P. 1
Bibliya

Bibliya

|Views: 7|Likes:
Published by Rashid Ocampo

More info:

Published by: Rashid Ocampo on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

akong paghagit kanila sa kahanginan kung kinsay makauna ug hatag sa mga Pastor ug mga magtutudlo ug usa lang ka bersekulo

, usa lang! mokuyog unta ko sa iyang relihiyon ug magpabunyag. Nganong kumpiyansa man kaayo ko nga dili sila makahatag ug bersekulo diha sa Bibliya nga nag-ingon: Ang Bibliya Pulong sa Dios? Kana mga kaigsoonan tungod kay bisan usa na lang ka pulong Bibliya diha sa Bibliya wala gayud kay mabasahan! Abdul Rashid Ocampo BARUGANAN SA MGA KRISTIYANO Ang Bibliya mao karon ang gigamit sa atong mga igsoong Kristiyano aron sa pagpamatuod sa ilang mga katudluan ug kini ilang gi angkon nga pulong kuno sa Dios. Ang ilang mga doktrina, mahitungod man sa kaluwasan, sa pagpanginabuhi, sa pag-ila sa Dios ug bisan pa gani ang mga kasaysayan sa Kristiyanismo impluwensyado man niining libro nga gitawag nila nga bibliya. Adunay duha ka klase nga bibliya sa pagkakaron: Ang Bibliya sa Mga Katoliko nga adunay 78 ka libro nga karon nahimo nang 73 ka libro, ambot kung sa unsang pagkaunsaa nga na ingon niani man ni. Ug kini sang Bibliya sa mga protestante nga adunay 66 ka libro. Atong tukion kining mga butanga mga kaigsoonan sa sakto nga panahon aron atong masabtan kung nganong naingon niini nga nagkalain-lain ang sulod niini nga mga Bibliya. WALAY MABASA Usa ka Dialogue ang akong naapilan mahitungod sa temang: Bibliya o Qur’an- asa ang Tinuod nga Pulong sa Dios? Ug kini gihatod sa kahanginan pinaagi sa estasyon DXGT Radyo Abante niadtong Enero tuig 2007. Tulo ka dominggo namo kining gituki ug sa among tagsa-tagsa ka pagpamatuod sa among mga baruganan, bisan unsaon nako ug hagit sa mga magtutudlo nga Kristohanon sa pagpakita ug bisan usa lamang ka bersekulo sa Bibliya nga nag-ingon nga ang Bibliya pulong sa Dios, wala gayud silay nahatag. Sayang kay sa ANG BIBLIYA MAY KULANG BA? Usa ka Pastor sa Seventh Day Adventist nga dili pa kwalipikado (qualified) nga mamahimong Evangelist ang nihatag kanako ug Bersekulo nga nag-ingon: “Susiha ninyo gikan sa basahon sa Dios, ug basaha: walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban; kay ang akong baba, kini nagsugo na ug ang iyang Espiritu maoy nagtigum kanila.” (Isaias 34:16) Apan mga kaigsoonan kung tinuod nga wala pa magkulang ang Bibliya nganong wala man makahatag ang mga Pastor sa usa lang ka bersekulo nga akong gipangayo? Bersekulo nga nag-ingon: Ang Bibliya pulong sa Dios! Ingon kay ipasusi matud pa sa bersekulo nga iyang gibasa kay ang pulong sa Dios wala kuno’y kulang, Unya nasusi ba nimo? siyaro ug nalimtan sa Dios kung unsay ipangalan sa libro nga mao ang iyang “pulong”? Parehas ba sa Qur’an nga mismo ang Dios nga labawng makagagahum ang nag-ingon nga iya ning pulong: “This is the book whereof there is no Doubt a guidance to those who fear Allah.” (Qur’an 2:2) “The revelation of the book is from Allah, the Al-mighty, the AlKnower.”

(Qur’an 40:2) Ingon ani ba! Naa ba na mabasa sa Bibliya kay kung naa too na ko nga pulong na sa Dios! Apan maniguwang nalang ning atong mga magsasangyaw nga Kristohanon, dili ug dili gayud sila makakita sa akong gipapangita! Kung himasa ta sa Bibliya mga igsoon, dili gayud ta malipat sa kadaghang kulang diha sa bibliya. Matud pa sa Hebreo 8:7 nga nag-ingon: “Kon kadtong unang kasabotan wala pay kulang, wala untay kahigayonan alang sa ikaduha.” Nga sa ato pa naa gayud diay kulang ang Bibliya. KULANG UG DUGANG Usa ka Pastor sa Relihiyong Judaism nga mao si Pastor Tadle, sumala sa iyang pagpaila, diha sa freedom park sa Iligan City ang akong gipangutana mahitungod sa iyang sangyaw nga ang Bibliya kuno Pulong ni Yahweh. Ang pangutana mao kini: Brod, palihug daw ko ug basa sa Mateo 17:21. Ug mga kaigsoonan nahibulong ko kay gibasahan ko ni Pastor Tadle sa bersekulo 20! Busa ako siyang giingnan: Brod, ang akong gipabasa dili bersekulo 20 kung dili 21. Unya pagbasa niya gibasahan nasad ko ug bersekulo 22! PASTILAN! Nakapangutana ko sa akong kaugalingon kung kining Pastora kabalo ba ni moihap o mobasa. Bisan siguro ug kamo sa akong bahin, kung kamo pay natungnan makaingon gyud mo ani. Ako nasad siyang giingnan: Brod, dili na bersekulo 21! Ug siya miingon: Wala may 21! Ug ako nga may pagkakurat, miingon: Mao na na karon, asa naman ang bersekulo 21? Tan awa kung asa ang bersekulo 21 gipulihan ug x! (RSV reproduction) Kung inyong mahawiran kanang Bibliya nga Ang Saad, kanang Maayong Balita ug kanang New International Version, Revise Standard Version ug susiha pa ninyo ang ubang mga bersyon, palihug ko ug pangita aning bersekuluha mga kaigsoonan ug ambot lang kung naa ba ni. Sa kasagaran nga Bibliya ilang gibutang kana sa Footnote. Ang pangutana: Naa bay Dios nga mogamit ug Footnote? Kataw-anan kaayo mga kaigsoonan kay kung naa man gani Dios nga mogamit ug Footnote, sukad-sukad karon pa ko kadungog! Kung imong basahon ang Markos 7:16 wala usab kay mabasa ug sa Footnote mao kining nakasulat: May mga sinulat nga NAGDUGANG ug bersekulo 16. May mga sinulat nga nagdugang! Nga sa ato pa gidugangan gyud diay ang Bibliya! Naunsa naman ni! Unya atong ipatuo-tuo nga pulong ni sa Dios? Palihug tan-awa sad ning mga bersekuluha: (Mt. 18:11, Mt. 23:14, Mk. 9:44, Mk. 9:46, Mk. 11:26, Mk. 15:28) dili usab kini ninyo mabasa. Susiha pa ninyo kung pila pay gidugang kay pastilan pagka daghan sa wala nako ma-apil dinhi. Ang Mateo 23:14 dili usab ninyo makita ug sa Footnote nahisulat: May mga sinulat nga naglakip ug bersekulo 14! Nga sa ato pa

dugangan usab sa Dios ang mga katalagman nga ipahamtang kanila nga gihisgutan niining libroha. Apan ambot lang kung unsa nasad ang ipangatarungan niya sa nakasulat dinhi sa Deuteronomy 4:2 nga nakasulat raba usab kining guinadilia: “Dili kamo magdugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo. ‘Ang magdugang niini. Unsa may giingon sa Bibliya mahitungod niining mga butanga? Ug mao usab sa Deuteronomy 12:32 “Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo. si Juan. Mao ra ba nay rason ni Brod Berana nga assistant sa Pari diha sa Maramag. ni pagkunhoran ninyo kini…. nga pagabuhaton ninyo: dili mo pagadugangan. apan sa reproduction sa ubos sila miangkon: RSV reproduction of Mark 7:16 including the footnote which reads: other ancient authorities add verse 16! Sa Pinadayag 22:18-19 nakasulat: “Ako. nagpuno ug bersekulo 14.naglakip.” JOHN 7:53-8:11-KULANG O DUGANG? Apan ang mga Kristyano wala manghi-labot! Kahinumdom mo atong sturya diha nga usa ka babayeng mananapaw nga batoon unta sa mga tawo apan gitabangan ni Kristo? Iyang giingnan ang mga tawo: kung kinsa sa inyo ang walay sala maoy una molabay kaniya (?) sa RSV 1952 dili nimo kana makita apan sa RSV1971 ilaha na usab ni nga gi “RESTORE” sa texto. . magpasidaan sa tanang nakabati sa mga panagna nga ania niining Libroha. Kuhaon usab sa Dios ang bahin niya sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang bahin niya sa balaang siyudad nga gihisgutan dinhi niining libroha. ni pagakunhoran mo usab gikan niini.” Ug ang rason sa ignorante sa Bibliya moingon dayon: kanang giingon diha nga ayaw pagdugang ug pagkuha sa basahon niining libroha sa libro ra man na sa Pinadayag. Ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi. nagdugang.” “THE MOST ANCIENT AUTHORITIES OMIT JOHN 7:538:11” Nganong ila mang gi OMIT? Tungod kay ang pinaka-karaan ug pinaka-makasaligang mga kasulatan wala niini! Matod pa sa footnote sa New International Version.

ilaha na usab nga gibalik kini nga mga bersekulo sa texto sa RSV 1971 ug nawala na ang expansion! Tan awa sa ubos. TWO PASSAGES.MARKOS 16:9-20—LABOT BA KINI SA TEXTO O DILI? Anaa sa ubos ang usa ka reproduction sa RSV.” (Preface—Collins’ page vi ug vii) Apan mga kaigsoonan kini nga RSV niadto pa lamang 1952 nga publication ug sa ilang kamaro. sa ilang pagpanlimbong sa mga katawhan. ALL OF THESE WERE GIVEN CAREFUL ATTENTION BY THE COMMITTEE. Marcos capitolo 16:9-20 nga gibutang nalang sa footnote! sa ilahang preface naghatag sila ug hinungdan kung nganung ilaha kanang gibalik sa texto. THE LONGER ENDING OF MARK (16:9-20)…AND LUKE 24:51 ARE RESTORED TO THE TEXT. ang mga nagsulat sa RSV miingon: “MANY PROPOSALS FOR MODIFICATION WERE SUBMITTED TO THE COMMITTEE BY INDIVIDUALS AND BY TWO DENOMINATIONAL COMMITTEES. .

