PENILAIAN AKHIR SEMESTER SESI DIS2010 KURSUS DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM

NAMA : NO. MATRIKS : NO. KP : KOD A4003 A5003 C5011 C5303 C5305 C5306 C5307 C5605 PNM : NOR FARAHIN BINTI MUHAMMAD AZMAN SHAH 06DKA08F1080 900519055424 SEMESTER KELAS TARIKH : : : 6 DKA6 16/05/2011 STATUS Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus

MODUL ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES 5 ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES 6 CONSTRUCTION MANAGEMENT THEORY OF STRUCTURES 2 WASTE WATER & WATER SUPPLY SITE ENGINEERING CIVIL ENGINEERING PROJECT DESIGN OF STEEL STRUCTURE 3.78 HPNM : 3.59

KEPUTUSAN KEDUDUKAN BAIK
Anugerah Senarai Ketua Jabatan

NILAI MATA JAM MATA KREDIT KREDIT GRED 1.5 A3.67 5.51 1.5 A3.67 5.51 2.0 A3.67 7.34 2.0 A3.67 7.34 2.0 A 4.00 8.00 2.0 A3.67 7.34 3.5 A 4.00 14.00 2.0 A3.67 7.34 Jam Kredit Diambil : 16.5 Jam Kredit Diambilkira : 16.5 Jam Kredit Terkumpul : 82.0 Jam Kredit Pindahan : 2.0 Jam Kredit Diperlukan : 1/95.0 Disahkan oleh:

Ini adalah cetakan komputer, tandatangan tidak diperlukan

( ZALEHA BINTI ABDULLAH ) Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam b.p Pengarah Politeknik Port Dickson