Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(-oane) Nationalitate(-tati) Data naşterii Sex POCEA FILIP DAN

Str. Pascani nr. 4 Bl.M10 Ap. 8 Sector 6 Bucuresti - Romania 021746.46.60 0746052413 Romana 13 ianuarie 1991 masculin

Experienţa profesională Perioada Fara experienta Educaţie şi formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare 2009-prezent Tehnici de vaznare, Tehnici de negociere, Comert electronic, Contabilitate, Geopolitica, Statistica Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Comert

Perioada 2005-2009 Calificarea / diploma Diploma de Bacalureat; obţinută Atestat de Competenta Profesionala – Compentente de operare pe calculator si Competente de nivel mediu de programare; Fundatia CODECS pentru Leadership – Liderii Mileniului Trei Disciplines principale Profil: Matematica – informatica, intensiv informatica studiate / competenţe dobândite

Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunităţile Europene, 2003 20060628

Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass. de la sociale diversele activitati scolare si extrascolare. cursuri aptitudini organizatorice despre leadership si am invatat lucruri interesante pe partea de organizare. 2003 20060628 . Powerpoint etc) – am luat parte la cursuri ECDL calculatorului Permis(e) de conducere Categoria B Pagina / . cunoştinţe de utilizare a Excel. Competenţe şi Am luat parte la cursurile „Liderii Mileniului Trei”.europa.eu © Comunităţile Europene.Numele şi tipul Colegiul National „Grigore Moisil” instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Limba materna Romana Aptitudini şi competenţe personale Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Scriere Participare la conversaţie B1 Discurs orale B1 Exprimare scrisă C1 Germana Engleza B 1 C 2 B C B1 B1 B1 1 2 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi Competente şi abilităţi Detin experienta lucrului in echipa din facultate. Competenţe şi O buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word.cedefop.

Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.eu © Comunităţile Europene.Pagina / . 2003 20060628 .europa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful