UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Universiti Teknologi MARA dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidangbidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap di UiTM Cawangan Sabah bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.

BIL A. 1 2 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JAWATAN GRED KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM S41 PEGAWAI KESATRIA S41 KUMPULAN PELAKSANA PENOLONG PENGURUS LADANG G27 PEGAWAI EKSEKUTIF N27 PENOLONG AKAUNTAN W27 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U29 PEMBANTU MAKMAL C17 JURUTEKNIK J17 PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N17 KERANI N17 PEMBANTU PERPUSTAKAAN PENGAWAL KESELAMATAN PEMBANTU AM PEJABAT PEMANDU S17 KP11 N1 R3

SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Kesatria Penolong Pengurus Ladang Penolong Pegawai Tadbir Penolong Akauntan Penolong Pegawai Perubatan Pembantu Makmal Juruteknik Pegawai Khidmat Pelanggan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pembantu Perpustakaan Pengawal Keselamatan Pembantu Am Pejabat Pemandu

JADUAL GAJI MINIMUN MAKSIMUM P1 RM1908.45 - RM5466.95 P1 RM1908.45 - RM5466.95 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 RM1362.85 RM1361.14 RM1366.27 RM1311.58 RM932.15 RM952.66 RM927.03 RM927.03 RM927.03 RM836.90 RM733.54 RM792.60 RM3567.33 RM3565.62 RM2570.85 RM3599.85 RM2531.14 RM2722.67 RM2526.03 RM2526.03 RM2526.03 RM2017.11 RM1782.67 RM1610.99

KAMPUS UiTM KK UiTM KK UiTM KK UiTM KK UiTM KK UiTM KK UiTM KK UiTM KK UiTM KK UiTM KK UiTM KK & UiTM Tawau UiTM KK & UiTM Tawau UiTM KK & UiTM Tawau UiTM Tawau

atau Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pengajian Islam berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:( a ) ( b ) (i ) Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:( a ) ( b ) ( c ) Warganegara Malaysia. (i ) Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan mempunyai pengetahuan berhubungan dengan peraturanperaturan Angkatan Tentera Malaysia atau Polis Diraja Malaysia. atau Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan mempunyai pengetahuan berhubung dengan peraturanperaturan Angkatan Tentera Malaysia atau (i i) (i . (i ) Ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian Islam yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. atau (i i) (i Lulus Peperiksaan Khas. (Gaji permulaan ialah pada RM2112. tertakluk kepada kekosongan jawatan. Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:( a ) ( b ) ( c ) Warganegara Malaysia. Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41.KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL A .86). dan i) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. d a n ( d ) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 1 PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S41 . 2 PEGAWAI KESATRIA (GRED S41) .

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA yang boleh diperolehi dengan melayari laman web UiTM Cawangan Sabah di http://www. Tarikh tutup permohonan adalah pada hari Rabu. Aras 5.sabah. Sila nyatakan jawatan yang dipohon di penjuru atas sebelah kiri sampul surat. d. Sila kemukakan permohonan kepada: UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA TIMBALAN PENDAFTAR BAHAGIAN PENTADBIRAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN SABAH BEG BERKUNCI 71 88997 KOTA KINABALU. Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.edu. e. b.uitm.my dan juga boleh didapati sendiri di Bahagian Pentadbiran. Univeristi Teknologi MARA Cawangan Sabah. SABAH. 12 September 2012. NO. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak Berjaya. Menara Wibawa.TEL: (088) 513843 / 513846 . dan Pemohon-pemohon mestilah bersedia untuk berkhidmat di kampus-kampus cawangan. Hanya permohonan yang ditapis-senarai akan dipanggil untuk temu duga. c. Setiap permohonan MESTILAH disertai dengan salinan sijil-sijil yang disahkan.PERHATIAN KEPADA PEMOHON a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful