You are on page 1of 1

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS

VEÏNS DE SANT PERE PESCADOR

Amb la col·laboració de la Coral


LES VEUS DEL FLUVIÀ

PER APUNTAR-VOS:
DIES 26 DE SETEMBRE I 3 D’OCTUBRE DE 4 A 7
DE LA TARDA AL CASAL DEL JUBILAT

TIQUETS GRATUÏTS A TOTS ELS SOCIS DEL CASAL DEL


JUBILAT DE SANT PERE PESCADOR

*******************************
ES DEMANARÀ LA PRESENTACIÓ DEL TIQUET A TOTS ALS
ASSISTENTS AL BERENAR

You might also like