8 POŽIŪRIS

KITOKS

Mes renkamės Vitą Matuzą
Mieli Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos nariai,
Artėja rinkimai – svarbus įvykis valstybei ir kiekvienam jos piliečiui, mums visiems. Ruošiasi visi: siekiantieji gero savo tautai ir jos nedraugai. Niekinamas valstybingumas, skleidžiama nuomonė, kad viskas blogai, valdžia negera, valstybės tarnautojai sukčiai ir vagys. Tokią nuomonę kursto nešvari agitacija per radiją, televiziją ir spaudą. Be abejonės, ši agitacija apmokama svetimais pinigais. Artėjantys rinkimai turi ypač didelę svarbą ne tik mums, bet ir mūsų Rytų kaimynams, kurie varvina seilę žiūrėdami į Baltijos šalių tautas, stiprina ir taip ginklais prikimštą savo armiją mūsų protėvių žemėje – Karaliaučiaus srityje. Jie siekia, kad mūsų Seime ir Vyriausybėje būtų jiems palankūs asmenys, po „geros kaimynystės“ priedanga pasiruošę tenkinti jų nepasotinamas užgaidas. Jie nenori, kad Lietuva statytų savo atominę elektrinę, suskystintų dujų terminalą ir galėtų diktuoti savo kainas, galėtų grasinti ne tik naujomis raketomis, bet ir galimybe „užsukti kranelius“, nutraukti tiekimą. Tad ir stengiasi, negaili pinigų savo agentams, nes tai pelninga investicija. Mielieji, ar leisime svetimiems pelnytis ir siekti, kad būtume jų vergai? Ar leisime netikriems pranašams sudrumsti mums protą, už Rytų saulę mokėti savo artimųjų ir tautos likimu?! Kreipiuosi į jus, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, patyrusius skaudžią nedalią. Pats žinau jos skonį, daugiau nei šešetą gražiausių jaunystės metų praleidęs už grotų sovietiniuose lageriuose. Kreipiuosi niekieno neprašomas, tik sąžinės kviečiamas. Noriu, kad nedarytume klaidų, nepirktume katės maiše, balsuodami už nežinomus, svetimus mums žmones. Argi nepadarėme klaidos per praėjusius rinkimus išrinkdami ne garbingą, žinomą Vidmantą Urboną, o Arūnę Stirblytę, per ketverius metus nei girdėtą, nei matytą. O ar turime priekaištų Petrui Luomanui, Juliui Dautartui, Vitui Matuzui, jau keletą metų kaltinamam. Nejaugi metų mažai pasakyti: kaltas ar ne? Mielieji, skirkime grūdus nuo pelų, patikėkime savo protu, vertais pasitikėjimo žmonėmis, o ne tariamais nuopelnais besigiriančiais kandidatais. Tegu už juos kalba darbai, bet ne pažadai. Balsuosiu ir jus kviečiu už sąrašą Nr. 5. Algirdas Blažys TS-LKD Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos valdybos pirmininkas

Sigitas Gailiūnas Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas AB „Lietkabelis“ generalinis direktorius
„Vitas Matuzas – žmogus, kuriam ne vis vien, kaip gyvena ir kuo kvėpuoja verslas. Politikas, puikiai suprantantis, kad verslas – tai darbo vietos, pajamos į šalies ir miesto biudžetą, kad tai visos šalies finansinio ir ekonominio stabilumo garantas. Tiek būdamas Panevėžio meras, tiek tapęs Seimo nariu V. Matuzas suranda laiko ir noro susitikimams su Panevėžio krašto verslininkais. Jis dalyvauja Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų renginiuose, gilinasi į mūsų problemas, ir kartu ieškome jų sprendimo būdų. Už dėmesį ir paramą verslui, Panevėžio PPAR veiklos skatinimą, už aktyvų dalyvavimą renginiuose ir verslo aplinkos gerinimą V. Matuzas apdovanotas Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų Padėkos ženklu. V. Matuzas – atkaklus, principingas, konkretus, nesisvaidantis pažadais žmogus.“

Algimantas Aleksandravičius Fotomenininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
„Ne kartą sakiau, kad Panevėžys kūrybine prasme yra mano gimtieji namai. Šiame mieste radau kūrybos impulsą, mane ir kitus menininkus geranoriškai palaikė miesto valdžia su Vitu Matuzu priešaky. Vitas Matuzas, energingas ir veiklus politikas, buvo svarbus aktyvaus kultūrinio gyvenimo skatintojas ir sąjungininkas mieste. Kolegos iš sostinės su baltu pavydu kalbėjo apie Panevėžio kultūrinį atgimimą ir vadino mūsų miestą Lietuvos fotografų meka. Vitui Matuzui padedant Panevėžyje surengta ir pirmoji tarptautinė fotografijos bienalė. Taip pat ne be jo palaikymo buvo leidžiami meno albumai ir rašytojų knygos, rengiami teatrų festivaliai, mokslinės konferencijos. Džiaugiuosi, kad menas ir politika tuometinio mero Vito Matuzo dėka turi sąlyčio taškų.“

Kunigas dr. Rimantas Gudelis Kupiškio Kristaus žengimo į dangų parapijos klebonas ir laikinasis Kupiškio dekanato dekanas VšĮ „Jaunimo integracijos galimybių centras“ vadovas
„Biblija sako: „Neteiskite ir nebūsite teisiami“. Dešimt metų dirbau kitose valstybėse, ten teisdavo tik teismai. Atminkite – gyvenimas pilnas paradigmų.“

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Panevėžio skyriaus pareiškimas TS-LKD pirmininkui Andriui Kubiliui
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Panevėžio skyrius reiškia didelį susirūpinimą dėl susidariusios situacijos Panevėžio mieste. Mums rūpi, kaip gyvena ir gyvens miestas, kas atstovauja ir atstovaus mums kitos kadencijos Seime. Kas tęs pradėtus darbus ir ves Lietuvą tolyn energetinės nepriklausomybės keliu. Nenormalu, kai prieš oficialiai prezidiumo iškeltą ir partijos tarybos patvirtintą kandidatą, nesilaikydamas partijos įstatų reikalavimų, savo kandidatūrą toje pačioje apygardoje kelia kitas partijos narys. Dar baisiau, kai, paminant partijos tikslus ir uždavinius, tenkinant asmenines ambicijas ir norus, pareiškiama, kad „Seime nebus manęs, bet nebus ir jo“. Su tokia niekinančia ir griaunančia „programa“ TS-LKD rinkimuose dar niekuomet nedalyvavo. Partijos nario Vitalijaus Satkevičiaus viešai reiškiama Vitą Matuzą menkinanti nuomonė ir neadekvatūs veiksmai verčia išreikšti savo nuomonę. Partija visuomet buvo vieninga ir funkcionali jėga, atstovavusi Lietuvai ir jos piliečiams ir gynusi juos. LR įstatymų ir partijos įstatų bei tarybos nutarimų laikymasis mus darė vieningus ir drausmingus, galinčius ginti ir apsiginti. Šiandien mūsų galios nyksta. Visiškai akivaizdu, kad imtasi naikinti visą politinę TS-LKD jėgą, pirmiausia eliminuojant jos augančius lyderius. Vaikydamiesi populiarumo ir bijodami viešosios nuomonės nebepastebime, kaip svetimi manipuliuoja ir žaidžia su mumis kaip marionetėmis. TS-LKD partijos įstatuose apie nario pareigas rašoma, kad privalu: 15.3 vykdyti TS-LKD organų priimtus sprendimus ir nario įsipareigojimus; 15.4 būti tolerantiškam kitiems TS-LKD nariams, gerbti jų nuomonę ir teises. Kodėl šitų nario pareigų nesilaiko ir gali nesilaikyti panevėžietis V. Satkevičius? Jis pamynė partijos sprendimus, savus principus ir asmenines ambicijas iškeldamas aukščiau bendrų TSLKD interesų. Viešoje erdvėje smerkdamas ir be teismo teisdamas partijos kolegą, jis akivaizdžiai pamiršo apie įstatuose aprašytą toleranciją ir teises. Ar toks žmogus gali tęsti politinę karjerą ir kandidatuoti į LR Seimą? Mūsų pozicija – ne. Partijos vadovybei rekomenduojame laikytis griežtos pozicijos ir reikalauti, kad V. Satkevičius pasitrauktų iš kandidatų į Seimo narius. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Panevėžio skyrius reiškia pasitikėjimą Seimo nariu Vitu Matuzu. Daugybę metų esame kartu, žinome ir pažįstame šį žmogų. Tris kadencijas dirbęs Panevėžio miesto meru, du kartus išrinktas į LR Seimą, Vitas Matuzas buvo ir yra didžiulis autoritetas, įgijo žmonių pasitikėjimą ir vedė vieną didžiausių šalies miestų pirmyn. Kompetencija, kryptingas darbas, puikus atstovavimas partijai, miestui ir visos šalies žmonėms tikrai suteikia galimybę V. Matuzui kandidatuoti Seimo rinkimuose. Jaučiame galintys ir turintys teisę reikalauti, kad Vitas Matuzas liktų mūsų kandidatu. Antanina Valeikienė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Panevėžio skyriaus pirmininkė

Redaktorė: Rūta Karčiauskienė

Dizainerė: Agnė Ilisevičienė

Nuotraukos: Iš V. Matuzo ir ATV archyvo

Tiražas: 18 000 egz.

Spaustuvė: SIA „Printing House“

Rinkimų agitacija. Apmokėta iš asmeninės V. Matuzo rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 44104.