RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN C Matapelajaran Kelas Masa Sub.

Tajuk Hasil Pembelajaran dapat ;
a) Menghuraikan (B – Aras 2) 60% faktor-faktor pemilihan (D)

: Perdagangan Tarikh : 29 Mac 2012 : 5 Perdagangan 3 Bilangan pelajar : 30 orang : 9.00 – 10.10 pagi Tajuk : Promosi : Pemilihan Media pengiklanan : Sebelum tamat proses pengajaran dan pembelajaran, dalam masa 5 minit (C), pelajar-pelajar Tingkatan 5 Perdagangan (A) media pengiklanan
b) Mengenal pasti (B – Aras 4 ) 4 daripada faktor-faktor pemilihan

Peng. Sedia Ada Nilai KBKK Kemahiran sosial Fasa Set Induksi (5 minit) Maklumkan Hasil Pembelajaran (5 minit) Input Pengajaran (15 minit) Permodelan (10 minit)

media pengiklanan yang diambil kira dalam iklan perniagaan yang dipilih : Pada amnya pelajar telah mengetahui jenis-jenis media pengiklanan seperti media bercetak, media elektronik dan media lain. : Kerjasama : Menjana idea : Mengintegrasikan idea Pelajar Cemerlang Pelajar Sederhana
1. Guru menayangkan tayangan video (BBM 1)

2. Guru memaklumkan hasil pembelajaran serta kepentingan menguasai hasil pembelajaran berkenaan.
3. Guru membuat penerangan secara terperinci tentang faktor-faktor

pemilihan media pengiklanan (BBM 2) Kaedah Jigsaw II 4. Guru membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil (BBM 3) Kaedah Think-Pair-Share 5. Guru melukis rangka peta minda (BBM4) dan pelajar menyalin rangka peta minda tersebut pada buku nota 6. Guru meminta murid merekod 7. Guru membantu murid merangka hasil perbincangan mereka peta minda dengan isi pelajaran dalam bentuk peta konsep. yang bersesuaian. (BBM 5) 8. Guru memantau perbincangan murid agar tidak tersasar.
9. Guru memberi soalan kuiz 10. Guru memberikan pelajar (BBM 6) soalan suaipadan. (BBM7) 11. Guru mengedarkan soalan taksiran dan memberikan masa selama 5 minit untuk pelajar menjawab. (BBM 8)

Semak kefahaman murid (10 minit) Pantau dan ubahsuai (5 minit) Praktis Terbimbing (15 minit) Praktis bertempoh (10 minit) Penutup (5 minit)

12. Guru merumuskan hasil pelajaran hari ini dan menyimpulkannya untuk keseluruhan topik promosi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful