Assemblea Estudiants Medicina Clínic

CANVIS BÀSICS INTRODUÏTS
1. Pujada del preu del crèdit.

2. Pujada de les taxes universitàries.
3. Increment

del preu de les successives matriculacions. 4. Beca d’equitat – progressivitat en el pagament de les matrícules. 5. Canvi en els criteris d’atorgament de bequec MEC.

PUJADA DEL PREU DEL CRÈDIT
1. Entrada en vigor de EESS: 0 Increment del 10% respecte llicenciatura. 2. Curs 2011-2012: 0 Pujada 7,8% matrícula + 70€ taxa serveis. 3. Curs 2012-2013: 0 Canvi llei estatal. IPC  % cost real (15  25%). 4. 2013-2014?

EVOLUCIÓ DEL PREU D’UN CURS DE MEDICINA
2400€

2012

INCREMENT DEL PREU DE LES SUCCESSIVES MATRICULACIONS

Per a l’exemple de Semiologia (16 crèdits ECTS):
• • • • 1a matrícula  632,48 €. 2a matrícula  759,04 €. 3a matrícula  1.644,48 €. 4a matrícula  2.277 €.

BECA D’EQUITAT
“Concedir ajuts per al finançament del 50% dels preus dels serveis acadèmics corresponents als crèdits matriculats per primera vegada …”

EXEMPLE PRÀCTIC
0 Per a un cas estàndard de família de 4 membres, quin és el sou màxim que una família pot tenir per tal de rebre algun tipus de progressivitat?

0 I per tenir un llindar 1, la màxima ajuda de la Generalitat?

ESTUDIS DE MEDICINA A ESPANYA
Diferència entre estudiar Medicina a Girona i Málaga és de…..

1710 €

RELACIÓ PREUS MATRÍCULESBEQUES EN ALTRES PAÏSOS

Catalunya

RELACIÓ PREUS-BEQUES

Espanya  0,08 % PIB (Pressupostos Generals de l’Estat) Països OCDE  0,24 % PIB

2500

SISTEMA ACTUAL DE GOVERN
Màxima autoritat acadèmica Òrgans de govern a nivell de la UB Màxim representant de cada facultat Òrgan de govern d’una facultat
RECTOR: CONSELL DE DIRECCIÓ

CLAUSTRE

CONSELL SOCIAL

CONSELL DE GOVERN

DEGÀ

JUNTA DE FACULTAT

Consell de direcció Claustre Consell de Govern Consell social

• Rector • Vicerrectors (designats pel rector) • Secretari general • Comisonats • Gerent • Integrants del Consell de direcció • Representació estudiantil 30% • Representació personal acadèmic • Representació personal administratiu • Rector, gerent, secretari general • 15 membres escollits pel rector • 20 membres del claustre • 15 membres escollits entre degans, directors… • 3 membres del Consell social

• 9 membres de la societat catalana. • 6 membres comunitat universitària

Junta de Facultat

• Equip deganal • Docents i PDI 60% • Estudiants 30% • PAS 10%

PROPOSTA DE GOVERN
Patronat
• • • • • • • • • Substitueix al Consell social Més atribucions Més pes del Parlament Tria el rector President Substitueix al Claustre Similar a la composició del Claustre Màxim de 100 membres Òrgan consultiu, només per “reflexionar”

Senat

Rector

• Gestor màxim de la Universitat • Pot ser extern i no cal que sigui un acadèmic • Tria:
‐ El seu equip i el gerent ‐ Els degans ‐ Els directors de departament

ACTUALMENT
Claustre Consell de Govern (part) Consell de Direcció Gerent (consentiment del consell social)

Tothom

NOVA GOVERNANÇA
Claustre Senat
Equip Gerent Degans Directors dept.

Consell Social

Patronat

Rector

Estrategia 2015
0 Se trata de la continuación del llamado proceso de Bolonia
0 Una serie de directrices europeas que tienen el doble objetivo de:

0 Adaptar las ofertas formativas universitarias a las necesidades de

las empresas 0 Disminuir la inversión pública de las universidades emulando el modelo anglosajón.
0 Los puntos básicos de este proceso son:

0 0 0 0

Gobernanza Financiación Calificación Campus de excelencia.

PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful