POŽIŪRIS

KITOKS

3

KARTU PADARĖME DAUG. NESUSTOKIME!
Nuveikti darbai
• Per Seimo kadenciją pateikiau 24 įstatymų projektus ir daugybę pasiūlymų dėl įstatymų projektų tobulinimo. 15 mano siūlytų įstatymų projektų priimti. Kadangi dirbu Seimo Biudžeto ir finansų komitete, esu komiteto pirmininko pavaduotojas, daugiausia dėmesio sutelkiau į mokestinių įstatymų tobulinimą ir leidybą, valstybės biudžeto formavimo procesus. • Buvau darbo grupės, rengusios prabangos apmokestinimo įstatymus, vadovas. Būtent šie įstatymai sulaukė didžiulio visuomenės dėmesio ir palaikymo. Prabangaus nekilnojamojo turto apmokestinimo įstatymas jau priimtas ir veikia. Savo eilės laukia automobilių, bankų palūkanų apmokestinimo įstatymai. Jie – žingsnis teisingesnių mokesčių link ir kitos kadencijos Seime, jei būsiu išrinktas, tęsiu aktyvų darbą, kad minėtieji įstatymai būtų priimti. • Ir Vyriausybė, ir Seimas teigiamai įvertino mano ir kolegos Antano Matulo siūlymą padvigubinti cigarų ir cigarilių akcizo tarifą. Šis sprendimas leido sukaupti ir skirti daugiau lėšų socialinėms reikmėms. • Seimas palaikė mano iniciatyvas lanksčiau pažvelgti į savivaldybėms nustatytas skolinimosi sąlygas, o tai leido šioms net krizės laikotarpiu tęsti investicinius projektus. Nors buvau rinktas ne vienmandatėje apygardoje, jaučiau ir jaučiu pareigą prisidėti prie Panevėžio, kurio meru buvau beveik tris kadencijas, klestėjimo ir miestiečių problemų sprendimo: • šiandien galiu pasidžiaugti, kad po atkaklaus priešinimosi, trukdžių ir delsimo įsigaliojo Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas, kurio priėmimą Seime laikiau savo, kaip panevėžiečio, garbės reikalu. Bandymų palikti Panevėžį be investicijų, be naujų darbo vietų būta tokių stiprių, kad įsikišti teko ir prezidentei. Tai, kad į Panevėžio laisvąją ekonominę zoną jau suka investuotojai, laikau didžiuliu laimėjimu ir neabejoju šio projekto sėkme, nauda miestui; • smagu, kad Vyriausybei ir mano išsakyti svarūs argumentai net sudėtingos krizės sąlygomis paskatino surasti lėšų Panevėžio dviračių centro statybai. Centras jau iškilo – ir mūsų olimpinės viltys turės puikias treniruočių sąlygas; • šiuo metu visą dėmesį esu sutelkęs Panevėžio pasirengimui spalį vyksiančiam Europos dviračių treko čempionatui, esu šio renginio darbo grupės narys ir turiu tikslą, kad Europos dviratininkų elitas iš Panevėžio išsivežtų pačius gražiausius įspūdžius. Turime bene geriausią dviračių treką Europoje, stengsiuosi savo iniciatyvomis ir darbais prisidėti, kad jo pajėgumas būtų išnaudojamas maksimaliai ir duotų miestui kuo daugiau naudos, garsintų Panevėžį pasaulyje; • neatitrūkdamas nuo įstatymų leidybos, daug dėmesio skyriau susitikimams su žmonėmis. Per ketverius metus apsilankiau daugybėje Lietuvos miestų ir kaimų, stengiausi padėti kiekvienam besikreipiančiajam; - jau 13 metų organizuoju tradicinius salės futbolo turnyrus Panevėžyje. Turnyrai tapo viso Panevėžio krašto futbolo mylėtojų švente; • savo gimtinėje Beinoravoje Radviliškio rajone kiekvieną pavasarį tėviškėnus kviečiu į tradicinę bėgimo šventę; • tradicija tapo susitikimai su Panevėžio visuomeninėmis organizacijomis, Pramonės, prekybos ir amatų rūmų nariais, profesinių sąjungų atstovais, studentais. Kad einu teisingu keliu, kad pastangos nenuėjo veltui, žinau iš žmonių atsiliepimų ir nuoširdžių padėkos žodžių. Be jūsų palaikymo idėjos nevirstų konkrečiais prasmingais darbais. Ačiū už bendrą darbą ir pasitikėjimą. Ir toliau veržliai eikime į priekį!

Mano vertybės
Tai, kuo tiki, kaip gyveni, ko sieki ir kaip elgiesi, nėra įgimta, visa tai susiformuoja žmogui augant, dirbant, bendraujant. Didžiuojuosi, kad gimiau ir augau gražiame Beinoravos kaime Radviliškio rajone. Čia brendau kaip žmogus ir kaip pilietis, čia mama išmokė esminių gyvenimo tiesų: elkis garbingai, gyvenk dorai, mylėk žmones. Su tokių vertybių bagažu išvykau siekti aukštojo mokslo diplomo. Sėkmingai baigiau tuometį Kauno politechnikos institutą (dabar KTU) ir įgijau radioelektronikos inžinieriaus specialybę. Darbinę karjerą pradėjau didžiausioje Panevėžio „Ekrano“ įmonėje. Atgimimo metais, kaip ir daugelis turinčiųjų idėjų ir noro pakeisti šeimos gyvenimo kokybę, pasukau į verslą. Puikiai žinau ir suprantu, kaip sunkiai pradedamas verslas, kokie nelengvi pirmieji žingsniai jame ir kaip sunkiai uždirbami pinigai. Tačiau dar vaikystėje mamos įskiepyta tiesa, kad be sunkaus darbo neskinsi saldžių vaisių, vedė į priekį. Darbo skonį žinojau nuo mažumės, kai teko dirbti Beinoravos šiltnamiuose, vėliau – grūdų sandėlyje. Mama buvo puikiausias pavyzdys, kiek triūso kainuoja gardesnis kąsnis ar noras vaikus išleisti į mokslus. Ji grįžusi po darbo, kartais su žibaline lempa rankose, augino ir prižiūrėjo gėles. Kovo 8-ąją, kaip šiandien prisimenu, susidėdavo į lagaminą pražydusias tulpes ir važiuodavo turgun. Ne dėl savęs stengėsi, o dėl mūsų su sese. Ir aš, augindamas 4 vaikus, stengiausi ir stengiuosi jiems būti pavyzdys. Galbūt dėl to, kad visuomet turėjau aiškius tikslus ir pakankamai ambicijų juos įgyvendinti, kad gyvenu ir gyvenau dorai, kaip diktuoja sąžinė, draugai vis ragino imtis politinės veiklos. 1996 metais įstojau į Tėvynės sąjungą. Po metų tapau Panevėžio miesto tarybos nariu, buvau išrinktas miesto meru. Privatizacijų ir valstybės turto grobstymo metu teko tvirtai stovėti ir ginti Panevėžio miesto turtą, kurti palankias sąlygas verslui, imtis miesto ūkio reikalų. Visas jūsų, Panevėžio miesto žmonės, man patikėtas pareigas stengiausi atlikti dorai ir sąžiningai, matydamas ne vienadienes, bet ilgalaikes miesto perspektyvas. Deja, ne visiems patiko ir tiko žmogus, turintis miesto viziją, nepasiduodantis verslo interesų grupių įtakai, neleidžiantis privatizuoti šilumos ir miesto ūkį prižiūrinčių įmonių. Maža to, už tvirtą stuburą ir nenuolankumą interesų grupėms buvau nuolat šmeižiamas, puolamas, vadinamas intrigantu, vagimi, sukčiumi. Perdėtas vieno miesto dienraščio dėmesys man ir mano šeimai, priešingai nei tikėjosi „įtakingo“ dienraščio redaktoriai, mūsų nesužlugdė, dar labiau sutelkė, ir kasdieniuose darbuose turėjau ne tik panevėžiečių, bet ir savo šeimos besąlygišką palaikymą ir paramą. Tris kadencijas atstovavau Panevėžiui ir jo žmonėms dirbdamas meru. Ilgai? Taip, tikrai netrumpas laiko tarpas, tačiau visą tą laiką buvo nepaprastai gera jausti jūsų pasitikėjimą ir palaikymą, norą kartu kurti gražų ir jaukų miestą. Jūsų tikėjimas ir pasitikėjimas atvedė mane į Seimą. Ne savo, kaip dabar visais įmanomais būdais bandoma nupiešti, bet visos Lietuvos ir jos žmonių interesams ėjau atstovauti. Deja, ne visų vertybės vienodos. Milijonus uždirbantys ir prabangiai gyvenantys tautiečiai nenori dalytis mokesčių našta ir nesupranta, kaip gali būti judinami „nejudinamieji“. Dėmesys energetinei nepriklausomybei ir kruopštus, kryptingas darbas siekiant gerovės ne pavieniams asmenims ar jų grupėms, bet visai darbščiai lietuvių tautai užrūstino savo pinigingose rankose žiniasklaidą ir kai kurias struktūras turinčiuosius. Dirbu ir gyvenu taip, kaip mokė mama – garbingai ir dorai. Gyvenimo vingiai ir išbandymai užgrūdino ir išmokė nepasiduoti. Tikėjau ir tikiu tiesa, teisingumu ir žmonėmis. Noriu, kad visiems mums gyventi Lietuvoje būtų gera.

Tikiu Lietuva, kurioje:
ki savimi ir savo valstybe. Ją sukursime bendru atkakliu darbu. Esu tam pasiryžęs. Pats į Lietuvą žvelgiu žmogaus optimisto akimis. Ir ranką pridėjęs prie širdies drąsiai sakau: aš tikiu mūsų valstybės sėkme. 2. Politikai yra garbingi, valstybės tarnautojai – profesionalūs, teisėsauga ir teismai – skaidrūs ir teisingi, žiniasklaida – atsakinga. Privalo būti užkirstas kelias bet kokioms galimybėms piktnaudžiauti tarnybos suteikiamomis galiomis, realizuojant savo asmeninio keršto planus, ar vykdant politinius bei verslo užsakymus. 3. Žmonių gerovė yra esminis valstybės ekonominis tikslas. Krizę suvaldėme sėkmingai, tačiau teko įgyvendinti sudėtingus

1. Žmonės yra pilietiški, veiklūs, pasiti-

ir dažnai piliečiams skaudžius sprendimus. Šiandien atvirai ir užtikrintai sakome: mūsų ekonomika atsigauna ir auga. Šį gerėjimą turi pajausti kiekvienas Panevėžio gyventojas, kiekvienas Lietuvos žmogus. Vykdomi valstybei ir jos žmonėms ekonomiškai naudingi projektai. Pasiruošta svarbiausiam energetiniam projektui – Visagino atominės elektrinės statybai. Tai didžiulės perspektyvos šalies verslui, kurio milijardinis pelnas – 40 mlrd. litų – atiteks kiekvienam čia gyvenančiajam didesniais atlyginimais, pensijomis, renovuotomis švietimo įstaigomis, asfaltuotomis gatvėmis, atnaujintais teatrais, ligoninėmis ir kt. Tai tik vienas, tačiau konkretus ir realus pavyzdys. Pradėjome darbus, kurių tęstinumas būtinas. Eime kartu toliau.