You are on page 1of 1

Melding na ziekte

Geachte ouders / verzorgers, Als een leerling ziek is geweest, moet hij dit formulier bij terugkomst op school meenemen. Het formulier moet door ouders / verzorgers worden ingevuld en ondertekend. De leerling levert het formulier meteen in bij de administratie (mevr. Wiegertje Bokma).

Ondergetekende: .. (naam ouder) Deelt u mede dat: .. (naam leerling)

Leerling van klas: Z ..


In verband met ziekte de school niet kon bezoeken van: .. (dd-mm-jj) tot: .. (dd-mm-jj)

Handtekening:

Wij danken u voor uw medewerking.

G. Hoornsman, vestigingsdirecteur