Božidar Radišič Kobilje 33 F 9227 Kobilje

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE Štefanova 5 1000 LJUBLJANA

Številka: 092-773/2010-2/1 Datum: 26.5.2011

ZADEVA: ODGOVOR NA VAŠ DOPIS

Spoštovani: Minister za zdravje g. Dorijan Marušič Direktorica direktorata za javno zdravje – Mojca Gruntar Činč g. Jože Hren

Glede na to, kdo je pripravil odgovor me ne čudi, da je takšen kot je. Podpisnica odgovora bi pa morala malce bolj preveriti kaj podpisuje. V odgovoru ni navedenega prav ničesar drugega kot lajnanje desetletja starih stvari in prikrivanje dejanskega stanja. Če bi bili slovenski »strokovnjaki« tako strokovni in resnicoljubni, bi v 20 letih lahko izvedli vsaj eno študijo na to temo. To, da je naša država podpisnica in naslednica vseh konvencij OZN čivkajo že vrabci na strehah. Slovenska zakonodaja, ki temelji na določilih teh konvencij ni usklajena s pravnim redom EU na področju drog (in nehajte pisati neumnosti). Vsaka država je v tem pogledu še vedno samostojna, saj ima vsaka članica EU to področje urejeno različno. To, da smo pa vedno bolj papeški od papeža, pa je itak znano. Če se pa že sklicujete na konvencije o človekovih pravicah ste pa pozabili na osnovno 1

človekovo pravico do pravice razpolagati s svojim telesom in življenjem. Poglejte si Konvencijo o človekovih praviah in slovensko ustavo! Pa da si mogoče malce osvežite spomin:

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 14. člen (enakost pred zakonom) V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. 15. člen (uresničevanje in omejevanje pravic) Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve. Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri. 35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

2

Glede na to, da ste zaposleni v državni upravi bi morali vedeti, da področje drog ne ureja samo Zakon o proizvodnji in prometu s prepovednimi drogami, ampak tudi in predvsem Kazenski zakonik RS (KZ1). Prosim, da mi že enkrat pokažete člen zakona, ki določa mejno količino posesti droge za lastno uporabo! Tega v slovenski zakonodaji ni napisanega, ali pa ne pišite neumnosti in ne zavajajte državljanov. Glede na to, da ste statistiko prejeli od slovenske Policije dvomim v pravilnost podatkov, še bolj pa dvomim v delo slovenske policije, saj policisti spišejo kazenske ovadbe tudi za majhne količine droge (5 g marihuane) in to brez dokazov o nameravani prodaji. V ZPPPD je zapisano tudi, da se pripomočki za uživanje zasežejo. V tem primeru uporabniki marihuane nimajo istih pravic kot uporabniki alkohola, tobaka, kave, in na koncu heroina, saj heroinski odvisniki pri tem privilegirani. Dobijo zastonj injekcije, na račun davkoplačevalcev dobijo metadon in še in še. Če še ne veste (pa bi morali), pa je metadon za uporabnika bistveno bolj strupen od heroina! Policija preganja predvsem uporabnike konoplje, zato pa je statistika takšna kot je. Za policista na terenu je kaznivo dejanje že posest minimalne količine marihuane. In s temi minimalnimi količinami se ukvarjajo policisti, tožilci, sodišča.... in s tem po nepotrebnem trošijo denar. Tudi to, da že posest manjše količine droge predstavlja prekršek, je v nasprotju z ustavo! Posest za lastno uporabo ne sme in ne more biti ne prekršek in ne kazivo dejanjen vse do trenutka, ko je nekdo zaloten pri prodaji! Vrhovno državno tožilstvo je zapisalo, da se pri kaznivem dejanju ali prekršku vselej ugotavlja storilčev namen prodaje droge. Vrhovno državno tožilstvo prav tako piše neresnice! V praksi sodnikov to sploh ne zanima, ampak je že sama posest dovolj za obsodbo! Le kakšna je po vašem mnenju količina drog, ki presega potrebe posameznega uporabnika? Temu pritrjuje policijska statistika ki pravi, da se je število kaznivih dejanj v obravnavanem obdobju povečalo za 81 %. To povečanje je predvsem iz dveh razlogov: 1. Policisti spišejo kazensko ovadbo tudi za minimalne količine drog 2. Policisti v postopku sploh ne preverjajo ali je uporabnik drogo res hotel prodati ali ne, ampak je posest že dovolj za pravnomočno sodbo. In prav zaradi tega, ker policisti preganjajo uporabnike, je porast tako drastičen! Policija je pri odkrivanju tihotapcev absolutno neučinkovita in zato svojo statistiko popravlja s pregoni uporabnikov! Če bi policija in ostali državni organi bili učinkoviti, bi imeli vsako leto manj drog, je pa prav nasprotno! Drog je vedno več! Ob vašem zapisu, da so prepovedane droge z uredbo razvrščene v eno od treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, je idiotizem na kvadrat! Strokovnjak na MZ take neumnosti ne bi smel zapisati ali pa to pomeni, da so razvrstitev delali ljudje, ki nimajo osnovne izobrazbe in razgledanosti na področju drog! Marihuana je v I. skupini skupaj s heroinom! Tako v EU kot tudi v Sloveniji je od 5-10 % vsakodnevnih uporabnikov marihuane. To pomeni, da vsak dan kadi najmanj 100.000 Slovencev. Prav tako ne razumem strokovnjakov, ki marihuano enkrat opredeljujejo kot zdravilno zelišče na recept, spet drugič pa kot nedovoljeno (glej pravilnik o razvrstitvi zdravilnih zelišč 3

