USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 14. člen (enakost pred zakonom) V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. 15. člen (uresničevanje in omejevanje pravic) Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve. Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri. 35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

1

Božidar Radišič Kobilje 33 f 9227 Kobilje Tel: +386 70 717 948 e-mail: secufin@yahoo.com

Kobilje, 26.9.2011

REPUBLIKA SLOVENIJA PREDSEDNIK REPUBLIKE Dr. Danilo TÜRK

Spoštovani g. Predsednik!

Vsi državljani Slovenije –uporabniki konoplje, se na Vas obračamo zato, ker so se zadeve okrog konoplje v svetu v zadnjih nekaj letih temeljito spremenile! Vojna proti drogam je postala tudi v Sloveniji nevzdržna, naši uradniki, ki si jemljejo pravico do odločanja, vse skupaj še zaostrujejo! Dekriminalizacija konoplje je le še vprašanje časa. Ali mora Slovenija v teh nekaj letih res uničiti na stotine družin zaradi kaprica nekaterih, ki ne zmorejo videti dlje od svojega nosu? Vse navedeno se nanaša izključno na uporabnike konoplje. Uporabniki konoplje ne podpiramo preprodaje, ker v tem primeru preprodajo prevzamejo kriminalne združbe, ki pa res služijo. To se že dogaja tudi pri nas! Konoplja, ki pride iz kriminalnih krogov je kontaminirana z raznimi strupi, tudi svinčevim oksidom! V Nemčiji so zabeležili celo smrten primer zaradi zastrupitve s svincem! Ker med politiki, razen redkih izjem, ne najdemo sogovornika se obračamo na Vas, saj dekriminalizacija konoplje ne sme biti politično vprašanje! Predsednik države je nad ozkimi političnimi ali ideološkimi interesi in tako kot so to storili Javier Solana, Kofi Anan in številni drugi svetovni politiki, pričakujemo tudi od Vas, da javno apelirate na vse odgovorne, da se neha kriminalizirati in preganjati uporabnike konoplje! Na koga vse bi morali apelirati, boste lahko razbrali iz nadaljevanja. Dekriminalizacija konoplje oz. njeno izvzetje iz uredbe o seznamu prepovedanih drog je po besedah mnogih svetovnih in domačih politikov v prvi vrsti politično in ne strokovno vprašanje! To je tudi mnenje varuhinje človekovih pravic Dr. Zdenke Čebašek Travnik. Posledično temu imamo v Sloveniji vsako leto nekaj sto političnih sojenj, ker imamo pač nesposobne državne uradnike in funkcionarje, da bi končno uredili zadeve tako, kot bi se za demokratično državo spodobilo! Očitno bodo morali slovenski državljani - uporabniki konoplje postati politični ubežniki v državah EU, kjer je konoplja dekriminalizirana. Tudi v državah, kjer je konoplja še vedno prepovedana, so sodniki sami uvideli, da tako ne gre naprej. Tako je italijansko vrhovno sodišče razsodilo, da si vsak posameznik lahko goji konopljo na balkonu, vrtu ali terasi, ker to dejansko ne predstavlja kaznivega dejanja. Podobno je 2

odločilo tudi špansko vrhovno sodišče, ki je odločilo, da je pogoj za hišno preiskavo in za kazenski pregon nujna dokazana prodaja, saj sama posest (ne glede na količino) ne predstavlja kaznivega dejanja. Vsak človek ima pravico do svobodnega razpolaganja s svojim življenjem, kamor spada tudi uživanje drog. Posledično posest drog za lastno uporabo (če ni dokazana prodaja) ne more in ne sme predstavljati kaznivega dejanja, niti prekrška, ker to predstavlja grobo kršenje osnovnih človekovih pravic in tudi ustave. Če zaradi človekovih pravic uživanje droge ne more biti kaznivo, človekove pravice se pa uresničujejo neposredno na podlagi ustave, so kazenski zakonik KZ-1, zakon o prekrških ZP-1 in ZPPPD protiustavni! Enako neustavne in protizakonite so zahteve delodajalcev, da se iskalci zaposlitve morajo testirati na prepovedane droge! To je diskriminacija! Da ne govorimo o zapravljenem denarju za odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov zaradi konoplje. Tako je postala stalna praksa, da policisti iščejo nasade konoplje s helikopterjem. Večina držav je uvidela, da je preganjanje konoplje oz. njenih uporabnikov neproduktivno, zato tega dejansko ne izvaja! Tako v sosednji Avstriji lahko legalno kupite sadike konoplje, ker je vrhovno sodišče odločilo, da rastlina kot taka ne more biti prepovedana in dokler komu ne dokažejo preprodaje to ni kaznivo dejanje! Potem so tu še stroški policije, tožilstva, sodišč, izvedencev, prič, zagovornikov,..... in vse to za npr. 13 g mešanice tobaka s konopljo v skupni vsebnosti 5 g konoplje v vrednosti 25,00 €! In za teh 5 g. konoplje, je bil državljan Slovenije obsojen na 4 mesece zapora oz. 1 leto pogojne. In ta državljan Slovenije, čeprav nikoli ni preprodajal konoplje, obsojen je bil samo zaradi posesti, ker je pač uživalec. Vendar je pa izrek kazni odvisen tudi od sodišča, sodnika... ne upošteva se nobena sodna praksa! In drugič bo ta uporabnik konoplje že povratnik, ki bo dobil najmanj ENO LETO ZAPORA! Ko pa je nekdo enkrat obsojen naenkrat ima kartoteko preprodajalca mamil, ki je enotna za ves Schengenski prostor in ZDA! V Schengenskem sistemu nikjer ne piše, da je bila neka oseba obsojena na 4 mesece zapora zaradi posesti 5 g konoplje, ampak za preprodajo drog! ZDA takemu državljanu Slovenije ne bodo dovolile vstopiti! In to v državo, kjer je 15 zveznih držav že dekriminaliziralo konopljo in jo na veliko uporabljajo v medicini! Kako bo Slovenec v ZDA ali kje drugje lahko nekemu uradniku razložil, da ni preprodajalec drog? Ni to že malo preveč? Res je skrajni čas, da se Slovenija neha norčevati iz cca 200.000 lastnih državljanov, ki so redni uporabniki konoplje! Konopljo redno uporablja cca 10 % slovencev! Slovenija letno porabi za vse bedarije okrog konoplje najmanj 300.000.000 €! Kako? Izdatki MZ za preventivo, za LAS, za izvajanje zakonov o drogah znašajo 50.000.000 € letno! Koliko so pa izdatki policije za odkrivanje, plačevanje ovaduhov, ki poročajo kje je posajena kakšna konoplja, helikopterske ure, policijske zasede, porabljeno gorivo, birokracija okrog pisanja kazenskih ovadb, forenzični stroški, stroški tožilstev, stroški preiskav, stroški sodišč, stroški zaporov za nekaj sto obsojenih letno, stroški zagovornikov? Verjetno so skupni proračunski stroški »boja« proti konoplji krepko čez 300.000.000 € in to za nekaj, kar je tako rekoč že legalno in je le še vprašanje časa! Mi bomo medtem na hitro zapravili še kakšno miljardo ali dve! Ob tem pa stigmatizirali, kriminalizirali in marginalizirali uporabnike, uničili nekaj sto družin! Zakaj? Zato ker je nekdo pač uporabnik konoplje! Znanstveno je dokazano, da konoplja ne vpliva na vozniške sposobnosti oz. na reakcijski čas voznika motornega vozila! Policija pa še vedno letno sproži na stotine postopkov v katerih državljani Slovenije ostanejo brez vozniškega dovoljenja in ga morajo opravljati še enkrat! Ker je pač tako zapisan zakon! Edino v tem primeru bi izpostavil to, da po sedaj že dokaj uveljavljeni sodni praksi vožnja pod vplivom konoplje ne predstavlja prekrška. Tako je odločilo sodišče v postopku in to na podlagi strokovnega menja Inštituta za sodno medicino univerze v Ljubljani! To, da uporaba konoplje ne vpliva na poslabšanje varnosti v prometu pa navajajo številne študije, tudi vladne! 3

V Sloveniji je preiskovalnemu sodniku za izdajo odredbe o hišni preiskavi dovolj že informacija policije, da je policist od anonimnega vira izedel, da naj bi se XY ukvarjal s prodajo konoplje! To je postala vsakodnevna praksa slovenskih sodišč. Prav tako je vsakodnevna praksa slovenskih sodišč tudi ta, da je za obsodbo za preprodajo drog dovolj že, če ima nekdo drogo v posesti! Ena sodišča sodijo po ZPPPD ena po KZ-1... Še več, vira policistu ni treba niti predstaviti niti ga ni mogoče zaslišati. In na podlagi takih informacij so obsojeni uporabniki, ki nimajo namena prodajati, niti nikoli niso preprodajali drog.V Sloveniji imamo 10 x več obsojenih za preprodajo kot v katerikoli drugi evropski državi! Povsod drugod je situacija ravno obratna! Odstotek obsojenih za posest je bistveno višji, ker je pač verjetno več uživalcev kot preprodajalcev. Prav tako imamo na število prebivalcev največ obsojenih v EU zaradi posesti konoplje! To očitno pomeni, da Slovenci očitno konopljo preprodajamo drug drugemu, če je nihče ne uživa! Ali pa imamo pokvarjen in nesposoben pravosodni aparat! V prilogi je izračunano razmerje kazenskih ovadb po KZ-1 in po ZPPPD, za PU M.Sobota (posledično za okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, za Okrajna sodišča Lendava, Ljutomer, Murska Sobota in Gornja Radgona, ter za Okrožno sodišče v Murski Soboti), iz katerega je razvidno, da bi naj vseh deliktov s področja prepovedanih drog v obdobju 2002-2010 bilo 1.825 (100%), od tega kaznivih dejanj po KZ-1 1.256 (69,72 %) in po ZPPPD 569 (30,28 %)! To še enkrat kaže na to kako delajo naši organi pregona in pravosodje, saj s tem samo potrjujejo izjavo globalne komisije za droge, da je v zaporih bistveno več uživalcev, ki so sicer obsojeni na zaporne kazni samo zato, ker so imeli drogo v posesti, ne pa zato, ker bi jo preprodajali! In to je nedopustno, kar so spoznale že številne vlade v EU in po svetu! Žalostno je, da imamo na tem področju absolutno nesposobne in neizobražene strokovnjake! V normalnih sistemih in v demokracijah mora obdolžencu biti dokazano kaznivo dejanje! V nekem starejšem sistemu je moral obdolženec dokazovati, da ni kriv! Sedaj mu mora biti kaznivo dejanje preprodaje dokazano! Če Slovenija misli resno z uveljavljanjem človekovih pravic, potem posest za osebno uporabo ne more in ne sme biti kazniva, ker je to direktno kršenje človekovih pravic po vseh konvencijah in predvsem po Slovenski Ustavi! Glede na gibanja po svetu, bi morali konopljo enostavno izvzeti iz seznama prepovedanih drog. To, da je konoplja zdravilo ve že vsak malce bolj razgledan človek. Enostavno si ne morem kaj, da se ne bi vprašal ali je z našimi strokovnjaki na tem področju vse v redu! V Avstriji zdravniki konopljo, ki jo plača zdravstvena zavarovalnica, in njene derivate priporočajo in predpisujejo na recept, v Sloveniji nas pa za uporabo istega zdravila zapirajo in nam govorijo, da konoplja nima terapevtskih učinkov! To enostavno ni ne moralno, ne odgovorno, ne strokovno, predvsem pa to ni normalno! Tudi v zakonu je zapisano, da je samozdravljenje dovoljeno ne samo z konvencionalnimi zdravili, ampak tudi z zdravili za katere je splošno znano, da imajo terapevtske učinke. In to splošno znano verjetno ne velja samo za Slovenijo! Ali? Slovenska sodišča bi morala vse obdolžence, ki jim ni dokazana preprodaja obravnavati po ZPPPD in ne po KZ-1! To se v veliki večini primerov ne dogaja, ker je uspešnost policije, tožilstva in sodstva višja, če je več obsojenih po KZ-1! To je tudi mnenje bivšega državnega sekretarja na MNZ! Slovenska stroka je na tem področju tako neizobražena in neinformirana, da je to enostavno neverjetno! Leta 2011 trditi, da konoplja nima terapevtskih učinkov in da je v I. skupini na seznamu prepovedanih drog zato, ker naj bi bila tako nevarna za zdravje ljudi, je zelo milo povedano bedasto! Konoplja se v naši zahodni medicini ponovno uporablja že od leta 1967, ko so izraelski znanstveniki prvič izolirali THC in ugotovili, da ima izredne terapevtske učinke! Konoplja s zdravi kopico bolezni in da nam ni treba iti v kakšne eksotične države, jo predpisujejo v sosednji Avstriji zdravniki na recept 4

že 20 let! Konopljo pa plača zdravstvena zavarovalnica! V Sloveniji pa nihče nič ne ve o terapevtskih vrednosith konoplje! Kako naših strokovnjakov ni sram? S kakšno pravico odrekajo naravno zdravilo bolnikom z najhujšimi boleznimi kot so multipla skleroza, ALS, rak, psihoze, depresije.....? To naj bi bila zdravniška etika? Mogoče je taka zdravniška etika v Sloveniji! To, da nam politiki lažejo smo Slovenci itak že navajeni! To, da nam pa lažejo zdravniki, farmacevti, državni uradniki in funkcionarji, pa je nedopustno! Vsak državljan si zasluži verodostojno informacijo, sam se pa naj odloči kako in s čim se bo zdravil! Če ni kaznivo, da nekdo sam opusti zdravljenje, ne more biti kaznivo niti, če se hoče zdraviti s konopljo! Edina izbira je uradna medicina! Saj nihče ne zahteva plačila konoplje kot zdravila s strani zdravstvene zavarovalnice! Nihče pa niti nima pravice prepovedati, da si vsak konopljo za svoje potrebe vzgoji sam! Državni uradniki in funkcionarji so se dolžni tudi izobraževati, se pravi biti informirani! Ni pa njihova naloga lagati tistim, ki jih plačujejo! Nedopustno je, da minister izjavi (posneta izjava enega od poslancev DZ, ki je o tej temi govoril z ministrom Marušičem), da je on osebno sicer za dekriminalizacijo in da ve, da konoplja ima terapevtske učinke, vendar ne more mimo uradnikov na ministrstvu za zdravje! Oprostite, meni se to zdi bolano! Državno financiranje publikacij, ki namesto, da bi podajale realno sliko, širijo neresnice in zavajajo je nedopustno! Funkcija države, njenih funkcionarjev in uradnikov ni lagati in zavajati, ampak je njihova naloga, da delajo strokovno in da so poučeni in informirani o znanstvenih izsledkih! To je tudi naloga IVZ, MZ..... Slovenski »strokovnjaki« so se na letošnjem mednarodnem simpoziju o konoplji v Moravskih Toplicah osmešili pred mednarodno javnostjo! Trdili so namreč, da se konoplja nikjer po svetu ne uporablja v medicini! Takoj za to izjavo je pa imel predavanje Dr. Kurt Blaas iz Dunaja, ki konopljo predpisuje na recept že 20 let!Kako jih ni sram! Verjetno bo večji problem v tem, da je težko priznati svoje napake in pljuvati v lastno skledo! Nedopustno je, da je na zadnjem zasedanju komisije za droge pri OZN, ki je bila na Dunaju, Slovenijo zastopal človek, ki je apriori proti drogam, ki manipulira s podatki, ki laže in ki je sam izjavil, da ni strokovnjak s tega področja. Ta isti človek je tudi Slovenski član Pompidour skupine! Je Slovenija normalna država ali ne? In ta isti človek je izjavil, da je zakon treba spremeniti zato, da bo v skladu z Urebo o razvrstitvi prepovedanih drog! Pa s tem ne mislim osebe kot take, ampak državnega uradnika – predstavnika Slovenije! Tak premik lahko zmorejo res le posamezniki, ki imajo pogum včasih tudi priznati napake, kot so to priznali eni najeminentnejših politikov, pisateljev...., ki so si prvič upali napisati to, kar uporabniki konoplje politikom in represivnim organom dopovedujemo že nekaj desetletij! Takih potez so zmožni samo res zelo redki! Spoštovani, opravičil bi se Vam rad za mogoče včasih bolj grobe besede, ampak ob vsem tem si ne morem kaj, da ne bi bil jezen! Vendar je pa vse kar trdim tudi dokumentirano tako, da lahko vse moje trditve podkrepim tudi z dokazi! Lep pozdrav!

Božidar Radišič

5

Stanje konoplje po svetu! Kam bi se raje prištevali?

6

RAZMERJE KAZNIVIH DEJANJ S PODROČJA DROG V PU MURSKA SOBOTA 2002-2010

2002 KZ-1 ZPPPD SKUPAJ 166 115 281

2003 94 91 185

2004 121 43 164

2005 86 0 86

2006 209 55 264

2007 191 61 252

2008 209 61 270

2009 83 66 149

2010 97 77 174

300 200 100 0 200220032004200520062007200820092010 KZ-1 ZPPPD SKUPAJ

Primerjava števila kaznivih dejanj in prekrškov v PU M. Sobota v letih 20022010 po številu
2002 KZ-1 ZPPPD SKUPAJ KZ-1 % ZPPPD % SKUPAJ % 166 115 281 59,07 40,93 100,00 2003 94 91 185 50,81 49,19 100,00 2004 121 43 164 73,78 26,22 100,00 2005 86 0 86 100,00 100,00 2006 209 55 264 79,17 20,83 100,00 2007 191 61 252 75,79 24,21 100,00 2008 209 61 270 77,41 22,59 100,00 2009 83 66 149 55,70 44,30 100,00 2010 97 77 174 55,75 44,25 100,00 SKUPAJ 1256 569 1825 69,72 30,28 100,00

Primerjava števila kaznivih dejanj in prekrškov v PU M. Sobota v letih 2002-2010 v%

1

2

LEGENDA:

1. 2.

MODRA KZ-1 69,72 % RDEČA ZPPPD 30,28 % Božidar Radišič 7