Exhibit ug uban pa nga maoy gipanghinambog sa usa ka Penticost Pastor sa Cagayan de Oro nga ato nalang tawgon sa ngalan nga Pastor Michael Lins. MAO MAN ANG AKONG MGA DALAN LABI PANG HATAAS KAY SA INYONG MGA DALAN. p. Sa debate namo ni Pastor Romy Deloso sa Cagayan de Oro mahitungod sa Tema nga—Qur’an o Bibliya: Asa ang tinuod nga Pulong sa Dios? miingon siya nga ang Qur’an kuno daghan ug sayop. apan ang mga Scholar nila miingon nga ang Original ra kuno ang inspired ug dili ang kopya! . Part I. Ug labaw na nga wala sila magsulti ug pinulungang griego ug latin kay sila mga taga-middle east! Mga arabo! QUR’AN-PULONG ARABIC Ang Bibliya mga kaigsoonan matod pa sa Groilers Encyclopedia naga-ingon nga ang Bibliya karon wala nay nagpabilin nga orihinal nga kopya. Ang mga sinulat nga orihinal diay karon dili na nimo makita sa mga Museum. Ambot ug asa niya ni makuha nga botbot! “ALL OF THE ORIGINAL DOCUMENTS (of the Bible) ARE LOST.” Ang huna-huna diay sa Diyos taas kaayo busa ang iyang pulong dili ma hubad sa tawo sa sakto ug tukma nga pagkahubad busa gikinahanglan ang original nga texto aron ang sayop nga hubad Ang Qur’an mga igsoon gisulat sa pinulungang Arabic. by JamesOliver Buswell. Apan sa dihang ako na siyang gipabasa sa Qur’an sa sayop nga iyang giingon gibasahan ko niya ug translation sa Qur’an sa pinulongang Inglis! Wala gayud ni siya makasabot mga igsoon.” (A systematic Theology of the Christian Religion. UG ANG AKONG MGA HUNA-HUNA KAY SA INYONG MGA HUNA-HUNA.207) Kining orihinal importante kaayo nga anaa ni sa kada pagmantala sa Bibliya. Matod pa sa Bibliya sa Isaias 55:9: “KAY MAINGON NGA ANG MGA LANGIT HATAAS KAY SA YUTA.“why ‘restored’”? Because they had been previously expunged! ngano man nga gitangtang sauna kining maong mga bersekuloha? because the MOST ancient manuscripts had no references to the ascention at all! sila mga gidugang lamang sama sa 1 Juan 5:7 nga wala na i apil sa RSV ug uban pang mga bersyon karon sa Bibliya nga mao rana ang ilang gigamit sa pagpamatuod sa Trinity! WALAY ORIHINAL masusi nato pinaagi sa original. Apan tan-awa ang Bibliya karon mga kaigsoonan nga gigamit sa atong mga pastor. nga ang original kuno nga kopya sa Bibliya naka exhibit pa. na! dili ko mosukol kay mismo ako moingon nga ang translation sa Qur’an naa Gyuy sayop APAN ang Qur’an WALA! Kay ngano man? kanang ininglis dili man na mao ang Qur’an nga Pulong sa Dios kondili pulong lamang kana sa nagtranslate! Bisan ang mga scholar sa Bibliya mao usab kana ang ilang panglantaw ug pagtoo diha sa Bibliya: HUBAD DILI KASALIGAN Ang pagtoo sa mga Kristiyano mga igsoon nga ang Bibliya “INSPIRED BY GOD”. BISAYA! Ug ayaw ko patuo-tuoha nga si Jesu-Kristo sa iyang pagwali nagbinisaya! Ayaw sad kog patuo-tuoha nga si Moses sa iyang pagwali nag tinagalog o kaha ang mga propeta nag-ininglis.105. Zondervan 1962. Ngano man? Tungod kay walay tawo nga makahubad sa tukma gayud nga hubad sa Pulong sa Dios. Klaro kaayo ang Tema nga among gidebatihan nga mahitungod sa Bibliya ug Quran! Wala mi magdebate ug: Ang translation ba sa Qur’an Pulong sa Dios? kay kung mao pa ni ang among debatihan.

AND IT RECEIVED AND HELD THREE THOUSAND BATHS.haa. SAMA SA BULAK SA LIRIO. Miller. p. NOT TO ANY COPIES MADE FROM THEM. WITH FLOWERS OF LILIES. Apan aduna gihapo’y mga nahibilin nga . H.“NO TRANSLATION OF THESE SACRED WRITING INTO ANOTHER LANGUAGE. Kent Jr.” (The Christian Reader. basaha kung giunsa nila kini paghubad: “UG KINI DAPAL ANG GIBAG-ON.” Tan-awa ra kung giunsa paghubad ang Pulong ‘BATHS’ sa Inglis! Gihubad sa binisaya ug pulong ‘BATO’!!! kabalo ka ba unsay buot ipasabot anang pulong bato brad? Ug kung unsay kalainan ana sa Pulong ‘BATH’ nga gigamit dinhi sa bibliya nga ang buot ipa ibot sudlanan sa tubig pangkaligo? Mas maayo pa siguro ang bata kung imong ingnon ‘take a bath’ makasabot pa nga gisuginlan siya nga maligo. Should we battle over KJV by: Dr. EXCEPT BY THE ORIGINAL WRITERS IS INSPIRED.yaa. HEBREW AND GREEK.” (King James Vesion) Ug kini gilama-lamaan lamang ug hubad sa binisaya sa mga maghuhubad sa Bibliya. sad…Ug uban pa. AND THE BRIM OF IT LIKE A CUP.7) “ONLY THE BIBLE IN ITS ORIGINAL LANGUAGES. Pareha ba anang pulong Islam nga ang buot ipasabot kompleto nga pagsunod. tinagalog. IS INSPIRED. Apan kining pulong nga tontheos nagkahulugan kinig ‘balaan’. pagsubay. GITUYO O ACCIDENTE LANG? Kini nga mga bersekulo diha sa Bibliya gilama-lamaan lamang usab sa paghubad: John1:1-“Sa sinugdanan mao ang pulong. ug ang pulong Dios.” (The kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripture p.” (General Biblical Intro by Rev. kagustuhan ug balaod sa Allah. Adunay mga maghuhubad nga pataka lang ug hubad pareha niini nga mabasa sa Bibliya sa 2 Cronicas 4:5 nga nahisulat: “AND THE THICKNESS OF IT WAS AN HANDBREADTH. kai tontheos en ho logos” Kining pulong nga Hotheos nagkahulugan kini nga Dios nga capital “D” sama sa ‘and the word was with God’. kini sigurong translator sa Bibliya kung imong ingnon ‘take a bath’ mag-kuha siguro ni ug bato! Mao na nga dili gyud kasaligan kining translation lamang tungod kay adunay mga pulong nga walay hubad sa laing pinulungan. Apan aron nga mamahimo gayud nga Dios si Jesu-Kristo ang pulong tontheos ilang gihubad nga ‘Dios’ sama sa mabasa diha nga nagingon: ug ang pulong Dios. KINI MAKASULOD UG KASUDLAN SA TOTOLO KA LIBO KA BATO.57) MGA SAYOP SA HUBAD Ang hubad mga igsoon dili kasaligan kay nagkalain-lain ang idea sa mga maghuhubad. pagsurrender.S. pagpailalom sa kasuguan.” Ug sa griego nga matod pa sa mga kristiyano mao ang orihinal nga Bibliya(?) mao kini ang nakasulat: “En arche en ho logos. meem…kaf. laam. p. NOT TO ANY TRANSLATION MADE FROM THEM.27) “TECHNICALLY SPEAKING. H.A. Kana nga pulong walay sakto nga kaparehas sa binisaya. ininglis ug uban pa. pagpaubos. President of grace Theological Seminary. Dihna sa Qur’an ato usab nga mabasa ang daghang mga pulong nga wala mahubad hangtod karon sama sa Alif.ayn. kai ho logos pros hotheos. ug ang pulong uban sa Dios. UG ANG NGILIT NIINI GIHIMO SAMA SA NGALIT SA USA KA COPA. THIS QUALITY OF INSPIRATION APPLIES ONLY TO THE ORIGINAL DOCUMENTS.

DAANG TUGON . apan asa na kaha ang orihinal niini? Wala nay bisag usa nga nahibilin! Kining Roma 9:5 lama-lama lang usab ang pagka translate ani. The word was with God and the word was divine. be praised forever. Aduna ko’y usa ka libro nga gipanguluhan ug ‘ATNATU’ ug didto atong tukion ang pagka Dios ni Jesu-Kristo lakip na kining textoha. Basaha kining maong hubad— “In the beginning the word existed. an American Translation by Goodspeed and J. why do you ask me what is Good? There is none good but one. who rules over all. behold. natawo si Cristo NGA mao ang Dios nga labaw sa tanan. AS A HUMAN BEING. that is God: But if thou wilt enter into life. belongs to their race.” Niining bersekuloha klaro kaayo nga si Cristo Dios apan sa Cebuano Popular Version ingon niini ang nakasulat— “Kaliwat sila sa mga Patriarca.” Niining bersekuloha dili na Dios si Cristo! Kay ang gidayeg diha ang Dios naman nga anaa labaw sa tanan. daygon hangtod sa kahangtoran. keep the commandments. that I may have eternal life? And He said unto him. behold. May God. Dinhi klaro kaayo nga si Jesu-Kristo wala magpatawag ug maayo kay ang Dios lamang ang maayo ug sa laktod siya wala magpaka sama sa Dios. ang ilang translation mao kini: Ug ang pulong balaan ug Ug ang pulong dios nga adunay gamay nga letra “d”. dalaygon hangtod sa kahangtoran. The University of Chicago Press) “John 1:1 should rigorously be translated ‘the word was with God and the word was a divine being>” (Dictionary of the Bible by John Mckenzie) Apan aron lagi mamahimong Dios si Kristo ilaha kining gi translate nga: and the word was God.kasaligan nga translation niini nga bersekulo sama sa Bibliya sa mga Iglesia ni Kristo ug mga Saksi ni Jehova nga dili motuo nga si Kristo Dios. what good thing shall I do. ug pangutan-on ko kamo: Pareho ba ang buot ipasabot niining duha ka mga hubad? Dili! Busa aron masuta nato kung unsa gayud ang nakasulat niini nga bersekulo gikinahanglan nato ang orihinal. Good Master. one came and said unto him. If you want to enter life. Why callest thou me Good? There is none good but one. ug sa ilang kaliwatan natawo si Cristo.” Tan-awa ninyo ang ubang hubad sama sa New International Version. Good Master. ug siya mao ang Dios’. ug gikan kanila sumala sa ilang kaliwatan.(Period)Ang Dios nga labaw sa tanan. Amen!” Gituyo ba kini ug hubad aron mamahimong Dios si Cristo o accidente lang? Ambo tug kanang pulong AS A HUMAN BEING diha naa ba na sa Original…? ANG MGA NAGSULAT. Sa Todays English Version klaro kaayo kining bersekuloha nga si Cristo dili Dios. Apan tungod lagi sa ilahang mga pagpanlimbong sa katawhan nagbuhat silag mga bag-ong hubad nga ingon niini: “And. that I may have eternal life? And He said unto him. Sa ubang Bibliya mao kini ang nakasulat— “Nailaha ang mga Patiarca.” Kini nga bersekulo mabasa sa King James Version ug sa uban pang mga hubad ug dinhi klaro kaayo nga dunay tawo nga miduol kang Kristo ug gitawag siya nga ‘maayong magtutudlo’ apan si Jesus miingon ‘nganung gitawag mo man ako nga maayo? Walay laing maayo gawas lamang sa usa. keep the commandments.” (New Testament. and Christ. what good thing shall I do. Mateo 19:16-“And. “They are descended from the Patriarchs. one came and said unto him.M Powis Smith.

B Phillips. ambot ug kinsa ning sinulat nga nahimo mang pulong sa Dios!) Nakita ninyo mga kaigsoonan kung unsa ka unreliable kining Bibliya? Bisan ang mga nagsuwat niini wala mailhi unya mo-ingon tang pulong sa Dios kining mga libroha nga ambot asa napunitan? Sa New International Version Devotional Study Bible sa ilang introduction sa librong Psalmo ubos sa Heading nga: How did the Psalms Come together? Sila miingon: “WHILE ALMOST HALF OF THE PSALMS ARE CREDITED TO DAVID. 14.Unknown (Unya mao ni Pulong sa Dios?) Sa Librong Ecclesiastes.Unknown (Pastilan pagka-alaut!) Sa Librong Esther.BAG-ONG TUGON Sa Bibliyang Revised Standard Version sa ilang Appendix nga gititulohan ug “Books of the Bible” ilahang gipaila-ila ang mga manunulat sa mga libro diha sa Bibliya sa daang tugon. p. usa ka prebendary sa Chichester Cathedral. 826.Doubtful (I Corinto 14:33 naga-ingon “For God is not the author of confusion…”) Sa Librong Jonah.Unknown (Mao na ni Karon!) Sa Librong Job.Possibly Samuel (Dili sigurado!) Sa Librong Ruth. nga sa ato pa usa ka binayran sa simbahan nag-ingon sa iyang translation sa Gospel of Matthew: “EARLY TRADITION ASCRIBED THIS GOSPEL TO THE APOSTLE MATTHEW. A NUMBER OF POETS AND WRITERS CONTIBUTED.” .ANG MGA NAGSULAT. Naa nasad ta aning sinulat ni WA-EL mga kaigsoonan! Bisan ang usa ka bantugan nga Bible Scholar nga si J. usa ka Anglican Church of England.Unknown (Ilailaha sa ninyo oy!) Sa Librong 1 Cronicas. AND ABOUT A THIRD OF THE PSALMS ARE COMPLETELY ANONYMOUS.” Gilaliman kag giangkon nila nga pulong sa Dios ang sinulat ni WAEL (mura mag ngalan sa koreano)? Di lang kay anonymous kondili COMPLETELY ANONYMOUS pa! Dili lang kay Wa-elhi kondili WALA GAYUD MA EL-HI! Ug karon ato na usab ila-ilahon ang mga bantugan nga manunulat sa bag-ong tugon. AT LEAST ONE WAS WITTEN 500 YEARS AFTER HIS BIRTH. sila nag-ingon: “ALTHOUGH THERE IS A MATTHEW NAMED AMONG THE VARIOUS LISTS OF JESUS’ DISCIPLES…THE WRITER OF MATTHEW IS PROBABLY ANONYMOUS”.Nothing Known (Walay nahibaluan.Unknown (Wala sila makaila!) Sa Librong 1 ug 2 Mga Hari.Perhaps Samuel (Pastilan pagkasiguraduha!) Sa Librong 1 ug 2 Samuel.Unknown (Giingnang ilailaha sa!) Sa Librong Malachi. Matod pa sa New Encyclopedia Britannica Vol. BUT SCHOLARS NOWADAYS ALMOST ALL REJECT THIS VIEW. Ug ang mga manunulat mao sila: Sa Librong Maghuhukom.

p. ni Lukas ug ni Juan kinsa man say nagsulat niana? Matud pa sa New Encyclopedia Britannica vol. IRENAEUS DEPICTS LUKE AS A FOLLOWER OF PAUL’S GOSPEL. 14.Sa vol. Ang ebanghelyo ni Markos.” Ang majority sa mga skolar mga kaigsoonan wala motuo nga kini nga ebanghelyo sinulat ni Mateo apan ang mga Pastor dinhi nga nahimo lang skolar sa Bibliya pina-agig sangyaw sa kilid-kilid mamugos gayud sa pagpatuo nga kini sinulat ni Mateo. 824 nagaingon: “THE AUTHOR OF MARK IS PROBABLY UNKNOWN…. p. EUSEBIUS HAS LUKE AS AN ANTIOCHENE PHYSICIAN WHO WAS WITH PAUL IN ODER TO GIVE THE GOSPEL APOSTOLIC AUTHORITY. p. 827 nagaingon usab mahitungod sa ebanghelyo ni Lukas: “THE MURATORIAN CANON REFERS TO LUKE. 828 nagaingon usab mahiutngod sa ebanghelyo ni Juan: “FROM INTERNAL EVIDENCE THE GOSPEL WAS WRITTEN BY A BELOVED DISCIPLE WHOSE NAME IS UNKNOWN. 14. THE PHYSICIAN. 14.” Giingnan nga ila-ilahon usa! Sa New International Version sa ilang Devotional Study Bible sa ilang intoduction sa librong Hebrohanon ubos sa ulohang How to read Hebrews? Sila miingon: “WHO WROTE THE HEBREWS? DID THE AUTHOR HAVE A PARTICULAR GROUP OF READERS IN MIND? SCHOLARS HAVE DEBATED THESE QUESTIONS FOR . PAUL’S COMPANION.” Sa vol.

EXPLICITLY REFUSED TO ACCEPT IT. si Jesus miabut sa Galilea.” No one knows for certain the author nga sa ato pa walay bisan usa nga nahibalo kung kinsa ang nagsulat niini bisan pa kining mga skolar sa Bibliya! FOR CERTAIN! Sa libro nga 2 Pedro. SUMALA lamang sa iyang nadungog kang San Lucas ug SUMALA lamang sa iyang nadungog kang San Juan! Bisan asa nga korte kanang SUMALA dili kana tuhuan! Ug diha sa Bibliya ato usab nga mabasahan sa Markos 1:14: “Ug unya tapos sa pagdakop kang Juan. nga kung ilang mahatag sa ako bisan pangalan lang sa nagsulat mokuyog ko sa ilang relihiyon usa kanila miingon: Wala ka ba makabasa anang nakasulat diha nga kadako ana. atong makita nga giapil gayud nako sa taas aron inyo sang makita. Bisan gani si Mayor dili usab gayud mawadan sa pulong pagtahod nga The . kinsa may nagsulat ani? atong basahon… “SOME MODERN CRITICS REGARD IT AS A PSEUDONYMOUS WORK OF THE LATE 2nd CENTURY. San Lucas ug San Juan). EUSEBIUS. NO ONE KNOWS FOR CERTAIN EITHER THE AUTHOR OR THE INTENDED AUDIENCE OF HEBREWS. ALSO REJECT THE PETRINE AUTHORSHIP. ACCORDING TO ORIGEN. Maayong Balita SUMALA ni San Lucas.e. MOST CRITICS NOWADAYS. PERHAPS HE BELONGED TO A GROUP OF PETER’S DISCIPLES. Ang ebanghelyo sumala ni San Mateo. p. Maayong Balita SUMALA ni San Markos.394) Gilaliman ka nga gitohuan nila nga Pulong ni sa Dios nga ang usa ka wala mailhi nga tawo mi fill-up sa mga sinulat ni Pedro ug nanguha pa siya ug Idea kung unsa iyang ipuno gikan sa sinulat ni Jude! Did God inspired him to copy from Jude? ANG EBANGHELYO SUMALA NI… Sa akong pag challenge sa mga Pastor kung kinsa ang nagsulat sa ebanghelyo. Ang akong tubag sa iyang gipabasa. Ang ebanghelyo sumala ni San Markos. AND THERE IS NO SURE EVIDENCE THAT THE LETTER WAS ACCEPTED AT ALL BEFORE THE THIRD CENTURY. p. WRITTEN BY SOME UNKNOWN PERSON WHO ASSUME PETER’S NAME. PERHAPS HE FILLED OUT ONE PETER’S WRITING WITH IDEAS FROM THE LETTER OF JUDE.610) “THESE DIFFICULTIES CAUSED EARLY WRITERS TO HESITATE.CENTURIES WITHOUT REACHING AGREEMENT. busa dinhi nga libro wala gayud nako makalimti pag apil ang reproduction anang iyang giingon.” (Halley’s Bible Handibook.. THOUGH THE WRITERS MAY HAVE SOME CLAIM TO REPRESENT PETER.wala ka ba sad makasabot anang pulong SUMALA diha? Nga ang nagsulat ana LAING tawo ug ang iyang gisulat SUMALA lamang sa iyang nadungog kang San Mateo. Ang ebanghelyo sumala ni San Lucas.. Ang ebanghelyo sumala ni San Juan. AND SOME. San Mateo. San Markos.THE TRUTH IS. Maayong Balita SUMALA ni San Juan? Ni kutlo si Kristo aning mga libroha? Bisan asa diha sa Bibliya dili ka makabasa ug maayong balita SUMALA ni (San) Jesus! SENIOR SANTAKO Mas maayo pa kanang mga nagsulat sa Bibliya kung atong bantayan kay dili pa mawad-an sa pulong pagtahod nga SAN (i.. A HUNDRED YEARS AFTER PETERS’S DEATH. SUMALA lamang sa iyang nadungog kang San Markos.” Ang pangutana: Asa naman karon kining Maayong Balita nga giwali ni Jesu-Kristo? Mao ba kini ang Maayong Balita SUMALA ni San Mateo.” (The Jerusalem Bible. JEROME. nga nagwali sa Maayong Balita gikan sa Dios.

Sr. anaa gayud diay kasaypanan ang Bibliya. Sr. Ang mga Profeta hinuon nga mismo ang Dios maoy nagpili kanila dili ka kadungog niana! MGA KASAYPANAN SA BIBLIYA Ang Dios Perfecto ug siya nakahibalo sa tanang butang. SAN Jose.” (KJV) Ug kini gilama-lamaan na usab ug hubad sa binisaya nga nag-ingon: “KUNG KADTONG UNANG PAKIGSAAD WALA PAY KULANG. busa ang iyang pulong usab perfecto ug wala kini sayop. SAN Tako.” wala ba nila hinuktuki ang Qur’an pag-ayo? kon kini dili pa gikan sa Dios. nganong dili man nato i apply kining maong test sa uban nga mga kasulatan nga naga angkon usab nga sila pulong sa Dios? Apan ang mga kristohanon kung kini na gani nga mga standard ang ipahamtang sa Bibliya pastilan kuba-kuba sa ilang dughan kay mismo sila ni-angkon nga ang Bibliya daghan ug sayop. Sr. Usa ka pangutana ang gipahinungod sa ako sa dihang nagsymposium ako sa Rizal Park sa Cagayan de Oro nga nag-ingon: Asa man mabasa sa Bibliya nga ang Bibliya naay sayop? Ug ang tubag? mabasa sa Hebrews 8:7 nga nagingon: “FOR IF THAT FIRST COVENANT HAD BEEN FAULTLESS. THEN SHOULD NO PLACE HAVE BEEN SOUGHT FOR THE SECOND. Ang Qur’an sa iyang kaugalingon nagaangkon nga kini pulong sa Dios ug mihatag siya ug acid test sa chapter 4:82— “Do they not consider the Qur’an carefully? Had it been from other than Allah. Sr. sigurado nga makakita sila ug daghan mga (kasaypanan)kontradiksyon dinhi.” Maayo nalang gani ning Bibliya nga Ang Bibliya-Cebuano Popular Vesion kay nag-ingon pa: “KUNG KADTONG UNANG KASABOTAN WALA PAY SAYOP (nga mao ang saktong hubad sa pulong faultless) WALA UNTA KINAHANGLANA ANG IKADUHA. Kay kung dili ka moingon niini sama ra nga wala kay pagtahod sa mga profeta sa Dios. Si Pablo usab naa gayud nang pulong SAN. SAN Isidro. ang syensya diay ug ang relihiyon kinahanglan nga mag-uban ug magkahiusa.honorable mayor… the honorable chairman… her excellency… ug uban pa. WALA UNTAY KAHIGAYONAN SA IKADUHA.” Nga sa laktod nga pagkasulti. kung ang Qur’an nga naga angkon nga kini pulong sa Dios naghatag man ug acid test sa pagpangita kaniya ug sayop aron i disprove ang iyang claim. they would surely have found therein many discrepancy. Kay ang Dios man ang nakahibalo sa tanan ug siya ang nagpatuman sa tanang butang. nan. David kung atong madunggan ang mga magsasangyaw diha sa Divisoria kada dominggo wala gayud kay madunggan nga SAN! Walay pulong pagtahod nga unta kining mga tawhana labaw pa ni sa Mayor! labaw pa kang Gloria! mas labaw pani sila kang SAN Pablo. Kay ang pulong sa perfecto nga Dios perfecto man usab busa ang pagsusi sa usa ka libro nga naga-angkon nga pulong sa Dios mao ang pagpangita niini ug kasaypanan. Moises. Apan ang uban nga mga disipulo lang sa Profeta ug ang uban pa nagpatuo-too nga disipulo ug ang uban pa gyud nangahimo lang santos pinaagig tawo…? naa gyuy Sr.ug uban pa. SAN Goku…. MGA KRISTOHANON NANGUMPISAL . Apan kining mga propeta nga pareha ni Abrahan. SAN Pablo. Unya kung mosulti ang mga magsasangyaw nga kristohanon pinasinggit: Si Moses! si Abraham!si Jesus! Mas maayo nalang ning mga Muslim kay kung molitok ni sa ngalan sa mga Profeta sa orihinal nga pinulongan dili pa ni mawad-an sa pulong alaihis salam o ang kalinaw maanaa kaniya.

000 VARIANT READINGS IN THE NEW TESTAMENT MANUSCRIPTS. AND SO NONE OF THE THOUSANS OF COPIES EXTANT TODAY IN . ORDER OF SENTENCES. THAT THE ORIGINAL TEXT OF THE CHRISTIAN GREEK SCRIPTURES HAS BEEN TAMPERED WITH. THESE VARIATIONS INCLUDE SUCH AS DIFFERENCE IN SPELLING. IN 1874 SCRIVENER ESTIMATED ABOUT 150. ABOUT 2000. ayaw mo ug kakurat kay kini nga 27 pages sa ilang foreword sa mga ulahing version sa New World Translation sa mga Saksi dili na nimo kini mabasahan. 1957 nagdala niining maong headline.Ang mga Saksi ni Jehova sa karaang isyo sa ilang “AWAKE!” magazine niadtong Septembre 8. THE SAME AS THE TEXT OF THE LXX HAS BEEN. TRANSPOSITIONS OF LETTERS. INCREASING OF COURSE. IN 1707.000. AND CLAUSES. THE ELEMENT OF HUMAN FRAILTY ENTERED IN.” Ang New World translation usab nga Bibliya sa mga Jehovas witnesses naga-angkon: “IN COPYING THE INSPIRED ORIGINALS BY HAND. THE RESULT IS THAT NO TWO COPIES ARE EXACTLY ALIKE…THE EVIENCE IS. ETC. THE ORIGINAL LANGUAGE ARE PERFECT DUPLICATES.50.” Ug mga reasercher nga nangita ug kamatuoran.000 ERRORS IN THE BIBLE? Ug kung inyo kining mabasa mga kaigsoonan inyo gayud nga masinatian direkta gikan sa mga skolar nga ang Bibliya adunay sayop. AS NEW MANUSCIPTS ARE FOUND. THEREFORE. 278279: “AS TO THE OLD TESTAMENTS…VARIANT READINGS ARE FEW. JOHN MILL ESTIMATED ABOUT 30. Pagkamatikod nila sa ilang sayop ila dayon kining gitangtang! VARIANTS IN THE BIBLE Unsa may giingon ni Miller sa General Biblical intro.000. ORDER OF WORDS. WORDS. NOW THE FIGURE IS ABOUT 200. REDUPLICATION. YET SOME WERE CARELESS. pp. AND THE NUMBER WILL INCREASE AS MORE MANUSCRIPTS ARE COLLATED (COMPARED CRITICALLY) AND MORE ARE FOUND. IN THE CASE OF THE NEW TESTAMENT…WHILE MANY OF THE SCRIBES AND OTHER COPYISTS WERE CAREFUL.

