TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT

TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com

MAIL OFFLINE
Phần 1: Đăng ký Domain Có rất nhiều nơi bán domain, trong ví dụ này tôi chọn Yahoo vì những lý do sau: Nhà cung cấp dịch vụ có uy tín Hỗ trợ đầy đủ các chức năng: mail forwarding, quản lý DNS … Giá rẻ (2 usd /năm) B1: Vào địa chỉ http://smallbusiness.yahoo.com/domains B2: Nhập tên domain muốn mua (nhatnghe.net) vào ô “Find a Domain Name:”  “Find a domain name”

B3: Nếu domain chưa có chủ sở hữu thì bạn có thể mua  chọn “sign up” để tiếp tục

Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ

1

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNHNHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan. Q3.906 Fax: 9. trong ví dụ này tôi chọn lọai “ C – Just Register My Domain” B5: Đăng nhập vào hệ thống quản lý của Yahoo.com B4: Chọn lo dịch vụ muốn mua.734 www. Lưu ý: Bạn sẽ dùng chính account mail này để quản lý domain 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ .735 – 0913.322. TP. Nhập địa chỉ mail (yahoo) & Password của bạn vào ô Yahoo ID & Password. HCM Tel: 9.nhatnghe.735.322.

Q3.735. chọn “continue” để tiếp tục Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3 .735 – 0913.com B6: Khai báo các thông tin về thẻ tín dụng của bạn.nhatnghe.906 Fax: 9.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan. TP.322.734 www.322. HCM Tel: 9. Ghi chú: Tôi dùng VISA Debit card của ACB để mua domain này vì lọai card này có những ưu điểm sau: Không cần ký quĩ Bao giờ dùng mới phải bỏ tiền vào tài khỏan Đăng ký đơn giản B7: Xem lại các thông tin đã khai báo.

Chọn Continue (nhiều lần cho đến khi hoàn tất).735 – 0913.734 www. B9: Yahoo sẽ gởi mail cho bạn để xác nhận về việc bạn đã mua domain.322.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNHNHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan. Q3.com/services Dùng địa chỉ mail và password ở bước 5 để đăng nhập Chọn mục “Domain Control Panel” để thực hiện mọi thao tác quản lý domain 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ .735. HCM Tel: 9.322.906 Fax: 9.com B8: Xác nhận lại các thao tác đã thực hiện. B10: Toàn bộ các thao tác về quản lý domain sẽ được thực hiện tại địa chỉ sau: http://smallbusiness.nhatnghe. TP.yahoo.

chọn “Setup Email Address” B12: Dòng “Email Sent To:” gõ tên bất kỳ ( ví dụ: admin) . HCM Tel: 9.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan.735 – 0913.com B11: Logon vào Domain Control Panel. bất kể username.735. Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5 . Q3.322.322. Chọn “Active Catch All”  Submit.nhatnghe. TP.906 Fax: 9. mọi mail gởi vào địa chỉ *@nhatnghe.734 www.com. cuộn xuống cuối màn hình. Kể từ đây.net sẽ được tự động forward về nhatnghehcm@yahoo.vn.

735.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNHNHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan. HCM Tel: 9.com B13: Bật chức năng cho phép check mail bằng POP3 trên Yahoo Mail Logon vào Web mail của yahoo  chọn mục “Các Lựa Chọn” B14: Chọn “Truy Cập POP và Chuyển Tiếp” 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ . TP.906 Fax: 9.nhatnghe.322.322.735 – 0913. Q3.734 www.

exe.734 www.735.nhatnghe.322. bấm next nhiều lần cho đến khi xong!) 7 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ . Q3.906 Fax: 9.735 – 0913.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan.322.com B15: Chọn “Truy Cập qua Web và POP”  Lưu lại và thoát khỏi Yahoo Phần 2: Mail Offline trên Mdaemon B1: Cài Mdaemon với cấu hình mặc định (double clich vào file Md_en. TP. HCM Tel: 9.

NET) vào 2 ô “Domain name” và “HELO Domain”.mail. chọn Primary Domain. HCM Tel: 9.com B2: Double click vào biểu tượng Mdaemon ở góc dưới phải màn hình. khai báo Host name or IP: pop.vn Logon name: nhatnghehcm 8 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ .735 – 0913. gõ vào địa chỉ DNS của nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ 210.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNHNHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan. Q3.31.nhatnghe. TP. B4: Vào Menu Setup  DomainPOP Mail Collection. Vào Menu setup.130 – DNS của FPT) OK.322.906 Fax: 9.yahoo.com. Khai báo tên domain ( NHATNGHE. Chọn “Apply”. B3 (tuỳ chọn) : Sang Tab DNS.322.735.734 www.245.

735 – 0913.nhatnghe. chạy Outlook Express.734 www. Password)  OK B6: Tại máy client. MailBox name.com Password: xxxx  OK B5: Tạo Mail box.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan. HCM Tel: 9.322. TP.735.net Incomming mail: địa chỉ của mail server nội bộ Outgoing mail: địa chỉ của mail server nội bộ Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 9 . khai báo account mail cho user: Display name: Tran Van Hue Email: tvhue@nhatnghe.906 Fax: 9. Nhập các thông tin cần thiết để tạo account (Full Name.322. Vào Menu Account  New account. Q3.

735.735 – 0913.322.net hoặc dùng Recipient Policy để chỉnh lại email address cho user thành “nhatnghe. HCM Tel: 9. Q3. Phần 3: Mail Offline trên Exchange B1: Cài exchange vời domain có tên nhatnghe.nhatnghe. TP.906 Fax: 9. Finish TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNHNHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan. B8: Gởi thử mail ra internet. Kiểm tra lại. gởi thử mail vào địa chỉ tvhue@nhatnghe.net.734 www.com Vào lại Menu Tools  Accounts  Mail  double click vào Account vừa tạo  Server Chọn “My Server Requires Authentication”  OK B7: Ra internet.net” 10 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ . chờ khoảng 2 phút.322. vào Outlookexpress check mail.

HCM Tel: 9. mail gởi ra internet chạy tốt.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan. Q3. bạn sẽ có 2 file: mbadmin.322.exe và mbserver. Bảo đảm mail nội bộ. * Lấy Mail về: A – Dùng POPBeam để lấy mail từ yahoo rồi forward sang Exchange B1: Cài POPBeam với cấu hình mặc định.exe Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 11 .nhatnghe.322. Nhớ start POP3 service.906 Fax: 9.735 – 0913. TP. chạy Outlook Express để test mail nội bộ.734 www.735.com B2: Tạo user. gởi thử mail ra internet.

734 www.exe.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNHNHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan. HCM Tel: 9. Q3. TP.322.nhatnghe. khai email của admin vào dòng Postmaster’s email address  next B3: Để trắng phần Dialup  Next 12 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ .906 Fax: 9.com B2: Chạy mbadmin.322.735.735 – 0913.

735.734 www. TP. Q3. HCM Tel: 9. chọn Domain List click nút domain list  new Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 13 .322.906 Fax: 9.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan.735 – 0913.322.nhatnghe.com B4: Trên màn hình Verify.

net  ok  next B5: Trên màn hình pop3 khai báo các thông số để lấy mail từ yahoo về POP3 mailbox: nhatnghehcm POP3 Password: xxx POP3 Server: pop.nhatnghe.322.735. HCM Tel: 9.322.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNHNHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan.vn Route messages to: Autodetect  OK  FINISH 14 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ .734 www.mail. TP.735 – 0913.yahoo.906 Fax: 9.com. Q3.com  khai tên domain: nhatnghe.

net ( ví dụ: tvhue@nhatnghe.906 Fax: 9.734 www.322.nhatnghe.exe để lấy mail từ yahoo về B8: chạy outlook express để check mail B – Dùng Mdaemon để lấy mail từ yahoo rồi forward sang Exchange B1: Cài Mdaemon với cấu hình mặc định.735 – 0913. HCM Tel: 9. B2: Chỉnh port để Mdaemon không “đụng” với Exchange Mở Mdaemon  Setup  Primary Domain  Port: Stop/ Start lại Mdaemon Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 15 . Q3.322.net ) B7: Chạy mbserver.com B6: Từ internet gởi thử mail vào địa chỉ *@nhatnghe. TP.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan.735.

net Sang Tab “Mail Forwarding”.735 – 0913.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNHNHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan.734 www. gõ localhost (hoặc địa chỉ của Exchange)  OK B5: Cấu hình để Mdeamon lấy mail từ Yahoo về như bước 4 phần 2 B6: Kiểm tra: Gởi thử mail từ internet.735.nhatnghe.322. Q3.322. 16 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ . chọn “Forward mail to this Host”. HCM Tel: 9. dùng Outlook Expresss check mail.906 Fax: 9.com B3: Chỉnh DNS cho Mdaemon như bước 3 phần 2 B4: Khai báo Mdaemon làm Mail Gateway Mở Mdaemon  Menu Gateway  New Gateway Domain name: Nhatnghe. TP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful