UNIVERSITATEA CREȘTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Facultatea de Relații Economice Internaționale ANUL III - anul universitar 2012-2013 CURSUL

NR. 1: INTRODUCERE Lect. univ. drd. Marian COVLEA

TEMATICA GENERALĂ CURS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Introducere Cadrul general: Sistemul Financiar Internațional (SFI) Reglementarea legală, contractuală și tehnică a plăților și finanțării internaționale. Influența globalizării Contextul conceptual-acțional: plată, decontare, compensare, creditare, finanțare; mijloace, instrumente și modalități de plată Riscurile în activitatea de plăți, decontări și finanțare internațională Tehnici de plată 1: prin mijloace de plată Tehnici de plată 2: prin instrumente de plată Tehnici de plată 3: prin modalități de plată Finanțarea și creditarea activității de comerț exterior și cooperare economică internațională. Tipologie Finanțarea și creditarea comercială Finanțarea și creditarea bancară (tradițională) Finanțarea și creditarea prin modalități specifice pieței de capital (alternativă) Metode speciale de finanțare și creditare (leasing, forfaiting, factoring) Influența crizei economico-financiare actuale asupra SFI și tehnicilor de plăți și finanțare internaționale
10/11/2012 Marian COVLEA 2

BIBLIOGRAFIE
1.

2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cezar BASNO, Nicolae DARDAC, Operațiuni bancare. Instrumente și tehnici de plată, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996. Marian COVLEA, Finanțele întreprinderii. Manual de studiu individual, Editura Pro Universitaria, București, 2012, website UCDC /REI/Marian COVLEA. Marian COVLEA, Tehnica plăților și finanțării internaționale, Suport de curs PPS, 2012-2013, website UCDC /REI/Marian COVLEA. Dumitru MAZILU, Dreptul comerțului internațional. Partea specială, ediția a V-a, Editura Lumina Lex, București, 2006. Ilie MIHAI, Tehnica și managementul operațiunilor bancare, Editura Expert, București, 2003. Oana MIONEL, Tehnica plăților și finanțării internaționale, Editura Universitară, București, 2012. Cristian PĂUN, Finanțe internaționale. Suport de curs, Universitatea Româno-Americană, București, 2010, website UCDC/REI/Marian COVLEA. * * * Legea nr. 58/1934, asupra cambiei și biletului la ordin, completată, modificată și actualizată. * * * UBS Publications on business, banking and monetary topics.

10/11/2012

Marian COVLEA

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful