veșnică se cuvine oare acestora? Cu siguranță vieți pământești și știe că dragostea este mai nu. între drept și nedrept.10 Calea ÎnĂlȚĂrii. ci Dumnezeu. septembrie. date de Mântuitorul Iisus Hristos. ușor de purtat de către noi decât ura. deci trebuie și noi să iubim. 37. și dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc. dar și spre dragostea de vrăjmași. mânie. nr. ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac.” Despre iubirea vrăjmașilor Tatăl din fire este milostiv. ea nu este împotriva firii. care este purtătorul nostru de pentru folosul și răsplătirea lor. ci meni este dragostea care ne pregătește inima împotriva ei stau inimile pline de mâhnire. să iertăm. episcopul armeniei. Fiţi milostivi. Sfintele Muceniţe ripsimia și Gaiani – Duminica a XiX-a după rusalii (Predica de pe Munte – iubirea vrăjmașilor) – Sf. că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi. omul cu harul și Cele mai înălțătoare și mai profunde învățături cu ajutorul lui Dumnezeu poate fi așa. departe. nu pentru dragostea de Dumne. între aproape și doar Dumnezeu răsplătește și binecuvintează. Mucenic Grigorie luminătorul. să-l iubim cum ne iubește el. neși mintea spre înaltele învățături. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă bine. în tiraj de 150 exemplare 30 septembrie – Duminică – Sf. Firesc este să fim iubiți. având în sine nemărginită milostivire și îndurare. Mulți considerăm că a iubi pe dușmanii noștri este potrivnic firii omenești. iertați. fără să nădăjduiţi nimic în schimb. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut. așa cum este Dumnezeu cu care dorim Toate acestea sunt văzute ca milostivire și să ne asemănăm. Păcătoșii. precum şi Tatăl vostru este milostiv. grijă. şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt. îngăduiți pentru multe. să îngăduim toate tuturor. ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. vedere și pe dușmani. Și ei trebuie iubiți. lupte. nu pentru a face bine iubesc pe prietenii sufletului. milă de către Dumnezeu: „Fiți milostivi precum Părintele Marius-Olivian Tănasie Periodic gratuit cu apariţie lunară. Mai firesc pentru noi ar fi să facem aproapelui ceea ce ne face el nouă.caz. ajungând să nu mai facem deosebire între bine împrumutați fără nădejdea primirii înapoi. Cu ajudar și de mulțumiri sufletești trebuie să-i aibă în torul Său putem împlini și noi această poruncă. Anul IV. ca să primească înapoi întocmai. 2012 „Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii.” și Tatăl vostru este milostiv.

De menționat că. care au ales viața. cu regret și o rușine de nedescris. m-am întors în țară. el începuse să fie agresiv verbal și fizic. Curând. După nouă luni. trebuie să plătească cu viața. Nu realizează că este o crimă. poate. ea fusese diagnosticată cu schizofrenie paranoidă. am aflat că sunt însărcinată în cinci săptămâni. La final se află detalii pentru cei care doresc să ajute. în speranța că el își va reveni și va fi așa cum îl cunoscusem. că primul gând a fost să fac avort. Mijloacele contraceptive nu împiedică fecundarea. și anume dansam ca animatoare în diferite cluburi din capitală. încă de la o vârstă fragedă. Această mărturie este autentică. refuz. tulburări digestive. sterilitate. nașterea este firescul și împlinirea vieții. Ce poate fi mai clar de atât? Deși cu toții știm. Am avut o relație. documentați-vă bine! Deci. Pilulele contraceptive au multe efecte negative deosebit de grave. pentru că-l iubeam nebunește. nu au efect preventiv. Hotărâsem împreună să ne protejăm. 2012 Tânără. ‘sistemul oficial’ (adică cei care ne conduc și ne controlează) încearcă să le minimalizeze pentru a susţine contracepţia. considerând că nu suntem pregătiți să avem deja un copil. creşterea incidenţei cancerului. cu un an mai mare decât mine. multe tinere aleg avortul. însă dragostea s-a stins subit. între timp. deoarece relația meu cu respectivul scârțâia și m-am gândit că. tulburări oculare. miracolul ei perpetuu. cu un băiat pe care l-am iubit enorm. dezechilibru psihic. nu am luat aceste contraceptive și am rămas însărcinată. în timpul căreia nu îmi permiteam un job de zi. Decizia a fost una regretabilă. de aproape trei ani. cu dorința arzătoare să ne împăcăm și să o luam de la zero. după o lună. ca Andreea. această pauză. hemoragii cerebrale. În urma multor neînțelegeri. septembrie. care „poartă” vina iresponsabilității lor. iar reacția mea a fost una de șoc teribil. refuzăm adevărul. am terminat și o facultate. de 5 ani încoace. există și tineri. o să îl facă pe el să reflecteze și să mă prețuiască la adevărata valoare. înainte să luați o decizie fatală. motiv pentru care eu amânam ‘momentul’. să avem grijă de ea și să o întreținem. Pentru unii ca aceștia. în tiraj de 150 exemplare . aspect pe care îl cunoștea foarte bine. Li se pare singura cale să scape de „pacostea” de a avea în grijă un suflet. La fel și fotografiile. La 10 ani de la introducerea pilulei apăruseră deja 600 de lucrări ştiinţifice despre efectele secundare ale acesteia. cea mai mică dintre toate. că avortul este o CRIMĂ. Copilul. Tata ne-a părăsit și el.. job constrâns și de situația familială. la el. dar. Cele mai cunoscute efecte sunt: infarct miocardic. Pilula antibaby a început să fie comercializată în anii ’60. Și totuși. ci abortiv.Calea ÎnĂlȚĂrii. „Numele meu este Andreea și am 22 de ani.. modificări de personalitate. plus că un salariu normal nu îmi acoperea toate cheltuielile. eu eram fecioară și așteptam momentul potrivit pentru a începe un raport intim cu el. Mă simțisem transpusă într-o clipită într-un coșmar! Recunosc. Așadar. însă doar eu. să mă despart de el fără cale de întoarcere. pentru prima oară în toți acei ani. depresie. în urma scenelor de gelozie și comportamentul lui schimbat în mod radical. Deci. neputință de a accepta. Între timp. Am rămas patru surori din cele cinci. De atunci. 37. crezând că așa se va îmbunătăți și legătura noastră. Când am început relația. În tinerețe. mama a intrat într-o depresie cronică foarte periculoasă. Am plecat în Italia să muncesc ca ‘hostess’ într-un night club. Anul IV. Eram mult prea conștientă de faptul că avortul este o crimă și o discriminare Periodic gratuit cu apariţie lunară. în conștiința noastră. trecând prin mai multe episoade care prezentau labilitate la nivel psihic. singură și. Deşi se cunosc bine aceste efecte negative. tromboembolii. am rămas alături de mama. Mă întrețin și pe mine. că omul are o identitate din momentul concepției lui. mă despărțisem definitiv de acest băiat. iar eu nu am acceptat o asemenea atitudine. Eram hotărâtă. pentru că știm că este rușinos și ne face să ne simțim vinovați. el se schimba din rău în mai rău. și pe mama de la o vârstă fragedă. Mă judeca aspru din cauza locului de muncă pe care îl aveam. m-am decis să îmi încep viața sexuală cu el. mamă 11 Aflate în situația ei. La scurt timp. din păcate. nr. ci prinderea micuţului prunc de mucoasa uterină. pentru a evita o sarcină. însă acest gând diabolic și criminal nu a durat mai mult de câteva minute. Sunt împotriva anticoncepționalelor de când m-am documentat intens despre cum funcționează cu adevărat. Tragedia familiei mele a început din momentul în care ne-a murit o soră într-un accident de mașină. și cu o altă surioară.

fără absolut nicio stabilitate sau siguranță. Încercăm să mă înveselesc și să găsesc refugiu în cărți. Disperarea mea s-a accentuat şi din cauză că sora cea mai mare m-a dat afară din propria casă. lichide. Așadar. mă forțam să mănânc ca la carte (fructe. fără o carieră. În perioada în care am aflat de sarcină. Anul IV. să nu îi lipsească nimic sănătos din alimentație. 30 septembrie: Despre părintele Sofian Boghiu. fără o casă. Am suferit și am plâns foarte mult în timpul sarcinii. 2012 poftă de mâncare.ro provitabucuresti@yahoo. aveam cu 25 de kg în plus. am decis să plec cu fetița de lângă tatăl copilului. poate. Mă cutremur de fericire și emoții când îmi privesc cea mai mare creație și când mă gândesc că acest suflețel mititel a crescut înlăuntrul meu. însă voi lupta pentru îngerașul meu cu toată dragostea și cu toată ființa. Alegerile făcute au adus. Reflectați!” Dacă doriți să intrați în legătură cu Andreea. După naștere. iar asta îi „permitea” să mă înjure zilnic și s-a întâmplat să și dea în mine de câteva ori în timp ce eu eram însărcinată. A trebuit să duc multă muncă emoțională până să accept sarcina și ideea că voi fi o mamă singură. dar. având în vedere că sunt o mamă singură și nu știu exact cum îmi voi crește Bebelușa. în timpul sarcinii. în muzică clasică. A fost o tortură. Din cauza grijilor și a suferinței.78. Dacă puteți ajuta.com TEL: (+40) 728 673 673 FAX: (+40) 31 815 27 80 fatală pe baza vârstei și a locului unde se afla bebelușul în pântec. o pace și o satisfacție greu de descris în cuvinte. familiei. 16 septembrie: Vizionare film – Me again. carne. doar din motivul că eram minoră când s-a cumpărat casa din banii părinţilor şi de aceea nu am fost trecută ca proprietar nici eu. am încercat timp de nouă luni. Se simțea mai puternic crezând că eu depind de el. doamnelor! Nu este nevoie de multă inteligență pentru a realiza că avortul este o crimă. septembrie. nici sora care acum îmi poartă de grijă. pentru a nu-i transmite stări triste. De ce credeți ca majoritatea femeilor care fac avorturi. slăbisem într-un mod exagerat (ajunsesem la 45 de kg. fără sprijin din partea părinților. uneori dansam și mă filmam. precum îngerul meu păzitor. să ne înțelegem. unicul. La sfârșitul sarcinii. gătit. nu mai pot să-l facă? Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu nu poate fi pătrunsă de nimeni. însă în zadar. cât a durat sarcina. Treziți-vă la realitate. Doar o surioară.provitabucuresti. Ioachim și Ana. 9 septembrie: Acatistul Sf. Aveam momente în care disperam și mă panicam cu gândul la viitor și mă gândeam că poate ar fi mai bine să ne ia Dumnezeu la El pe amândouă. INFO: 0727. penultima din cele patru. în timpul sarcinii. fără prăjeli sau conservanți). A fost groaznic de greu și încă mai este. înălțime 1. sufeream enorm. o puteți face prin intermediul Pro-vita București. treceam printr-o depresie cauzată de despărțire. cap.16. nr.” „Nu îți urma niciodată degrabă gândul. zilnic. Sunt mai mult îngrijorată decât fericită. 28.91 Întâlniri ale Grupului parohial de tineret „Înălţarea Domnului” Periodic gratuit cu apariţie lunară. Şi în prezent stăm tot cu chirie şi cu nesiguranţa zilei de mâine. Însă sora mea era tot timpul lângă mine și mă susținea. chiar și de ți se pare drept. să fie bine între noi. Pro-vita București o sprijină pentru a-și găsi un drum în viață. www. Făceam totul pentru fetița mea.66) și aveam insomnii cronice de câteva luni. Ea are nevoie în acest moment de o slujbă decentă și de o bonă pentru fiica sa.” (culegere de Mihail Popa) 2 septembrie: Studiu biblic – Evanghelia după Matei. Vă omorâți propriul copil și. mi-a fost alături atât la aflarea veștii. M-am gândit să fiu morală și să îi mai acord tatăl copilului o șansă în relația noastră. Ioan Botezătorul. deși în interiorul meu luptam cu toată ființa să rămân puternică și senină pentru bebelușa mea. lapte. iar eu nu am niciun drept asupra casei. când vine momentul în care își doresc un copil. în tiraj de 150 exemplare . iar acum sunt senină și liniștită alături de îngerașul meu cel divin. Se comporta dezastruos de tiranic cu mine. în special pentru creșterea armonioasă a copilului.12 Calea ÎnĂlȚĂrii. în interiorul meu. 23 septembrie: Viața Sf. vă rugăm să ne contactați. dovadă că avusesem bine grijă de bebe. încearcă-l cu trecerea timpului. cât și la ora actuală. 37. nu aveam Ne vorbește Starețul Partenie de la Pecerska „Cinstea ce provine de la oameni trebuie să fie disprețuită de sufletul care își caută mântuirea și își cunoaște neputințele. despre care v-am spus şi la început.