Božidar Radišič Kobilje 33 f 9227 Kobilje

Datum: 19.4.2012

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Minister za notranje zadeve Dr. Miroslav Žaberl Štefanova 2 1000 LJUBLJANA

ZADEVA: Odgovor na Vaš dopis 092-161/2012/4 (141-06)

Spoštovani g.Žaberl!

Hvala na Vašem odgovoru!

Moram pa Vas popravit glede statistike na PUMS. Nisem trdil, da PUMS prireja statistične podatke, kot navajate vi, ampak sem napisal, da PUMS zlorablja zakonodajo na način, da namesti da sproža postopke po ZPPPD, vlaga kazenske ovadbe po KZ-1, kar je nedopustno! Vaše pojasnilo glede tega, da policija v skladu z 148. Členom ZKP po vsaki zaključeni preiskavi kaznivega dejanja o ugotovitvah seznani pristojno državno tožilstvo s poročilom ali kazensko ovadbo. O utemeljenosti pa naj bi odločal državni tožilec. Te vaše navedbe na območju PUMS ne držijo! Drugače ne bi moglo priti do take anomalije!

Glede na to, da PUMS in Okrožno državno tožilstvo na področju drog izvaja največjo represijo v Sloveniji zahtevamo, da to raziščete! Sicer ste omenili, da ste zadevo odstopili na GPU, vendar pa glede na dosedanje delo MNZ in GPU na tem področju bolj kaže na to, da vrana vrani.... Se pa veselim vaših odgovorov in pojasnil!

Lep pozdrav! Božidar Radišič