P. 1
Sains Bab 7 Pbs

Sains Bab 7 Pbs

|Views: 487|Likes:
Published by Syllvia Sunniva

More info:

Published by: Syllvia Sunniva on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2014

pdf

text

original

BAB 7: HABA DESKRIPTOR: B4D13 Memerihalkan tenaga haba dan suhu Sub topik: Memahami sebagai suatu bentuk

tenaga EVIDEN: B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai satu bentuk tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba. Arahan: Jawab soalan-soalan berikut. 1. A. B. C. D. 2. A. B. C. D. Haba ialah …… kuantiti jirim kuantiti daya gravity suatu bentuk tenaga darjah kepanasan suatu bahan Apakah sumber utama haba di bumi? Matahari Bahan api fosil Tenaga elektrik Darjah kepanasan suatu bahan

3. Senaraikan contoh-contoh kegunaan haba dalam kehidupan . a) _______________________________________________________________________ b) _______________________________________________________________________ c) _______________________________________________________________________ d) _______________________________________________________________________

DESKRIPTOR:B4D13 Memerihalkan tenaga haba dan suhu EVIDEN:B4D13E2 Menyatakan maksud suhu Apakah yang dimaksudkan suhu? _____________________________________________________________________________________

DESKRIPTOR:B4D13 Memerihalkan tenaga haba dan suhu EVIDEN:B4D13E3 Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu Lengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan perbezaan antara haba dan suhu. Haba Haba ialah suatu bentuk ____________ Haba boleh / tidak boleh melakukan kerja. (Bulatkan jawapan kamu) Haba disukat dalam unit _____________ ( ) Haba berpindah dari kawasan __________ ke kawasan ___________ Suhu Suhu ialah darjah ______________ atau kesejukan sesuatu bahan Suhu boleh / tidak boleh melakukan kerja (Bulatkan jawapan kamu) Suhu disukat dalam unit ______________ ( ) atau Kelvin (K) Suhu sesuatu bahan ________________ apabila haba diserap dan ________________ apabila haba dibebaskan.

DESKRIPTOR: B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian EVIDEN: B4D14E1 Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal, cecair dan gas melalui aktiviti Subtopik 7.2: Memahami pengaliran haba dan kesannya Tuliskan perbincangan berdasarkan pemerhatian aktiviti yang ditunjukkan dalam jadual dan gambarajah. Aktiviti 1 Prosedur 1. Masukkan bola logam ke dalam gelang semasa sejuk Pemerhatian Perbincangan

bebola logam boleh melalui gelang 2. Bebola logam dikeluarkan. Panaskan bebola logam di atas nyalaan penunu Bunsen untuk beberapa minit. Kemudian masukkan bebola logam itu ke dalam gelang logam semula 3. Bebola logam dibiarkan sejuk untuk beberapa minit kemudian dimasukkan semula ke dalam gelang. Aktiviti 2 Prosedur 1. Letakkan thermometer merkuri di dalam bikar berisi air panas seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Perhatikan gerakan turus merkuri dan catatkan suhu tertinggi.

bebola logam tidak boleh melalui gelung Bebola logam boleh melalui gelang apabila sejuk.

Pemerhatian

Perbincangan

Aras turus merkuri naik apabila thermometer berada dalam air panas

2. Keluarkan thermometer dan letakkan dalam bikar yang mengandungi air sejuk. Perhatikan gerakan turus merkuri dan catatkan suhu terendah

Turus merkuri jatuh apabila thermometer dimasukkan ke dalam air sejuk

Aktiviti 3 Prosedur Pemerhatian 1. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Tandakan kedudukan turus air berwarna dalam tiub kaca. Gosok keduadua tangan kemudian pegang kelalang dengan kedua-dua Turus air berwarna dilihat bergerak ke belah tangan untuk atas apabila kelalang dasar bulat memanaskan udara dipegang dengan tangan yang panas. terperankap dalam kelalang. Perhatikan gerakan turus air. 2. Alihkan kedua-dua Turus air berwarna dilihat bergerak ke tangan dari kelalang bawah apabila kelalang dibiarkan sejuk dan biarkan ia sejuk. Perhatikan gerakan turus air berwarna DESKRIPTOR:B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian EVIDEN: B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba Subtopik 7.2: Memahami pengaliran haba dan kesannya Apakah yang dimaksudkan dengan a) Konduktor haba ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ b) Penebat haba ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Perbincangan

DESKRIPTOR: B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian EVIDEN: B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian. Subtopik 7.2: Memahami pengaliran haba dan kesannya Berikut ialah gambar-gambar pelbagai peralatan yang biasa dilihat. Huraikan kegunaan konduktor dan penebat dalam alat-alat tersebut dalam ruangan yang disediakan. Konduktor

Huraian:

Huraian:

Huraian:

Penebat

Huraian:

Huraian:

Huraian:

DESKRIPTOR: B5D7 Memerihalkan bahan yang berbeza sebagai konduktor dan penebat. EVIDEN:B5D7E1 Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba Subtopik 7.2: Memahami pengaliran haba dan kesannya Arahan: 1. Jalankan eksperimen 7.1, mukasurat 194-195 buku teks sains Tingkatan 1. 2. Tuliskan laporan eksperimen tersebut. Laporan anda mesti merangkumi : a) Tajuk b) Tujuan c) Pernyataan masalah d) Hipotesis e) Pemboleh ubah f) Bahan dan radas g) Rajah h) Kaedah i) Keputusan / pemerhatian j) Kesimpulan 3. Jawab soalan-soalan berikut sebagai perbincangan. a) Bahan pembalut yang manakah membenarkan haba mengalir melaluinya dengan senang? b) Bahan pembalut manakah yang penebat haba ? c) Bahan pembalut manakah bukan penebat haba?

DESKRIPTOR: B4D15 Memerihalkan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim EVIDEN: B4D15E1 & E2 Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal 7.3: Menganalisa kesan haba ke atas jirim. 1. Rajah di bawah menunjukkan beberapa perubahan keadaan jirim keadaan jirim. Namakan proses fizikal yang diwakili oleh P, Q, R, S dan T. Nyatakan sama ada haba dibebas atau diserap semasa proses tersebut.

DESKRIPTOR: B4D15 Memerihalkan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim EVIDEN: B4D15E3 Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim 7.3: Menganalisa kesan haba ke atas jirim. Tuliskan apa yang diperhatikan dalam rajah berikut

DESKRIPTOR: B5D8 Memerihalkan tentang penyerapan dan pembebasan haba EVIDEN:B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen. 7.4: Memahami bahawa permukaan objek permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat Laporan Eksperimen (terbimbing) Tujuan: _______________________________________________________________________________ Pernyataan masalah: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Hipotesis: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Pemboleh ubah: Dimalarkan Dimanipulasikan Bergerak balas

Bahan dan radas: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Prosedur: 1. Sediakan dua tin susu yang kosong dan sama saiz 2. Balutkan satu tin dengan kertas hitam dan kusam. Balutkan tin yang kedua dengan kertas kertas putih dan berkilat. 3. Susunkan dua tin itu serapat yang boleh dengan penunu Bunsen berada di tengahnya seperti yang ditunjukkan dalam Rajah. Pastikan kedua-dua tin itu berada pada jarak yang sama dari penun Bunsen. 4. Ambil bacaan suhu awal di dalam setiap tin.

5. Gelungkan kasa dawai pada muncung penunu Bunsen. Nyalakan penunu Bunsen. Gegelung kasa dawai yang dipanaskan oleh nyalaan menjadi sumber sinaran haba. 6. Selepas 15 minit, perhatikan dan catatkan suhu pada setiap tin. 7. Rekodkan semua bacaan dalam jadual seperti berikut. Jenis permukaan Gelap dan kusam Putih dan berkilat Kesimpulan: 1. Hipotesis diterima / ditolak (gariskan) 2. Objek yang mempunyai permukaan gelap dan kusam adalah _______________ berbanding dengan objek yang mempunyai permukaan putih dan berkilat. Suhu (0C) Suhu awal Selepas 15 minit Kenaikan suhu (0C)

DESKRIPTOR: B5D8 EVIDEN:B5D8E2 7.4: Memahami bahawa permukaan objek permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat Laporan Eksperimen (terbimbing) Tujuan: _______________________________________________________________________________ Pernyataan masalah: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Hipotesis: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Pemboleh ubah: Dimalarkan Dimanipulasikan Bergerak balas

Bahan dan radas: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Prosedur: 1. Sediakan radas seperti dalam Rajah 7.26 2. Panaskan kedua-dua tin itu serentak dengan penunu Bunsen sehingga suhu udara dalam setiap tin mencapai 500C 3. Alihkan penunu Bunsen dan mulakan jam randik. 4. Selepas 15 minit perhatikan dan catatkan suhu pada setiap tin. 5. Rekodkan semua bacaan dalam jadual berikut.

Jenis permukaan Gelap dan kusam Putih dan berkilat

Suhu (0C) Suhu awal Selepas 15 minit 50 50

Penurunan suhu (0C)

Kesimpulan: 1. Hipotesis diterima / ditolak (gariskan) 2. Objek yang mempunyai _________________________________________________dengan _____________________daripada objek yang _______________________________________.

DESKRIPTOR: B6D7 Menjelaskan tentang kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam prinsip pengaliran haba EVIDEN: B6D7E1Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan Subtopik 7.4: Mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan jirim Kajian stesen. Arahan: 1. Aktiviti hari ini adalah berbentuk kajian stesen. Setiap kumpulan akan menjalankan aktiviti dari stesen ke stesen. 2. Setiap kumpulan menjalankan aktiviti berdasarkan lembaran aktiviti yang dibekalkan. 3. Di akhir aktiviti setiap kumpulan akan membentangkan bentuk penyelesaian kepada masalah yang ditimbulkan

Catatan: Diakhir pengajaran guru akan membuat kesimpulan bahawa pengetahuan sains dapat membantu dalammenyelesaikan masalah harian

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->