Božidar Radišič Kobilje 33 f 9227 Kobilje

VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala Specializirani oddelek Trg OF 13 1000 Ljubljana

ZADEVA: Odgovor na vaš dopis opr.št.: Ktr-SO-19/10-NH-ks-17 z dne 14.6.2011.

Na podlagi vašega dopisa sklepam, da še niste prejeli moje kazenske ovadbe, ki sem jo podal zoper neznano uradno osebo in sicer na Okrožnem Državnem tožilstvu v Murski Soboti. Vso omenjeno dokumentacijo sem predal tožilcu, ki si jih je prefotokopiral in jih priložil ovadbi. Izjava o kateri govorite pa je bila podana ob priliki zaslišanja zaradi zadeve, ki vam jo je v vašo nadaljnjo obravnavo posredovala PP Murska Sobota ali PU Murska Sobota. Vljudno Vas prosim tudi, da mi v bodoče pošto pošiljate na naslov mojega stalnega bivališča:

Božidar Radišič Kobilje 33 f 9227 Kobilje

Lep pozdrav!

Božidar Radišič