You are on page 1of 1

Noorderpoort - Zernike College VMBO Groningen Zuid Zomervakantie 16 juli t/m 31 aug.

35 27-31 aug
1

jaarplanning toetsrooster TL4


Schooljaar 2012 - 2013 Dinsdag Woensdag Donderdag

Versie: 1 oktober 2012

Maandag Start OOP en MT

Vrijdag

Eind zomervakantie Stage klas 4 SCH

36 3-7 sep

Ontbijt 8.00 uur Ophalen roosters en boeken start lessen Openingsvergadering WD Start introductie klas 3 Ophalen rooster etc. klas 4 SCH Dossiers op orde klas 3 Teams SCH en IDD werkweek werkweek werkweek werkweek onderwijsbeurs Martini ec: H1 Waar blijft je geld? (3de uur) sp: H9 (7de uur*) gs: H1 Nederland 1900-1914 (1ste uur) herkansing hersteltoetsen fa: H6 (do 2de uur*) bi: H1 + H2 stofwisseling en planten (1ste uur) ak: Topografie. Beeldvorming en energiebronnen (2de uur) na:H3 + H4 (1ste uur) ne: H2 (3de uur) ouderspreekavond (10min) wi: H3 Verbanden (8ste uur) en: H1 + H2 (2de uur) inhaal Periode 4 sk: H3 (6de uur*) ma: massamedia (3de uur) te: toets Vorm (5de uur) werkweek Onderwijsbeurs Martini

2 3 4 5 6

37 10-14 sep 38 17-21 sep 39 24-28 sep 40 1-5 okt 41 8-12 okt 42 15-19 okt

Stage klas 4 SCH Werkweek IDD klas 4

43 Herfstvakantie 22-26 okt 44 29/10-2 nov 45 5-9 nov 46 12-16 nov 47 19-23 nov 48 26-30 nov 49 3-7 dec

9 10

11 12 13

Toetsweek TL4 (exacte indeling volgt nog)

ne: H3 en: persoonlijke brief fa: H7

gs: WOI sp: H 10 du: mondeling sk: practicum (optioneel) sk: H4 + H5

ak:Migratie en multiculturele samenleving wi:H4 statistiek na: practicum (middag)

leerlinglesbezoekdag MBO du: mondeling bi: H3 + H4 ecologie en mens en milieu te: toets kleur na: H5 + H6 inhaal Periode 4

ec: H3 +H4 Kies je voor zekerheid & Hoe wordt er gewerkt? Ma: multiculti Eind periode 4

14 15

50 10-14 dec 51 17-21 dec 52 Kerstvakantie 24 dec. t/m 4 jan. 1 2 7-11 jan 3 14-18 jan 4 21-25 jan 5 28/1- 1 feb

16 17 18

Cijfers inleveren klas 4 ouderavond examens ma: werk (4de uur) ne: H4 (6de uur) en: H3 + H4 (4de uur) bi: H5+ H6 voeding + vertering + gaswisseling (3de uur) ouderspreekavond (10 Min) ec: H5 + H6 Aan de slag & Kan de overheid dat regelen?(4deuur) ak:Transport en infrastructuur (1ste uur)

herkansing Periode 4 na: H7 en H8 Stoffen en materialen (1ste uur) gs: Interbellum en WOII (4de uur)

19

20

6 4-8 feb

sp: H11 (7de uur*)

21

7 11-15 feb 8 9 10 11 Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 feb. 25/2-1 mrt 4-8 mrt 11-15 mrt Toetsweek TL4 (exacte indeling volgt nog)

te: Lucht en compositie (8ste uur) Skivakantie

inhaal Periode 5

22 23 25

fa: H8 (2de uur*) ne: H5 ne: mondeling fa: boekje 3 fa: mondeling gs: verrijking Isr.-Ind.-Rusl.-en KO. du: mondeling en: mondeling en: zakelijke brief sp: H12 ak: Algemene Aardrijkskunde wi: H7 verbanden na: practicum (middag) sk: practicum (optioneel) sk: H7 En H8 Water en reiningen en metalen du: mondeling ec: H7 De overheid en ons bi: H7 + H8 transport + opslag inkomen + uitscheiding + bescherming ma: crimunaliteit en rechtstaat

25 26 27 28

12 18-22 mrt 13 25-29 mrt 14 1-5 apr 15 8-12 apr 16 15-19 apr

uitloop mondelingen Goede Vrijdag Pasen Start CSPE (off. ne: citotoetsen in 3 onderdelen (5de uur) en: H 5 en H6 (7de uur) gs: staatsinrichting (2de uur) praktijkexamen tekenen (12:30 praktijkexamen tekenen (12:30 - 16:30 uur) - 16:30 uur) Cijfers inleveren klas 4 Praktijkexamen tekenen (8.30 u) (9:00 - 13:00 uur) Cijfercontrole docenten klas oefenexamens 4 oefenexamens Start CE1 Pinksteren Eind CE CSPE normering CE1 normering Vaststelling herkansing CSPE einde CE2 CE2 normering Diplomering Eind CSPE Gala oefenexamens ma: Politiek en beleid (1ste uur) en:H5 + H6 (2de uur) sk: H9 (6de uur) na: H9+H10+H11 (4de uur) Eind periode 5 Walibi inhaal Periode 5

29

30

17 22-26 apr

Cultuurmarathon IDD

wi: H8 meetkunde (6de uur) praktijkexamen tekenen (12:30 Herkansing klas 4 uur - 16:30 uur) praktijkexamen tekenen praktijkexamen tekenen (9:00 - 13: 00 uur) (9:00 -13:00 uur) SE-kaart uitdelen Inleveren SE-kaart oefenexamens oefenexamens oefenexamens

31 32 33 34 35 36

18 Meivakantie 29 apr. t/m 3 mei 19 6-10 mei Hemelvaart 20 13-17 mei 21 20-24 mei 22 27-31 mei 23 3-7 jun 24 10-14 jun

37

25 17-21 jun

38 39

Start CE2 Herkansingen CSPE 26 24-28 jun Boeken inleveren klas 4 27 1-5 jul 28 Zomervakantie 8 juli t/m 23 augustus

* rest heeft gewoon les

Related Interests