P. 1
123456-SCE3107-Praktikal-4

123456-SCE3107-Praktikal-4

|Views: 2|Likes:
Published by Faizal Halim

More info:

Published by: Faizal Halim on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

PRAKTIKAL 4 MENGUKUR DAN MEMBANDING BEZA KEPELBAGAIAN (DIVERSITI) SPESIES

Tujuan

:

Untuk mengkaji diversiti spesies kupu-kupu dan membandingkannya antara tiga buah pulau iaitu Pulau Sipadan, Pulau Talang-Talang dan Pulau Redang.

Hipotesis

:

Semakin tinggi nilai Indeks Simpson,D , semakin tinggi nilai kepelbagaian spesies di dalam pulau tersebut.

Teori :

Biokepelbagaian ditakrifkan sebagai kepelbagaian bentuk hidupan di atas muka bumi ini. Bilangan spesis di dunia dianggarkan melebihi 80 juta, merangkumi pelbagai tumbuhan, haiwan, dan mikroorganisma yang wujud. Untuk memudahkan kajian, organisma perlulah dikelaskan kepada beberapa kumpulan secara teratur berdasarkan ciri-ciri sepunya yang dimiliki. Biokepelbagaian boleh dianggap sebagai satu kekayaan hidup yang diwarisi daripada proses evolusi yang berlaku beratus-ratus juta tahun dahulu. Kepelbagaian akan berkurangan apabila gen baru atau spesis baru dihasilkan atau ekosistem baru terbentuk, juga apabila sesuatu spesis organisma menjadi pupus atau sesuatu sistem kompleks dimusnahkan.

Suatu spesis boleh ditakrifkan dengan menggunakan dua kaedah yang berbeza iaitu spesis biologi, di mana individu-individu yang berjaya membiak bersama-sama

1

Kaedah yang kedua sering digunakan apabila kita tidak mempunyai apa-apa maklumat tentang cara pembiakan sesuatu organisma. Satu kumpulan spesis kupu-kupu dipilih dan dikumpulkan dari ketiga-tiga pulau tersebut. D. Operasi unit taksonomi (operational taxonomic units) yang telah diberikan boleh dianggap sebagai spesis yang telah dibahagi dan setiap spesis baru itu diberi nama yang unik. Taksonomis merupakan saintis yang pakar dalam mengenal pasti dan mengumpul spesis. 5. Kesemua kupu-kupu dikelaskan kepada beberapa kumpulan tertentu. Kepelbagaian spesis dikira dari setiap pulau dengan menggunakan Indeks Kepelbagaian Simpson. 2. Prosedur : 1. Taksonomi amat penting bagi pemuliharaan biodiversiti untuk membezakan antara spesis atau kekeliruan mengenai nama-nama spesis. Prosedur yang sama diulang untuk spesis kupu-kupu yang lain.dianggap sebagai spesis yang sama. 4. 3. dan yang kedua ialah spesis morfologi di mana individu yang kelihatan sama (secara fizikal) dianggap sebagai spesis yang sama. 2 . Bilangan individu yang hadir dalam sesuatu kumpulan spesis dikira dan data dimasukkan kedalam jadual.

Keputusan : SPESIS PULAU SIPADAN PULAU TALANGTALANG PULAU REDANG 11 SPESIS A 0 11 9 0 0 SPESIS B 5 12 4 SPESIS C 6 0 10 SPESIS D 10 23 0 SPESIS E 3 .

2 0 3 SPESIS F 4 2 0 SPESIS G 0 2 0 SPESIS H 0 3 0 SPESIS I 3 15 0 SPESIS J 29 4 0 SPESIS K 4 .

35 4 0 SPESIS L 0 0 7 SPESIS M 0 0 10 SPESIS N 0 0 14 SPESIS O 0 0 18 SPESIS P 5 .

3 35 0 SPESIS Q BILANGAN INDIVIDU 117 100 77 KEKAYAAN SPESIS 11 9 8 INDEKS SIMPSON (D) 5.5 4.6 6.5 KEUTAMAAN UNTUK PEMULIHARAAN 2 3 1 6 .

479781421 ≈ 6.604051565 ≈ 4.MENGIRA INDEX DIVERSITI SIMPSON Indeks tersebut dikira menggunakan formula berikut : PULAU SIPADAN = 5.548844751 ≈ 5.6 PULAU REDANG = 6.5 PULAU TALANG-TALANG = 4.5 7 .

Secara ringkas. Suatu spesis boleh ditakrifkan dengan menggunakan dua kaedah yang berbeza iaitu spesis biologi. 2. dan yang kedua ialah spesis morfologi di mana individu yang kelihatan sama (secara fizikal) dianggap sebagai spesis yang sama. pengecaman dan tatanama organisma hidup yang wujud di dunia ini. Taksonomi amat penting bagi pemuliharaan biodiversiti untuk membezakan antara spesis atau kekeliruan mengenai nama-nama spesis. Pengelasan ialah aktiviti mengkategorikan pelbagai jenis organisma dalam dunia berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan yang boleh diperhatikan di kalangan organisma hidup. Tatanama ialah aktiviti pemberian nama kepada organisma yang telah diketahui atau baru ditemui dengan satu sistem universal iaitu sistem Binomial Linnaeus. Kaedah yang kedua sering digunakan apabila kita tidak mempunyai apa-apa maklumat tentang cara pembiakan sesuatu organisma.Perbincangan : 1. Pengecaman ialah aktiviti mengenal pasti organisma dengan menggunakan suatu sistem universal iaitu sistem hierarki Linnaeus.. Taksonomi merupakan satu bidang biologi yang melibatkan pengajian pengelasan. terangkan apakah kekayaan spesis dan kesamarataan spesis? 8 . Apakah yang dimaksudkan dengan ‘building blocks’ atau unit taksonomi operasi di dalam biodiversiti? Jelaskan. di mana individu-individu yang berjaya membiak bersamasama dianggap sebagai spesis yang sama.

3. Faktor lain seperti bilangan spesis 9 . daripada diversiti yang tertinggi kepada yang paling rendah? Pulau Sipadan memiliki kepelbagaian yang paling tinggi di mana terdapat 11 jenis spesis kupu-kupu. Seterusnya ialah Pulau Talang yang mempunyai 10 jenis spesis kupu-kupu dan kepelbagaian yang paling rendah ialah di Pulau Redang di mana hanya terdapat 8 jenis spesis kupu-kupu. Pemuliharaan sumber alam bermaksud usaha- usaha melestarikan bekalan sumber alam yang telah diteroka menerusi usahausaha memelihara dan membaik pulih sumber setelah digunakan.Kekayaan spesies adalah bilangan spesies yang wujud dalam sesuatu sampel. Bagaimanakah anda menentukan tahap pemuliharaan pulau tersebut? Adakah mengikut nilai diversiti? Apakah faktor lain yang diambil kira untuk menetukan keutamaan pemuliharaan? Nilai diversiti atau nilai kepelbagaian menjadi pengukur yang membawa kepada proses pemuliharaan. 4. Apakah order pulau tersebut. Semakin banyak bilangan spesies dalam sesuatu sampel. Kesamarataan spesies pula adalah bilangan individu yang sama rata atau hampir bagi setiap spesies yang wujud dalam sesuatu sampel. semakin kaya sampel itu. terutama sumber yang boleh diperbaharui seperti air dan hutan supaya sumber tersebut tidak pupus atau tidak boleh digunakan lagi.

Sebaik sahaja sesuatu tapak disyaki tercemar. penilaian pencemaran perlu dilakukan. Tujuan pemuliharaan dijalankan adalah untuk memastikan sesuatu spesis itu masih wujud dan berupaya untuk membiak bagi menjamin kewujudannya agar tidak terancam. 10 . Penggunaan sejarah tapak dan bahan-bahan yang digunakan dan dihasilkan di tapak itu dapat memandu strategi penilaian serta jenis pensampelan dan analisis kimia yang perlu dilakukan. Kesimpulan : Pulau Redang mempunyai kepelbagaian spesis yang tinggi dengan Indeks Simpson sebanyak 6.5. apakah kriteria yang boleh digunakan untuk menentukan fokus usaha pemuliharaan? Usaha pemuliharaan boleh dikenalpasti melalui pencemaran.yang makin berkurangan boleh membawa kepada proses pemuliharaan. Tapak-tapak berhampiran yang ditebus guna. Penilaian itu seringnya bermula dengan penyediaanPenilaian Tapak Persekitaran Fasa I. 5. Jika tiada sumber untuk memulihara keseluruhan spesis. diratakan atau diisi dengan tanah juga boleh mengalami pencemaran walaupun guna tanah terkini kelihatan tidak berbahaya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->