Ničivé účinky ZHN a PNL z hlediska ochrany jednotek (útvarů

)

čet. Tomáš Rozsypal

OSNOVA Ochrana vojsk Zbraně hromadného ničení • Ničivé faktory • Ničivé účinky • Ochrana .

OCHRANA VOJSK .

zbraní • Požární ochrana • Ochrana zdraví • Policejní ochrana .OCHRANA VOJSK • Ochrana proti ZHN • Ochrana proti konvenčním zbraním (zejména vysoce přesným a zápalným zbraním) • Ochrana proti elektronickému působení a klamání • Ochrana proti účinkům vlast.

ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ .

ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ • • • • Chemické zbraně Biologické zbraně Jaderné zbraně Průmyslové nebezpečné látky .

CHEMICKÉ ZBRANĚ Ničivé faktory: • dány druhem munice • toxické vlastnosti použité BCHL .

1 0.9 0.9 0.5 0.9 0.85 zapalovačem - s nárazovým zapalovačem Letecké rozstřikovací zařízení 0.Koeficient převodu BCHL do bojového stavu Druh chemické munice VX GB HD CS s časovým 0.5 .

CHEMICKÉ ZBRANĚ Ničivé účinky: • smrtelný účinek • zneschopnění (vyřazení z boje) .

techniky a objektů • včasné zjištění a varování • detekce a identifikace • včasné použití PIO • ukrytí osob v zařízeních kolektivní ochrany • ženijní úprava terénu • správná organizace překonávání kontaminovaného prostoru • použití antidot • odstraňování následků .CHEMICKÉ ZBRANĚ  Ochrana • rozptýlení vojsk.

BIOLOGICKÉ ZBRANĚ Ničivé faktory: • škodlivé vlastnosti použitých biologických agens .

BIOLOGICKÉ ZBRANĚ Ničivé účinky: • působení škodlivých vlastností použitých biologických agens • nemoci • smrtelný účinek .

BIOLOGICKÉ ZBRANĚ  Ochrana • rozptýlení vojsk. vakcíny • odstraňování následků . antibiotika. techniky a objektů • včasné zjištění a varování • detekce a identifikace • včasné použití PIO • ukrytí osob v zařízeních kolektivní ochrany • správná organizace překonávání kontaminovaného prostoru • použití prostředků specifické a nespecifické profylaxe.

JADERNÉ ZBRANĚ Ničivé faktory: • světelné a tepelné záření • tlaková vlna • pronikavá radiace • radioaktivní kontaminace terénu • EMI .

JADERNÉ ZBRANĚ  Ničivé účinky: • vznícení hořlavých materiálů • popálení osob. zničení techniky a materiálu • sekundární poranění osob • narušení činnosti elektrických zařízení • dlouhodobá kontaminace prostor a zdrojů vody . zvířat • usmrcení osob.

JADERNÉ ZBRANĚ • Ochrana • rozptýlení vojsk. techniky a objektů • včasné zjištění a varování • detekce a identifikace • včasné použití PIO • využití členitosti a ochranných vlastností terénu • ženijní úprava terénu • ukrytí osob v zařízeních kolektivní ochrany • správná organizace překonávání kontaminovaného prostoru • použití radioprotektivních látek • odstraňování následků .

DOTAZY? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful