SKOP TAJUK        Pendidikan Budaya Kecemerlangan Pembangunan Sosioekonomi Perpaduan Kaum Meritokrasi Integriti Lain-lain yang sesuai

PAPAN CERITA (STORYBOARD)  Dicetak menggunakan kertas A4 secara melintang(Landskap) – 4 slaid untuk 1 kertas A4  Kandungan dan susunatur seperti berikut:
SLAID 1 Nama Kumpulan : Ahli Kumpulan: SLAID 2 Tajuk Slaid

PENGHAKIMAN  Penyertaan dinilai berdasarkan kriteria berikut:i. Menepati syarat – syarat pertandingan

SLAID 3 dan seterusnya Kandungan/Isi

SLAID PENUTUP Penghargaan : Sumber Rujukan :

ii. Menepati tema yang ditetapkan iii. Menepati spesifikasi pertandingan
Markah diberi mengikut pembahagian:i. Isi kandungan ii. Rekabentuk Slaid iii. Teknik Multimedia iv. Persembahan v. Soal-Jawab - 20% - 10% - 35% - 30% - 5% Urusetia Pertandingan Persembahan Multimedia SMK Balung, Peti Surat 60070, 91010 Tawau, Sabah. Tel: 089-951032 Fax 089-951160 Emel : krk@smkbalung.com Web: http://www.krk.smkbalung.com URUSETIA

1. En. Mohd Shahrul Hafez Mokhatar
Tel : 013-2064957 Emel : mshafez@smkbalung.com

PERTANDINGAN PERSEMBAHAN MULTIMEDIA

Sempena
KARNIVAL KRK ZON PANTAI TIMUR SABAH 2012

2. En. Mohd Rosdi Hamzah

Tel : 014-5371836 Emel: crunch5887@smkbalung.com

TEMA “1 MALAYSIA RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”

Panel hakim terdiri daripada :i. Wakil Jabatan ii. Wakil tenaga pengajar dalam bidang berkaitan

 Keputusan pengadil adalah muktamad.

LATERBELAKANG Perkembangan ICT sekarang melibatkan kaedah persembahan melalui audio dan visual yang beranimasi dengan membawa pendekatan baru yang lebih menarik minat dan perhatian kepada audien. Persembahan Multimedia bukan sahaja menggunakan ICT malah hasil yang diperolehi boleh dicetak untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan serta digunakan sebagai persembahan visual secara dokumentasi yang lebih praktikal. OBJEKTIF PERTANDINGAN 1. Menggalakkan penerokaan dan memberi pendedahan berkenaan penggunaan peralatan, perisian, aplikasi dan teknik terkini dalam penggunaan teknologi maklumat. 2. Meningkatkan pengetahuan agar lebih cenderung dan peka terhadap penggunaan multimedia sebagai salah satu cabang ICT. 3. Mendedahkan pelajar dengan aktiviti yang berfaedah di samping menambah ilmu pengetahuan dalam bidang yang berkaitan. 4. Mengeratkan hubungan di kalangan guru-guru, pegawai-pegawai dan para pelajar. 5. Membiasakan pelajar dengan teknologi terkini dan keberkesanan menyampaikan mesej kepada semua.

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN  Pertandingan ini dibuka kepada murid sekolah menengah (Tingkatan 1, 2 dan 3) bagi sekolah yang menyertai Karnival KRK samada secara individu atau berkumpulan tidak lebih 3 orang. Setiap sekolah hanya dibenarkan menghantar SATU penyertaan sahaja. Semua penyertaan hendaklah hasil ciptaan asli tanpa bantuan khidmat kepakaran dari luar atau suntingan dari persembahan lain. Peserta hendaklah mengisi borang penyertaan Pertandingan Persembahan Multimedia dan menghantar kepada pihak urusetia sebelum/pada 28 Oktober 2012 jam 4.00 petang. [Borang Penyertaan boleh dihantar melalui faks/emel] Hasilan Persembahan Multimedia mestilah di buat “Package for CD” dan hendaklah diserahkan kepada urusetia sebelum pertandingan iaitu :  DUA SALINAN cakera padat (compact disc) CD Bahan yang mengandungi failfail elemen multimedia;  DUA SALINAN papan cerita (story board) yang telah dicetak.  Setiap persembahan multimedia yang dihantar adalah hak milik urusetia dan urusetia berhak menggunakannya bagi tujuan tertentu.

SPESIFIKASI PERTANDINGAN 1. Persembahan multimedia hendaklah dibangunkan dengan menggunakan aplikasi MS-Office Power Point dengan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. 2. Persembahan multimedia harus menjurus kepada tema “1 Malaysia Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan”. 3. Persembahan multimedia haruslah menunjukkan idea, skil animasi, kreativiti, rekabentuk, menggunakan elemen-elemen dan ciri ciri yang menarik 4. Masa persembahan adalah tidak melebihi 15 minit dalam Bahasa Melayu dan tidak menyentuh isu-isu perkauman, agama dan ketenteraman awam serta politik.
TEKNIK PERTANDINGAN 1. Persediaan Awal  Pemilihan dan penyediaan bahan.  Penulisan Papan Cerita (story board) 2. Rekabentuk Persembahan Berkomputer  Penggunaan Fail-Fail Elemen Multimedia  Penyediaan Slaid 3. Persembahan Hasil Cipta Aplikasi

 

Di Sekolah MasingMasing

Di Tempat Pertandingan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful