Božidar Radišič Kobilje 33 F 9227 Kobilje

Kobilje, 26.02.2012

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE Štefanova ulica 5 1000 Ljubljana

ZADEVA: Odgovor na vaš dopis 092-773/201-14 z dne 17.2.2012

Spoštovani!

Najprej se Vam zahvaljujem za posredovan dopis, vendar si glede na zapisano ne morem kaj in vam moram odgovoriti! Prvo vprašanje je, kako je mogoče, da Slovenijo kot strokovnjak na 55. Zasedanju Komisije Združenih narodov za droge Slovenijo zastopa g. Hren, ki je sam večkrat sam javno povedal da ni strokovnjak za droge. Ker gospe Jamnišek in Žvokelj Slovenijo zastopata po politični plati, g. Hren Slovenijo verjetno zastopa kot strokovnjak. G. Hren je prav tako slovenski predstavnik v skupini Pompidour kar pomeni, da g. Hren Slovenijo dejansko zastopa v vseh mednarodnih telesih, ki obravnavajo področje drog!? Proti g. Hrenu osebno nimam sicer nič, je pa nedopustno, da Republiko Slovenijo v mednarodnih telesih zastopa nekdo, ki ni strokovnjak na področju drog (kar je večkrat sam izjavil), ki s svojimi javnimi izjavami in službenimi dopisi zavaja in ki je apriori proti drogam! V dopisu navajate, da je predlog izhodišč slovenske delegacije pripravilo Ministrstvo za zdravje in da je Ministrstvo za zdravje usklajena izhodišča predstavilo na zadnjem sestanku koordinativne skupine za droge, kjer poleg predstavnikov vladnih organov in institucij sodelujejo tudi predstavniki nevladnih organizacij. Tak način vašega dela je absolutno zgrešen in v tem je glavni problem slovenske politike do drog. Pravzaprav bi se morali najprej posvetovati z nevladnimi organizacijami, uporabniki drog in ostalimi zainteresiranimi skupinami in šele potem bi bilo smiselno medresorsko

usklajevati izhodišča, saj drugače to ni nič drugega kot navaden diktat! Pravzaprav pa nevladne organizacije po zagotovilih CNVOS niso sodelovale pri oblikovanju izhodišč! Prosim, da mi ne zamerite, ampak zadnji stavek vašega dopisa je žalitev za uporabnike drog in neumnost brez primere! Navedek v vašem dopisu:»Dejstvo je torej, da gre pri kaznivih dejanjih, ki so povezana s prepovedanimi drogami v večini primerov za storitve tudi drugih kaznivih dejanj, zlasti zoper premoženje«. Kdorkoli je to napisal ne ve sploh o čem govori in tega dopisa ne bi smel niti sestaviti! Povedal je namreč, da je treba uporabnike drog bolj na trdo prijeti zato, ker je opaziti povezavo med premoženjskimi delikti in uporabo drog! To je žalitev za vse uporabnike drog v Sloveniji in prav zaradi tega bom to pismo tudi javno objavil! To tudi pomeni, da je avtor tega dopisa seznanjen s tem, da v Sloveniji imamo tudi KZ-1, vendar kot je že v navadi v svojih dopisih zavajate in si prikrojujete dejansko stanje! Izobraženosti in informiranosti slovenskih strokovnjakov pa smo bili priča tako lansko leto na mednarodnem simpoziju o konoplji v Moravskih Toplicah kot tudi na lanski Correlation conference v Ljubljani. Boljše, da se ne bi oglašali! Sklicevanje na to, da Slovenija mora usklajevati izhodišča z ostalimi članicami EU je nonsens! Vsaka članica EU ima svojo politiko do drog in to je tudi javna izjava evropske komisije! Slovenija se je očitno odločila, da bo raje kriminalizirala svoje državljane, kot da bi področje drog uredila tako, kot bi se za (t.i.) demokratično državo spodobilo. Tudi navedba, da bi naj države članice tako uskladile poglede in prioritete tako, da bi lahko nastopale z »enim glasom« je neumnost, saj ima prav vsaka država članica svojo politiko do drog. To je očitno res le nekogaršnja želja, ni pa to uradna politika EU! Če ne verjamete si dobro preberite uradno izjavo Evropskega parlamenta na koncu tega dopisa. Svojo trditev, da je politika na področju drog v Sloveniji več kot neučinkovita in je vse skupaj predvsem usmerjeno v represijo proti uživalcem je dejstvo, ki pa ga na Ministrstvu za zdravje očitno ne poznate ali ga nočete poznati! Na Correlation Conference je bila dostopna tudi publikacija EMCDDA »THE STATE OF THE DRUGS PROBLEM IN EUROPE«, kjer je na strani 24 v sliki 2. Penalties in laws: possibility of imprisonment for possession of drugs for personal use (minor offences) navedeno, da v Sloveniji ni mogoče izreči zaporne kazni za posest katere koli droge za lastno uporabo! To ni le zavajanje ampak je gospe in gospodje navadna LAŽ! Ker ste v dopisu navedli:« menimo, da je neutemeljena (kritika namreč) saj ne sloni na relevantnih empiričnih podatkih in primerjalnih analizah, vsaj z drugimi državami EU« vam odgovarjam, da so vsi v nadaljevanju navedeni podatki relevantni empirični podatki, saj temeljijo na letnih poročilih posameznih policijskih uprav od leta 2004 naprej! V večini držav EU je razmerje med prekrški in kaznivimi dejanji na področju drog 5-10 % prekrškov in 90-95 % kaznivih dejanj. Analiza uradnih poročil v Sloveniji od leta 2004 naprej nam kaže več kot nenormalno sliko, saj je slovensko povprečje kar 30 % kaznivih dejanj in 70 % prekrškov na področju drog. Vendar pa je slika še bolj kaotična, če med sabo primerjamo podatke po posameznih Policijskih upravah, ki sovpadajo tudi s področju okrožnih državnih tožilstev in okrožnih sodišč.

Tako je dolgoletno (2004-2011) razmerje med prekrški in kaznivimi dejanji s področja drog od dokaj evropskih 18 % kaznivih dejanj in 82 % prekrškov (PU Ljubljana) do kar neverjetnih 70 % kaznivih dejanj in le 30 % prekrškov na področju PU Murska Sobota. Za pojasnitev tega fenomena smo že zaprosili Ministrrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje, saj so ti podatki absolutno alarmantni! To pomeni, da se policist lahko odloči ali bo proti nekomu sprožil kazenski pregon po KZ1 ali samo postopek po ZPPPD. Podatki v spodnji tabeli so povprečni podatki za obdobje 2004-2010. Vir: MNZ, www.policija.si Iz tabele je razvidno, da je slovensko razmerje med prekrški in kaznivimi dejanji na področju drog 30,64 % kaznivih dejanj po KZ-1 in 69,36 % prekrškov po ZPPPD. To razmerje niha od 18,37 % (PU Ljubljana) do neverjetnih 69,02 %
ŠTEVILO PREBIVALCEV PU CELJE KOPER KRANJ LJUBLJANA MARIBOR MURSKA SOBOTA NOVA GORICA NOVO MESTO SKUPAJ NA 1 POLICISTA 313,80 236,41 524,93 489,46 301,99 210,53 498,87 181,20 344,65 KZ-1 1.697 340 1.034 2.068 1.785 1.007 556 464 8.951 % KZ-1 53,30 13,08 48,16 18,37 36,46 69,02 36,03 21,79 30,64 SKUPA J ZPPPD 1.487 2.260 1.113 9.190 3.111 452 987 1.665 20.265 % ZPPPD 46,70 86,92 51,84 81,63 63,54 30,98 63,97 78,21 69,36 KZ-1 /ZPPPD 3.184 2.600 2.147 11.258 4.896 1.459 1.543 2.129 29.216 KD/ 1000 PREB 6,60 1,70 5,17 3,18 5,74 10,07 4,74 2,90 5,01 ZPPPD/ 1000 PREB 5,79 11,30 5,57 14,14 10,01 4,52 8,42 10,41 8,77 SKUPAJ KD IN ZPPPD / 1000 PREB 12,39 13,00 10,74 17,32 15,76 14,59 13,16 13,31 13,78

Graf št. 1:
250 200 150 100 50 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 KZ-1 ZPPPD

Število KZ-1 / ZPPPD PUMS 2002-2011

Verjetno je vsak komentar odveč! Glede na to, da je v PU Murska Sobota od leta 2002 število kaznivih dejanj po KZ-1 in prekrškov po ZPPPD upadalo, se je PUMS očitno odločila, da bo manko kaznivih dejanj in s tem svojo učinkovitost nadomestila tako, da pač prekvalificira prekrške v kazniva dejanja. Tako PUMS v letu 2006 ne beleži niti enega primera po ZPPPD, ampak je čisto vse primere, ki bi morali biti obravnavani po ZPPPD enostavno prekategorizirala v kazniva dejanja. Tako umetno stanje je vzdrževala do leta 2008, saj je v letih 2009, 2010 in 2011 spet zaznati bistven upad kaznivih dejanj s področja drog. To gospe in gospodje je kriminaliziranje, stigmatiziranje in marginaliziranje slovenskih državljanov uporabnikov drog! Vi pa v evropska poročila pišete, da zaporne kazni za posest droge za lastno uporabo v Sloveniji ni mogoče izreči! V tem primeru nekdo pač laže ali si malce razlaga in očitno tudi prikrojuje zakonodajo, spet nekdo drug pa piše uradna poročila za EU in sploh nima pojma kaj se v resnici dogaja!
100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -

% KZ-1 % ZPPPD

RAZMERJE MED STORJENIMI KAZNIVIMI DEJANJI IN PREKRŠKI NA PODROČJU DROG PO PU 20042010 V % Podatki uprave za izvrševanje kazni pravzaprav samo potrjujejo moje trditve, vendar očitno teh podatkov ne razumete. 37,9 % vseh obsojencev je uporabnikov drog. To je že podatek, ki bi za vas kot »stroko« lahko bil zaskrbljujoč, saj to samo dokazuje da je 37,9 % obsojenih samo zaradi tega, ker so uporabniki drog. Kar 52,5 % obravnavanih mladoletnikov bi naj imelo težave z drogami. To so neverodostojni podatki, saj bi morali navesti koliko od teh mladoletnikov je bilo obsojenih zaradi uporabe drog, preprodaje drog ali zaradi drugih kaznivih dejanj. Kako uspešen program zdravljenja odvisnikov imamo v Sloveniji pa nam pove podatek, da je leta 2002 od vseh zaprtih oseb imelo težave z drogami 13,47 %, leta 2010 pa kar 26,5 %, kar pomeni 100 % porast tistih zaprtih oseb, ki imajo težave z drogami. Ta podatek pravzaprav še enkrat potrjuje mojo trditev, da je večina zaprtih oseb obsojenih na zaporne kazni samo zaradi posesti drog, ne pa zaradi preprodaje! To bi namreč pomenilo, da je na območju PU Murska Sobota kar 70 % preprodajalcev drog in samo 30 % tistih, ki drogo uporabljajo! Dobro bi bilo tudi, da bi dodali podatek, da je več kot 30 % povratnikov na področju drog. Tudi to je kazatelj tega, da so večinoma