iz leta 2003 in 2006). To, da se marihuana naj ne bi uporabljala v medicini je pa milo povedano velika LAŽ in sprenevedanje vseh vas na ministrstvu. Marihuana (v vseh oblikah) se kot zdravilo uporablja tako v članicah EU, Kanadi, 15 zveznih državah ZDA, Izraelu itd. Glede na to, da niste sposobni na internetu najti niti ene raziskave o zdravilnosti marihuane dokazuje samo to, da na MZ res delajo nesposobni ljudje! Če marihuana oz. njeni kanabionoidi ne bi bili zdravilni, farmacija verjetno ne bi delala umetnih nadomestkov (Marinol, Dronabinol, Sativex, Nabilone....), ki jih potem zdravniki predpisujejo bolnikom! To je pravzaprav sramota za t.i. slovenske strokovnjake. Nekaj linkov na to temo imate navedenih na koncu odgovora. Ob tem pa pozabljate, da uporabe konolje v celoti (herba, smola, ekstrakti in tinkture) ne morete prepovedati, ampak lahko prepoveste samo trgovanje! S kakšno pravico odtegujete učinkovito zdravilo na smrt bolnim? Zaradi svojega kaprica? Državni uradniki, ki nimajo pojma o drogah in ki sami izjavljajo, da dokler bodo oni »tam« konoplja ne bo dekriminalizirana! Naj vas spomnim, da ste vsi vi tam kjer ste zaradi nas, državljanov RS in nismo mi tu zato, da nas imate za bedake! Študijo o industrijski konoplji me ne zanimajo, saj tu ni govora o industrijski konoplji. So pa slovenski »strokovnjaki« na MZ tako sfrustrirani s konopljo, da so hoteli prepovedati tudi oglaševanje, prikazovanje listkov itd. Ste normalni? Vsak državljan ima pravico izbrati kako bo živel. Vi »strokovnjaki« mu lahko svetujete, ne morete mu pa prepovedovati. Glede na to koliko nas stanejo predebeli ljudje bi bilo smiselno prepovedati tudi debelost! Se pravi, da si bo nekdo izmislil obvezno tehtanje državljanov? Iz ministrstva za zdravje do sedaj ni bilo še nobenega konstruktivnega in pametnega odgovora glede konoplje in njene uporabe v zdravstvu. Vedno znova se sklicujete samo na konvencije in zakone. Pozabljate pa, da zakone pišete prav vi! Prav tako ne spremljate ključnih kazalcev! Vsaj ne pravih. Če bi delali skladno z razvojem stroke, bi konoplja ne bila več prepovedana! Kazalnika, kot sta število zasovjencev in obseg kriminala je pa povsem za lase privlečena zgodba! Vzrok za 99,99% vseh problemov zaradi droge je heroin! Ob tem pa vam spet prav pride policijska statistika, saj policisti (kot sem omenil že zgoraj) spišejo kazensko ovadbo za vsako malenkost. Edino, kar ste prav zapisali je, da bi morali obravnavati obseg problematike po posameznih drogah! Vendar pa tega ne delate! V Sloveniji mogoče obstaja sistem zdravljenja in socialne obravnave zasvojenih z drogami, vendar pa je ta sistem slab in neučinkovit. Tako LAS-i, kot vsi vpleteni se ukvarjate predvsem z heroinskimi odvisniki. Res bi rad videl program zdravljenja odvisnosti od marihuane. Tak program ne obstaja ne v Sloveniji in ne v tujini! Vaša poročila zadnjih pet let so tako posplošena, neuporabna in predvidljiva, da na žalost niso za nobeno pametno rabo. Glede možnosti uporabe konoplje v medicini vam sporočam, da dobro poznam postopke registriranja zdravil. Vaša omemba, da v tujini trenutno potekajo študije o zdravilnosti konoplje je 4

spet bedarija. Študije so bile opravljene že pred leti (tudi desetletji) vendar pa nihče na ministrstvu nič ne ve o tem. Le kako potem spremljate novosti na področju zdravstva? Se sploh slišite kaj govorite? Vi se lahko igrate z zdravili, ki so v prodaji! Ne morete pa prepovedovati bolnikom, ki bi jim marihuana lahko pomagala, da jo uporabljajo, če si jo sami vzgojijo ali pa v tujini kupijo na recept! Prav pred nedavnim je Norveško vrhovno sodišče odločilo, da si bolniki lahko kupijo marihuano na recept v državah, kjer je to mogoče in jo brez omejevanja prunesejo na Norveško in jo uporabljajo! To je pravzaprav osnovno načelo Schengenskega sporazuma o pretoku ljudi in blaga na območju Schengena! Verjetno določila Schengenskega sporazuma veljajo tudi v Sloveniji - ali? O nesposobnosti zaposlenih na MZ kaže tudi dejstvo, da ste za homeopatska zdravila rabili dvajset let, da ste končno dali nekaj malega v prodajo, čeprav je v tujini to že desetletja splošna praksa! Ob tem pa ste stvari tako zakomplicirali in zmanipulirali, da je groza! Z predpisovanje zdravila je pristojen zdravnik, ne pa da o tem svetuje farmacevt! Farmacevt se mogoče spozna na farmakologijo, ne more in ne sme pa svetovati o izdaji zdravil kar preko trgovskega pulta! Človek bi pričakoval, da boste napisali kaj pametnega, pa vendar je ta vaš odgovor spet samo prepisovanje in ponavljanje starih neresnic, zavajanj in tudi laži! Tudi to, da za dokazila učinkovitosti štejejo izsledki dobro načrtovanih in kontroliranih kliničnih študij mi je več kot jasno. Vendar pa so raziskave narejene in izsledki dobro znani. Na žalost pa temu ni tako v Sloveniji. V današnjem času informatike je prav grozljivo, da nam še vedno tvezite bedarije o škodljivosti marihuane! Vaša naloga tudi ni prepovedovanje, ampak osveščanje ljudi! Vljudno Vas prosim, da si ogledate uradni seznam bolezni iz leta 1996 in revidiran leta 2004, za katere lahko zdravnik v ZDA, Kanadi ali kje drugje predpiše kot zdravilo marihuano! Kot je že neštetokrat dokazano, so glavni nasprotniki dekriminalizacije marihuane in njene uporabniki v zdravstvu, pravzaprav prav nesposobni državni uradniki, ki jih pri tem izdatno podpira farmacija in ostali akterji. Prav zaradi takega nojevskega pristopa, kot ga imate na MZ (enako je tudi na ostalih M) je Slovenija v takšni situaciji kot pač je in to ne samo na področju zdravstva! Na koncu samo še to. Saj od vas nisem pričakoval konstruktivnega odgovora, ampak sem prejel prav tisto, kar sem pričakoval. Vaš odgovor je samo naštevanje zakonov, konvencij, in navajanje neresnic (laži) o konoplji. V glavnem, od razgledanih in izobraženih ljudi, zaposlenih kot strokovnjaki na MZ, bi pričakoval bistveno drugačen in argumentiran odgovor. Lep pozdrav!

Božidar Radišič

5

International Classification of Diseases 9 - CM 1996 Chronic Conditions Treated With Cannabis Encountered Between 1990-2004 © 2004 Tod H. Mikuriya, M.D. * Genital Herpes Herpetic infection AIDS Related Illness Post W.E. Enephalitis Chemotherapy Convales Shingles (Herpes Zoster) Radiation Therapy Viral B Hepatitis, chronic Viral C Hepatitis, chronic Other arthropod borne dis Lyme Disease Reiters Syndrome Post Polio Syndrome Malignant Melanoma Other Skin Cancer Prostate Cancer Testicular Cancer Adrenal Cortical Cancer Brain malignant tumor Glioblastoma Multiforme Cancer, site unspecified Lympho & reticular ca Myeloid leukemia Uterine cancer Lymphoma Graves Disease** Acquired hypothyroidsm Thyroiditis Diabetes Adult Onset Diabetes Insulin Depend. Diabetes Adult Ons Unctrl Diabetic Renal Disease Diabetic Ophthalmic Dis Diabetic Neurpathy Diabetic PeripheralVascD Hypoglycemia(s) Lipomatosis Arthropathy, gout Mucopolysaccharoidosis Porphyria Amyloidosis Obesity, exogenous Obesity, morbid Autoimmune disease Hemophilia A Henoch-Schoelein Purpur Senile Dementia+ Delerium Tremens+ Schizophrenia(s)

6

Schizoaffective Disorder Mania Major Depression, Sgl Epi Major Depression, Recurr Bipolar Disorder Autism/Aspergers Anxiety Disorder+ Panic Disorder+ Agoraphobia Obsessive Compulsive Di. Dysthymic Disorder Neurasthenia Writers’ Cramp**** Impotence, Psychogenic Alcoholism+ Opiate Dependence+ Sedative Dependence+ * Cocaine Dependence+ Amphetamine Depend Alcohol Abuse+ Tobacco Dependence Psychogenic Hyperhidrosi Psychogenic Pylorospas** Psychogenic Dysuria Bruxism Stuttering* Anorexia Nervosa Tic disorder unspec Tourette's Syndrome Persistent Insomnia Nightmares Bulemia Tension Headache Psychogenic Pain Post Traumatic Stress Dis. Org. Mental Dis.hd inj Post Concussion Sydrome Nonpsychotic Org Bra Dis. Brain Trauma Intermittent Explosive Dis Trichotillomania ADD w/o hyperactivity ADD w hyperactivity ADD other Pschogenic PAT Parkinsons Disease Huntingtons Disease+ Restless legs syndrome Friedreich’s Ataxia Cerebellar Ataxia Spinal mm atrophy II Amytrophic Lateral Sclero Other spinal cord disease Syringomyelia Reflex Sympath Dystroph Multiple Sclerosis Other CNS demyelinating Hemiparesis/plegia

7

Cerebral Palsy+ Quadriplegia(s) Paraplegia(s) Paralysis, unspecified Epilepsy(ies)+ Grand Mal Seizures** Limbic Rage Syndrome** Jacksonian Epilepsy** Migraine(s)+ Migraine, Classical+ Cluster Headaches Compression of Brain Tic Doloroux+ Bell’s palsy Thoracic Outlet Synd Carpal Tunnel Syndrome Mononeuritis lower limb Charcot-Marie-Tooth Neuropathy+ Muscular dystrophies Macular Degeneration** Glaucoma Dyslexic Amblyopia** Color Blindness* Conjuctivitis * Drusen of Optic Nerve Optic neuritis Strabismus & other binoc Nystagmus, Congenital Meniere's Disease Tinnitus Hypertension+ Ischemic Heart Disease Angina pectoris Arteriosclerotic Heart Dis Cardiac conduction disord Paroxysmal Atrial Tach** Post Cardiotomy Syndrom Raynaud’s Disease Thromboangiitis Obliteran Polyarteritis Nodosa Acute Sinusitis Chronic Sinusitis Chronic Obst Pulmo Dis Emphysema Asthma, unspecified Pneumothorax, Spontaneo Pulmonary Fibrosis Cystic Fibrosis Dentofacial anomaly pain T.M.J Sydrome GastroEsophgeal Rflx Dis Acute Gastritis Gastritis+ Peptic Ulcer/Dyspepsia Colitis, Ulcerative Pylorospasm Reflux Regional Enteri & Crohns

8

Colitis+ Colon diverticulitis Constipation Irritable Bowel Synd. Dumping SydroPost Sur Peritoneal pain Hepatitis-non-viral Pancreatitis Nephritis/nephropathy Ureter spasm calculus Urethritis/Cystitis Prostatitis Epididymitis** Testicular torsion Pelvic Inflammatory Dis Endometriosis** Premenstrual Syndrome+ Pain, Vaginal Menopausal syndrome Sturge-Weber Disease Eczema Pemphigus Epidermolysis Bullosa Erythma Multiforma Rosacea Psoriatic Arthritis Psoriasis Pruritus, pruritic+ Atrophy Blanche Alopecia Lupus Scleroderma Dermatomyositis * Eosinophilia-Myalgia Syn. Arthritis, Rheumatoid+ Felty’s Syndrome Arthritis, Degenerative Arthritis, post traumatic+ Arthropathy, Degenerat+ Patellar chondromalacia Ankylosis Multiple joints pain Intervertebral Disk Diseas L-S disk dis sciatic N irrit IVDD Cerv w Myelopathy Cervical Disk Disease Cervicobrachial Syndrome Lumbosacral Back Diseas Spinal Stenosis Lower Back Pain Peripheral enthesopathies Tenosynovitis Dupuytens Contracture Muscle Spasm Fibromyagia/Fibrositis Osgood-Schlatter Tietze’s Syndrome Melorheostosis

9

Spondylolisthesis** Cerebral Aneurism Scoliosis Spina Bifida Occulta Osteogenesis imperfecta Ehlers Danlos Syndrom Nail patella syndrome Peutz-Jehgers Syndrme** Mastocytosis Darier’s Disease Marfan syndrome Sturge-Weber Eye Syn** Insomnia+ Sleep Apnea Chronic Fatigue Synd Tremor/Invol Movements Myofacial Pain Syndrme** Anorexia+ Hyperventilation Cough+ Hiccough+ Vomiting Nausea+ Diarrhea Pain, Ureter Cachexia Vertebral disloc unspec Whiplash Back Sprain Shoulder Injury Unspec Fore Arm/Wrist/Hand Hip Knee, ankle & foot injury Motion Sickness Anaphylactic or Reaction Trachoria Growths***

Nabilone
From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search

Nabilone

10

Systematic (IUPAC) name
(6aR,10aR)-rel-1-hydroxy-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-

-7,8,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-9(6aH)-one

Identifiers CAS number 51022-71-0 ATC code PubChem DrugBank ChemSpider UNII A04AD11 CID 5284592 APRD01127 4447641 2N4O9L084N Chemical data Formula Mol. mass SMILES C24H36O3 372.541 g/mol eMolecules & PubChem

InChI[show]

Pharmacokinetic data Bioavailability 20% after first-pass by the liver Protein binding similar to THC (+/-97%) Half-life 2 hours, with metabolites around 35 hours. Therapeutic considerations Pregnancy cat. NA Legal status Routes Schedule II (US) Oral form (PO)- capsule (what is this?) (verify)

Nabilone is a synthetic cannabinoid with therapeutic use as an antiemetic and as an adjunct analgesic for neuropathic pain. It is a synthetic cannabinoid, which mimics the main ingredient of cannabis (THC). Chemically, nabilone is similar to the active ingredient found in naturally occurring Cannabis sativa L. [1] In Canada, the United States, the United Kingdom and Mexico, nabilone is marketed as Cesamet. It was approved in 1985 by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting that has not responded to conventional antiemetics. Though it was approved by the FDA in 1985, the drug only began

11

marketing in the United States in 2006. It is also approved for use in treatment of anorexia and weight loss in patients with AIDS. Although it doesn't have the official indication (except in Mexico), nabilone is widely used as an adjunct therapy for chronic pain management. Numerous trials and case studies have demonstrated various benefits for condition such as fibromyalgia[2] and multiple sclerosis.[3] Nabilone is a racemic mixture consisting of the (S,S) and the (R,R) isomers ("trans").

[edit] Clinical trials
The main settings that have seen published clinical trials of nabilone include movement disorders such as Parkinson's syndrome, chronic pain, dystonia and spasticity neurological disorders, fibromyalgia, multiple sclerosis, and the nausea of cancer chemotherapy. A study comparing nabilone with metoclopramide, conducted before the development of modern 5-HT3 antagonist anti-emetics such as ondansetron, revealed that patients taking cisplatin chemotherapy preferred metoclopramide, while patients taking carboplatin chemotherapy preferred nabilone to control nausea and vomiting. [4] Another study compared nabilone alone to nabilone with dexamethasone. The study found that the combination worked better than the single medication. [5] An older study revealed that nabilone was more effective than prochlorperazine in controlling nausea, though in this study, only 9% of nabilone patients had complete resolution of symptoms. [6] A follow-up to this study revealed similar findings. [7] One study compared the efficacy and tolerability of nabilone with that of dihydrocodeine in the treatment of neuropathic pain.[8] The authors found that nabilone was not as effective as dihydrocodeine in controlling pain, and caused a higher incidence of minor adverse drug reactions than did dihydrocodeine. One critic of the study has suggested that nabilone might be best suited for the treatment of patients suffering from central and spasticity-related pain, for which there is stronger evidence for the benefits of cannabinoid therapy; however, these patients made up only a small fraction of the study's population, and the study was not designed to identify subgroups which might have responded more favorably to treatment than others.[9] A clinical trial performed in Canada reviewed the use of nabilone to treat nightmares in individuals suffering from post-traumatic stress syndrome[10]. The study found that nighttime administration of nabilone reduced the frequency and/or intensity of nightmares in 34 out of 47 (72%) of patients, with 28 reporting complete cessation of nightmares[10]. This study is limited to the extent that there was no placebo control, but warrants future investigation into the use of cannabinoid therapy in the treatment of post-traumatic stress syndrome and other disorders involving recurrent nightmares. THERAPEUTIC USES OF CANNABIS

Cannabis is currently used as a therapeutic product throughout the world.

12

The following benefits of cannabis have been documented around the world by various medical and government bodies.
• • • • • • • •

Feeling of well-being Increased sociability Muscle relaxant Analgesic effect Appetite stimulation Antiemetic effect Anticonvulsant effect Lower intraocular pressure

In Canada, section 56 of the Controlled Drugs and Substances Act gives Health Canada the discretionary power to grant an exemption for medical reasons to persons who consider that the use of cannabis is beneficial to their health. Hence, many sick people in Canada have obtained Health Canada approval to smoke cannabis for therapeutic reasons; however, it is still illegal to grow cannabis. Health Canada has awarded funds for clinical trials to assess the effectiveness of marijuana.
• • • •

Community Research Initiative of Toronto (CRIT): usefulness of cannabis among individuals with HIV/AIDS McMaster University, Hamilton: usefulness of cannabis among patients with epilepsy Multiple Sclerosis Clinic, Saskatoon: evaluation of the effects of cannabis on muscle spasticity among sufferers of multiple sclerosis and G.F. Strong Rehabilitation Centre, Vancouver: evaluation of the effects of cannabis on spasticity of limbs among individuals with spinal cord injuries

13