mao nang ang Bibliya karon daghan kaayo ug sayop.”ang original dawnga manuscripto sa Bibliya naay mga sayop! Ang buot niya nga ipasabot mga kaigsoonan nga bisan ang ilang gitawag nga original daghan kaayo ug sayop! Pero sa ako nang gikasulti ang mga scholars usab nag-ingon nga WALA nay nagpabilin nga original copy sa Bibliya KARON! Bisan kanang greek dili kana mao ang original kay si Kristo dili griyego. NOTE: dili Islamic Scholar kondili Christian Biblical Scholars ug mga Theologians! “WHILE THE WORK OF RECOVERING THE ORIGINAL TEXT IS NOT YET FINISHED. AND NO DOUBT NEVER WILL BE FINISHED IN EVERY MINUTES PARTICULAR…. Kami ang nagpadala niining Qur’an ug amo gayud kining pagabantayan gikan sa corruption.45). Dr. MGA MAAYONG PASIDUNGOG Ang Revised Standard Vesion sa ilahang Preface adunay maayong ikasulti mahitungod sa Bibliyang King James Version.” (Life and Work) 4.”alang kay wala namay original aning libroha! (Fundamentalism and the word of God by J. “THE WELL-LOVED CHARACTERISTICS OF THE AUTHORISED VERSION COMBINED WITH A NEW ACCURACY OF TRANSLATION. Kining RSV mga kaigsoonan gihimo sa 52 Bible Scholars nga mga pinili ug mga pinakautokan. EVEN THOUGH ERRORS CREEP IN THROUGH THE PROCESS OF COPYING.” (Church of England Newspapers) 2. Ug dugang pa.” (Times Literary Supplement) 3. BUT THERE IS NO WAY TO CORRECT AN ERRANT ORIGINAL. 91) “THERE IS A DIFFERENCE BETWEEN COPIES OF AN ORIGINAL WITHOUT ERROR AND OF AN ORIGINAL WITH ERROR. “THE MOST ACCURATE AND CLOSE RENDERING OF THE ORIGINAL. sila pareho mga kristiyano ug naglihok sa usa ka pagtuo nga mao ang kristohanon.” Atong basahon ang nakasulat kung gibantayan ba sa Dios kining Bibliya gikan sa corruption: “GOD DID NOT PROMISE THE PERFECT PRESEVATION OF THE ORIGINAL MANUSCRIPT…. “A COMPLETELY FRESH TRANSLATION BY SCHOLARS OF THE HIGHEST EMINENCE.” (ibid. p. FOR WE HAVE NO WAY OF KNOWING WHERE ERROR ENDS AND TRUTH BEGINS. THEY CAN BE IDENTIFIED AND POSSIBLY CORRECTED.” (The Times) “THE BEST-SELLER” Apan unsaon nalang kining Authorized Version? maayo nalang gani kay adunay maayong ikapahinungod ang mga revisers sa . Ug ang Bibliya ba sama sa Qur’an nga mismo ang Dios ang nanumpa nga iya kining pagabantayan sa kasaypanan ug corruption? Al-Qur’an 15:9— “Sa pagkatinuod. backed-up by 50 representative of the cooperating denomination. busa unsa may hinungdan nga magdinautay sila sa usag-usa? Ang RSV usab gidayeg pag ayo sa mga Kristiyano sa ilang pagingon: 1. Busa kini nga mga version kauban lamang busa wala silay motibo nga dauton ang ilang kauban.I Packer p. “THE FINEST VERSION WHICH HAS BEEN PRODUCED IN THE PRESENT CENTURY.Ug ania ang laing comment gikan sa mga Bible Scholars. Gundy. Ug kini revision sa American Standard Version nga gimantala niadtong 1901 nga revision usab sa King James Version nga gimantala niadtong 1611.

ITS REVISERS IN 1881 EXPRESSED ADMIRATION FOR ‘ITS SIMPLICITY. Vol. . gisalig nila ang ilang kaluwasan niining mga kasaypanan. makaulit. makapungot nga balita. CONTAINING THE ACCUMULATED ERROR OF FOURTEEN CENTURIES OF MANUSCRIPT COPYING. Sa ilahang preface sila miingon: “THE KING JAMES VERSION HAS WITH GOOD REASON BEEN TERMED THE ‘NOBLEST MONUMENT OF THE ENGLISH PROSE’. INTO THE MAKING OF THE PERSONAL CHARACTER AND THE PUBLIC INSTITUTIONS OF THE ENGLISH SPEAKING PEOPLES. IT ENTERED. Kinsa may dili maglagot nga ang Authorized Version nga maoy gigamit kadaghanan sa atong mga igsoong Kristyano karon giingnan nga anaay sayop! dili lang basta-basta sayop kay GRAVE ug SO SERIOUS nga depekto pa gyud! Unsaon nalang ang kaluwasan nila nga nagsalig ra raba sila sa Bibliya. AS NO OTHER BOOK HAS. THE DEVELOPMENT OF BIBLICAL STUDIES AND THE DISCOVERY OF MANY MANUSCRIPS MORE ANCIENT THAN THOSE WHICH UPON THE KING JAMES VERSION WAS BASED.” Kamaayo paminawon sa ilahang tribute para sa KJV nga maoy gigamit sa kadaghanan sa atong mga igsoong kristiyano karon. ITS DIGNITY. Apan atong padayonon ug basa kung unsa pay ikadugang sa 32 ka mga skolars mahitungod sa Authorized Version sa Bibliya. Ug wala pa gayud sila makontento. gi usban pa gayud sa pag ingon sa page v sa preface: “THE KING JAMES VERSION OF THE NEW TESTAMENT WAS BASED UPON A GREEK TEXT THAT WAS MARRED BY MISTAKES.1 page 14. ITS POWER. WE OWE TO IT AN INCALCULABLE DEBT.” REPRODUCTION OF RSV PREFACE Kining gipatuong Propeta sa mga SDA nga si Miss Ellen Gold White miingon sa iyang Bible Commentary. MADE IT MANIFEST THAT THESE DEFECTS ARE SO MANY AND SO SERIOUS AS TO CALL FOR REVISION OF THE ENGLISH TANSLATION. BY THE MIDDLE OF THE NINETEENTH CENTURY. “YET THE KING JAMES VERSION HAS GRAVE DEFECTS.RSV bisan tuod ilaha ning kompetensya sa bookstore ang KJVersion.” Pastilan! Paghuman mapabati ang maayong balita gibombahan man dayon sa makalagot. ITS HAPPY TURNS OF EXPRESSION…THE MUSIC OF ITS CADENCES AND THE FELICITIES OF ITS RHYTHM’.

Sa Genesis 1:21-26 mao kini ang nahisulat: “Ug gibuhat sa Dios ang dagkung mga mananap. ingon sa ilang matang ug ang tagsa-tagsa ka langgam nga pak-an. unya moingon pa gihapon ta nga Pulong ni sa Dios? Kining mga pulonga bililhon kaayo sa husgado apan sa ilang theology wala ni bili! ANG MGA SAYOP "THERE ARE CLAIMED CONTRADICTIONS THAT THEOLOGIANS HAVE NOT RESOLVED TO EVERY ATHEIST'S SATISFACTION. White. ug sa mga kahayopan. ingon nga kasama nato. ug sa mga langgam sa kalangitan. ingon sa iyang matang: Ug nakita sa Dios nga kini mayo…. ug ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok nga mitungha sa tubig. WHICH WERE GOVERNED BY TRADITION. Apan sa ikaduhang pagsaysay atong mabasahan nga naa na ang tawo (Adam) sa dihang gibuhat sa Dios ang mga mananap. THINKING THAT THEY WERE MAKING IT PLAIN.” Unsa bay logic aning bayhana nga moingon man siya “Human yet Divine” ug “Adulterated but Pure” nakasabot ba kaha ni siya sa iyang gipamulong? Naa bay adulterated nga pure? Kanang nadugangan na sa pulong sa tawo. BUT COPYISTS HAVE NOT BEEN INFALLIBLE. atong mabasa nga anaay duha ka sturya diha sa bibliya. White siya miingon: “I SAW THAT GOD HAD SPECIALLY GUARDED THE BIBLE. Apan sa Genesis 2:18-19 nakasulat: “Ug miingon si Jehova nga Dios: dili maayo sa tawo nga maginusara. nakuhaan na…pure pa ba kana? Pareha ba anang usa ka basong mineral water. Ang una nagsaysay nga ang tawo (Adam) gihimo paghuman mahimo sa mananap.” (sa unsa?) “YET WHEN COPIES OF IT WERE FEW. BY CAUSING IT TO LEAN TO THEIR ESTABLISHED VIEWS.“THE BIBLE WE READ TODAY IS THE WORK OF MANY COPYISTS WHO HAVE IN SOME INSTANCES DONE THEIR WORK WITH MARVELOUS ACCURACY. AND GOD MOST EVIDENTLY HAS NOT SEEN FIT TO PRESERVE THEM ALTOGETHER FROM ERROR IN TRANSCRIBING.” Nga sa ato pa anaa na ang mga mananap sa dihang gibuhat ang tawo. Kung gusto ka mangita ug sayop sa Bibliya dili na nimo kinahanglan nga basahon pa tanan ang Bibliya kay sa pinakaunang libro sa Bibliya naa na diha atong Makita ang panaglantugi sa mga bersekulo. ug ang kahayopan ingon sa ilang matang…Ug miingon ang Dios: buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Ug giumol ." July 1975. THERE ARE TEXTUAL DIFFICULTIES WITH WHICH SCHOLARS ARE STILL WRESTLING.” Sa mga sumusunod nga commentaryo ni Mrs. kana siya pure nga tubig apan kung matuluan na ug usa ka tulo nga ihi dili na kana pure! Unya moingon ka nasagulan na ug pulong sa tawo pure lang gihapon? Pure sa imong kalimutaw! Kining mga pulonga kung sa husgado pa ni bililhon kaayo ug sa pag-angkon ni Mrs. Sa paghimo sa kalibutan mga kaigsoonan. LEARNED MEN HAD IN SOME INSTANCES CHANGED THE WORDS.Ug gibuhat sa Dios ang mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang. dinhi nga bahin akong ihatag kaninyo ang ubayubay sa mga kasaypanan nga akong nakaplagan diha sa Bibliya ug ako usab nga ihatag kaninyo ang desisyon ug ang higayon sa pagtuki niini nga mga butang. bisan kinsa nga abogado makaingon gyud nga pildi na ni wala pa gani magsugod ang kaso! Kini lang pag-ingon “learned men had in some instances changed the words” nga sa ato pa na corrupt na ang Bibliya. WHEN IN REALITY THEY WERE MYSTIFYING THAT WHICH WAS PLAIN. ug sa tibuok nga yuta. ug magabuot sila samga isda sa dagat. Mga kaigsoonan. ug ang tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. ONLY A BIBLE ILLITERATE WOULD DENY THESE AND OTHER PROBLEMS" "The Plain Truth. buhatan ko siyag katabang nga angay kaniya.

ang anak nga babaye ni Saul walay anak hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon.” Kining tawhana mga igsoon wala gyud ni makabaton ug anak hangtod nalang namatay. mga balili. Apan kinsa man ning tawhana? Aw. Sa unang adlaw gibuhat sa Dios ang kahayag. si Michal nga anak nga babaye ni Saul! Apan diha sa 2 Samuel 21:8. usa ka sanga sa pagtuo kay maila nato ang Dios kung unsa siya ka halangdon. kung unsa siya ka maayong magbubuhat PINAAGI sa pagtuon sa iyang mga binuhat! Kung ang Bibliya dili mouyon sa syensya. ang kahayag nga atong makita sa tungod kana sa complex reaction sa adlaw.” Kinsay nasuko sa Israel? Si Jehova o Ang Dios. ug ang tanan nga langgam sa kalangitan…. kung unsa siya ka taas. bulan ug mga bitoon sa kalangitan. ANG ANAK NI MICHAL 2 Samuel 6:23. RELIGION WITHOUT SCIENCE IS BLIND. bulan ug bitoon nahimo lamang sa ikaupat nga adlaw! Ang pangutana: Nganung nahitabo man ang paglabay sa kabuntagon ug kagabhion nga kabalo kita nga ang hinungdan niana mao man ang adlaw. Apan matod pa sa kasaysayan dinhi sa Bibliya ang adlaw. Scientifically.“Ug si Michal.” Anaa na si Adam sa dihang gibuhat ang mga mananap! Asa may tinuod ani? Ug mga kaigsoonan diha sa maong libro atong isaysay kung unsa ang pagka sunod-sunod sa pagbuhat sa Dios. ug iyang gipalihok si David batok kanila. klaro kayo na sa bersekulo nga akong gihatag. nan. . Aw syensya man kana ug lahi man ang relihiyon. wala niya kini matubag ug bisan kanus-a dili arang matubag sa bisan kinsa nga Pastor UNLESS kung iyang angkonon nga kini SAYOP diha sa Bibliya sama sa gihimo ni Pastor ReyCon sa iyang pag-angkon sa kahanginan sa stasyon Radio Abante sa pag-ingon: Tinuod nga adunay sayop ang Bibliya. nga didto uban kaniya: Lakaw karon ug ipha ang katawhan sukad sa Dan bisan hangtud ngadto sa Beer-sheba ug iphon mo ang katawhan aron hibaloan ko ang gidaghanon nila. mao diay ang hinungdan nganung daghan sa mga syentist karon ang wala motuo nga kini pulong sa Dios.ni Jehova nga Dios gikan sa yuta ang tanan nga mga mananap sa kapatagan. capitan sa panon. mga talamnon nga magahatag ug binhi ug himunga nga mga kahoy? (Gen 1:11-12). Kinsay nagpalihok kang David sa pag-ihap sa katawhan? Si Jehova o Ang Dios. ANG PAGIHAP SA KATAWHAN Usa ka tawo nga ang iyang relihiyon Satanism. kung unsa siya kagamhanan. ang anak nga babaye ni Saul…. si Michal nga anak nga babaye ni Saul! Mao ra nga tawo apan ang Bibliya wala maghatag kanato ug sakto nga deskription! Mao kini ang usa sa mga pangutana nga wala matubag ni Pastor ReyCo nga Pastor sa Seventh Day Adventist sa among debate sa kahanginan diha sa Valencia City. bulan ug mga bitoon? Ug Dili ba matod pa usab sa syensya nga kung walay adlaw dili mabuhi ang mga tanaman ug ang tanang mga bunuhat nga adunay kinabuhi? Apan nganung sa ikatulong adlaw sa wala pa mahimo ang adlaw.” Ug kini uyon sa prinsipyo sa Islam nga ang syensya usa ka branch of religion. Apan matod pa ni Albert Einstein: “SCIENCE WITHOUT RELIGION IS LAME. Asa magsugod ang pag-ihap sa katawhan? Gikan sa Dan hangtud sa Beer-sheba. ipha ang Israel ug ang Juda. mao ang posibleng tubag sa mga pastor. nga nagaingon: Lakaw. si Michal nga anak nga babaye ni Saul aduna nay anak! “…ug ang lima ka mga anak nga lalake ni Michal. Ug ang Hari miingon kang Joab. bulan ug mga bitoon naa naman ang vegetable kingdom.” Kinsa ni nga Michal? Aw. usa ka fungus nga nitubo gikan sa Bibliya ra usab nag-angkon nga si Satanas ug ang Dios mao ra kuno na sila ug ang iyang mga ebedensya? Mabasa ra usab sa Bibliya diha sa: 2 Samuel 24:1-2—“Ug misilaub na usab ang kasuko ni Jehova batok sa Israel.

Na! Ambot ug asay tinuod ani nga balita kay ug kining Bibliya magazine pa ni o kaha stasyonan ra Radyo unya mohatag sa ato ug mga balita nga walay klaro. Na! nangabali na! busa ang Satanism nga akong nakahinabi naka conclude dayon gikan sa iyang gamay nga kahibalo nga ang Dios ug ang Yawa usa ra! Astaghfirullah! Mas maayo pa nga motan-aw kog balita kay dili ka pa maglibog kung asa nagsugod ang parade. dili kaha ka makapangutana kung kinsay tinuod kanila nga nagbalita? Apan dinhi sa bibliya sa pikas ang census nagsugod sa Beer-sheba ngadto sa Dan.” 2 Hari 24:8. Kung ang GMA moingon nga ang parade nagsugod sa Divisoria padulong sa Sport Center ug Ang ABS moingon nga ang parade nagsugod gikan sa Sport Center padulong sa Divisoria. ug siya naghari sulod sa totolo ka bulan didto sa Jerusalem. ug suginli ako. Ang bugtong ngalan nga common sa duha ka listahan gikan kang David hangtod kang Jesus mao lamang ang ngalan nga Jose! Ug sa pikas nga version si Jose nga bana ni Maria ang carpentero anak ni Jocob ug sa pikas nga bersyon nahimo na siyang anak ni Heli! Pastilan ambot ug asay tinuod ani! . ipha ang Israel sukad sa Beer-sheba bisan hangtud sa Dan. Asa magsugod ang pag-ihap sa katawhan? Gikan sa Beer-sheba hangtud sa Dan. Sa Mateo nakasulat ang 26 ka kaliwatan ni Jesus ug kang Lucas 41. 2 Cronicas 36:9.” ANG KALIWATAN SA TAWONG WALAY KALIWATAN? Nakahibalo kita nga si Jesus walay kaliwatan sa bahin ni Jose apan ang mga Kristyano nga mao ang nagsulat sa Bibliya ilahang gibuhatan siyag kaliwatan! Ug dinhi nga kaliwatan sa ilang ginoo nay nasalaag nga mga anak sa baliw ug unom ka mananapaw! Mga lalake ug babaye nga angayan lamang batoon hangtod nga mamatay SUMALA sa balaod ni Moises ug gikaligutgotan sa Dios hangtod sa ikapulo nga hanay sa kaliwatan! Nganu gud intawon nga tagaan man sa Dios ug laing amahan (Jose) ang iyang “anak” (Jesus)? Sa upat ka mga ebanghelyo duha lamang ang gitagaan ug inspirasyon sa Dios sa pagsulat ug kaliwatan sa iyang “anak”. Ug si David miingon kang Joab nga capitan sa panon: Lakaw. ug wala siya makahibalo kung unsa ang deperensya sa 8 ug 18? Pastilan pasaylua sila Ginoo kay wala sila kabalo sa ilang gibuhat.“Si Joachin may NAPULO UG WALO ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari. Kinsay nagpalihok kang David sa pag-ihap sa katawhan? Si Satanas o Ang yawa.“Si Joachin may WALO ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari. ug nagsugyot kang David sa pagpaisip sa Israel. na dugay na ning nasira! PILA ANG EDAD NI JOACHIN? Sa edad nga 8 ug 18 ka anyos adunay kalainan nga 10 ka tuig! Makaingon ba kita nga ang Dios nga labawng mangialamon sa tanan dili kahibalo nga moihap. aron hibaloan ko ang gidaghanon nila. sa pikas usab sa Dan ngadto sa Beer-sheba. ug siya naghari sulod sa totolo ka bulan ug napulo ka adlaw sa Jerusalem.1 Cronicas 21:1-2—“Ug si Satanas mitindog batok sa Israel.” Atong balikon ang pangutana: Kinsay nasuko sa Israel? Si Satanas o Ang yawa.

ug pinaagi niini ILANG GIPALIT ang yuta sa magkokolon. kay kwarta kini nga bili sa dugo. sa Mateo 27:4-8 nakasulat: “Ug miingon. Ug siya milakaw ug nagbitay sa iyang kaugalingon. mga kasaypanan nga siguro wala makita sa atong mga magtutudlo ug siguro dili nalang usa nako nga i apil dinhi aron gamiton ni nakong pangutana ni bisan kinsa nga pastor nga magpamatuod nga ang Bibliya pulong sa Dios. aron pagalubngan alang sa mga dumoloong. Gawas pa gisalibay naman ni Judas ang kwarta nga gisuhol kaniya. alang sa pagpanul-id.” Kini impossible gayud ni nga mahitabo kay sa pikas nga bersyon naghikog naman si Judas niadtong pagkahitabua apan ang mga sacerdote nagpalit pa man ug yuta. Kay kadto siya nahiapil man kanamo ug nakabaton ug bahin niining maong pagpang-alagad.maong yuta ginganlan nga yuta nga dugoon hangtod karong adlawa. mibuto ang iyang tiyan ug nahurot pagkayagyag ang iyang tinai.” Apan diha sa Buhat 1:16-18 nakasulat usab: “‘Mga igsoon. mahitungod kang Judas nga nahimong magtotultol sa mga nanagdakop kang Jesus. mokutlo sa nakasulat diha sa 2 Timoteo 3:16: “Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo. ‘nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo nga matarung.” .’ ug ang salapi iyang GISALIBAY sa sulod sa templo. ug kini siya nakapanagiyag luna (sa uban nga bersyon: KINI SIYA MIPALIT UG USA KA LUNA) nga gisuhol kaniya sa iyang pagkadili matarung. unya unsaon man niya pagpalit sa Yuta?!! Unya naa bay magbitay sa iyang kaugalingon nga mahulog mag una ang ulo unya mobuto ang tiyan unya malaglag ang tinai?!! Daghan pa kaayo ko ug mga koleksyon dinhi. intawon. alang sa pagpamadlong ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung.’ apan mitubag sila nga nag-ingon. sa napunit na nila ang mga salapi. miingon: ‘dili matarung ang pagbutang niini diha sa panudlanan sa templo. ‘Unsa may amo niana? imo ra kana. ug mipahawa siya. Apan ang mga sacerdote nga punuan. Busa ang ANG KASULATAN GITUGA SA DIOS(?) Ang mga Kristyano nga magtutudlo sa ilang pagpamatuod nga ang Bibliya pulong sa Dios kusog kaayo. Daghan pang mga kasaypanan ang nakasulat sa Bibliya nga kung akong igasulat kana tanan dili mapudpod nalang ning akong lapis dili pa nako mahurot sa pagsulat! ANG KAMATAYON NI JUDAS Diha sa Bibliya adunay duha ka bersyon ang kamatayon ni Judas.’ Busa nanagsabot sila. ug sa pagkahulog niya nga nag-una ang ulo. kinahanglan nga matuman gayud ang kasulatan nga gipamulong daan sa espiritu santo pinaagi sa baba ni David.

gisugo ang iyang ikaduhang anak nga lalaki nga si Onan sa pagbuhat sa iyang tulumanon. gipa asawa kini ni Judas a usa ka babaye nga ginganlan ug Tamar. ang panganay ni Juda.“Pagpanul-id” mao ang tubag. TO CORRECT…” dili nato mabasa ang pulong “ang tibuok nga kasulatan” sa ilang hubad. Usa ka leksyon para lanatong tanan. Kini nga patriarka sa mga Judio naminyo ug gihatagan sa Dios ug tulo ka anak. IS PROFITABLE TO TEACH. Sa dihang ang kinamagulangan dako na ug pwede na nga mag minyo. and IS profitable for doctrine. Tan awa ang Oxford Dictionary. Ang “NEW ENGLISH BIBLE” nga gi hubad sa committee nga naga representar sa Church of England. pagpanudlo 2. Ablihi ang inyong Bibliya sa Chapter 38 ug basaha. ilahang gi ‘immortalized’ siya ug ilang ginganlan kining termino nga ‘coitus interuptus’ nga ‘Onanism’ o ‘widthrawal’. asa naman usab nga kategoriya angayan nga ibutang kining nahitabo nga pagpatay kang Onan? “Pagpanul-id” na usab ang tubag! Si Onan nalimtan na diha sa libro sa Dios(?) apan ang mga Kristiyan sexologist.Sa Ininglis pa mao kini ang nakasulat: “All scripture IS given by inspiration of God. . ug gikuhaan siya ni Jehova sa kinabuhi. TO REPROVE. Presbyterian Church of England. Gi sultihan kita sa mga nag hubad sa Bibliya nga sa orihinal greek dili kana mabasa. ug ingon man usab gikuhaan siya sa kinabuhi. “Ug si Er. diin naggikan kining pangalan nga ‘Judea’ ug ‘Judaism’. sa pagtahud niini nga tradisyon.” Bisan ang mga Romano Katoliko sa ilang Douay Version mas duolduol pa sa Griyego. Ang mga Muslim dili makiglalis sa mga Kristiyano nga ang tanang nagagikan sa Dios. ang amahan sa kaliwatan sa mga Judio. ug sa ubang hubad sama sa Gideons nga gi sulat nila ang “is” nga naka italic. for correction. sa ilang naandan nga tradisyon. etc.” (Genesis 38:7) Sa unsa nga kategoriya nato ibutang kining nahitabo kang Er.. Gisumhan nako ug dula anang ‘SEMANTIC GYMNASTICS’. Patyon kita sa Dios sa atong pagkadautan. Kita gisuginlan dinhi sa kaagi ni Juda. pagpamadlong 4. Si Judah. tulumanon kini sa manghod nga hatagan ug “kaliwatan” ang iyang sister-in-law aron ang namatay makabaton ug kaliwatan sumala sa iyang ngalan.” Atong bantayan kanang Capital “IS” sa translation sa King James Version by Scofield. Baptist Union. Ug karon. sumala sa upat ka prisipyo sa Timoteo? Sa Ikaduha. for reproof. kung ang igsoon nga lalaki namatay ug wala kini makaanak.(Genesis 38:9-10) ug ang iyang gibuhat nakapasuko kang Jehova. DILI NA LAYO ARON MAKITA Ang pinakaunang libro diha sa Bibliya— Genesis —naghatag kanato ug daghang mga maayo nga example alang niini. maoy tawong dautan sa mga mata ni Jehova. Methodist Church. for instruction of righteousness.. ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung. iya kining gipatulo sa yuta. Congregational Church. OF MANNERS AND DISCIPLINE IN LIVING. INSPIRED BY GOD. si Onan ug si Shelah. pagpanul-id 3. Pagpanul-id! Ug padayon niining kasaysayan sa mga Judio. Kay iya kining “kaliwat” apan ang pangalan nga madala pangalan sa iyang igsoon! Busa sa dihang siya nagawasan. si Er. UG ang BRISTISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY nag hubad niini sa ingon: “EVERY INSPIRED SCRIPTURE HAS ITS USE FOR TEACHING THE TRUTH AND REFUTING ERROR. may kapuslanan gayud alang sa: 1. OR FOR REFORMATION. Sila miingon: “ALL SCRIPTURE. Si Er dautan nga tawo busa gipatay siya sa Dios. Pero dili nako makig dula-dula pa sa ‘WORD GAME’ nga ginagamit sa mga Kristiyano diha sa ilang mga hubad sa Bibliya. etc. Apan ang kasina misulod diha kaniya.

baklaw ug sungkod ni Juda. Nawadan na siyag duha ka anak tungod nianing usa ka babaye—“nga siya usab mamatay nga ingon sa iyang mga igsoon” (Genesis 38:11). Apan gipadala ni Tamar ang iyang sinugo nga dala ang singsing. ug kon ikaw magwithraw ug usik-usika mo ang imong binhi ikaw patyon sa Dios (Onan). bastos ug hugaw nga kasaysayan dinhi sa “Libro sa Dios”. ug iyang giputos ang iyang nawong. Unya iyang gikuha ang iyang bisti sa pagkabalo. Ug ang leksyon nga atong makat-onan sa kaagi mao ang “pagpanul-id”.. Busa kung ikaw dautan nga tawo. ug nagpakitabang sa iyang ugangan sa pagpapangita sa naghimo niini kaniya. Unsa man ang moral niini nga panghitabo? Kang Er ug kang Onan kung giunsa sila pagpatay sa Dios sa ilang nabuhat nga sala. Apan kini nga sturya diha sa Bibliya matod pa ni Dr.” Si Juda misaad nga tagaan niya siya ug usa ka nati nga kanding. nga si Tamar. gitunol usab ni Juda ang iyang singsing. miingon: “THESE STORIES MADE CERTAIN SLIGHT BUT PERMANENT CHANGES IN CHARACTER. bisan unsa ka bataot o pambata ang sturya. Ug isip garantiya nga ihatag niya ang iyang gisaad. Ang anak ni Tamar mao sila: Pharez ug Zarah. kay nakita niya nga nagdako na si Shela. siya naghunahuna nga usa ni ka bigaon. Sila ang nahimong mga “Lolo” ug “Lola” sa “Bugtong anak sa Dios”(?) Unsa man ang moral nga atong makuha? Gi pahinungan sa Dios ang nahimo nga pagpamaliw ni Juda. “ug si Tamar nanamkon tungod sa pagpakighilawas (kang Juda).” WALAY ASO NGA MAKUMKOM Sa paglabay sa tulo ka bulan. Busa gikalimtan nalang ni Juda ang iyang obligasyon. niabot kang Juda ang balita nga ang iyang daughter-in-law.” (Genesis 38:24) matod pa ni Juda. Ug sa asa nga kategoriya ang nahitabo nga baliw gikan ni Tamar ug Juda ug ang iyang mga illigetimate nga kaliwatan? Kini nga mga kaliwatan gipahinungan sa Dios sa ilang pagkadautan. ang atong pinakaunang rason dili ang pag lingaw kanaila kondili nga makat-on sila gikan sa sturya nga ilang gibasa.” (Genesis 38:24) UNSAY MORALIDAD? Sa dili pa nato ibutang kong asa nga catekoriya sa Timoteo kining. Busa “kuhaa ninyo siya ug padaubi siya. Vernon Jones. Apan dili pa kini ang ulahing higayon nga atong madungog ug mabasa si Tamar diha sa “Libro sa Dios” kay ang mga manunulat niini gi apil nila si Tamar sa kaliwatan sa ilang Dios! Ug dili ko gusto nga masumhan mo ug daghan pa kaayong detalye. ug milingkod siya sa pultahan sa Enaim. kahibalo ko nga natintal kamo sa pagpangutana sama nga ako natintal usab sa pagpangutana: Unsa ba’y moral nga leksyon nga atong makuha sa panimalos ni Tamar? Kung atong sultihan ang atong mga anak ug mga sturya. ug siya walay ikahatag nga maasawa niya. anaay moral nga atong makuha. nagmabdos. kay gitambonan niya ang iyang nawong.ANG PANIMALOS SA BABAYE Si Shela nga kamanghurang anak ni Juda dako na ug pwede na magminyo. EVEN IN THE NARROW CLASSROOM SITUATION. Busa niangkon si Juda nga si Tamar mas “MATARUNG” pa kay kaniya. Sa sturya nga: “Ang apan-apan ug ang hulmigas”. Apan ang usa ka umagad nga manimalos ug . nga diha sa luyo sa dalan sa Timnath. ug nagtambon siya sa usa ka pandong. apan wala pa mabuhat ni Juda ang iyang obligasyon kang Tamar. ang iyang mga hugaw nga nabuhat gi pahinungan sa Dios. Sa sulod sa iyang kasingkasing siya nahadlok. Sa hingkit an siya ni Juda. Nahibaluan ni Tamar nga si Juda moadto sa Timnath aron sa pag gunting sa balahibo sa iyang karnero. “Snow White and the seven dwarves” etc. baklaw ug sungkod. Busa ang babaye nga si Tamar nagplano nga manimalos sa iyang ugangan sa paghakog kaniya sa iyang katungod nga makabaton ug “kaliwatan”. Ug busa si Juda wala na makighilawas kaniya (Verse 26). kung ato silang pabasahon. usa ka inilang amerikano nga Psychologist. patyon ka sa Dios (Er). Busa miingon si Juda—“Umari ka gipakilooy ko nga patiponon ako nimo sa paghigda. “Ang higante sa Sapa”. ang kapitolo 38 naghisgot mahitungod lamang niini ug sa duha ka anak nga kaluha ni Tamar kang Juda nga mao ang gigikanan sa kaliwatan sa mga Judio.

Apan sa dihang akong gipaduol ang usa kanila ug akong gipatan-aw kung unsa ang akong gibasa. akong gibuhat ang gitudlo sa akong maestro nga si Skeikh Ahmed Deedat kanako nga mabasa sa iyahang libro nga “THE CHOICE”. mao ang nagasulat niining bahina nga akong pangutmosta kaninyo.” sa iyang kaugalingong kamot. Wala na si Jesus dinhi sa kalibutan sa dihang si Pablo nagpatuo-too nga siya gisuginlan sa Dios. Ug sila miingon nga pareha kuno ang akong gibasa sa ilang gibasa. aw dugay na ning gi ban! Apan ang mga Kristiyano walay nabuhat mahitungod niini kay mao ra kini ang ilang ganghaan sa kaluwasan! kung kana mao pa na ang Bibliya dili makalingkawas nianang maong mga standard! “PLAGIARISM” SA BIBLIYA Plagiarism.o ang pag angkon sa sinulat sa ubang tawo isip iyaha. nangopya! letra por letra. 3. ug alang sa pagmatoto sa pagkamatarung? Matod pa ni George Bernard Shaw: THE (BIBLE) IS THE MOST DANGEROUS BOOK ON EARTH. Ang kasaysayan nagasulti kanato nga kini si Pabo wala gayud makakita ni Jesu-Kristo. kini bang mabasahan nato nga kaparihaan sa Qur’an ug Bibliya nagpamatuod ba nga si Profeta Muhammad mini nga Profeta ug nangopya lamang sa Bibliya? Dili mga igsoon kay . Apan kana usa lamang ka pasangil nga dili arang mapamatud an sa atong mga igsoon. pagpanudlo. APAN KASALIGAN BA SIYA? Reading Bible stories to children can also open up all sorts of opportunities to discuss the morality of sex. 2. Apan ang pangutana. Sa akong usa ka libro mahitungod sa kamatuoran sa Qur’an akong hisgutan kining mga butanga ug akong tubagon kining maong mga alegasyon. pagpamadlong. 4. KEEP IT UNDER LOCK AND KEY. The PLAIN TRUTH October 1977 ATONG KLAROHON Daghang mga magtutudlo nga Kristiyano karon nga mopasangil sa Profeta Muhammad nga siya kuno nangopya sa Bibliya. Nahitabo ba kini sa Bibliya? Sa usa nako ka lecture sa Capitol University. nahikurat siya kay wala ako magbasa sa Isaiah 37 kon dili sa 2 Hari 19! Kung ato ning basahon mga kaigsoonan pareha ra ang nakasulat niini apan ang mga Kristiyano moingon nga lahi-lahi kuno ni silag author! Sa ato pa. pinaagi sa akong kaugalingong kamot. An unexpurgated Bible might get an X-rating from some censors. Sa unsa ka kategoriya nato ibutang kining “Pagpahinungod” sa “Libro sa Dios”? sa… 1. Akong gisugdan pagbasa gikan sa bersekulo 1 hangtod na sa katapusan. pagpanul-id. kama por kama ug uban pa! MGA SULAT NI PABLO-PULONG BA NI SA DIOS? Kana bang sinulat ni Pablo pulong ba sa Dios? Si Pablo mismo ang nagingon sa 1 Corinto 16:21— “Ako si Pablo. Ug akong gipangutana sila kung pareha ba ang akong Isaiah 37 sa ilahang Isaiah 37. Ug akong gipa ablihan kanila ang ISAIAH 37. Niadto nga lecture ako gayud nga gipadala ang akong mga tigpaminaw ug Bibliya nga KJV inglis. Kung ang Bibliya libro pa sa mga Muslim.makighilawas sa iyang ugangan pahinungdan sa Dios.

siya misinggit sa Sanhedrin.” Pero mga igsoon. ako Fariseo. ug sa makabig na siya. mga escriba ug mga Fariseo. mao hinuoy pagabuhaton ko ang butang nga ginadumtan ko.” Kinsa man kining mga Fariseo? “Ang mga Fariseo nanggula. unsaon ta man nga kining mga tawhana nailad man sa tawong suwitik ug nasulod sila sa iyang bulsa pinaagi sa ilad.” Unya pangutan-on ko kamo mga kaigsoonan. Nganung alaut man? Mabasa ang tubag sa Mateo 23:15— “Alaut kamo. ginasulti ko dili ingon nga pagbulot-an sa Ginoo kondili ingon nga buang…. Roma 7:15— “Dili ako makasabut sa akong kaugalingong panglihok. inyo siyang ginahimo nga dubli pa kaninyo sa pagka angayan sa infierno. ug batok kang Jesus sila dihadiha nakigsabut sa mga Herodianhon. aminado biya si Pablo nga bisan tuod ug unsaon niya paglikay aning mga dautan nga mga buhat dili gayud niya mapugngan ang iyang kaugalingon.” . mga maut! Kay ginalatas-latas ninyo ang kadagatan ug kayutaan aron sa pagdanig bisan usa nalang ka kinabig. kon unsaon nila siya pagpatay. ngani ginaingon nga ako suwitik ug nga gisulod ko kamo sa bulsa pinaagi sa lipat-lipat.” Hoy! Kon gusto kag binuang adto ra sa pareha nimo nga gi ok-okan ang otok ka yang atong gihisgutan dinhi butang mahitungod sa kaluwasan! Si Pablo usab miingon 2 Corinto 11:17— “Ang akong ginasulti. bahala na mo ug motuo mo ug usa ka tawong buang! Mismo si Jesus naghatag kanato ug usa ka WARNING sa paglikay sa mga katudluan sa mga Fariseo.” Ug si Pablo karon daghan nag kinabig nga mas angayan pa nga ma infierno kay kaniya! Hinuon. anak sa mga Fariseo…. ‘Mga igsoon.” Apan ang mga Kristiyano karon wala na magapatalinghug sa pulong ni Jesu-Kristo apan sa Pulong na ni Pablo nga Fariseo! Ug tan-awa ang Bibliya. 2 Corinto 12:16— “Apan tugutan nga ako wala magsamok nganha kaninyo. majority of the New Testament sinulat ni Pablo! Kini ra bang mga Fariseo mga alaut. Kay dili ako mobuhat sa buot ko untang pagabuhaton.” Kining mga Fariseo mao ang mga Kontra ni Jesus nga gustong mopatay kaniya! Unya moingon kita nga kasaligan kining tawhana nga usa sa kaliwatan nga gusting mopatay kang Jesus? Ang pangutana matinud-anon ba kining tawhana ug kasaligan ba sa iyang mga pulong? Roma 3:7— “Apan kon pinaagi sa akong pagbakak ang pagkamatinuoron sa Dios modagaya man ngadto sa pagdalayeg kaniya. kondili nga ilang likayan ang gitudlo sa mga Fariseo ug Saduceo. katohuan ba kining tawhana nga naga sturya ug DILI pagbulut-an sa Ginoo apan usa ka BUANG?!! Na.Kinsa man ni si Pablo mga kaigsoonan? Usa ba kini siya ka tawong kasaligan? Atong basahon kung unsay nahisulat diha sa Acts 23:6— “Apan sa pagkamatikod ni Pablo nga usa ka bahin kanila mga Saduceo ug mga Fariseo. sa Mateo 16:12— “Ug unya nakasabut na sila (mga disipulo) nga wala diay siya magsulti kanila sa paglikay sa igpapatubo nga tinapay. nganong pagahukman pa man ako ingon nga makasasala?” Mangotana ka pa kung ngano nga bakakon kang dako! Ug mga kaigsoonan miingon pa gyud siya sa 2 Corinto 11:1— “Kon makaantus pa lang unta kamo uban kanako sa usa ka diyutayng binoang! Apan antusa ninyo kini uban kanako.

“Mga igsoon. uban sa iglesia diha sa ilang balay.kon tinuod ba nga ang Bibliya pulong sa Dios. EPILOGUE Ang pagtoo diha sa Bibliya usa ka kondisyon aron mamahimo kitang mga Kristiyano. sa kinasingkasing nangomusta kaninyo diha sa Ginoo. A CLOSE LOOK… SA SINULAT SA BUANG Mangayo lang ko ug pasensya kaninyo. Si Aquila ug si Prisca. hilabi na sa mga Kristiyano nga nakabasa niining maong libro apan ang akong ginasulti dinhi ako lamang gihulaman sa Libro sa Dios(?) nga mao ang Bibliya. Tanan nga mga Kristiyano nagapamatuod niini apan…. kamo nasayod nga ang banay ni Estefanas mao ang unang kinabig (sa pagka anagayn sa infierno) didto sa Acaya ug sila nanagtugyan sa ilang kaugalingon alang sa pagalagad sa mga balaan… Ang mga iglesia sa Asia nangomusta kaninyo. maingon man si Marcos nga ig agaw ni Bernabe….” (Colosas 4:10) Kini ba nga mga pangumosta ug daghan pang nakasulat diha sa Bibliya pulong sa Dios? Ambot lang ug naa bay Dios nga mangomusta…hilabi na sa pag-ingon: Kumusta naman ka diha? Hinaut nga mayo ka sa panglawas ug hinaut nga nakakaon ka na… kamo nalang ang mohuna-huna niani mga igsoon.” (1 Corinto 16:15-19) “Si Aristarco nga akong kauban sa pagkabinilanggo nangumusta kaninyo. Ug kini usab dili pagbugal-bugal kondili pagpamatuod sa gisulti ni Pablo mahitungod sa iyang kaugalingon. apan kon atong basahon kining maong mga pamatuod nga akong gihisgutan niining libroha makapangutana kita . Ang nasulat nga mga bersekulo sa ubos mga igsoon mga sinulat ni Pablo ug kamo nalang ang maghuna-huna ginamit ang inyong mga salabutan kon kini Pulong ba sa Dios o Pulong sa Tawo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->