kaznovani uporabniki, ne pa preprodajalci prepovedanih drog. Še najbolj žalostno pa je to, da so še leta 2012 slovenski državljani po zaporih zato, ker so si za lastne potrebe gojili konopljo! Moje navedbe, da je v Sloveniji 90 % vseh zapornih kazni zarad posesti drog ste napačno interpretirali! Od vseh obsojenih na podlagi KZ-1 zaradi preprodaje drog je najmanj 90 % takih, ki droge niso preprodajali, ampak so jo imeli v posesti za lastno uporabo! To pomeni, da je tudi v izreku sodbe zapisalo, da jenekdo bil obsojen na zaporno kazen zaradi posesti droge z namenom preprodaje! Problem pa je v tem, da preprodaja in namen nista dokazana! Sodišče namreč v obrazložitvi še posebej obrazloži, da sama količina kaže na namen preprodaje! In to recimo tistih cca 6 g konoplje (skupaj 13 g. mešanice s tobakom in napol pokajen joint). To naj bi bila preprodaja? Tako država (tudi vi), sodišča, policija in tožilstvo zlorabljajo slovensko zakonodajo! Delež oseb zaprtih oseb, ki imajo težave z drogo pa še posebej opozarja na ta fenomen! Od skupaj zaprtih 1.967 oseb v letu 2010 jih je imelo kar 745 (37,9%) težave z drogo! To namreč še posebej potrjuje mojo trditev, da je velika večina obsojenih zaradi preprodaje drog samo na podlagi dejstva, da so uporabniki drog! Lepo bi bilo vedeti tudi podatek koliko od skupaj 1.967 zaprtih oseb je bilo obsojenih zaradi drog in koliko zaprtih oseb je bilo obsojenih zaradi drugih deliktov pa imajo težave z drogo. Če že podajate informacijo jo morate podati razumljivo in verodostojno, ker je drugače to zavajanje! Vi na ministrstvu za zdravje v vseh 20 letih obstoja niste bili niti sposobni določiti neke količine droge za lastno uporabo in količine droge za enkratno lastno uporabo! To pravno formulacijo ste namreč zapisali v ZPPPD! Vas ni sram? In tudi zaradi vaše nesposobnosti in nonšalance ste v vseh teh letih po nepotrebnem uničili nešteto družin po nepotrebnem! In spet vas je lahko sram! Sedaj pravzaprav uživalci drog enostavno zahtevamo, da prenehate s tem! Hočemo imeti enake pravice kot uživalci katerekoli druge dovoljene droge! Samo dejstvo, da je že termin prepovedana droga zgrešen! Droga je droga! Če bi res upoštevali nevarnost za zdravje držvljanov, bi namreč alkohol in tobak že zdavnaj morala biti prepovedana! Dosti prej in dosti bolj rigorozno kot konoplja! Ker danes že prav vsi vedo, da je konoplja neprimerno manj škodljiva kot tobak ali alkohol je prav neumno slišati iz ust »strokovnjaka«, da je konoplja enako nevarna kot heroin in je zato v I skupini prepovedanih drog! Vas ni sram? Razen najbolj konzervativnih držav EU je večina držav že sprevidela, da to nikamor ne pelje. O kriminaliziranju uporabnikov drog govori tudi Poročilo globalne komisije za droge (verjetno ga poznate), ki govori prav o problemu ki sem ga izpostavil. Vi se pa greste visoko politiko, kvazi strokovnost in še kaj, v praksi pa niste narejedili prav ničesar! Toplo bi vam priporočal, da si ogledate prvi slovenski dokumentarec o konoplji »Poročilo ŽBE«. Ne samo da je poučen in verodostojen ampak je v njem izjava, ki točno kaže na to, da dekriminalizacija konoplje že dolgo ni več strokovno ampak politično vprašanje! Če bi bilo to namreč strokovno vprašanje, bi že zdavnaj bila dekriminalizirana! To je namreč javna izjave dr. Zdenke Čebašek-Travnik, Varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije. In verjetno za dr. Čebašek-Travnik ne morete trditi da je neizobražena in neuka! Ali?

16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -

ŠTEVILO KAZNIVIH DEJANJ IN PREKRŠKOV S PODROČJA DROG NA 1000 PREBIVALCEV 2004-2010 (MODRA = KZ-1, rdeča =ZPPPD) Vaš navedek, kjer pravite: » za kršitelje prekrškovne zakonodaje niso več predvidene zaporne kazni« je milo povedano zavajanje! Ali ste mogoče že slišali, da v Sloveniji imamo tudi Kazenski zakonik KZ1? In kje je meja, ko policija nekoga obravnava po ZPPPD ali po KZ-1? Edini pogoj za obravnavo po KZ-1 bi morala biti dokazana prodaja, ne pa sama posest droge! Slovenija eklatantno krši človekove pravice na področju drog. Samo uživanje katerekoli droge namreč v skladu z Deklaracijo o človekovih pravicah in Ustavo Republike Slovenije ni in ne more biti prepovedano, ker je tudi uživanje droge človekova pravica! Človekove pravice pa se izvajajo neposredno na podlagi Ustave RS! V praksi pa je uživanje drog prepovedano in grobo kaznovano posredno in neposredno! Posredno tako, da je uživalec marginaliziran, kriminaliziran, ne more dobiti zaposlitve, na koncu pa ga kaznuje država še z zaporno kaznijo in z globami. V prenesenem smislu to pomeni, da uživanje sicer ni prepovedano, je pa prepovedana posest. In kako gospe in gospodje lahko nekaj uporabljam, če tega ne smem imeti v posesti? Tako sem kaznovan že samo zaradi dejstva, da sem uporabnik droge! Država me celo sili v obvezno zdravljenje, saj si s tem lahko omilim kazen. Po slovenski ustavi in zakonodaji je vsako prisilno zdravljenje protizakonito, razen v za to točno določenih primerih. Julija 2011 je g. Hren (video dokumentirano) javno trdil, da je konoplja kot prepovedana droga v I. skupini zato, ker se konoplja oz. njeni derivati ne uporabljajo v medicini. To ne samo da je zavajanje, to je groba laž! Prilagam vam recept slovenskega zdravnika vrhunskega specialista, ki je izdal recept za eno od avtoimunih bolezni in sicer za umetno pridobljen THC pod trgovsko znamko Dronabinol! Zdravilo se v Avstriji dobi na recept, plača ga pa celo zdravstvena zavarovalnica! Naši domači strokovnjaki iz Ministrstva za zdravje nam pa še vedno dopovedujete, da je konoplja najhujše zlo in da nima nobenih terapevtskih lastnosti! Ne zamerite, ampak če imate v letu 2012 še vedno enako mnenje je s strokovnjaki na Ministrstvu za zdravje res nekaj hudo narobe! V Sloveniji je konoplja v I. skupini prepovedanih drog zato, ker prav nihče na Ministrstvu za zdravje (in veh službah, direktoratih in agencijah) o konoplji očitno nima niti pojma! Čas bi bil, da malce pobrskate in se izobrazite tudi v tej smeri!

Relevantni podatki so zabrisani, je pa original dokumenta arhiviran in bo z vsemi prilogami objavljen v javnem pismu ministru za zdravje, predsedniku vlade in predsedniku republike. Prilagam pa vam tudi dokumente, ki se nanašajo na slovensko pacientko, ki je prav tako morala po zdravilo v Avstrijo, zdravnik specialist nevrolog pa ji celo priporoča uživanje hašiševega olja. Vas ni »malce« sram? Na vladni internetni strani (www.vlada.si) sem pregledal izhodišča za udeležbo delegacije RS na 55. Zasedanju Komisije OZN za droge. Če je to, kar je objavljeno na omenjeni vladni strani res, je udeležba Republike Slovenije na zasedanju brezpredmetna in je golo zapravljanje denarja! V izhodišču je zaskrbljujoč navedek:«Delegacija Republike Slovenije bo na zasedanju zagovarjala ukrepe in aktivnosti uravnoteženega razvoja vseh znanstveno utemeljenih programov in aktivnosti na področju zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog. Lepo vas prosim – NE NAKLADAJTE! Kakšne ukrepe? Kdo jih je sprejel? So ti ukrepi bili predstavljeni zainteresirani javnosi in nevladnim organizacijam? Je sploh kdo kaj vprašal tiste na katere se vse skupaj nanaša – uporabnike drog?

Res bi bil čas, da tudi Slovenija stopi v korak s časom in končno neha kriminalizirati lastne državljane zaradi konoplje. Res je težko pljuvati v lastno skledo, ampak dlje ko nekdo pljuje v lastno skledo, več se nabere.... Dosti držav članic EU je prenehalo s preganjanjem uporabnikov drog. Če to niso storili politiki preko zakonodaje (Češka, Portugalska, Poljska, Italija, Španija...), so v nekaterih državaj vsaj sodniki sprevideli, da tako ne gre več naprej! Tako je Vrhovno sodišče Republike Italije odločilo, da gojenje konoplje za lastne potrebe na balkonu, terasi ali vrtu ne predstavlja kaznivega dejanja. V Sloveniji pa je bila za posest 13 gramov konoplje (delno pomešane s tobakom) izrečena 4 mesečna zaporna kazen s preizkusno dobo enega leta! In to za golo posest! Ta oseba pred tem še nikoli ni bila kaznovana zaradi posesti kakršne koli droge! Je to za normalno? V Španiji preiskovalni sodnik ne izda odredbe za hišno preiskavo samo zaradi posesti konoplje, ampak mora biti dokazana prodaja! V Sloveniji pa sodniki izdajajo odredbe za hišne preiskave samo na podlagi anonimnih in nepreverjenih prijav, da naj bi nekdo imel v posesti konopljo! Ne da jo je prodal! Da jo je imel v posesti! Pravzaprav s tako neživljenjsko in bedasto zakonodajo na področju drog država pravzaprav sili uživalce drog, da si jo morajo nabaviti na črnem trgu! Če bi si namreč vsak za lastne potrebe sam vzgojil konopljo, mu ne bi bilo treba kupovati pri preprodajalcih! In kjer je povpraševanje, je tudi ponudba! Spoštovani, kdor še v letu 2012 resno misli, da je konoplja tako nevarna, da mora biti v I. skupini prepovedanih drog oziroma celo prepovedana in da zaradi posesti konoplje zapirate državljane Slovenije ni ne razgledan, ne strokoven in je absolutno neizobražen! Upam da zaradi tega niste užaljeni oziroma vsaj ne toliko kot smo uporabniki konoplje zaradi kriminaliziranja, stigmatiziranja in marginaliziranja s strani države, se pravi tudi vas. Kar je preveč je preveč! Lep pozdrav! Božidar Radišič

EU READY TO END DRUG PROHIBITION Publié le Wednesday 8 December 2010 17:19, by encod . modifié le Monday 17 January 2011 22:15 All the versions of this article: [Deutsch] [English] [Español] [français] [slovenčina] 35Share PRESS RELEASE ON THE PUBLIC HEARING ON DRUG REFORM AND CANNABIS REGULATION, A WAY OUT OF THE CRISIS? See a video registration of the hearing here

BRUSSELS - The European Union will not block any initiative of EU Member States to start the legal regulation of cannabis and other currently illegal drugs. This was repeatedly stated by Dana Spinant, the new Coordinator of the European Commissions Anti-Drugs Unit, at a Public Hearing on Drug Policies in the European Parliament today. ( The hearing was organised by Member of European Parliament Michael Tremopoulos (Greens, Greece) and ENCOD, a coalition of citizens for drug policy reform. It brought together the expertise of representatives of civil society -among others leading Spanish activist for legal cannabis Martin Barriuso, spokesman of the Union of Dutch Coffeeshops Marc Josemans, and Richard Cowan, former director of NORML, USA’s largest reform organisation. Members of European Parliament Rui Tavares (GUE/NGL, Portugal) and Dennis de Jong (GUE/NGL, Netherlands) also spoke at the event.

Marisa Felicissimo (Encod), Dana Spinant (European Commission), Michael Tremopoulos (MEP) and Marc Josemans (LOC) The hearing considered the financial implications of decriminalisation of drugs and regulation of cannabis for public expenditure. Based on an extrapolation on data provided by the EMCDDA the total amount that could be generated by a combination of measures could be estimated between 35 and 60 billion euro/year, or between 70 and 120 euro/year for each of the 500 million people who reside in the European Union. In March 2009, the European Commission published the results of a research report ("Report on Global Illicit Drug Markets 1998 – 2007", edited by Peter Reuter and Franz Trautmann) which conclude that prohibitionist policies are failing in their main objective, which is to reduce the demand and supply of illicit drugs. The report even stated that these policies might be a crucial factor in generating and increasing harm to individual drug consumers, their direct surroundings and society at large. "Drug prohibition is a blessing for organised crime", said Dennis de Jong, Dutch Member of the European Parliament for the Socialistische Partij (SP). "My own government unfortunately is now moving towards more repression on the coffeeshops. In stead of the more reasonable approach towards regulation, the authorities now want to ban foreign visitors by installing membership cards, which will only increase the illegal market". The testimonies of Barriuso, Cowan and Josemans made clear that legal regulation of cannabis is taking place in several parts of the world and has produces satisfactory results. Decriminalisation of drug use as has taken place in the Netherlands and Portugal does not lead to increased use, but to safer conditions for drug consumers, and more efficient approaches in law enforcement. The same goes for Spain: "In the Basque country, the Cannabis Social Club model, a form of collective cultivation of cannabis for personal use, has been recognised by authorities and proves to be a very succesfull approach that is not questioned", explained Martín Barriuso. On the hearing Encod called on the European Commission to evaluate the costs of drug prohibition in terms of public spending and the benefits that alternative policies could generate. But Dana Spinant made clear that the Commission has no competence to take any initiatives for opening the debate on drug reform. "The responsibility lies entirely with the EU Member States, it is there where you should address yourself", she said.