Kertas ini mempunyai tiga bahagian, iaitu Bahagian A, Bahagian B, dan

Bahagian C. Anda dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. Bagi Bahagian
B, anda boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2, atau Soalan 3.
Bahagian A
[Masa yang dicadangkan: 40 minit] [10 markah]

Bina lima ayat yang lengkap tentang gambar ini.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

1

ATAU 2. Gunakan rangkaian kata di bawah ini sebagai panduan. Catat peristiwaperistiwa yang menarik sepanjang temasya sukan tersebut. Sekolah anda mengadakan temasya sukan tahunan. Gambarkan suasana kegiatan tersebut. Sekolah anda mengadakan kegiatan secara gotong-royong. Gunakan isi-isi penting yang diberikan sebagai panduan.diumumkan . (d) Rambut dan pakaian haruslah sentiasa kemas ATAU 3. (b) Menggunakan sabun semasa mandi (c) Kita harus menggosok gigi tiga kali sehari. menganjurkan .datang – menyaksikan – merasmikan – kebolehan – bersorak – sokongan .juara menyampaikah – hadiah 2 . Tulis suatu karangan yang bertajuk “Kebersihan Diri”.Bahagian B [Masa yang dicadangkan: 40 minit] [30 markah] Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis suatu karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah kata. 1. Isi Penting (a) Tahu cara-cara menjaga kebersihan diri.

Nombor soalan: __________ _______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ 3 .

Namun. Jamil kerap curi tulang. Malik dan Jamil akan mencari kayu api di hutan. Dia berasa malu kepada abangnya. Dia meminta maaf daripada abangnya kerana bersikap mementingkan diri. Mereka ketakutan. Tetapi. Mulai hari itu. Malik dan Jamil adik beradik. Suatu hari. Setiap hari. Jamil bersikap sebaliknya. mereka membantu ibu bapa mereka bersawah. Mereka tinggal bersama dengan ibu bapa mereka. Dia berjaya mengalahkan harimau itu. ketika dalam perjalanan ke hutan untuk mencari kayu api. Malik amat baik hati dan ringan tulang. Jamil bertekad mengubah sikapnya. ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ 4 . Jamil turun dari pokok itu. Malik berlawan dengan harimau itu. dia seorang pemuda yang berani dan bijak. Malik pula tidak dapat menyelamatkan dirinya. mereka bertembung dengan seekor harimau. Jamil terus memanjat sebatang pohon untuk menyelamatkan dirinya. Pada waktu petang pula.Bahagian C [Masa yang dicadangkan: 20 minit] [20 markah] Tulis beberapa nilai murni yang dapat anda peroleh daipada petikan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful