Ljubljana, 14. september 2011 Št.: 092-07-59/2011 Spoštovani gospod Radišič, poročilo, ki ste nam ga posredovali smo prejeli že 23.

junija 2011. Glede na to, da delam na tem področju in predsedniku predlagam posamične aktivnosti, vam sporočam, da odgovora niste prejeli, ker sem bil zaradi zdravstvenih razlogov dlje časa odsoten. Predsednik je seznanjen s tem poročilom, ki v nobenem oziru ni ugodno, ne z vidika omejevanja ali zmanjševanja pridelave, predelave, distribucije in uživanja drog. Dejstvo je, da dosedanji pristopi in načini boja proti drogam niso dali pravih rezultatov. Torej naj bi šla prizadevanja v prihodnje predvsem v smeri iskanja pravih poti in načinov za obvladovanje te nadvse resne in vedno večje problematike. Zavedam se, da je to lahko izreči in da je mnogo težje poiskati prave načine, ki bodo učinkoviti. Glede na to, da sem se s temi problemi pred časom ukvarjal, vas vabim na pogovor, da bi skupaj oblikovala pogled na ta problem.( kontakt; 01/ 478 1307) mag. Franc Hočevar
Svetovalec predsednika republike za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja ================================= URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE ERJAVČEVA 17, SI-1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA Tel.: 01 / 478 12 22, Fax: 01 / 478 13 57 http://www.up-rs.si/ OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ERJAVCEVA 17, SI-1000 LJUBLJANA, SLOVENIA Tel.: +386 1 478 12 22, Fax: +386 1 478 13 57 http://www.up-rs.si/
Od: Za: Datum: Zadeva:

bozidar radisic <secufin@yahoo.com>

"gp.uprs@up-rs.si" <gp.uprs@up-rs.si> 24.08.2011 15:40 Poročilo globalne komisije za droge

Spoštovani gospod Radišič, najprej se vam zahvaljujem za vaš obisk in še pred tem za opozorilo na poročilo GS OZN o drogah. Nadvse dragoceni so vaši pogledi in tudi izkušnje na tem področju, ki so lahko nadvse učinkoviti in koristni v boju proti zlorabi drog in drugih škodljivih substanc. Podpiramo vašo aktivnost in sem pripravljen sodelovati, skladno z dogovorom, pri posameznih aktivnostih in srečanjih s partnerji, ki jih vključujete v projekt. Menim, da ste ubrali pravo pot, še posebej zato, ker vabite k sodelovanju tako predstavnike državnih institucij, kakor tudi prostovoljce iz različnih društev. Program, ki ste ga zastavili je dovolj ravno prav nekonvencionalen in tak, da lahko pričakujemo povsem konkretne rezultate. Hvala za vaše iniciative in lep pozdrav,

mag. Franc Hočevar Svetovalec predsednika republike za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja