P. 1
Bibliya

Bibliya

|Views: 7|Likes:
Published by Rashid Ocampo

More info:

Published by: Rashid Ocampo on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

akong paghagit kanila sa kahanginan kung kinsay makauna ug hatag sa mga Pastor ug mga magtutudlo ug usa lang ka bersekulo

, usa lang! mokuyog unta ko sa iyang relihiyon ug magpabunyag. Nganong kumpiyansa man kaayo ko nga dili sila makahatag ug bersekulo diha sa Bibliya nga nag-ingon: Ang Bibliya Pulong sa Dios? Kana mga kaigsoonan tungod kay bisan usa na lang ka pulong Bibliya diha sa Bibliya wala gayud kay mabasahan! Abdul Rashid Ocampo BARUGANAN SA MGA KRISTIYANO Ang Bibliya mao karon ang gigamit sa atong mga igsoong Kristiyano aron sa pagpamatuod sa ilang mga katudluan ug kini ilang gi angkon nga pulong kuno sa Dios. Ang ilang mga doktrina, mahitungod man sa kaluwasan, sa pagpanginabuhi, sa pag-ila sa Dios ug bisan pa gani ang mga kasaysayan sa Kristiyanismo impluwensyado man niining libro nga gitawag nila nga bibliya. Adunay duha ka klase nga bibliya sa pagkakaron: Ang Bibliya sa Mga Katoliko nga adunay 78 ka libro nga karon nahimo nang 73 ka libro, ambot kung sa unsang pagkaunsaa nga na ingon niani man ni. Ug kini sang Bibliya sa mga protestante nga adunay 66 ka libro. Atong tukion kining mga butanga mga kaigsoonan sa sakto nga panahon aron atong masabtan kung nganong naingon niini nga nagkalain-lain ang sulod niini nga mga Bibliya. WALAY MABASA Usa ka Dialogue ang akong naapilan mahitungod sa temang: Bibliya o Qur’an- asa ang Tinuod nga Pulong sa Dios? Ug kini gihatod sa kahanginan pinaagi sa estasyon DXGT Radyo Abante niadtong Enero tuig 2007. Tulo ka dominggo namo kining gituki ug sa among tagsa-tagsa ka pagpamatuod sa among mga baruganan, bisan unsaon nako ug hagit sa mga magtutudlo nga Kristohanon sa pagpakita ug bisan usa lamang ka bersekulo sa Bibliya nga nag-ingon nga ang Bibliya pulong sa Dios, wala gayud silay nahatag. Sayang kay sa ANG BIBLIYA MAY KULANG BA? Usa ka Pastor sa Seventh Day Adventist nga dili pa kwalipikado (qualified) nga mamahimong Evangelist ang nihatag kanako ug Bersekulo nga nag-ingon: “Susiha ninyo gikan sa basahon sa Dios, ug basaha: walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban; kay ang akong baba, kini nagsugo na ug ang iyang Espiritu maoy nagtigum kanila.” (Isaias 34:16) Apan mga kaigsoonan kung tinuod nga wala pa magkulang ang Bibliya nganong wala man makahatag ang mga Pastor sa usa lang ka bersekulo nga akong gipangayo? Bersekulo nga nag-ingon: Ang Bibliya pulong sa Dios! Ingon kay ipasusi matud pa sa bersekulo nga iyang gibasa kay ang pulong sa Dios wala kuno’y kulang, Unya nasusi ba nimo? siyaro ug nalimtan sa Dios kung unsay ipangalan sa libro nga mao ang iyang “pulong”? Parehas ba sa Qur’an nga mismo ang Dios nga labawng makagagahum ang nag-ingon nga iya ning pulong: “This is the book whereof there is no Doubt a guidance to those who fear Allah.” (Qur’an 2:2) “The revelation of the book is from Allah, the Al-mighty, the AlKnower.”

(Qur’an 40:2) Ingon ani ba! Naa ba na mabasa sa Bibliya kay kung naa too na ko nga pulong na sa Dios! Apan maniguwang nalang ning atong mga magsasangyaw nga Kristohanon, dili ug dili gayud sila makakita sa akong gipapangita! Kung himasa ta sa Bibliya mga igsoon, dili gayud ta malipat sa kadaghang kulang diha sa bibliya. Matud pa sa Hebreo 8:7 nga nag-ingon: “Kon kadtong unang kasabotan wala pay kulang, wala untay kahigayonan alang sa ikaduha.” Nga sa ato pa naa gayud diay kulang ang Bibliya. KULANG UG DUGANG Usa ka Pastor sa Relihiyong Judaism nga mao si Pastor Tadle, sumala sa iyang pagpaila, diha sa freedom park sa Iligan City ang akong gipangutana mahitungod sa iyang sangyaw nga ang Bibliya kuno Pulong ni Yahweh. Ang pangutana mao kini: Brod, palihug daw ko ug basa sa Mateo 17:21. Ug mga kaigsoonan nahibulong ko kay gibasahan ko ni Pastor Tadle sa bersekulo 20! Busa ako siyang giingnan: Brod, ang akong gipabasa dili bersekulo 20 kung dili 21. Unya pagbasa niya gibasahan nasad ko ug bersekulo 22! PASTILAN! Nakapangutana ko sa akong kaugalingon kung kining Pastora kabalo ba ni moihap o mobasa. Bisan siguro ug kamo sa akong bahin, kung kamo pay natungnan makaingon gyud mo ani. Ako nasad siyang giingnan: Brod, dili na bersekulo 21! Ug siya miingon: Wala may 21! Ug ako nga may pagkakurat, miingon: Mao na na karon, asa naman ang bersekulo 21? Tan awa kung asa ang bersekulo 21 gipulihan ug x! (RSV reproduction) Kung inyong mahawiran kanang Bibliya nga Ang Saad, kanang Maayong Balita ug kanang New International Version, Revise Standard Version ug susiha pa ninyo ang ubang mga bersyon, palihug ko ug pangita aning bersekuluha mga kaigsoonan ug ambot lang kung naa ba ni. Sa kasagaran nga Bibliya ilang gibutang kana sa Footnote. Ang pangutana: Naa bay Dios nga mogamit ug Footnote? Kataw-anan kaayo mga kaigsoonan kay kung naa man gani Dios nga mogamit ug Footnote, sukad-sukad karon pa ko kadungog! Kung imong basahon ang Markos 7:16 wala usab kay mabasa ug sa Footnote mao kining nakasulat: May mga sinulat nga NAGDUGANG ug bersekulo 16. May mga sinulat nga nagdugang! Nga sa ato pa gidugangan gyud diay ang Bibliya! Naunsa naman ni! Unya atong ipatuo-tuo nga pulong ni sa Dios? Palihug tan-awa sad ning mga bersekuluha: (Mt. 18:11, Mt. 23:14, Mk. 9:44, Mk. 9:46, Mk. 11:26, Mk. 15:28) dili usab kini ninyo mabasa. Susiha pa ninyo kung pila pay gidugang kay pastilan pagka daghan sa wala nako ma-apil dinhi. Ang Mateo 23:14 dili usab ninyo makita ug sa Footnote nahisulat: May mga sinulat nga naglakip ug bersekulo 14! Nga sa ato pa

Apan ambot lang kung unsa nasad ang ipangatarungan niya sa nakasulat dinhi sa Deuteronomy 4:2 nga nakasulat raba usab kining guinadilia: “Dili kamo magdugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo. Mao ra ba nay rason ni Brod Berana nga assistant sa Pari diha sa Maramag. ni pagkunhoran ninyo kini…. dugangan usab sa Dios ang mga katalagman nga ipahamtang kanila nga gihisgutan niining libroha.” “THE MOST ANCIENT AUTHORITIES OMIT JOHN 7:538:11” Nganong ila mang gi OMIT? Tungod kay ang pinaka-karaan ug pinaka-makasaligang mga kasulatan wala niini! Matod pa sa footnote sa New International Version. nagdugang. . Unsa may giingon sa Bibliya mahitungod niining mga butanga? Ug mao usab sa Deuteronomy 12:32 “Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo.” JOHN 7:53-8:11-KULANG O DUGANG? Apan ang mga Kristyano wala manghi-labot! Kahinumdom mo atong sturya diha nga usa ka babayeng mananapaw nga batoon unta sa mga tawo apan gitabangan ni Kristo? Iyang giingnan ang mga tawo: kung kinsa sa inyo ang walay sala maoy una molabay kaniya (?) sa RSV 1952 dili nimo kana makita apan sa RSV1971 ilaha na usab ni nga gi “RESTORE” sa texto.” Ug ang rason sa ignorante sa Bibliya moingon dayon: kanang giingon diha nga ayaw pagdugang ug pagkuha sa basahon niining libroha sa libro ra man na sa Pinadayag. ni pagakunhoran mo usab gikan niini. magpasidaan sa tanang nakabati sa mga panagna nga ania niining Libroha. nagpuno ug bersekulo 14. ‘Ang magdugang niini. si Juan. nga pagabuhaton ninyo: dili mo pagadugangan. Ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi. Kuhaon usab sa Dios ang bahin niya sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang bahin niya sa balaang siyudad nga gihisgutan dinhi niining libroha.naglakip. apan sa reproduction sa ubos sila miangkon: RSV reproduction of Mark 7:16 including the footnote which reads: other ancient authorities add verse 16! Sa Pinadayag 22:18-19 nakasulat: “Ako.

THE LONGER ENDING OF MARK (16:9-20)…AND LUKE 24:51 ARE RESTORED TO THE TEXT. ALL OF THESE WERE GIVEN CAREFUL ATTENTION BY THE COMMITTEE. sa ilang pagpanlimbong sa mga katawhan. ilaha na usab nga gibalik kini nga mga bersekulo sa texto sa RSV 1971 ug nawala na ang expansion! Tan awa sa ubos. ang mga nagsulat sa RSV miingon: “MANY PROPOSALS FOR MODIFICATION WERE SUBMITTED TO THE COMMITTEE BY INDIVIDUALS AND BY TWO DENOMINATIONAL COMMITTEES. Marcos capitolo 16:9-20 nga gibutang nalang sa footnote! sa ilahang preface naghatag sila ug hinungdan kung nganung ilaha kanang gibalik sa texto.” (Preface—Collins’ page vi ug vii) Apan mga kaigsoonan kini nga RSV niadto pa lamang 1952 nga publication ug sa ilang kamaro.MARKOS 16:9-20—LABOT BA KINI SA TEXTO O DILI? Anaa sa ubos ang usa ka reproduction sa RSV. TWO PASSAGES. .

Ambot ug asa niya ni makuha nga botbot! “ALL OF THE ORIGINAL DOCUMENTS (of the Bible) ARE LOST. Apan sa dihang ako na siyang gipabasa sa Qur’an sa sayop nga iyang giingon gibasahan ko niya ug translation sa Qur’an sa pinulongang Inglis! Wala gayud ni siya makasabot mga igsoon. MAO MAN ANG AKONG MGA DALAN LABI PANG HATAAS KAY SA INYONG MGA DALAN. Part I. UG ANG AKONG MGA HUNA-HUNA KAY SA INYONG MGA HUNA-HUNA.” Ang huna-huna diay sa Diyos taas kaayo busa ang iyang pulong dili ma hubad sa tawo sa sakto ug tukma nga pagkahubad busa gikinahanglan ang original nga texto aron ang sayop nga hubad Ang Qur’an mga igsoon gisulat sa pinulungang Arabic.105.” (A systematic Theology of the Christian Religion. Apan tan-awa ang Bibliya karon mga kaigsoonan nga gigamit sa atong mga pastor. by JamesOliver Buswell. Ang mga sinulat nga orihinal diay karon dili na nimo makita sa mga Museum. nga ang original kuno nga kopya sa Bibliya naka exhibit pa.“why ‘restored’”? Because they had been previously expunged! ngano man nga gitangtang sauna kining maong mga bersekuloha? because the MOST ancient manuscripts had no references to the ascention at all! sila mga gidugang lamang sama sa 1 Juan 5:7 nga wala na i apil sa RSV ug uban pang mga bersyon karon sa Bibliya nga mao rana ang ilang gigamit sa pagpamatuod sa Trinity! WALAY ORIHINAL masusi nato pinaagi sa original. Matod pa sa Bibliya sa Isaias 55:9: “KAY MAINGON NGA ANG MGA LANGIT HATAAS KAY SA YUTA.207) Kining orihinal importante kaayo nga anaa ni sa kada pagmantala sa Bibliya. BISAYA! Ug ayaw ko patuo-tuoha nga si Jesu-Kristo sa iyang pagwali nagbinisaya! Ayaw sad kog patuo-tuoha nga si Moses sa iyang pagwali nag tinagalog o kaha ang mga propeta nag-ininglis. Klaro kaayo ang Tema nga among gidebatihan nga mahitungod sa Bibliya ug Quran! Wala mi magdebate ug: Ang translation ba sa Qur’an Pulong sa Dios? kay kung mao pa ni ang among debatihan. Ug labaw na nga wala sila magsulti ug pinulungang griego ug latin kay sila mga taga-middle east! Mga arabo! QUR’AN-PULONG ARABIC Ang Bibliya mga kaigsoonan matod pa sa Groilers Encyclopedia naga-ingon nga ang Bibliya karon wala nay nagpabilin nga orihinal nga kopya. Exhibit ug uban pa nga maoy gipanghinambog sa usa ka Penticost Pastor sa Cagayan de Oro nga ato nalang tawgon sa ngalan nga Pastor Michael Lins. Zondervan 1962. p. na! dili ko mosukol kay mismo ako moingon nga ang translation sa Qur’an naa Gyuy sayop APAN ang Qur’an WALA! Kay ngano man? kanang ininglis dili man na mao ang Qur’an nga Pulong sa Dios kondili pulong lamang kana sa nagtranslate! Bisan ang mga scholar sa Bibliya mao usab kana ang ilang panglantaw ug pagtoo diha sa Bibliya: HUBAD DILI KASALIGAN Ang pagtoo sa mga Kristiyano mga igsoon nga ang Bibliya “INSPIRED BY GOD”. apan ang mga Scholar nila miingon nga ang Original ra kuno ang inspired ug dili ang kopya! . Ngano man? Tungod kay walay tawo nga makahubad sa tukma gayud nga hubad sa Pulong sa Dios. Sa debate namo ni Pastor Romy Deloso sa Cagayan de Oro mahitungod sa Tema nga—Qur’an o Bibliya: Asa ang tinuod nga Pulong sa Dios? miingon siya nga ang Qur’an kuno daghan ug sayop.

Dihna sa Qur’an ato usab nga mabasa ang daghang mga pulong nga wala mahubad hangtod karon sama sa Alif. ug ang pulong Dios. H. pagsurrender. Should we battle over KJV by: Dr. pagsubay.” (The Christian Reader. laam.ayn. tinagalog. AND IT RECEIVED AND HELD THREE THOUSAND BATHS. WITH FLOWERS OF LILIES. Apan aron nga mamahimo gayud nga Dios si Jesu-Kristo ang pulong tontheos ilang gihubad nga ‘Dios’ sama sa mabasa diha nga nagingon: ug ang pulong Dios.“NO TRANSLATION OF THESE SACRED WRITING INTO ANOTHER LANGUAGE.A. ininglis ug uban pa. IS INSPIRED. sad…Ug uban pa. KINI MAKASULOD UG KASUDLAN SA TOTOLO KA LIBO KA BATO.haa. pagpailalom sa kasuguan. basaha kung giunsa nila kini paghubad: “UG KINI DAPAL ANG GIBAG-ON. kagustuhan ug balaod sa Allah. Kana nga pulong walay sakto nga kaparehas sa binisaya. p.” (King James Vesion) Ug kini gilama-lamaan lamang ug hubad sa binisaya sa mga maghuhubad sa Bibliya. kai ho logos pros hotheos.” Ug sa griego nga matod pa sa mga kristiyano mao ang orihinal nga Bibliya(?) mao kini ang nakasulat: “En arche en ho logos.57) MGA SAYOP SA HUBAD Ang hubad mga igsoon dili kasaligan kay nagkalain-lain ang idea sa mga maghuhubad. UG ANG NGILIT NIINI GIHIMO SAMA SA NGALIT SA USA KA COPA. kini sigurong translator sa Bibliya kung imong ingnon ‘take a bath’ mag-kuha siguro ni ug bato! Mao na nga dili gyud kasaligan kining translation lamang tungod kay adunay mga pulong nga walay hubad sa laing pinulungan. H. meem…kaf.yaa. Kent Jr. Apan aduna gihapo’y mga nahibilin nga . Pareha ba anang pulong Islam nga ang buot ipasabot kompleto nga pagsunod. President of grace Theological Seminary.” (The kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripture p. p. NOT TO ANY COPIES MADE FROM THEM. THIS QUALITY OF INSPIRATION APPLIES ONLY TO THE ORIGINAL DOCUMENTS.7) “ONLY THE BIBLE IN ITS ORIGINAL LANGUAGES. ug ang pulong uban sa Dios.S. AND THE BRIM OF IT LIKE A CUP. SAMA SA BULAK SA LIRIO. pagpaubos. kai tontheos en ho logos” Kining pulong nga Hotheos nagkahulugan kini nga Dios nga capital “D” sama sa ‘and the word was with God’.” (General Biblical Intro by Rev. NOT TO ANY TRANSLATION MADE FROM THEM. Adunay mga maghuhubad nga pataka lang ug hubad pareha niini nga mabasa sa Bibliya sa 2 Cronicas 4:5 nga nahisulat: “AND THE THICKNESS OF IT WAS AN HANDBREADTH. EXCEPT BY THE ORIGINAL WRITERS IS INSPIRED. GITUYO O ACCIDENTE LANG? Kini nga mga bersekulo diha sa Bibliya gilama-lamaan lamang usab sa paghubad: John1:1-“Sa sinugdanan mao ang pulong.” Tan-awa ra kung giunsa paghubad ang Pulong ‘BATHS’ sa Inglis! Gihubad sa binisaya ug pulong ‘BATO’!!! kabalo ka ba unsay buot ipasabot anang pulong bato brad? Ug kung unsay kalainan ana sa Pulong ‘BATH’ nga gigamit dinhi sa bibliya nga ang buot ipa ibot sudlanan sa tubig pangkaligo? Mas maayo pa siguro ang bata kung imong ingnon ‘take a bath’ makasabot pa nga gisuginlan siya nga maligo. Apan kining pulong nga tontheos nagkahulugan kinig ‘balaan’.27) “TECHNICALLY SPEAKING. Miller. HEBREW AND GREEK.

dalaygon hangtod sa kahangtoran. Good Master. natawo si Cristo NGA mao ang Dios nga labaw sa tanan. belongs to their race. Sa Todays English Version klaro kaayo kining bersekuloha nga si Cristo dili Dios. one came and said unto him. ug sa ilang kaliwatan natawo si Cristo. apan asa na kaha ang orihinal niini? Wala nay bisag usa nga nahibilin! Kining Roma 9:5 lama-lama lang usab ang pagka translate ani.kasaligan nga translation niini nga bersekulo sama sa Bibliya sa mga Iglesia ni Kristo ug mga Saksi ni Jehova nga dili motuo nga si Kristo Dios. Apan tungod lagi sa ilahang mga pagpanlimbong sa katawhan nagbuhat silag mga bag-ong hubad nga ingon niini: “And. that is God: But if thou wilt enter into life.M Powis Smith. Dinhi klaro kaayo nga si Jesu-Kristo wala magpatawag ug maayo kay ang Dios lamang ang maayo ug sa laktod siya wala magpaka sama sa Dios.” Niining bersekuloha klaro kaayo nga si Cristo Dios apan sa Cebuano Popular Version ingon niini ang nakasulat— “Kaliwat sila sa mga Patriarca. Basaha kining maong hubad— “In the beginning the word existed. behold. why do you ask me what is Good? There is none good but one. Mateo 19:16-“And. ug siya mao ang Dios’. ug pangutan-on ko kamo: Pareho ba ang buot ipasabot niining duha ka mga hubad? Dili! Busa aron masuta nato kung unsa gayud ang nakasulat niini nga bersekulo gikinahanglan nato ang orihinal.” Tan-awa ninyo ang ubang hubad sama sa New International Version.” (New Testament. Aduna ko’y usa ka libro nga gipanguluhan ug ‘ATNATU’ ug didto atong tukion ang pagka Dios ni Jesu-Kristo lakip na kining textoha. who rules over all. Why callest thou me Good? There is none good but one.DAANG TUGON . “They are descended from the Patriarchs. and Christ. behold. be praised forever.” Niining bersekuloha dili na Dios si Cristo! Kay ang gidayeg diha ang Dios naman nga anaa labaw sa tanan. an American Translation by Goodspeed and J. ug gikan kanila sumala sa ilang kaliwatan. Amen!” Gituyo ba kini ug hubad aron mamahimong Dios si Cristo o accidente lang? Ambo tug kanang pulong AS A HUMAN BEING diha naa ba na sa Original…? ANG MGA NAGSULAT.” Kini nga bersekulo mabasa sa King James Version ug sa uban pang mga hubad ug dinhi klaro kaayo nga dunay tawo nga miduol kang Kristo ug gitawag siya nga ‘maayong magtutudlo’ apan si Jesus miingon ‘nganung gitawag mo man ako nga maayo? Walay laing maayo gawas lamang sa usa. one came and said unto him. keep the commandments. If you want to enter life. Sa ubang Bibliya mao kini ang nakasulat— “Nailaha ang mga Patiarca. The word was with God and the word was divine. that I may have eternal life? And He said unto him. what good thing shall I do. The University of Chicago Press) “John 1:1 should rigorously be translated ‘the word was with God and the word was a divine being>” (Dictionary of the Bible by John Mckenzie) Apan aron lagi mamahimong Dios si Kristo ilaha kining gi translate nga: and the word was God. what good thing shall I do.(Period)Ang Dios nga labaw sa tanan. ang ilang translation mao kini: Ug ang pulong balaan ug Ug ang pulong dios nga adunay gamay nga letra “d”. that I may have eternal life? And He said unto him. AS A HUMAN BEING. daygon hangtod sa kahangtoran. Good Master. May God. keep the commandments.

Naa nasad ta aning sinulat ni WA-EL mga kaigsoonan! Bisan ang usa ka bantugan nga Bible Scholar nga si J. AT LEAST ONE WAS WITTEN 500 YEARS AFTER HIS BIRTH. AND ABOUT A THIRD OF THE PSALMS ARE COMPLETELY ANONYMOUS.Perhaps Samuel (Pastilan pagkasiguraduha!) Sa Librong 1 ug 2 Samuel. BUT SCHOLARS NOWADAYS ALMOST ALL REJECT THIS VIEW.Unknown (Mao na ni Karon!) Sa Librong Job. 14. usa ka Anglican Church of England. Matod pa sa New Encyclopedia Britannica Vol. nga sa ato pa usa ka binayran sa simbahan nag-ingon sa iyang translation sa Gospel of Matthew: “EARLY TRADITION ASCRIBED THIS GOSPEL TO THE APOSTLE MATTHEW.Unknown (Giingnang ilailaha sa!) Sa Librong Malachi. p. ambot ug kinsa ning sinulat nga nahimo mang pulong sa Dios!) Nakita ninyo mga kaigsoonan kung unsa ka unreliable kining Bibliya? Bisan ang mga nagsuwat niini wala mailhi unya mo-ingon tang pulong sa Dios kining mga libroha nga ambot asa napunitan? Sa New International Version Devotional Study Bible sa ilang introduction sa librong Psalmo ubos sa Heading nga: How did the Psalms Come together? Sila miingon: “WHILE ALMOST HALF OF THE PSALMS ARE CREDITED TO DAVID. usa ka prebendary sa Chichester Cathedral.” .B Phillips. 826.Unknown (Ilailaha sa ninyo oy!) Sa Librong 1 Cronicas. sila nag-ingon: “ALTHOUGH THERE IS A MATTHEW NAMED AMONG THE VARIOUS LISTS OF JESUS’ DISCIPLES…THE WRITER OF MATTHEW IS PROBABLY ANONYMOUS”.Unknown (Pastilan pagka-alaut!) Sa Librong Esther. A NUMBER OF POETS AND WRITERS CONTIBUTED.Unknown (Unya mao ni Pulong sa Dios?) Sa Librong Ecclesiastes.BAG-ONG TUGON Sa Bibliyang Revised Standard Version sa ilang Appendix nga gititulohan ug “Books of the Bible” ilahang gipaila-ila ang mga manunulat sa mga libro diha sa Bibliya sa daang tugon.Unknown (Wala sila makaila!) Sa Librong 1 ug 2 Mga Hari.ANG MGA NAGSULAT.Nothing Known (Walay nahibaluan.Doubtful (I Corinto 14:33 naga-ingon “For God is not the author of confusion…”) Sa Librong Jonah.” Gilaliman kag giangkon nila nga pulong sa Dios ang sinulat ni WAEL (mura mag ngalan sa koreano)? Di lang kay anonymous kondili COMPLETELY ANONYMOUS pa! Dili lang kay Wa-elhi kondili WALA GAYUD MA EL-HI! Ug karon ato na usab ila-ilahon ang mga bantugan nga manunulat sa bag-ong tugon. Ug ang mga manunulat mao sila: Sa Librong Maghuhukom.Possibly Samuel (Dili sigurado!) Sa Librong Ruth.

827 nagaingon usab mahitungod sa ebanghelyo ni Lukas: “THE MURATORIAN CANON REFERS TO LUKE. EUSEBIUS HAS LUKE AS AN ANTIOCHENE PHYSICIAN WHO WAS WITH PAUL IN ODER TO GIVE THE GOSPEL APOSTOLIC AUTHORITY.” Sa vol. 828 nagaingon usab mahiutngod sa ebanghelyo ni Juan: “FROM INTERNAL EVIDENCE THE GOSPEL WAS WRITTEN BY A BELOVED DISCIPLE WHOSE NAME IS UNKNOWN. 14. 14. p. p. PAUL’S COMPANION. ni Lukas ug ni Juan kinsa man say nagsulat niana? Matud pa sa New Encyclopedia Britannica vol. 14. 824 nagaingon: “THE AUTHOR OF MARK IS PROBABLY UNKNOWN….Sa vol. Ang ebanghelyo ni Markos.” Giingnan nga ila-ilahon usa! Sa New International Version sa ilang Devotional Study Bible sa ilang intoduction sa librong Hebrohanon ubos sa ulohang How to read Hebrews? Sila miingon: “WHO WROTE THE HEBREWS? DID THE AUTHOR HAVE A PARTICULAR GROUP OF READERS IN MIND? SCHOLARS HAVE DEBATED THESE QUESTIONS FOR . THE PHYSICIAN. IRENAEUS DEPICTS LUKE AS A FOLLOWER OF PAUL’S GOSPEL.” Ang majority sa mga skolar mga kaigsoonan wala motuo nga kini nga ebanghelyo sinulat ni Mateo apan ang mga Pastor dinhi nga nahimo lang skolar sa Bibliya pina-agig sangyaw sa kilid-kilid mamugos gayud sa pagpatuo nga kini sinulat ni Mateo. p.

AND THERE IS NO SURE EVIDENCE THAT THE LETTER WAS ACCEPTED AT ALL BEFORE THE THIRD CENTURY.CENTURIES WITHOUT REACHING AGREEMENT. si Jesus miabut sa Galilea. kinsa may nagsulat ani? atong basahon… “SOME MODERN CRITICS REGARD IT AS A PSEUDONYMOUS WORK OF THE LATE 2nd CENTURY. ALSO REJECT THE PETRINE AUTHORSHIP. ACCORDING TO ORIGEN. EUSEBIUS. PERHAPS HE BELONGED TO A GROUP OF PETER’S DISCIPLES. AND SOME.610) “THESE DIFFICULTIES CAUSED EARLY WRITERS TO HESITATE.” (The Jerusalem Bible. Ang ebanghelyo sumala ni San Markos. NO ONE KNOWS FOR CERTAIN EITHER THE AUTHOR OR THE INTENDED AUDIENCE OF HEBREWS. Ang ebanghelyo sumala ni San Mateo. A HUNDRED YEARS AFTER PETERS’S DEATH. JEROME. San Mateo.. Maayong Balita SUMALA ni San Juan? Ni kutlo si Kristo aning mga libroha? Bisan asa diha sa Bibliya dili ka makabasa ug maayong balita SUMALA ni (San) Jesus! SENIOR SANTAKO Mas maayo pa kanang mga nagsulat sa Bibliya kung atong bantayan kay dili pa mawad-an sa pulong pagtahod nga SAN (i. Maayong Balita SUMALA ni San Lucas. nga kung ilang mahatag sa ako bisan pangalan lang sa nagsulat mokuyog ko sa ilang relihiyon usa kanila miingon: Wala ka ba makabasa anang nakasulat diha nga kadako ana. SUMALA lamang sa iyang nadungog kang San Lucas ug SUMALA lamang sa iyang nadungog kang San Juan! Bisan asa nga korte kanang SUMALA dili kana tuhuan! Ug diha sa Bibliya ato usab nga mabasahan sa Markos 1:14: “Ug unya tapos sa pagdakop kang Juan. SUMALA lamang sa iyang nadungog kang San Markos. Maayong Balita SUMALA ni San Markos. PERHAPS HE FILLED OUT ONE PETER’S WRITING WITH IDEAS FROM THE LETTER OF JUDE. THOUGH THE WRITERS MAY HAVE SOME CLAIM TO REPRESENT PETER. MOST CRITICS NOWADAYS.THE TRUTH IS.. San Lucas ug San Juan). nga nagwali sa Maayong Balita gikan sa Dios. atong makita nga giapil gayud nako sa taas aron inyo sang makita. Bisan gani si Mayor dili usab gayud mawadan sa pulong pagtahod nga The .” No one knows for certain the author nga sa ato pa walay bisan usa nga nahibalo kung kinsa ang nagsulat niini bisan pa kining mga skolar sa Bibliya! FOR CERTAIN! Sa libro nga 2 Pedro.wala ka ba sad makasabot anang pulong SUMALA diha? Nga ang nagsulat ana LAING tawo ug ang iyang gisulat SUMALA lamang sa iyang nadungog kang San Mateo.” (Halley’s Bible Handibook. EXPLICITLY REFUSED TO ACCEPT IT. Ang ebanghelyo sumala ni San Lucas.394) Gilaliman ka nga gitohuan nila nga Pulong ni sa Dios nga ang usa ka wala mailhi nga tawo mi fill-up sa mga sinulat ni Pedro ug nanguha pa siya ug Idea kung unsa iyang ipuno gikan sa sinulat ni Jude! Did God inspired him to copy from Jude? ANG EBANGHELYO SUMALA NI… Sa akong pag challenge sa mga Pastor kung kinsa ang nagsulat sa ebanghelyo. p. busa dinhi nga libro wala gayud nako makalimti pag apil ang reproduction anang iyang giingon. Ang ebanghelyo sumala ni San Juan. p. San Markos.e.. WRITTEN BY SOME UNKNOWN PERSON WHO ASSUME PETER’S NAME.” Ang pangutana: Asa naman karon kining Maayong Balita nga giwali ni Jesu-Kristo? Mao ba kini ang Maayong Balita SUMALA ni San Mateo. Ang akong tubag sa iyang gipabasa.

David kung atong madunggan ang mga magsasangyaw diha sa Divisoria kada dominggo wala gayud kay madunggan nga SAN! Walay pulong pagtahod nga unta kining mga tawhana labaw pa ni sa Mayor! labaw pa kang Gloria! mas labaw pani sila kang SAN Pablo.honorable mayor… the honorable chairman… her excellency… ug uban pa. SAN Pablo.ug uban pa. busa ang iyang pulong usab perfecto ug wala kini sayop.” Nga sa laktod nga pagkasulti. SAN Jose.” Maayo nalang gani ning Bibliya nga Ang Bibliya-Cebuano Popular Vesion kay nag-ingon pa: “KUNG KADTONG UNANG KASABOTAN WALA PAY SAYOP (nga mao ang saktong hubad sa pulong faultless) WALA UNTA KINAHANGLANA ANG IKADUHA. SAN Isidro. anaa gayud diay kasaypanan ang Bibliya. MGA KRISTOHANON NANGUMPISAL . Ang mga Profeta hinuon nga mismo ang Dios maoy nagpili kanila dili ka kadungog niana! MGA KASAYPANAN SA BIBLIYA Ang Dios Perfecto ug siya nakahibalo sa tanang butang. Moises. kung ang Qur’an nga naga angkon nga kini pulong sa Dios naghatag man ug acid test sa pagpangita kaniya ug sayop aron i disprove ang iyang claim. Apan ang uban nga mga disipulo lang sa Profeta ug ang uban pa nagpatuo-too nga disipulo ug ang uban pa gyud nangahimo lang santos pinaagig tawo…? naa gyuy Sr. Kay ang pulong sa perfecto nga Dios perfecto man usab busa ang pagsusi sa usa ka libro nga naga-angkon nga pulong sa Dios mao ang pagpangita niini ug kasaypanan. Apan kining mga propeta nga pareha ni Abrahan. Ang Qur’an sa iyang kaugalingon nagaangkon nga kini pulong sa Dios ug mihatag siya ug acid test sa chapter 4:82— “Do they not consider the Qur’an carefully? Had it been from other than Allah. Si Pablo usab naa gayud nang pulong SAN. sigurado nga makakita sila ug daghan mga (kasaypanan)kontradiksyon dinhi.” (KJV) Ug kini gilama-lamaan na usab ug hubad sa binisaya nga nag-ingon: “KUNG KADTONG UNANG PAKIGSAAD WALA PAY KULANG. they would surely have found therein many discrepancy. Kay kung dili ka moingon niini sama ra nga wala kay pagtahod sa mga profeta sa Dios. Unya kung mosulti ang mga magsasangyaw nga kristohanon pinasinggit: Si Moses! si Abraham!si Jesus! Mas maayo nalang ning mga Muslim kay kung molitok ni sa ngalan sa mga Profeta sa orihinal nga pinulongan dili pa ni mawad-an sa pulong alaihis salam o ang kalinaw maanaa kaniya. nganong dili man nato i apply kining maong test sa uban nga mga kasulatan nga naga angkon usab nga sila pulong sa Dios? Apan ang mga kristohanon kung kini na gani nga mga standard ang ipahamtang sa Bibliya pastilan kuba-kuba sa ilang dughan kay mismo sila ni-angkon nga ang Bibliya daghan ug sayop. ang syensya diay ug ang relihiyon kinahanglan nga mag-uban ug magkahiusa. Sr. nan. THEN SHOULD NO PLACE HAVE BEEN SOUGHT FOR THE SECOND. WALA UNTAY KAHIGAYONAN SA IKADUHA. Kay ang Dios man ang nakahibalo sa tanan ug siya ang nagpatuman sa tanang butang.” wala ba nila hinuktuki ang Qur’an pag-ayo? kon kini dili pa gikan sa Dios. Sr. SAN Goku…. Sr. SAN Tako. Sr. Usa ka pangutana ang gipahinungod sa ako sa dihang nagsymposium ako sa Rizal Park sa Cagayan de Oro nga nag-ingon: Asa man mabasa sa Bibliya nga ang Bibliya naay sayop? Ug ang tubag? mabasa sa Hebrews 8:7 nga nagingon: “FOR IF THAT FIRST COVENANT HAD BEEN FAULTLESS.

AND THE NUMBER WILL INCREASE AS MORE MANUSCRIPTS ARE COLLATED (COMPARED CRITICALLY) AND MORE ARE FOUND.” Ug mga reasercher nga nangita ug kamatuoran. THEREFORE. IN THE CASE OF THE NEW TESTAMENT…WHILE MANY OF THE SCRIBES AND OTHER COPYISTS WERE CAREFUL. AND CLAUSES. THE ELEMENT OF HUMAN FRAILTY ENTERED IN. IN 1874 SCRIVENER ESTIMATED ABOUT 150. 278279: “AS TO THE OLD TESTAMENTS…VARIANT READINGS ARE FEW.Ang mga Saksi ni Jehova sa karaang isyo sa ilang “AWAKE!” magazine niadtong Septembre 8. THE RESULT IS THAT NO TWO COPIES ARE EXACTLY ALIKE…THE EVIENCE IS. NOW THE FIGURE IS ABOUT 200. WORDS. THESE VARIATIONS INCLUDE SUCH AS DIFFERENCE IN SPELLING. pp. AND SO NONE OF THE THOUSANS OF COPIES EXTANT TODAY IN .50.000 VARIANT READINGS IN THE NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS.000.” Ang New World translation usab nga Bibliya sa mga Jehovas witnesses naga-angkon: “IN COPYING THE INSPIRED ORIGINALS BY HAND. ORDER OF WORDS. TRANSPOSITIONS OF LETTERS. IN 1707. REDUPLICATION. THE SAME AS THE TEXT OF THE LXX HAS BEEN.000. Pagkamatikod nila sa ilang sayop ila dayon kining gitangtang! VARIANTS IN THE BIBLE Unsa may giingon ni Miller sa General Biblical intro. AS NEW MANUSCIPTS ARE FOUND. 1957 nagdala niining maong headline. THE ORIGINAL LANGUAGE ARE PERFECT DUPLICATES. JOHN MILL ESTIMATED ABOUT 30. INCREASING OF COURSE. ORDER OF SENTENCES. ayaw mo ug kakurat kay kini nga 27 pages sa ilang foreword sa mga ulahing version sa New World Translation sa mga Saksi dili na nimo kini mabasahan.000 ERRORS IN THE BIBLE? Ug kung inyo kining mabasa mga kaigsoonan inyo gayud nga masinatian direkta gikan sa mga skolar nga ang Bibliya adunay sayop. ETC. THAT THE ORIGINAL TEXT OF THE CHRISTIAN GREEK SCRIPTURES HAS BEEN TAMPERED WITH. ABOUT 2000. YET SOME WERE CARELESS.

” (ibid. “A COMPLETELY FRESH TRANSLATION BY SCHOLARS OF THE HIGHEST EMINENCE. EVEN THOUGH ERRORS CREEP IN THROUGH THE PROCESS OF COPYING.45).I Packer p.” (Church of England Newspapers) 2. Ug ang Bibliya ba sama sa Qur’an nga mismo ang Dios ang nanumpa nga iya kining pagabantayan sa kasaypanan ug corruption? Al-Qur’an 15:9— “Sa pagkatinuod. Kining RSV mga kaigsoonan gihimo sa 52 Bible Scholars nga mga pinili ug mga pinakautokan. “THE WELL-LOVED CHARACTERISTICS OF THE AUTHORISED VERSION COMBINED WITH A NEW ACCURACY OF TRANSLATION. sila pareho mga kristiyano ug naglihok sa usa ka pagtuo nga mao ang kristohanon. Kami ang nagpadala niining Qur’an ug amo gayud kining pagabantayan gikan sa corruption. NOTE: dili Islamic Scholar kondili Christian Biblical Scholars ug mga Theologians! “WHILE THE WORK OF RECOVERING THE ORIGINAL TEXT IS NOT YET FINISHED.Ug ania ang laing comment gikan sa mga Bible Scholars.” (The Times) “THE BEST-SELLER” Apan unsaon nalang kining Authorized Version? maayo nalang gani kay adunay maayong ikapahinungod ang mga revisers sa . “THE FINEST VERSION WHICH HAS BEEN PRODUCED IN THE PRESENT CENTURY. Dr.mao nang ang Bibliya karon daghan kaayo ug sayop.”ang original dawnga manuscripto sa Bibliya naay mga sayop! Ang buot niya nga ipasabot mga kaigsoonan nga bisan ang ilang gitawag nga original daghan kaayo ug sayop! Pero sa ako nang gikasulti ang mga scholars usab nag-ingon nga WALA nay nagpabilin nga original copy sa Bibliya KARON! Bisan kanang greek dili kana mao ang original kay si Kristo dili griyego.”alang kay wala namay original aning libroha! (Fundamentalism and the word of God by J. backed-up by 50 representative of the cooperating denomination. FOR WE HAVE NO WAY OF KNOWING WHERE ERROR ENDS AND TRUTH BEGINS. Busa kini nga mga version kauban lamang busa wala silay motibo nga dauton ang ilang kauban.” (Life and Work) 4. busa unsa may hinungdan nga magdinautay sila sa usag-usa? Ang RSV usab gidayeg pag ayo sa mga Kristiyano sa ilang pagingon: 1. Ug kini revision sa American Standard Version nga gimantala niadtong 1901 nga revision usab sa King James Version nga gimantala niadtong 1611. MGA MAAYONG PASIDUNGOG Ang Revised Standard Vesion sa ilahang Preface adunay maayong ikasulti mahitungod sa Bibliyang King James Version.” (Times Literary Supplement) 3. AND NO DOUBT NEVER WILL BE FINISHED IN EVERY MINUTES PARTICULAR….” Atong basahon ang nakasulat kung gibantayan ba sa Dios kining Bibliya gikan sa corruption: “GOD DID NOT PROMISE THE PERFECT PRESEVATION OF THE ORIGINAL MANUSCRIPT…. Gundy. 91) “THERE IS A DIFFERENCE BETWEEN COPIES OF AN ORIGINAL WITHOUT ERROR AND OF AN ORIGINAL WITH ERROR. p. “THE MOST ACCURATE AND CLOSE RENDERING OF THE ORIGINAL. THEY CAN BE IDENTIFIED AND POSSIBLY CORRECTED. BUT THERE IS NO WAY TO CORRECT AN ERRANT ORIGINAL. Ug dugang pa.

AS NO OTHER BOOK HAS. ITS DIGNITY. BY THE MIDDLE OF THE NINETEENTH CENTURY. CONTAINING THE ACCUMULATED ERROR OF FOURTEEN CENTURIES OF MANUSCRIPT COPYING.RSV bisan tuod ilaha ning kompetensya sa bookstore ang KJVersion. makapungot nga balita.” REPRODUCTION OF RSV PREFACE Kining gipatuong Propeta sa mga SDA nga si Miss Ellen Gold White miingon sa iyang Bible Commentary. WE OWE TO IT AN INCALCULABLE DEBT. gisalig nila ang ilang kaluwasan niining mga kasaypanan. . ITS POWER. ITS REVISERS IN 1881 EXPRESSED ADMIRATION FOR ‘ITS SIMPLICITY. ITS HAPPY TURNS OF EXPRESSION…THE MUSIC OF ITS CADENCES AND THE FELICITIES OF ITS RHYTHM’. Sa ilahang preface sila miingon: “THE KING JAMES VERSION HAS WITH GOOD REASON BEEN TERMED THE ‘NOBLEST MONUMENT OF THE ENGLISH PROSE’.1 page 14. makaulit.” Kamaayo paminawon sa ilahang tribute para sa KJV nga maoy gigamit sa kadaghanan sa atong mga igsoong kristiyano karon. Ug wala pa gayud sila makontento. THE DEVELOPMENT OF BIBLICAL STUDIES AND THE DISCOVERY OF MANY MANUSCRIPS MORE ANCIENT THAN THOSE WHICH UPON THE KING JAMES VERSION WAS BASED. MADE IT MANIFEST THAT THESE DEFECTS ARE SO MANY AND SO SERIOUS AS TO CALL FOR REVISION OF THE ENGLISH TANSLATION. Kinsa may dili maglagot nga ang Authorized Version nga maoy gigamit kadaghanan sa atong mga igsoong Kristyano karon giingnan nga anaay sayop! dili lang basta-basta sayop kay GRAVE ug SO SERIOUS nga depekto pa gyud! Unsaon nalang ang kaluwasan nila nga nagsalig ra raba sila sa Bibliya. Apan atong padayonon ug basa kung unsa pay ikadugang sa 32 ka mga skolars mahitungod sa Authorized Version sa Bibliya. gi usban pa gayud sa pag ingon sa page v sa preface: “THE KING JAMES VERSION OF THE NEW TESTAMENT WAS BASED UPON A GREEK TEXT THAT WAS MARRED BY MISTAKES. “YET THE KING JAMES VERSION HAS GRAVE DEFECTS. IT ENTERED.” Pastilan! Paghuman mapabati ang maayong balita gibombahan man dayon sa makalagot. INTO THE MAKING OF THE PERSONAL CHARACTER AND THE PUBLIC INSTITUTIONS OF THE ENGLISH SPEAKING PEOPLES. Vol.

ug sa tibuok nga yuta. atong mabasa nga anaay duha ka sturya diha sa bibliya. ug sa mga kahayopan. ONLY A BIBLE ILLITERATE WOULD DENY THESE AND OTHER PROBLEMS" "The Plain Truth." July 1975.” (sa unsa?) “YET WHEN COPIES OF IT WERE FEW. Ang una nagsaysay nga ang tawo (Adam) gihimo paghuman mahimo sa mananap. LEARNED MEN HAD IN SOME INSTANCES CHANGED THE WORDS.” Unsa bay logic aning bayhana nga moingon man siya “Human yet Divine” ug “Adulterated but Pure” nakasabot ba kaha ni siya sa iyang gipamulong? Naa bay adulterated nga pure? Kanang nadugangan na sa pulong sa tawo. BUT COPYISTS HAVE NOT BEEN INFALLIBLE. White siya miingon: “I SAW THAT GOD HAD SPECIALLY GUARDED THE BIBLE. Kung gusto ka mangita ug sayop sa Bibliya dili na nimo kinahanglan nga basahon pa tanan ang Bibliya kay sa pinakaunang libro sa Bibliya naa na diha atong Makita ang panaglantugi sa mga bersekulo. bisan kinsa nga abogado makaingon gyud nga pildi na ni wala pa gani magsugod ang kaso! Kini lang pag-ingon “learned men had in some instances changed the words” nga sa ato pa na corrupt na ang Bibliya. unya moingon pa gihapon ta nga Pulong ni sa Dios? Kining mga pulonga bililhon kaayo sa husgado apan sa ilang theology wala ni bili! ANG MGA SAYOP "THERE ARE CLAIMED CONTRADICTIONS THAT THEOLOGIANS HAVE NOT RESOLVED TO EVERY ATHEIST'S SATISFACTION. Ug giumol . Sa paghimo sa kalibutan mga kaigsoonan. WHICH WERE GOVERNED BY TRADITION.Ug gibuhat sa Dios ang mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang. Mga kaigsoonan.” Nga sa ato pa anaa na ang mga mananap sa dihang gibuhat ang tawo. AND GOD MOST EVIDENTLY HAS NOT SEEN FIT TO PRESERVE THEM ALTOGETHER FROM ERROR IN TRANSCRIBING. White. buhatan ko siyag katabang nga angay kaniya. Apan sa ikaduhang pagsaysay atong mabasahan nga naa na ang tawo (Adam) sa dihang gibuhat sa Dios ang mga mananap. ug sa mga langgam sa kalangitan. nakuhaan na…pure pa ba kana? Pareha ba anang usa ka basong mineral water. dinhi nga bahin akong ihatag kaninyo ang ubayubay sa mga kasaypanan nga akong nakaplagan diha sa Bibliya ug ako usab nga ihatag kaninyo ang desisyon ug ang higayon sa pagtuki niini nga mga butang.“THE BIBLE WE READ TODAY IS THE WORK OF MANY COPYISTS WHO HAVE IN SOME INSTANCES DONE THEIR WORK WITH MARVELOUS ACCURACY. ingon sa iyang matang: Ug nakita sa Dios nga kini mayo…. Apan sa Genesis 2:18-19 nakasulat: “Ug miingon si Jehova nga Dios: dili maayo sa tawo nga maginusara. ingon sa ilang matang ug ang tagsa-tagsa ka langgam nga pak-an.” Sa mga sumusunod nga commentaryo ni Mrs. ingon nga kasama nato. kana siya pure nga tubig apan kung matuluan na ug usa ka tulo nga ihi dili na kana pure! Unya moingon ka nasagulan na ug pulong sa tawo pure lang gihapon? Pure sa imong kalimutaw! Kining mga pulonga kung sa husgado pa ni bililhon kaayo ug sa pag-angkon ni Mrs. Sa Genesis 1:21-26 mao kini ang nahisulat: “Ug gibuhat sa Dios ang dagkung mga mananap. BY CAUSING IT TO LEAN TO THEIR ESTABLISHED VIEWS. THINKING THAT THEY WERE MAKING IT PLAIN. ug ang tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. WHEN IN REALITY THEY WERE MYSTIFYING THAT WHICH WAS PLAIN. ug ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok nga mitungha sa tubig. THERE ARE TEXTUAL DIFFICULTIES WITH WHICH SCHOLARS ARE STILL WRESTLING. ug ang kahayopan ingon sa ilang matang…Ug miingon ang Dios: buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. ug magabuot sila samga isda sa dagat.

ANG PAGIHAP SA KATAWHAN Usa ka tawo nga ang iyang relihiyon Satanism. si Michal nga anak nga babaye ni Saul aduna nay anak! “…ug ang lima ka mga anak nga lalake ni Michal. Aw syensya man kana ug lahi man ang relihiyon. ipha ang Israel ug ang Juda. ang anak nga babaye ni Saul walay anak hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon.” Anaa na si Adam sa dihang gibuhat ang mga mananap! Asa may tinuod ani? Ug mga kaigsoonan diha sa maong libro atong isaysay kung unsa ang pagka sunod-sunod sa pagbuhat sa Dios. mga balili. Ug ang Hari miingon kang Joab. RELIGION WITHOUT SCIENCE IS BLIND. nga didto uban kaniya: Lakaw karon ug ipha ang katawhan sukad sa Dan bisan hangtud ngadto sa Beer-sheba ug iphon mo ang katawhan aron hibaloan ko ang gidaghanon nila. kung unsa siya kagamhanan. nga nagaingon: Lakaw. ug iyang gipalihok si David batok kanila. ANG ANAK NI MICHAL 2 Samuel 6:23. mao ang posibleng tubag sa mga pastor. usa ka sanga sa pagtuo kay maila nato ang Dios kung unsa siya ka halangdon. Asa magsugod ang pag-ihap sa katawhan? Gikan sa Dan hangtud sa Beer-sheba. ug ang tanan nga langgam sa kalangitan…. Kinsay nagpalihok kang David sa pag-ihap sa katawhan? Si Jehova o Ang Dios.“Ug si Michal. si Michal nga anak nga babaye ni Saul! Mao ra nga tawo apan ang Bibliya wala maghatag kanato ug sakto nga deskription! Mao kini ang usa sa mga pangutana nga wala matubag ni Pastor ReyCo nga Pastor sa Seventh Day Adventist sa among debate sa kahanginan diha sa Valencia City. wala niya kini matubag ug bisan kanus-a dili arang matubag sa bisan kinsa nga Pastor UNLESS kung iyang angkonon nga kini SAYOP diha sa Bibliya sama sa gihimo ni Pastor ReyCon sa iyang pag-angkon sa kahanginan sa stasyon Radio Abante sa pag-ingon: Tinuod nga adunay sayop ang Bibliya. mao diay ang hinungdan nganung daghan sa mga syentist karon ang wala motuo nga kini pulong sa Dios. Apan matod pa sa kasaysayan dinhi sa Bibliya ang adlaw. bulan ug mga bitoon naa naman ang vegetable kingdom. . kung unsa siya ka maayong magbubuhat PINAAGI sa pagtuon sa iyang mga binuhat! Kung ang Bibliya dili mouyon sa syensya. klaro kayo na sa bersekulo nga akong gihatag. bulan ug bitoon nahimo lamang sa ikaupat nga adlaw! Ang pangutana: Nganung nahitabo man ang paglabay sa kabuntagon ug kagabhion nga kabalo kita nga ang hinungdan niana mao man ang adlaw.” Kining tawhana mga igsoon wala gyud ni makabaton ug anak hangtod nalang namatay.ni Jehova nga Dios gikan sa yuta ang tanan nga mga mananap sa kapatagan. ang kahayag nga atong makita sa tungod kana sa complex reaction sa adlaw. Scientifically.” Kinsa ni nga Michal? Aw.” Ug kini uyon sa prinsipyo sa Islam nga ang syensya usa ka branch of religion. kung unsa siya ka taas. Sa unang adlaw gibuhat sa Dios ang kahayag. mga talamnon nga magahatag ug binhi ug himunga nga mga kahoy? (Gen 1:11-12).” Kinsay nasuko sa Israel? Si Jehova o Ang Dios. nan. Apan kinsa man ning tawhana? Aw. Apan matod pa ni Albert Einstein: “SCIENCE WITHOUT RELIGION IS LAME. capitan sa panon. bulan ug mga bitoon sa kalangitan. usa ka fungus nga nitubo gikan sa Bibliya ra usab nag-angkon nga si Satanas ug ang Dios mao ra kuno na sila ug ang iyang mga ebedensya? Mabasa ra usab sa Bibliya diha sa: 2 Samuel 24:1-2—“Ug misilaub na usab ang kasuko ni Jehova batok sa Israel. bulan ug mga bitoon? Ug Dili ba matod pa usab sa syensya nga kung walay adlaw dili mabuhi ang mga tanaman ug ang tanang mga bunuhat nga adunay kinabuhi? Apan nganung sa ikatulong adlaw sa wala pa mahimo ang adlaw. si Michal nga anak nga babaye ni Saul! Apan diha sa 2 Samuel 21:8. ang anak nga babaye ni Saul….

ipha ang Israel sukad sa Beer-sheba bisan hangtud sa Dan. na dugay na ning nasira! PILA ANG EDAD NI JOACHIN? Sa edad nga 8 ug 18 ka anyos adunay kalainan nga 10 ka tuig! Makaingon ba kita nga ang Dios nga labawng mangialamon sa tanan dili kahibalo nga moihap.“Si Joachin may NAPULO UG WALO ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari.” ANG KALIWATAN SA TAWONG WALAY KALIWATAN? Nakahibalo kita nga si Jesus walay kaliwatan sa bahin ni Jose apan ang mga Kristyano nga mao ang nagsulat sa Bibliya ilahang gibuhatan siyag kaliwatan! Ug dinhi nga kaliwatan sa ilang ginoo nay nasalaag nga mga anak sa baliw ug unom ka mananapaw! Mga lalake ug babaye nga angayan lamang batoon hangtod nga mamatay SUMALA sa balaod ni Moises ug gikaligutgotan sa Dios hangtod sa ikapulo nga hanay sa kaliwatan! Nganu gud intawon nga tagaan man sa Dios ug laing amahan (Jose) ang iyang “anak” (Jesus)? Sa upat ka mga ebanghelyo duha lamang ang gitagaan ug inspirasyon sa Dios sa pagsulat ug kaliwatan sa iyang “anak”. Na! Ambot ug asay tinuod ani nga balita kay ug kining Bibliya magazine pa ni o kaha stasyonan ra Radyo unya mohatag sa ato ug mga balita nga walay klaro. ug nagsugyot kang David sa pagpaisip sa Israel.” Atong balikon ang pangutana: Kinsay nasuko sa Israel? Si Satanas o Ang yawa. Kinsay nagpalihok kang David sa pag-ihap sa katawhan? Si Satanas o Ang yawa. Ang bugtong ngalan nga common sa duha ka listahan gikan kang David hangtod kang Jesus mao lamang ang ngalan nga Jose! Ug sa pikas nga version si Jose nga bana ni Maria ang carpentero anak ni Jocob ug sa pikas nga bersyon nahimo na siyang anak ni Heli! Pastilan ambot ug asay tinuod ani! . aron hibaloan ko ang gidaghanon nila. Na! nangabali na! busa ang Satanism nga akong nakahinabi naka conclude dayon gikan sa iyang gamay nga kahibalo nga ang Dios ug ang Yawa usa ra! Astaghfirullah! Mas maayo pa nga motan-aw kog balita kay dili ka pa maglibog kung asa nagsugod ang parade. ug siya naghari sulod sa totolo ka bulan ug napulo ka adlaw sa Jerusalem. Kung ang GMA moingon nga ang parade nagsugod sa Divisoria padulong sa Sport Center ug Ang ABS moingon nga ang parade nagsugod gikan sa Sport Center padulong sa Divisoria. sa pikas usab sa Dan ngadto sa Beer-sheba. ug suginli ako. ug wala siya makahibalo kung unsa ang deperensya sa 8 ug 18? Pastilan pasaylua sila Ginoo kay wala sila kabalo sa ilang gibuhat. ug siya naghari sulod sa totolo ka bulan didto sa Jerusalem. Ug si David miingon kang Joab nga capitan sa panon: Lakaw. Asa magsugod ang pag-ihap sa katawhan? Gikan sa Beer-sheba hangtud sa Dan.” 2 Hari 24:8.1 Cronicas 21:1-2—“Ug si Satanas mitindog batok sa Israel. dili kaha ka makapangutana kung kinsay tinuod kanila nga nagbalita? Apan dinhi sa bibliya sa pikas ang census nagsugod sa Beer-sheba ngadto sa Dan. Sa Mateo nakasulat ang 26 ka kaliwatan ni Jesus ug kang Lucas 41.“Si Joachin may WALO ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari. 2 Cronicas 36:9.

maong yuta ginganlan nga yuta nga dugoon hangtod karong adlawa.’ apan mitubag sila nga nag-ingon.’ Busa nanagsabot sila. mga kasaypanan nga siguro wala makita sa atong mga magtutudlo ug siguro dili nalang usa nako nga i apil dinhi aron gamiton ni nakong pangutana ni bisan kinsa nga pastor nga magpamatuod nga ang Bibliya pulong sa Dios. alang sa pagpamadlong ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung. ug kini siya nakapanagiyag luna (sa uban nga bersyon: KINI SIYA MIPALIT UG USA KA LUNA) nga gisuhol kaniya sa iyang pagkadili matarung.’ ug ang salapi iyang GISALIBAY sa sulod sa templo. miingon: ‘dili matarung ang pagbutang niini diha sa panudlanan sa templo. ‘nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo nga matarung. aron pagalubngan alang sa mga dumoloong.” . ug sa pagkahulog niya nga nag-una ang ulo. alang sa pagpanul-id. sa napunit na nila ang mga salapi. mibuto ang iyang tiyan ug nahurot pagkayagyag ang iyang tinai. ug pinaagi niini ILANG GIPALIT ang yuta sa magkokolon. Busa ang ANG KASULATAN GITUGA SA DIOS(?) Ang mga Kristyano nga magtutudlo sa ilang pagpamatuod nga ang Bibliya pulong sa Dios kusog kaayo.” Apan diha sa Buhat 1:16-18 nakasulat usab: “‘Mga igsoon. Apan ang mga sacerdote nga punuan. Daghan pang mga kasaypanan ang nakasulat sa Bibliya nga kung akong igasulat kana tanan dili mapudpod nalang ning akong lapis dili pa nako mahurot sa pagsulat! ANG KAMATAYON NI JUDAS Diha sa Bibliya adunay duha ka bersyon ang kamatayon ni Judas. kinahanglan nga matuman gayud ang kasulatan nga gipamulong daan sa espiritu santo pinaagi sa baba ni David. kay kwarta kini nga bili sa dugo. intawon. ug mipahawa siya.” Kini impossible gayud ni nga mahitabo kay sa pikas nga bersyon naghikog naman si Judas niadtong pagkahitabua apan ang mga sacerdote nagpalit pa man ug yuta. Kay kadto siya nahiapil man kanamo ug nakabaton ug bahin niining maong pagpang-alagad. mahitungod kang Judas nga nahimong magtotultol sa mga nanagdakop kang Jesus. unya unsaon man niya pagpalit sa Yuta?!! Unya naa bay magbitay sa iyang kaugalingon nga mahulog mag una ang ulo unya mobuto ang tiyan unya malaglag ang tinai?!! Daghan pa kaayo ko ug mga koleksyon dinhi. Gawas pa gisalibay naman ni Judas ang kwarta nga gisuhol kaniya. Ug siya milakaw ug nagbitay sa iyang kaugalingon. sa Mateo 27:4-8 nakasulat: “Ug miingon. ‘Unsa may amo niana? imo ra kana. mokutlo sa nakasulat diha sa 2 Timoteo 3:16: “Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo.

ug gikuhaan siya ni Jehova sa kinabuhi. Pagpanul-id! Ug padayon niining kasaysayan sa mga Judio. ug sa ubang hubad sama sa Gideons nga gi sulat nila ang “is” nga naka italic.Sa Ininglis pa mao kini ang nakasulat: “All scripture IS given by inspiration of God. INSPIRED BY GOD. UG ang BRISTISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY nag hubad niini sa ingon: “EVERY INSPIRED SCRIPTURE HAS ITS USE FOR TEACHING THE TRUTH AND REFUTING ERROR. may kapuslanan gayud alang sa: 1.“Pagpanul-id” mao ang tubag. Sila miingon: “ALL SCRIPTURE.” Atong bantayan kanang Capital “IS” sa translation sa King James Version by Scofield. Kita gisuginlan dinhi sa kaagi ni Juda. sa pagtahud niini nga tradisyon. sumala sa upat ka prisipyo sa Timoteo? Sa Ikaduha. Gisumhan nako ug dula anang ‘SEMANTIC GYMNASTICS’. si Er. TO CORRECT…” dili nato mabasa ang pulong “ang tibuok nga kasulatan” sa ilang hubad.. “Ug si Er. Si Judah. Pero dili nako makig dula-dula pa sa ‘WORD GAME’ nga ginagamit sa mga Kristiyano diha sa ilang mga hubad sa Bibliya. si Onan ug si Shelah. Congregational Church. for correction. pagpanul-id 3.” Bisan ang mga Romano Katoliko sa ilang Douay Version mas duolduol pa sa Griyego. OR FOR REFORMATION. Usa ka leksyon para lanatong tanan. ang amahan sa kaliwatan sa mga Judio. Methodist Church. for instruction of righteousness. IS PROFITABLE TO TEACH. DILI NA LAYO ARON MAKITA Ang pinakaunang libro diha sa Bibliya— Genesis —naghatag kanato ug daghang mga maayo nga example alang niini. ilahang gi ‘immortalized’ siya ug ilang ginganlan kining termino nga ‘coitus interuptus’ nga ‘Onanism’ o ‘widthrawal’.” (Genesis 38:7) Sa unsa nga kategoriya nato ibutang kining nahitabo kang Er. gisugo ang iyang ikaduhang anak nga lalaki nga si Onan sa pagbuhat sa iyang tulumanon. sa ilang naandan nga tradisyon. maoy tawong dautan sa mga mata ni Jehova. Patyon kita sa Dios sa atong pagkadautan. Si Er dautan nga tawo busa gipatay siya sa Dios. etc. ug ingon man usab gikuhaan siya sa kinabuhi. Ang mga Muslim dili makiglalis sa mga Kristiyano nga ang tanang nagagikan sa Dios. Presbyterian Church of England. diin naggikan kining pangalan nga ‘Judea’ ug ‘Judaism’. asa naman usab nga kategoriya angayan nga ibutang kining nahitabo nga pagpatay kang Onan? “Pagpanul-id” na usab ang tubag! Si Onan nalimtan na diha sa libro sa Dios(?) apan ang mga Kristiyan sexologist. Tan awa ang Oxford Dictionary. Ablihi ang inyong Bibliya sa Chapter 38 ug basaha. Apan ang kasina misulod diha kaniya. iya kining gipatulo sa yuta. Baptist Union. pagpamadlong 4. kung ang igsoon nga lalaki namatay ug wala kini makaanak. Gi sultihan kita sa mga nag hubad sa Bibliya nga sa orihinal greek dili kana mabasa. tulumanon kini sa manghod nga hatagan ug “kaliwatan” ang iyang sister-in-law aron ang namatay makabaton ug kaliwatan sumala sa iyang ngalan. etc. Kay iya kining “kaliwat” apan ang pangalan nga madala pangalan sa iyang igsoon! Busa sa dihang siya nagawasan. Kini nga patriarka sa mga Judio naminyo ug gihatagan sa Dios ug tulo ka anak. Ug karon. Ang “NEW ENGLISH BIBLE” nga gi hubad sa committee nga naga representar sa Church of England. for reproof. and IS profitable for doctrine. gipa asawa kini ni Judas a usa ka babaye nga ginganlan ug Tamar.(Genesis 38:9-10) ug ang iyang gibuhat nakapasuko kang Jehova. TO REPROVE. . ang panganay ni Juda. Sa dihang ang kinamagulangan dako na ug pwede na nga mag minyo. OF MANNERS AND DISCIPLINE IN LIVING.. ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung. pagpanudlo 2.

Busa gikalimtan nalang ni Juda ang iyang obligasyon. kung ato silang pabasahon. Busa “kuhaa ninyo siya ug padaubi siya. Apan gipadala ni Tamar ang iyang sinugo nga dala ang singsing. gitunol usab ni Juda ang iyang singsing. niabot kang Juda ang balita nga ang iyang daughter-in-law.” WALAY ASO NGA MAKUMKOM Sa paglabay sa tulo ka bulan. ug nagtambon siya sa usa ka pandong. Unya iyang gikuha ang iyang bisti sa pagkabalo. Apan ang usa ka umagad nga manimalos ug . ang atong pinakaunang rason dili ang pag lingaw kanaila kondili nga makat-on sila gikan sa sturya nga ilang gibasa. EVEN IN THE NARROW CLASSROOM SITUATION. apan wala pa mabuhat ni Juda ang iyang obligasyon kang Tamar. Sa sulod sa iyang kasingkasing siya nahadlok. bisan unsa ka bataot o pambata ang sturya.. ug kon ikaw magwithraw ug usik-usika mo ang imong binhi ikaw patyon sa Dios (Onan). Sila ang nahimong mga “Lolo” ug “Lola” sa “Bugtong anak sa Dios”(?) Unsa man ang moral nga atong makuha? Gi pahinungan sa Dios ang nahimo nga pagpamaliw ni Juda. Nahibaluan ni Tamar nga si Juda moadto sa Timnath aron sa pag gunting sa balahibo sa iyang karnero. Vernon Jones. Busa kung ikaw dautan nga tawo. baklaw ug sungkod. ang iyang mga hugaw nga nabuhat gi pahinungan sa Dios. Ug isip garantiya nga ihatag niya ang iyang gisaad. Sa sturya nga: “Ang apan-apan ug ang hulmigas”.” Si Juda misaad nga tagaan niya siya ug usa ka nati nga kanding. ug milingkod siya sa pultahan sa Enaim. ang kapitolo 38 naghisgot mahitungod lamang niini ug sa duha ka anak nga kaluha ni Tamar kang Juda nga mao ang gigikanan sa kaliwatan sa mga Judio. anaay moral nga atong makuha. Sa hingkit an siya ni Juda. “ug si Tamar nanamkon tungod sa pagpakighilawas (kang Juda). Nawadan na siyag duha ka anak tungod nianing usa ka babaye—“nga siya usab mamatay nga ingon sa iyang mga igsoon” (Genesis 38:11). usa ka inilang amerikano nga Psychologist. Ang anak ni Tamar mao sila: Pharez ug Zarah. “Snow White and the seven dwarves” etc. Apan dili pa kini ang ulahing higayon nga atong madungog ug mabasa si Tamar diha sa “Libro sa Dios” kay ang mga manunulat niini gi apil nila si Tamar sa kaliwatan sa ilang Dios! Ug dili ko gusto nga masumhan mo ug daghan pa kaayong detalye. nga si Tamar. baklaw ug sungkod ni Juda. Ug sa asa nga kategoriya ang nahitabo nga baliw gikan ni Tamar ug Juda ug ang iyang mga illigetimate nga kaliwatan? Kini nga mga kaliwatan gipahinungan sa Dios sa ilang pagkadautan. kahibalo ko nga natintal kamo sa pagpangutana sama nga ako natintal usab sa pagpangutana: Unsa ba’y moral nga leksyon nga atong makuha sa panimalos ni Tamar? Kung atong sultihan ang atong mga anak ug mga sturya.” (Genesis 38:24) UNSAY MORALIDAD? Sa dili pa nato ibutang kong asa nga catekoriya sa Timoteo kining. miingon: “THESE STORIES MADE CERTAIN SLIGHT BUT PERMANENT CHANGES IN CHARACTER.ANG PANIMALOS SA BABAYE Si Shela nga kamanghurang anak ni Juda dako na ug pwede na magminyo. nga diha sa luyo sa dalan sa Timnath. bastos ug hugaw nga kasaysayan dinhi sa “Libro sa Dios”. “Ang higante sa Sapa”. Apan kini nga sturya diha sa Bibliya matod pa ni Dr. patyon ka sa Dios (Er). siya naghunahuna nga usa ni ka bigaon. Ug ang leksyon nga atong makat-onan sa kaagi mao ang “pagpanul-id”. Ug busa si Juda wala na makighilawas kaniya (Verse 26).” (Genesis 38:24) matod pa ni Juda. ug siya walay ikahatag nga maasawa niya. Busa miingon si Juda—“Umari ka gipakilooy ko nga patiponon ako nimo sa paghigda. Busa niangkon si Juda nga si Tamar mas “MATARUNG” pa kay kaniya. Unsa man ang moral niini nga panghitabo? Kang Er ug kang Onan kung giunsa sila pagpatay sa Dios sa ilang nabuhat nga sala. Busa ang babaye nga si Tamar nagplano nga manimalos sa iyang ugangan sa paghakog kaniya sa iyang katungod nga makabaton ug “kaliwatan”. ug iyang giputos ang iyang nawong. kay gitambonan niya ang iyang nawong. nagmabdos. kay nakita niya nga nagdako na si Shela. ug nagpakitabang sa iyang ugangan sa pagpapangita sa naghimo niini kaniya.

aw dugay na ning gi ban! Apan ang mga Kristiyano walay nabuhat mahitungod niini kay mao ra kini ang ilang ganghaan sa kaluwasan! kung kana mao pa na ang Bibliya dili makalingkawas nianang maong mga standard! “PLAGIARISM” SA BIBLIYA Plagiarism. pagpanul-id. An unexpurgated Bible might get an X-rating from some censors. mao ang nagasulat niining bahina nga akong pangutmosta kaninyo.o ang pag angkon sa sinulat sa ubang tawo isip iyaha. Sa unsa ka kategoriya nato ibutang kining “Pagpahinungod” sa “Libro sa Dios”? sa… 1. akong gibuhat ang gitudlo sa akong maestro nga si Skeikh Ahmed Deedat kanako nga mabasa sa iyahang libro nga “THE CHOICE”. 2. Nahitabo ba kini sa Bibliya? Sa usa nako ka lecture sa Capitol University. Ang kasaysayan nagasulti kanato nga kini si Pabo wala gayud makakita ni Jesu-Kristo. nangopya! letra por letra. pagpanudlo. APAN KASALIGAN BA SIYA? Reading Bible stories to children can also open up all sorts of opportunities to discuss the morality of sex. Ug akong gipa ablihan kanila ang ISAIAH 37. pagpamadlong. nahikurat siya kay wala ako magbasa sa Isaiah 37 kon dili sa 2 Hari 19! Kung ato ning basahon mga kaigsoonan pareha ra ang nakasulat niini apan ang mga Kristiyano moingon nga lahi-lahi kuno ni silag author! Sa ato pa. ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung? Matod pa ni George Bernard Shaw: THE (BIBLE) IS THE MOST DANGEROUS BOOK ON EARTH. pinaagi sa akong kaugalingong kamot. Niadto nga lecture ako gayud nga gipadala ang akong mga tigpaminaw ug Bibliya nga KJV inglis. Apan kana usa lamang ka pasangil nga dili arang mapamatud an sa atong mga igsoon.makighilawas sa iyang ugangan pahinungdan sa Dios. 4. Kung ang Bibliya libro pa sa mga Muslim.” sa iyang kaugalingong kamot. Ug sila miingon nga pareha kuno ang akong gibasa sa ilang gibasa. Ug akong gipangutana sila kung pareha ba ang akong Isaiah 37 sa ilahang Isaiah 37. Akong gisugdan pagbasa gikan sa bersekulo 1 hangtod na sa katapusan. The PLAIN TRUTH October 1977 ATONG KLAROHON Daghang mga magtutudlo nga Kristiyano karon nga mopasangil sa Profeta Muhammad nga siya kuno nangopya sa Bibliya. 3. kini bang mabasahan nato nga kaparihaan sa Qur’an ug Bibliya nagpamatuod ba nga si Profeta Muhammad mini nga Profeta ug nangopya lamang sa Bibliya? Dili mga igsoon kay . kama por kama ug uban pa! MGA SULAT NI PABLO-PULONG BA NI SA DIOS? Kana bang sinulat ni Pablo pulong ba sa Dios? Si Pablo mismo ang nagingon sa 1 Corinto 16:21— “Ako si Pablo. Apan ang pangutana. Apan sa dihang akong gipaduol ang usa kanila ug akong gipatan-aw kung unsa ang akong gibasa. Sa akong usa ka libro mahitungod sa kamatuoran sa Qur’an akong hisgutan kining mga butanga ug akong tubagon kining maong mga alegasyon. Wala na si Jesus dinhi sa kalibutan sa dihang si Pablo nagpatuo-too nga siya gisuginlan sa Dios. KEEP IT UNDER LOCK AND KEY.

aminado biya si Pablo nga bisan tuod ug unsaon niya paglikay aning mga dautan nga mga buhat dili gayud niya mapugngan ang iyang kaugalingon. inyo siyang ginahimo nga dubli pa kaninyo sa pagka angayan sa infierno. mga escriba ug mga Fariseo. kon unsaon nila siya pagpatay. kondili nga ilang likayan ang gitudlo sa mga Fariseo ug Saduceo.” Apan ang mga Kristiyano karon wala na magapatalinghug sa pulong ni Jesu-Kristo apan sa Pulong na ni Pablo nga Fariseo! Ug tan-awa ang Bibliya. Roma 7:15— “Dili ako makasabut sa akong kaugalingong panglihok. siya misinggit sa Sanhedrin.” Ug si Pablo karon daghan nag kinabig nga mas angayan pa nga ma infierno kay kaniya! Hinuon. sa Mateo 16:12— “Ug unya nakasabut na sila (mga disipulo) nga wala diay siya magsulti kanila sa paglikay sa igpapatubo nga tinapay. anak sa mga Fariseo…. ug batok kang Jesus sila dihadiha nakigsabut sa mga Herodianhon. majority of the New Testament sinulat ni Pablo! Kini ra bang mga Fariseo mga alaut.” Pero mga igsoon. ug sa makabig na siya. ako Fariseo. Nganung alaut man? Mabasa ang tubag sa Mateo 23:15— “Alaut kamo. mga maut! Kay ginalatas-latas ninyo ang kadagatan ug kayutaan aron sa pagdanig bisan usa nalang ka kinabig.” Hoy! Kon gusto kag binuang adto ra sa pareha nimo nga gi ok-okan ang otok ka yang atong gihisgutan dinhi butang mahitungod sa kaluwasan! Si Pablo usab miingon 2 Corinto 11:17— “Ang akong ginasulti. 2 Corinto 12:16— “Apan tugutan nga ako wala magsamok nganha kaninyo. katohuan ba kining tawhana nga naga sturya ug DILI pagbulut-an sa Ginoo apan usa ka BUANG?!! Na. Kay dili ako mobuhat sa buot ko untang pagabuhaton. mao hinuoy pagabuhaton ko ang butang nga ginadumtan ko.” Kining mga Fariseo mao ang mga Kontra ni Jesus nga gustong mopatay kaniya! Unya moingon kita nga kasaligan kining tawhana nga usa sa kaliwatan nga gusting mopatay kang Jesus? Ang pangutana matinud-anon ba kining tawhana ug kasaligan ba sa iyang mga pulong? Roma 3:7— “Apan kon pinaagi sa akong pagbakak ang pagkamatinuoron sa Dios modagaya man ngadto sa pagdalayeg kaniya. ‘Mga igsoon.Kinsa man ni si Pablo mga kaigsoonan? Usa ba kini siya ka tawong kasaligan? Atong basahon kung unsay nahisulat diha sa Acts 23:6— “Apan sa pagkamatikod ni Pablo nga usa ka bahin kanila mga Saduceo ug mga Fariseo. nganong pagahukman pa man ako ingon nga makasasala?” Mangotana ka pa kung ngano nga bakakon kang dako! Ug mga kaigsoonan miingon pa gyud siya sa 2 Corinto 11:1— “Kon makaantus pa lang unta kamo uban kanako sa usa ka diyutayng binoang! Apan antusa ninyo kini uban kanako. ginasulti ko dili ingon nga pagbulot-an sa Ginoo kondili ingon nga buang….” Unya pangutan-on ko kamo mga kaigsoonan. unsaon ta man nga kining mga tawhana nailad man sa tawong suwitik ug nasulod sila sa iyang bulsa pinaagi sa ilad.” . ngani ginaingon nga ako suwitik ug nga gisulod ko kamo sa bulsa pinaagi sa lipat-lipat.” Kinsa man kining mga Fariseo? “Ang mga Fariseo nanggula. bahala na mo ug motuo mo ug usa ka tawong buang! Mismo si Jesus naghatag kanato ug usa ka WARNING sa paglikay sa mga katudluan sa mga Fariseo.

maingon man si Marcos nga ig agaw ni Bernabe…. “Mga igsoon.kon tinuod ba nga ang Bibliya pulong sa Dios. Ang nasulat nga mga bersekulo sa ubos mga igsoon mga sinulat ni Pablo ug kamo nalang ang maghuna-huna ginamit ang inyong mga salabutan kon kini Pulong ba sa Dios o Pulong sa Tawo.” (Colosas 4:10) Kini ba nga mga pangumosta ug daghan pang nakasulat diha sa Bibliya pulong sa Dios? Ambot lang ug naa bay Dios nga mangomusta…hilabi na sa pag-ingon: Kumusta naman ka diha? Hinaut nga mayo ka sa panglawas ug hinaut nga nakakaon ka na… kamo nalang ang mohuna-huna niani mga igsoon.” (1 Corinto 16:15-19) “Si Aristarco nga akong kauban sa pagkabinilanggo nangumusta kaninyo. apan kon atong basahon kining maong mga pamatuod nga akong gihisgutan niining libroha makapangutana kita . hilabi na sa mga Kristiyano nga nakabasa niining maong libro apan ang akong ginasulti dinhi ako lamang gihulaman sa Libro sa Dios(?) nga mao ang Bibliya. kamo nasayod nga ang banay ni Estefanas mao ang unang kinabig (sa pagka anagayn sa infierno) didto sa Acaya ug sila nanagtugyan sa ilang kaugalingon alang sa pagalagad sa mga balaan… Ang mga iglesia sa Asia nangomusta kaninyo. EPILOGUE Ang pagtoo diha sa Bibliya usa ka kondisyon aron mamahimo kitang mga Kristiyano. sa kinasingkasing nangomusta kaninyo diha sa Ginoo. A CLOSE LOOK… SA SINULAT SA BUANG Mangayo lang ko ug pasensya kaninyo. Tanan nga mga Kristiyano nagapamatuod niini apan…. Ug kini usab dili pagbugal-bugal kondili pagpamatuod sa gisulti ni Pablo mahitungod sa iyang kaugalingon. Si Aquila ug si Prisca. uban sa iglesia diha sa ilang balay.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->