10 Tip Mengendalikan Kelompok

Fairus Muhamad Darus
Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Selangor

Fasilitator perlu menerangkan kepada peserta tujuan dan matlamat serta objektif yang ingin diperolehi di akhir sesi latihan dalam kelompok.

1

Fasilitator perlu memandu perbincangan mengikut masa yang diperuntukan.

man belajar bersa mendengar da baik li kelompok. Fasilitator yang sama dengan ah

2

Tugas fasilitator bukannya menentukan hasil perbincangan tetapi sekadar memandu arah tuju perbincangan kelompok ke arah matlamat yang ditetapkan.

Galakkan ahli kelompok beri pendapat. Tiada suatu pendapat yang lebih benar atau sahih, perkara yang lebih utama ialah memberi pandangan secara jujur mengikut kefahaman masingmasing berkenaan topik yang diperbincangkan

3

Fasilitator perlu mengemukakan pelbagai kaedah untuk meransang perbincangan kelompok.

Fasilitator yang berkesan akan mewujudkan persekitaran selesa dan selamat untuk ahli kelompok memberi pandangan tanpa perlu berasa diadili dan diserang semasa sesi perbincangan.

4

Bertanya soalan kepada ahli kelompok dapat memandu arah tujuan perbincangan kelompok.

Fasilitator perlu peka terhadap keperluan ahli atau kelompok di dalam proses untuk memberi ransangan dan dorongan.

5

Fasilitator yang baik menjadikan dirinya sebahagian daripada ahli kelompok dan berkongsi tanggungjawab.

6

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.