Borang Pemantauan Aktiviti Kokurikulum

BORANG PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM

Bahagian A ( Pengurusan )

1.

Persatuan

: _____________________________

Tarikh : ___________

2.

Guru Penasihat

: _____________________________

Hari

: ___________

3.

Bil. Ahli yang hadir

: _____________________________

masa

: ___________

4.

Bil. ahli yang tidak hadir : _____________________________

5.

Tajuk Aktiviti

: _____________________________

Bahagian B ( Aktiviti )
Tandakan ( / )
Baik

Sederhana

Lemah

1.

Persediaan Pelajar

(

)

( )

(

)

2.

Penumpuan Pelajar

(

)

( )

(

)

3.

Penglibatan Pelajar

(

)

( )

(

)

4.

Aktiviti Kumpulan

(

)

( )

(

)

Bahagian C ( Guru )

1.

Persediaan

(

)

( )

(

)

2.

Pengetahuan mengenai tajuk

(

)

( )

(

)

3.

Keberkesanan Aktiviti

(

)

( )

(

)

Ulasan / Cadangan :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___

Tandatangan Penolong Kanan Kokurikulum /Penyelaras KK

___________________________ ( ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful