You are on page 1of 2

FISA POSTULUI PROTECT CONSULTING BUCURESTI

INSPECTOR RESURSE UMANE

FP-008 Pag: 1/2

Titular : LIPOVAN CAMELIA Compartimentul: Compartimentul Resurse Umane CERINTE : -medii -in munca: minim 3 ani -legislatia muncii; -initiativa; -perseverenta, perspicacitate, creativitate; -capacitate organizatorica si de analiza; -calm, stapanire de sine, onest. - este subordonat : Contabilului Sef -relatii functionale cu: toate compartimentele firmei - studii : - vechime : -cunostinte : -aptitudini :

RELATII :

SARCINI, ATRIBUTII, COMPETENTE, RESPONSABILITATI PE LINIE DE RESURSE UMANE a) Analizeaza si asigura necesarul de personal pentru desfasurarea activitatii in conditii de rentabilitate; b) Asigura raportarea catre diversele organe ale statului si alte organisme situatiile centralizate aferente salariilor necesare inregistrarii pentru pesii, somaj, sanatate; c) Coordoneaza aplicarea legii destinate salarizarii personalului incadrat in societate; d) Controleaza si indruma activitatea de personal asigurand conditiile de evidenta in cartile de munca, aplicarea legii de pensionare, somaj, sanatate, precum si activitatile aferente determinarii necesitatilor de instruire a personalului si de elaborare si aplicare a programelor de instruire; e) Urmareste respectarea numarului de salariati aprobat si intocmeste situatiile nesesare pentru raportarea locurilor de munca vacante; f) Decide asupra modului cum sa se organizeze activitatea de personal salarizare, cu ajutorul calculatorului; organizeaza sistemul informational propriu; g) Aproba actiunile ce se intreprind in cadrul activitatilor ce le coordoneaza; h) Raspunde de modul in care se aplica legea salarizarii si a asigurarii fortei de munca in viitor; i) Actualizeaza fisele postului ori de cate ori se impune acest lucru; j) Asigura rezolvarea urgentelor aparute in timpul sau dupa terminarea programului de lucru; k) Raspunde de utilizarea, intretinerea si gestionarea corespunzatoare a echipamentelor, materialelor si obiectivelor de inventar incredintate; l) Raspunde de insusirea si respectarea prevederilor normelor, regulamentelor, procedurilor si reglementarilor stabilite in societate (ROF, CIM); PE LINIE DE MANAGEMENT AL CALITATII a) asigura implementarea SMC, definit in Manualul Calitatii; b) planifica, coordoneaza, conduce si controleaza activitatile din compartimentele subordonate, in vederea punerii in practica a sarcinilor, politicii si obiectivelor organizatiei; c) identifica neconformitatile si initiaza actiuni corective si preventive in activitatile pe care le conduce; d) se preocupa de instruirea si formarea personalului din subordine in domeniul calitatii;
F-054 Ed. 1/07.97

FISA POSTULUI PROTECT CONSULTING BUCURESTI

INSPECTOR RESURSE UMANE

FP-008 Pag: 2/2

e) participa la analizele de management si propune actiuni preventive pentru imbunatatirea activitatii din compartimentele economoco-financiar si de resurse umane. Data: PRESEDINTE SALARIAT

F-054 Ed. 1/07.97